prohlášení

Klára Samková

PROHLÁŠENÍ JUDR. ALEŠE HUŠÁKA KE LŽIVÝM NAŘČENÍM PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM

Dne 5. 10. 2016, při příležitosti návštěvy Zlínského kraje, pronesl prezident republiky Miloš Zeman tato slova:

„Pokud se nemýlím, Sazku privatizoval pan Hušák. Investoval do O2 Areny s předpokládaným rozpočtem dvě miliardy korun, nakonec ten rozpočet vyletěl na pět miliard korun, tím se Sazka zadlužila a přišla samozřejmě do bankrotu. Bohužel pan Hušák místo toho, aby byl ve vězení, kandiduje do senátu,“ řekl Zeman.

Prohlášení k případu Borise Ingra

V průběhu července jsem byla kontaktována údajným známým pana Ingra, zda bych převzala jeho právní zastupování k dovolání  pro trestný čin vraždy, za který byl pan Ingr odsouzen. Zastupování v této věci jsem odmítla jako pro mne eticky nepřijatelné a je pravda, že jsem rovněž sdělila, že z hlediska právního mám zásadní pochybnosti o tom, zda lze dosáhnout jakéhokoliv zvratu v projednávaném případě. 

Část obsahu tohoto mého telefonátu se objevila dne 12. 9. na 6. straně deníku Aha! s titulkem "Dostane ho z vězení Samková?"

s následujícím obsahem:

"BRNO - Boris Ingr (46) dostal za vraždu manželky Simony Monyové (+ 44) 15 let vězení. Chce se ale dostat ven a pomoci mu má prestižní advokátka a kandidátka na hlavu státu Klára Samková (49). Ingr tvrdí, že smrt Monyové nezpůsobily jeho bodné rány, ale fakt, že policie nereagovala dost hbitě a jeho manželku nezachránila. Samková je ale skeptická. „Upřímně řečeno, pravděpodobnost, že nový advokát najde ve spisu nějakou geniální záležitost, která by vedla k úplnému zvratu, považuji za velmi nepravděpodobnou,“ řekla k případnému úspěchu."

 

K tomuto článku považuji z nutné uvést, že jsem nepřevzala právní zastupování Borise Ingra, nikdy jsem o převzetí jeho právního zastupování neuvažovala a naopak jsem je odmítla. Pokud nyní pan Ingr prezentuje moje vyjádření, které bylo součástí mého odmítnutí jako součást své obhajoby, pak jednoznačně a účelově lže. Proti tomuto jeho jednání se ohrazuji a znovu opakuji, že obhajoba pana Ingra pro mne byla a je osobně zcela nepřijatelná.

 

Prohlášení k zastupování - nezastupování MUDr. Davida Ratha

V uplynulých dnech jsem byla prostřednictvím Mgr. F. Šejnosta kontaktována MUDr. Rathovou, která projevila zájem o to, abych zastupovala jejího manžela MUDr.  D. Ratha.

V pondělí  navečer jsem se měla s MUDr. Rathovou sejít za přítomnosti Mgr. Šejnosty v Kladně a hovořit o způsobu a možnostech obhajoby Dr. Ratha. Mojí podmínkou bylo, že se nejdříve s MUDr. Rathem sejdu a zjistím jeho názor. Z  jednání s MUDr. Rathovou sešlo, neboť na schůzce MUDr. Rathové s Mgr. Šejnostem, která předcházela mému proponovanému jednání, byl Mgr. Šejnost napaden. Celá situace byla pro MUDr. Rathovou natolik nedůvěryhodná, že ukončila jakoukoliv spolupráci s Mgr. Šejnostem a na naše jednání kromě letmého setkání vůbec nedošlo.

 

K těmto událostem uvádím toto:

Především považuji za ostudné - a toto jmenovitě kladu za vinu Mgr. Šejnostovi - , že moje jméno coby potenciálního obhájce vůbec uniklo do médií. O pondělním vystoupení Mgr. Šejnosty v ČT jsem nebyla informována a v žádném případě bych nesouhlasila s tím, že by moje jméno bylo uváděno jako jméno obhájce ještě před tím, než bych obdržela plnou moc a se zmocnitelkou a s klientem se dohodla na způsobu zastupování. Tím, že toto moje proponované jednání o případném převzetí zastupování vyšlo na veřejnost před tím, než k této spolupráci došlo, považuji za neprofesionální od Mgr. Šejnosty a za poškozování zájmů MUDr. Ratha a jeho rodiny.

Zcela se od tohoto distancuji.

 

K samotnému "případu Rath" si dovoluji se na základě pouze těch informací, které jsou předkládány médii, vyjádřit takto:

Prohlášení orchestru České filharmonie k situaci v KSO

Orchestr Česká filharmonie vyslovuje plnou podporu Karlovarskému symfonickému orchestru v jeho úsilí o sebezáchranu. Restriktivní kroky, které by mohly vést až ke zrušení jednoho z nejstarších orchestrů v Evropě, považujeme za nesmírně nebezpečné a destruktivní pro kulturu v této zemi. Je poměrně snadné jakékoliv „živé umění“ krátkozrakým byrokratickým rozhodnutím zrušit a tím i vymazat z historie města. Je ale téměř nemožné, aby po nějaké době nový, osvícený magistrát uměleckou tradici na vysoké úrovni znovu vybudoval. Prohlašujeme, že Česká filharmonie nebude účinkovat v Karlových Varech, jako „stávkokaz“ a stejně zásadový postoj očekáváme i od ostatních orchestrů v České republice.