Stěžujte si na lékaře!

Zdá se, že se dnes snad už úplně zapomnělo, že pacient je také zákazník a má právo na to, aby za své peníze (a to včetně těch, které zaplatí za zdravotní pojištění) obdržel kvalitní služby.

V každé prodejně obuvi visí reklamační řád. V žádné lékařské ordinaci jsem nikdy nic podobného neviděla.

OTÁZKA: Od puberty jsem měla komplexy z malého poprsí. Rozhodla jsem se pro jejich zvětšení. Operaci jsem podstoupi­la na jedné moravské soukromé klinice. Jaké však bylo moje zděšení, když jsem poté zjistila, že mám každé ňadro jinak ve­liké! Navzdory ujišťování lékaře se rozdíl nesrovnal a musela jsem podstoupit zákrok znovu. Vadu nebylo možno zakrýt ani podprsenkou. Teprve po třetí operaci v Praze je moje poprsí ta­kové, jaké mělo být. Navíc mám pod prsy "jen" dvě jizvy po ne­zdařených pokusech a v peněžence o 70 000 korun méně. Chtěla jsem situaci řešit právní cestou, ale právník nechce do sporu jít. Tvrdí, že ho nemohu vyhrát.

  ODPOVĚĎ: Dovoluji si se svým kolegou nesouhlasit, když tvr­dí, že spor "nelze vyhrát". Je pravděpodobné, že jste před ope­rací podepsala nějakou smlouvu, ve které jste vzala na vědomí, že lékaři neodpovídají za komplikace, které mohou po zákroku nastat. Tento postup pramení z toho, že tělo, jak je známo, si navzdory lékařské vědě a všestranné péči někdy dělá, co samo chce. Právě před takovýmito okolnostmi se lékaři pochopitelně chrání. I když jsem tento dokument neviděla a moje názory na něj jsou pouze hypotetické, nejedná se s největší pravděpo­dobností o případ, který se vztahuje na vás. Z vašeho dopisu je zřejmé, že práce byla provedena neodborně a došlo k zanedbá­ní lékařské péče. Přestože mi ke stanovení přesnějšího právní­ho závěru chybějí některé informace, domnívám se, že byste se mohla domáhat alespoň vrácení peněz, které jste vynaložila na neúspěšné operace, a to formou žaloby na náhradu škody. Do­poručuji vám proto, abyste celou věc ještě jednou konzultova­la, a to možná spíše s právničkou než s právníkem. Ve vašem případě bude ochotna bít se "o prsa" spíše žena.