rozsudek

pan Pavel Marek x Ministerstvo financí

Dne 12. 5. 2012 rozhodl Nejvyšší soud ve věci p. Pavla Marka a jeho nároku na vyplacení odškodnění za nemovitost, která mu nebyla vydána v restituci z důvodu, že tuto nemovitost nabyly osoby, které nemají povinnost věc vydat. Nejvyšší soud dal plně zapravdu naší argumentaci, opírající se o úhelnou judikaturu  Evropského soudu pro lidská práva a rozsudek Městského soudu v Praze i Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil a vrátil zpět k dalšímu projednání. Náš klient má proto šanci na spravedlivé posouzení své věci.
Jedná se o průlomový rozsudek, což konstatuje i samotný Nejvyšší soud, který zde plně akceptuje nejen hledisko Ústavního soudu, ale přebírá i jeho právně filosofující praktiky, prá se po smyslu spravedlnosti a práva. Je na místě gratulovat nejen našemu klientovi, ale i Nejvyššímu soudu k takovémuto obratu na nazírání na potřebu spravedlnosti.

 

Adresováno tiskovému mluvčímu Ministerstva spravedlnosti, dne 11. 11. 2011

Dne 27. 10. 2011 vynesl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Bergmann proti Česká republika, ve které byla Česká republika odsouzena k náhradě nemajetkové újmy ve výši 10.000 Euro za to, že soudy neochránily právo otce udržovat vztah se svým nezletilým dítětem.
Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti bylo na internetové adrese:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=319226

Přelomový rozsudek v případě "Konopné lady" Libuše Bryndové

Naší advokátní kanceláři se podařilo u Okresního soudu v Táboře dosáhnout plně zprošťujícíhgo rozsudku v kauze překladatelky Libuše Bryndové, která byla obžalována, že na pozemku u svého domu vysela semena a pěstovala  rostliny konopí, z nichž získala přesně nezjištěné množství účinných látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, látku delta-9-TIIC, delta-9-THC, v čemž byl spatřován Okresním státním zastupitelstvím v Táboře trestný čin nedovolené výroby a držení omamných psychotropních látek a jedů. "Případ Konopné lady" skončil 12. února osvobozujícím rozsudkem. Libuši Bryndovou zastupovala JUDr. Klára Samková, Ph.D. (na snímku)

V ostře sledované kauze vystupovala řada expertů a soudních znalců. Předseda senátu Mgr. Martin Prokop se  musel vyrovnat s řadou argumentů z oblasti medicíny, toxikologie a lidských práv. Výsledek, že v kouření "trávy" vyrobené pro vlastní potřebu a současně ve výrobě léčivých mastí, odvarů a tinktur (navíc s prokazatelnými pozitivníimi terapeuttickými účinky bez drogových konsekvencí) také z netoxických částí rostlin a částí neobsahujících THC, nelze spatřovat trestný čin, je v českém právním prostředí poměrně velmi novou linií pohledu na podobné kauzy.  

Rozsudek ještě nenabyl právní moci, dne 29. března bylo podáno odvolání Okresním státním zastupitelstvem v Táboře

 

 

Blesk: Zrušili rozsudek nad pěstitelkou konopí

Táborský krajský soud zrušil rozsudek nad překladatelkou Libuší Bryndovou (52), která v červenci dostala podmíněný trest za údajné zneužití konopí k toxikomanii.