PROHLÁŠENÍ JUDR. ALEŠE HUŠÁKA KE LŽIVÝM NAŘČENÍM PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM

Dne 5. 10. 2016, při příležitosti návštěvy Zlínského kraje, pronesl prezident republiky Miloš Zeman tato slova:

„Pokud se nemýlím, Sazku privatizoval pan Hušák. Investoval do O2 Areny s předpokládaným rozpočtem dvě miliardy korun, nakonec ten rozpočet vyletěl na pět miliard korun, tím se Sazka zadlužila a přišla samozřejmě do bankrotu. Bohužel pan Hušák místo toho, aby byl ve vězení, kandiduje do senátu,“ řekl Zeman.

S lítostí konstatuji, že pan prezident Zeman se mýlí a navíc pan prezident Zeman pravděpodobně účelově a zcela vědomě lže.

JUDr. Hušák nikdy Sazku nezprivatizoval a nikdy nevlastnil a nevlastní ani jednu její akcii. Právnické osoby, které v roce 2011 až 2012 společnost SAZKA a.s. skutečně zprivatizovaly, jsou prezidentovi republiky dobře známy, neboť patří do okruhu jeho - když ne blízkých přátel, tak alespoň těch, jejichž nadstandardní služby využívá.

Bohužel není možné ani předpokládat, že prezident Zeman byl uveden v omyl, neboť to byl právě on, kdo při jednání s finským premiérem pravděpodobně v roce 2000 přislíbil svou pomoc soukromému finskému podnikateli při realizaci plánu postavit v Praze sportovní arénu. Byl to tedy slib nynějšího prezidenta Zemana, který následně vynutil realizaci tohoto projektu, do kterého by se společnost SAZKA a.s. nikdy sama nepustila. Dlužno také připomenout, že soukromá aktivita finského podnikatele se neuskutečnila, avšak slib tehdejšího premiéra Zemana, že zabezpečí realizaci mistrovství světa v ledním hokeji a jeho pořádání v České republice, stále zůstal. K nepřátelskému převzetí společnosti SAZKA a.s. pak došlo především v důsledku tohoto slibu, po kterém následovaly další plané sliby zejména ze strany tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky. Ztráta českého sportu, ke které došlo ztrátou Sazky a Sazka arény, je zodpovědností především těchto dvou mužů.

Pan prezident Zeman se také mýlí ohledně finančních rozpočtů SAZKA Arény – rozpočet na dvě miliardy korun nikdy neexistoval. Splácení Arény však významně ovlivnilo zejména nesplnění slibů ze strany ministra financí Bohuslava Sobotky, což bylo mimochodem plně prokázáno již výslechem svědků v proběhnuvším soudním řízení.

Za nejhorší část prohlášení prezidenta Miloše Zemana považuje JUDr. Aleš Hušák jeho tvrzení, že „Hušák místo toho, aby byl ve vězení, kandiduje do Senátu.“ Tento výrok je v rozporu se základním ústavním principem presumpce neviny a očividnou účelovou hrubou manipulací, se zjevným úmyslem poškodit JUDr. Hušáka v senátních volbách, a to za zneužití postavení prezidenta republiky. JUDr. Hušák připomíná, že v souvislosti se SAZKOU a Sazka Arénou nebyl nikdy z ničeho ani obviněn, natož obžalován či dokonce odsouzen. Nebyl nikdy obžalován ani odsouzen pro žádný jiný trestný čin. Prezident Zeman se tedy zřejmě pokouší manipulovat i orgány činnými v trestním řízení v neprospěch Aleše Hušáka. Takovéto jednání je ovšem v právním státě, který má prezident republiky nejen reprezentovat, ale zejména chránit, zcela nepřijatelné.

Slova prezidenta Zemana jsou účelovou lží, která má protidemokratickým způsobem jednak ovlivnit již prakticky probíhající senátní volby, jednak je nutno je považovat za ovlivňování soudů.

Nelze totiž přehlédnout, že současný předseda České Unie Sportu a poradce Miloše Zemana, JUDr. Miroslav Jansta, podal proti JUDr. Hušákovi jménem České Unie Sportu dvě žaloby, jednu pro „újmu na cti“ i s náhradou nemajetkové újmy ve výši dva miliony korun, druhou na náhradu škody ve výši téměř jedné miliardy. Obě tyto žaloby jsou na sobě částečně závislé, přičemž první žalobu již Česká Unie Sportu – zatím nepravomocně – prohrála. Další prohra by pro prezidentova poradce JUDr. Miroslava Janstu znamenala vážné ohrožení jeho pozice předsedy České Unie Sportu, stejně jako rozkrytí skutečného průběhu nepřátelského převzetí SAZKY, a.s. úplně jinými osobami, než je JUDr. Hušák, by mohlo vážně ohrozit postavení nejpřednějších politiků této země. 
To, že JUDr. Hušák by mohl uspět v senátních volbách, je zřejmě pro prezidenta republiky Miloše Zemana natolik nebezpečné, že považoval za nutné zneužít své pravomoci a své neformální autority a pokusit se svým prohlášením nekale zmanipulovat či alespoň ovlivnit volby v senátním obvodu Prahy 6.

Nelze také přehlédnout možnost, že prezident republiky si uvedenými populistickými lživými výroky buduje výhodnou pozici pro své další zvolení, a to na nejen úkor JUDr. Hušáka, ale především na úkor pravdivosti a reálné skutečnosti.

JUDr. Aleš Hušák nepatří k těm, kteří by žalovali hlavu státu, neboť takovéto jednání nepovažuje za důstojné. I když JUDr. Hušák ctí indemnitu hlavy státu, a to dokonce v širších než formálně zákonných a ústavních měřítcích, je přesvědčen o tom, že ani prezident republiky nesmí vypouštět ze svých úst lži tak, jak se to stalo v tomto případě.

JUDr. Aleš Hušák sděluje, že v soukromé komunikaci požádal tiskového mluvčího prezidenta republiky, Jiřího Ovčáčka, aby upozornil prezidenta, že neřekl pravdu. JUDr. Hušák požádal tiskového mluvčího prezidenta o další komunikaci vedoucí k nápravě vadných výroků pana prezidenta. Prezidentův mluvčí místo řešení problému sdělil, že na takové jednání nemá dnes čas, tedy, že jej bude mít fakticky až po senátních volbách. Tím nabyl JUDr. Hušák jistoty, že pravým důvodem jednání prezidenta republiky byla snaha o nekalé ovlivnění senátních voleb.

Z uvedeného důvodu JUDr. Aleš Hušák v y z ý v á prezidenta republiky Miloše Zemana nyní veřejně, aby se mu stejně, jak učinil svůj původní projev, tedy veřejně, za svůj lživý výrok omluvil, anebo aby jej samotného žaloval ze svého neoprávněného nařčení ze lži. Pokud Miloš Zeman neučiní ani jedno, bude mít JUDr. Aleš Hušák nadále za to, že prezident republiky je lhář, nedemokratický manipulátor s volbami a nekalý ovlivňovatel soudních řízení.

jménem JUDr. Aleše Hušáka
kandidáta do Senátu ve volebním obvodu č. 25
za Hnutí „Nezávislí“ (NEZ)

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.
(v této věci kontaktujte pouze právní zástupkyni
na klara.samkova@lawyers.cz)

-----------------------------------------------------

O sporu již informoval server Novinky.cz: https://www.novinky.cz/domaci/416706-husak-chce-od-zemana-omluvu-bez-ni-je-pry-prezident-lhar-a-manipulator.html