práva pacientů

Práva pacientů ke zdravotnické dokumentaci

Kolem práv pacientů k vlastní zdravotnické dokumentaci se již dlouho vedou spory. Jejich příčinou je roztříštěná právní úprava.

  Vzhledem k nepřehlednosti právní úpravy lze najít různé právní názory. Jejich škála je široká – od těch názorů, které zdravotnickou dokumentaci považují za výlučný majetek pacienta, až po stanoviska, podle nichž „zdravotnický pracovník (především lékař) není oprávněn pacientovi zatajovat žádný údaj týkající se jeho zdravotního stavu (výsledky vyšetření, zjištěné hodnoty či nálezy, diagnózu, léčbu), není ale povinen mu umožnit nahlížení, poskytovat či dokonce kopírovat dokumentaci tyto údaje obsahující [1]. Je alarmující, že například takto extrémně se k problematice staví zrovna Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně.

Lékař a chyba aneb Vy jste ňákej chytrej

Před soud se dostává stále více případů medicínských pochybení. Z rozsudků, které byly doposud vyneseny, vyplývá, že náš život a zdraví asi stále nejsou tím nejcennějším, co máme.