Opatrovnická agenda – portál Justice

Zajímavé informace vztahující se k soudnímu řízení o nezletilých dětech najdete na portálu Justice.cz v sekci Opatrovnické agendy – viz odkaz níže.

https://justice.cz/web/msp/opatrovnicka-agenda