Věřitelé stále častěji vymáhají dluhy po právě zletilých dětech

V poslední době se opakovaně v médiích objevují zprávy o tom, že věřitel "si počká", až dítě dosáhne zletilosti a následně po něm vymáhá dluhy, které za něj "nasekali" v době jeho nezletilosti rodiče. Takovým klasickým případem je situace, kdy rodiče neplatí za dítě správní poplatek za likvidaci komunálního odpadu, načež obec začne tento poplatek vymáhat po dítku v den jeho 18. narozenin.

V této věci jsem se obrátila na veřejného ochránce práv, ovšem odpověď, kterou jsem obdržela, považuji za krajně neuspokojivou. 

Za zcela pochybnou považuji část zprávy Veřejného ochránce práv, na kterou je v odpovědi poukazováno.

Situaci, kdy jsou na děti uměle vkládány povinnosti, které na ně vložili svým opominutím nebo přímo protiprávním jednáním jejich rodiče, považuji za naprosto neúnosnou a po právní stránce za skandální. Toto svoje stanovisko jsem sdělila i Dr. Seitlové, zástupkyni veřejného ochránce práv.

Dne 4. září 2012 obdržela Klára Samková odpověď od JUDr. Pavla Varvařovského s reakcí na svůj právní rozbor a jeho nesouhlasné stanovisko s jejím právním rozborem. 

Na tuto korespondenci Klára Samková navázala svou další replikou.

Z uvedené korespondence je zřejmé, že problematika závazků a dluhů nezletilých dětí je systémového charakteru, což bylo důvodem, pro který Klára Samková vyzvala veřejného ochránce práv, aby se věcí zabýval systémově.