opatrovnické řízení

Opatrovnická agenda – portál Justice

Zajímavé informace vztahující se k soudnímu řízení o nezletilých dětech najdete na portálu Justice.cz v sekci Opatrovnické agendy – viz odkaz níže.