Adresováno tiskovému mluvčímu Ministerstva spravedlnosti, dne 11. 11. 2011

Dne 27. 10. 2011 vynesl Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Bergmann proti Česká republika, ve které byla Česká republika odsouzena k náhradě nemajetkové újmy ve výši 10.000 Euro za to, že soudy neochránily právo otce udržovat vztah se svým nezletilým dítětem.
Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti bylo na internetové adrese:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=319226

Toto tiskové prohlášení se však ani na této ani na jiné internetové adrese Ministerstva spravedlnosti nenachází. Tiskové zprávy a prohlášení daleko staršího data v dané rubrice jsou i nadále dostupná.

Tímto postupem Ministerstvo spravedlnosti ÚMYSLNĚ zatajuje prohru České republiky u ESLP a neposkytuje veřejnosti objektivní informace. Nepřímo tak poškozuje občany ČR, zejména pak otce, kteří se HROMADNĚ nacházejí ve stejném procesním postavení, jako je pan Bergmann.

Žádám zdvořile, leč naprosto důrazně, aby Ministerstvo spravedlnosti vrátilo odkaz o prohře ČR u ESLP na své stránky zpět.

Uvedený rozsudek je dostupný v databázi Evropského soudu pro lidská práva pouze ve Francouzštině.