Ministerstvo financí

pan Pavel Marek x Ministerstvo financí

Dne 12. 5. 2012 rozhodl Nejvyšší soud ve věci p. Pavla Marka a jeho nároku na vyplacení odškodnění za nemovitost, která mu nebyla vydána v restituci z důvodu, že tuto nemovitost nabyly osoby, které nemají povinnost věc vydat. Nejvyšší soud dal plně zapravdu naší argumentaci, opírající se o úhelnou judikaturu  Evropského soudu pro lidská práva a rozsudek Městského soudu v Praze i Obvodního soudu pro Prahu 1 zrušil a vrátil zpět k dalšímu projednání. Náš klient má proto šanci na spravedlivé posouzení své věci.
Jedná se o průlomový rozsudek, což konstatuje i samotný Nejvyšší soud, který zde plně akceptuje nejen hledisko Ústavního soudu, ale přebírá i jeho právně filosofující praktiky, prá se po smyslu spravedlnosti a práva. Je na místě gratulovat nejen našemu klientovi, ale i Nejvyššímu soudu k takovémuto obratu na nazírání na potřebu spravedlnosti.

 

Poprvé: Stát má majiteli bytu doplatit regulovaný nájem

Článek autora Tomáše Fránka byl publikován 3. 2. 2011 na serveru aktualne.cz http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/bydleni/clanek.phtml?id=689896

 První majitel domu v Česku má v ruce zatím ojedinělý rozsudek. Díky němu už ví, o kolik ho stát připravil regulací  nájemného. Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že Ministerstvo financí musí doplatit 98 tisíc korun za činži, o kterou majitel přišel za dva roky, kdy mohl vybírat jenom základní nízké nájemné za byt v centru Prahy. Dostat musí i úroky z prodlení z této částky.

NOVA: Tomáš Baťa má naději získat od českého státu odškodnění

Moderátor
Potomek slavného obuvníka Tomáš Baťa má naději získat od českého státu odškodnění za znárodněný majetek. Jako první to uvedl deník Právo. Ústavní soud spolu s Nejvyšším správním soudem totiž nařídily Ministerstvu financí, které se dosud žádostí odmítalo zabývat, aby o náhradě konečně rozhodlo. Úřad už žádost řeší. Současně ale vzkazuje, že na Baťův majetek se Benešův dekret, na který on se odvolává, nevztahuje.

Záběry KF:
Rostou nové budovy, roste produkce, počet zaměstnanců se zvyšuje. Baťovi se teď v novém státě už nestaví nic v cestě.
 

Právo: Mimosoudní dohoda státu s majiteli domů nemožná?

PRAHA - Mimosoudní vyrovnání majitelů domů s Českou republikou v jejich sporu o náhradu škody kvůli deregulaci nájmů v podobě, jak si je představují majitelé, nejspíš není možné. V diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce to v neděli připustil náměstek ministra pro místní rozvoj (MMR) Miroslav Kalous, do jehož kompetence tato agenda spadá.
Část majitelů domů v mimosoudním vyrovnání požaduje 50 miliard korun, což ale ministerstvo odmítá. Mimosoudní vyrovnání je možností, jak předejít soudnímu sporu českého státu s žalujícími majiteli domů u Evropského soudu pro lidská práva ve francouzském Štrasburku.
"Situace už eskalovala tak daleko, že se obávám, že k žádné mimosoudní dohodě nemůže dojít," řekl Kalous. Potíž je podle něho hlavně v tom, že majitelé domů dodnes nepředložili žádnou reálnou metodiku, jak k částce 50 miliard korun dospěli.
Advokátka zastupující část žalujících majitelů Klára Veselá-Samková k tomu uvedla, že "propočty vycházejí z údajů, které nám poskytla ministerstva pro místní rozvoj a financí". Jak Samková dále vysvětlila, zmíněných 50 miliard je vztaženo nikoli ke stěžovatelům, kterých je asi 4600 a které podle svých slov Samková zastupuje, ale ke všem majitelům domů, a vyjadřuje podle ní reálnou částku, kterou všichni majitelé domů mohou u evropského soudu získat.
Podle Kalouse však neexistuje shoda na konkrétní metodice, ani racionální propočet vzniklé újmy. Letos v lednu vznikla pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev, poslanců a senátorů, která by podle Kalouse měla najít vlastní metodiku, jak výši případného odškodnění určit. Konkrétní výsledky skupiny by podle něho měly být do června.