Beseda "Politika - ženská záležitost", Pardubice (8.3.2016)

Dne 8.3.2016 se v pardubickém Kulturním centru Dukla konala veřejná beseda na téma "Politika - ženská záležitost / ženy a islám", kterou pořádala pardubická pobočka spolku Blok proti islámu při příležitosti Mezinárodního dne žen. Diskuse se zúčastnila JUDr. Klára Samková, pardubická exmuslimka Marta Albahri a předsedkyně krajské divize Bloku proti islámu Marie Čapková v roli moderátorky. 

Samotná akce vyvolala poměrně značný zájem mezi obyvateli Pardubic a okolí, i přes momentální nepřízeň počasí dorazilo asi 30 hostů, a to nejen z řad žen (beseda byla pojata jako "dámská jízda s Blokem proti islámu"), ale i mnohých mužů z různých věkových skupin.

Klára Samková: "Islám popírá a ničí vše, co jsme za staletí vybudovali!"

Diskusi otevřela Klára Samková, která přítomné seznámila se svým pohledem právníka zabývajícího se zejména lidskými právy a rodinným právem na ideologii zvanou islám a jeho vztah k ženám muslimského i nemuslimského vyznání. Připojila i zamyšlení se nad těmi, kteří dnes islám obhajují coby náboženství obohacující naši (či jakoukoli jinou) kulturu, a uvedla několik příkladů z historie, které dle ní dokazují, že je takovýto přístup nejen chybný, ale přímo vede k sebedestrukci jak těchto jednotlivců a zájmových skupin, tak i našeho kulturně-sociálního prostoru jako celku.

Marta Albahri: "Nechci mít ze synů radikální muslimy!"

Exmuslimka Marta Albahri, bývalá žena syrského radikálního muslima usazeného v Česku a matka tří dětí, pak vyprávění Kláry Samkové doplnila sdílením vlastních zkušeností s praktikovaným islámem v našem prostředí, jeho konkrétním vlivem na ni samotnou (nejdříve jako na muslimskou konvertitku, později jako exmuslimku), a zejména s přístupem islámu k dětem narozeným do muslimských svazků. Zdůraznila, že to bylo právě zacházení jejího muslimského (ex)manžela s jejími syny a následná stále probíhající radikalizace nejstaršího devítiletého syna, která ji přiměla islám nejen opustit, ale zároveň v ní vzbudila potřebu o takovémto dění probíhajícím ve většině muslimských rodin u nás šířit povědomí, aby tak případně pomohla dalším budoucím exmuslimkám a jejich dětem. Vyprávění Marty Albahri vzbudilo mezi publikem velký ohlas, především když hovořila o tom, jak se jí nedostávalo pomoci ani od české policie a justice. Zmínila například provázanost některých členů justičních orgánů s významnými a radikálními představiteli muslimské komunity, ale i skutečnost, že vzhledem k tomu, že český právní řád považuje islám stále především za náboženství, její práva coby matky nemuslimského vyznání, která své děti nechce vychovávat v islámu, byla značně omezena, resp. nebyla brána v potaz vůbec. Tento fakt pochopitelně pobouřil jak JUDr. Samkovou, tak i další přítomné, kteří o takovémto dění dosud nebyli informováni. 

Marie Čapková: "Změňme to společně!"

Předsedkyně pardubické pobočky Bloku proti islámu Marie Čapková pak dala prostor dalším dotazům a na závěr přítomné požádala o připojení se k Bloku proti islámu, podporu protiislámských stran a uskupení v nadcházejících volbách a především o šíření informací o působení islámu v našem prostředí. 

Klára Samková na besedě Bloku proti islámu v Pardubicích