Novinář má právo utajit zdroj svých informací

Eva ZILIZIOVÁ, moderátorka
--------------------

Novinář má právo utajit zdroj svých informací. Tak zní dnešní rozhodnutí Ústavního soudu. Dospěl k němu při posuzování stížnosti nezávislého novináře a scénáristy Martina Šmoka. Ten dostal od policie pokutu ve výši čtyřiceti tisíc korun právě kvůli tomu, že odmítl prozradit jméno svědka v případu vraždy amerického komisaře pro uprchlíky Charlese Jordana z konce šedesátých let. Jednání Ústavního soudu sledovala redaktorka Zuzana Kopuletá.

Zuzana KOPULETÁ, redaktorka
--------------------
"Ochrana zdroje novinářské informace je základem svobody tisku," řekl dnes mimo jiné v odůvodnění rozhodnutí soudce zpravodaj Vojen Güttler.

Vojen GÜTTLER, soudce Ústavního soudu
--------------------
Je to významná otázka týkající se práva na svobodu projevu, jehož derivátem je právo novináře na utajení zdroje informace.

Zuzana KOPULETÁ, redaktorka
--------------------
Obhájkyně scénáristy Martina Šmoka Klára Veselá-Samková je ale spokojená jen částečně. Právo novináře chránit zdroj sice bylo uznáno, Ústavní soud se ale nevěnoval tomu, že policie odmítla jejímu klientovi vydat kopii protokolu výpovědi.

Klára VESELÁ-SAMKOVÁ, obhájkyně Martina Šmoka
--------------------
Domnívám se, že tam bude zcela nevyhnutelný zásah parlamentu do této části trestního řádu, protože toto právo není nikde výslovně zakotveno.