Karlovy Vary

Recepce v Karlových Varech

Klára Samková se dne 8. 5. 2017 zúčastnila slavnostní recepce, pořádané u příležitosti 72. výročí Vítězství generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech.

Recepce v Karlových Varech

Klára Samková se dne 8. 5. 2017 zúčastnila slavnostní recepce, pořádané u příležitosti 72. výročí Vítězství generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech.

Karlovarský symfonický orchestr má být zrušen - rozhodnutí Rady z 1. 7. 2010

123. Souhlas s ukončením činnosti a zrušení Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace, IC: 635 54 585Rada města doporučila Zastupitelstvu města Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2, písm. d) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,rozhodnout o souhlasu s ukončením činnosti a o zrušení Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace, se sídlem Karlovy Vary, Husovo náměstí 2, PSČ 360 01, IČ: 635 54 585, zapsané v rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 459, a to ke dni 31.12.2010 a ve smyslu ustanovení § 84 odst.2 písm.d) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,schválit v souladu s rozhodnutím o ukončení činnosti a o zrušení Karlovarského symfonického orchestru, příspěvkové organizace,usnesení v tomto znění:

Otevřený dopis faráře Vladimira Müllera

Otevřený dopis zastupitelům statutárního města Karlovy Vary

Karlovy Vary 14.06.2010

Vážené dámy, vážení pánové, zastupitelé našeho města Karlovy Vary,

 v posledních dnech sledujeme s obavami dění kolem Karlovarského symfonického orchestru a snahy přetransformovat jej na obecně prospěšnou společnost s cílem ušetřit finanční prostředky. (Sedmička 21.01.2010)  „Slovem kultura se označuje v širším smyslu všechno, čím člověk zušlechťuje a rozvíjí své mnohostranné duševní i tělesné vlohy… .“ (z koncilního dokumentu Gaudium et spes, 1965) .

Vyjádření podpory lékařského odborového klubu karlovarským symfonikům

MUDr. Peter Igaz, MO LOK-SČL, Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary

Hráči KSO, Martin Petr, předseda OH

Věc: Vyjádření podpory lékařského odborového klubu karlovarským symfonikům 

Již několik týdnů sledujeme dění kolem Karlovarského symfonického orchestru, kde magistrát města velmi necitlivě zasahuje do chodu tělesa, s cílem ušetřit. To vše pod záminkou všudypřítomné finanční  krize.

Nechceme, aby kulturní život tohoto města byl plně podřízen jenom ekonomickým zájmům. Ale i v případě, že na tuto hru přistoupíme, vyzýváme odpovědné úředníky a politiky k zamyšlení se nad dlouhodobějšími dopady absence kvalitního hudebního tělesa, na které jsou lázeňští hosté a obyvatelé Karlových Varů zvyklí. KSO je jedním z několika nepostradatelných článků, které vytvářejí věhlas tohoto lázeňského města.

Navíc v současné době vidíme, jak město Karlovy Vary, tak i Karlovarský kraj plánují a realizují megalomanské investiční akce, bohužel pořád méně se týkající investic do lidí, či podporování městské komunity, ale vždy velice štědré ke stavebním firmám budujícím nové betonové paláce. Abych použil jednoduchou paralelu, pečují  jenom o tělo ale nikoliv o duši.

Celá situace kolem KSO až příliš připomíná situaci v nemocnici, kde krajští volení úředníci  rozhodují o milionových zakázkách, ale nejsou schopni udržet dlouholeté zdravotnické týmy před nadcházejícím rozkladem. Bohužel tak jako v případě nemocnice, kde pacienty nemohou léčit nové budovy bez lékařů a sester, tak ani ducha lázeňství a odpočinku zde neudrží hezky upravené, ale strnulé a nudné město bez zavedených kulturních aktivit.

V K.Varech dne 14.6.2010                                             MUDr.Igaz Peter, LOK- SČL, K.Vary

Prohlášení orchestru České filharmonie k situaci v KSO

Orchestr Česká filharmonie vyslovuje plnou podporu Karlovarskému symfonickému orchestru v jeho úsilí o sebezáchranu. Restriktivní kroky, které by mohly vést až ke zrušení jednoho z nejstarších orchestrů v Evropě, považujeme za nesmírně nebezpečné a destruktivní pro kulturu v této zemi. Je poměrně snadné jakékoliv „živé umění“ krátkozrakým byrokratickým rozhodnutím zrušit a tím i vymazat z historie města. Je ale téměř nemožné, aby po nějaké době nový, osvícený magistrát uměleckou tradici na vysoké úrovni znovu vybudoval. Prohlašujeme, že Česká filharmonie nebude účinkovat v Karlových Varech, jako „stávkokaz“ a stejně zásadový postoj očekáváme i od ostatních orchestrů v České republice.

Žaloba UNIE orchestrálních hudebníků KSO

Advokátní kancelář Veselá Samková  s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 137918, IČ: 283 86 671 

Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ                                                                   Španělská 6, 120 00 Praha 2                 Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ                                                             tel.: 224 239 390, 224 238 996                  Mgr. Petra  GERLICHOVÁ                                                                               fax: 224 210 309                                    Mgr. Jana HAVIGEROVÁ                                                                                e-mail:    lawyers@lawyers.cz¨
Mgr. Alena NAJGEBAUROVÁ                                                                      
jmeno.prijmeni@lawyers.cz
Mgr. Petra KOŽNEROVÁ                                                                                 www.lawyers.czJ
JUDr. Klára A. VESELÁ  SAMKOVÁ, Ph.D.
                 

Okresní soud v Karlových Varech

Moskevská 17 

                                                                                              360 01 Karlovy Vary

doporučeně

 

V Praze dne 25.5.2010

 

       DVOJMO

  

Žalobce:                     UNIE orchestrálních hudebníků Karlovarského symfonického orchestru
                                   IČ: 635 56 847

                        Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary 360 01,
                                   zastoupená předsedou Martinem Petrem

  

Právně zastoupen:     JUDr. Klárou Veselou Samkovou, advokátkou

            vykonávající advokacii ve společnosti AK VESELÁ SAMKOVÁ s.r.o.

                                   IČ: 283 86 671, se sídlem Španělská 6, 120 00 Praha 2

 

           

Žalovaný:                   Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace (dále KSO),
                                   Husovo náměstí 270/2 Karlovy Vary 360 01, IČO 635 54 585
                                    jednající ředitelem Mgr. Zdeňkem Vikorem

MF DNES: Vary chtějí ukončit soudní spory kvůli opravě divadla

Karlovy Vary - Karlovy Vary chtějí ukončit soudní
spory, které vedou několik let proti firmám podílejícím se na rekonstrukci městského divadla. Šance, že v nich uspějí, je takřka nulová. Některé z nich už město dokonce prohrálo. Stažením žalob nebo nepodáním odvolání proti vyneseným rozsudkům chce magistrát ušetřit peníze vydané na soudní poplatky. Informovala o tom primátorka Veronika Vlková.
Město se soudí s osmi firmami, jež žalovalo za bezdůvodné obohacení se během prováděných prací. Takto měly Karlovy Vary přijít o desítky milionů korun. Obnova divadla v letech 1997 až 2000 si vyžádala kolem 270 milionů korun. "Ve třech případech bylo jednání pravomocně skončeno a žaloba zamítnuta. V dalších případech jsme proti rozsudku podali odvolání. Podle rozboru, který jsme si nechali vypracovat, je ale šance na úspěch minimální," řekla Vlková.
Z rozboru, který pro město připravila advokátka Klára Veselá-Samková, vyplynulo, že hlavním a v zásadě jediným důvodem neúspěchu města v soudních sporech byla úspěšně vznesená námitka promlčení případu ze strany žalovaných.