MF DNES: Vary chtějí ukončit soudní spory kvůli opravě divadla

Karlovy Vary - Karlovy Vary chtějí ukončit soudní
spory, které vedou několik let proti firmám podílejícím se na rekonstrukci městského divadla. Šance, že v nich uspějí, je takřka nulová. Některé z nich už město dokonce prohrálo. Stažením žalob nebo nepodáním odvolání proti vyneseným rozsudkům chce magistrát ušetřit peníze vydané na soudní poplatky. Informovala o tom primátorka Veronika Vlková.
Město se soudí s osmi firmami, jež žalovalo za bezdůvodné obohacení se během prováděných prací. Takto měly Karlovy Vary přijít o desítky milionů korun. Obnova divadla v letech 1997 až 2000 si vyžádala kolem 270 milionů korun. "Ve třech případech bylo jednání pravomocně skončeno a žaloba zamítnuta. V dalších případech jsme proti rozsudku podali odvolání. Podle rozboru, který jsme si nechali vypracovat, je ale šance na úspěch minimální," řekla Vlková.
Z rozboru, který pro město připravila advokátka Klára Veselá-Samková, vyplynulo, že hlavním a v zásadě jediným důvodem neúspěchu města v soudních sporech byla úspěšně vznesená námitka promlčení případu ze strany žalovaných. Podle Vlkové město nyní zvažuje postup proti právnímu zástupci, který měl ve sporech hájit jeho zájmy. Jak dále řekla, jednou z možností je podat na něho žalobu o náhradu škody ve výši asi deset milionů korun. "Jsou i další varianty, ale rozhodnutí necháme na zastupitelstvu," uvedla.
Karlovy Vary stály soudy kvůli divadlu na nákladech spojených s úhradou soudních poplatků kolem 4,9 milionů korun. Právnímu zástupci město od roku 2005 do letoška vyplatilo přes 1,1 milionu korun. Stejnou sumu představují náklady spojené s právním zastoupením protistran. "Pokud nebudeme pokračovat ve sporech, nebudeme čekat na rozhodnutí odvolacího soudu a stáhneme žaloby, mohlo by město ušetřit až tři miliony korun," dodala Vlková. Město se soudilo nebo ještě soudí například se společnostmi Průmstav, Tradice, Bohemia Piano a Kinotechnika Praha. Magistrát ve svých žalobách především napadal kvalitu odvedených prací.