Jan Antonín Baťa očištěn?

A kdo bude další? Proč zrovna on? I za správnou věcí se může skrývat velká lumpárna.

V pátek byla uveřejněna skvělá zpráva: Jan Antonín Baťa byl očištěn z nařčení z kolaborantství. Trvalo šedesát let, než se zbavil odporné nálepky, kterou mu přisoudil komunistický režim, pro který bylo zásadní dostat se právě k takovým majetkům, jako byl ten rodiny Baťů, stůj co stůj.

Přesto se mi po přečtení této zprávy rozlila v ústech divná pachuť a místo pocitu radostného zadostiučinění se mne zmocnil tak nekontrolovatelný pocit zásadního ohrožení, že místo toho, abych dělala jednu z těch milionů věcí, které mi přetékají z psacího stolu, musím psát tento článek.

Když jsem se snažila příčinu svého neblahého pocitu analyzovat, vyškrabala jsem ze všech koutů vědomí všechny znalosti a útržky informací, které se mi s rodinou Baťových asociují. Vyšlo mi toto:

Už v létě probleskovaly různé zprávy, že je na spadnutí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, že bude rozhodnuto o nároku vzneseném Tomášem Baťou na vyplacení náhrad za znárodněný majetek. Ke znárodnění došlo na základě tak zvaných „Benešových dekretů“, kdy největší majetky stát znárodnil ZA NÁHRADU nikoliv s ohledem na to, zda někdo byl či nebyl kolaborant, ale prostě proto, že tehdejší politické zřízení – ještě nikoliv ovládané komunisty – bylo levicově orientované a znárodnění největších průmyslových podniků bylo v jeho politickém programu. Svého času proběhla nejen mezi právníky, ale i mezi laickou veřejností v obecných médiích velká diskuse , zda Benešovy dekrety platí či neplatí. Možnosti jsou v zásadě pouze dvě:

1) Benešovy dekrety neplatí: Potom ovšem došlo ke znárodnění v rozporu s platným právním řádem a současní majitelé těchto majetků drží uvedený majetek neoprávněně. Skuteční vlastníci se mohou domáhat vydání tohoto majetku nebo náhrady za škodu od státu. Protože vlastnická práva se nepromlčují (tedy alespoň posledních 2000 let v tak zvaně civilizovaných územích), mohou původní vlastníci požádat o vydání svých majetků kdykoliv. Tedy i Baťovi, vlastníci Škodových závodů….. a dalších prvorepublikových podniků, na které si jen vzpomenete.

2) Benešovy dekrety platí: Potom ovšem nadále a stále platí povinnost státu vyplatit za ně náhrady. Protože Benešovy dekrety jsou stále platnou součástí českého právního řádu, i tato povinnost je součástí českého právního řádu a je povinností státu k odškodnění přistoupit. Opět nedochází k promlčení, což mimo jiné již jednou Evropský soud pro lidská práva potvrdil, a to v případě stěžovatele Broniewskeho a jeho sporu vůči Polské republice. Jmenovaný se domáhal náhrady za majetek, který byl zabrán Světským svazem po 2. světové válce v rámci posunutí polských hranic na západ. Závazek polské vlády na kompenzaci se stal (byť „vyhořelou“, jak řekli někteří političtí představitelé o Benešových dekretech) součástí polského právního řádu a takto v něm po celou dobu setrval. Se závazky z Benešových dekretů je to stejné.

Při řešení sporu mezi státem a Tomášem Baťou jde ještě o jednu drobnou otázku, na které stát pravděpodobně staví značnou část své obhajoby: kdo byl skutečným vlastníkem majetku rodiny Baťových v době znárodnění??? Byl to Tomáš Baťa??? Stát říká, že to byl Jan Antonín Baťa. V tom případě ovšem Tomáš Baťa nepodal stížnost do Štrasburku jako osoba oprávněná - tou by přece byl jen Jam Antonín, ne??? A na důkaz toho, že tomu tak skutečně je, tady máme, vážení přátelé a rodáci, očištění Jana Antonína Baťi od kolaborace….. Summa sumárum – jestliže se Tomáš Baťa propracoval po cca 17 letech ke konci řízení ve Štrasburku do situace, že o jeho nároku může být rozhodováno, je na čase, aby Česká republika získala dalších 17 let času, aby stejným způsobem musel odznova začít Jan Antonín Baťa. Miliardy jsou zachráněny, voliči na další čtyři roky volebního období uspokojeni a kdo ví, co bude za dalších patnáct, dvacet let….

Do jaké míry je tato moje úvaha oprávněná, ukáže nejbližší budoucnost.

Skutečně nemůže již dlouho trvat, než bude případ Tomáše Bati u Evropského soudu pro lidská práva vyřešen. Rozsudek si přečtu opravdu důkladně a pokud tam najdu byť jen atom ze shora naznačené argumentace, pak to bude jasný vzkaz: kvůli obhajobě svých protiprávních zájmů je Česká republika ochotna zajít až tak daleko, že občas dokonce posoudí i některou věc spravedlivě. Tato spravedlivost se však pouze náhodou shoduje se skutečným stavem věci: důvodem, proč byl očišťující rozsudek vydán, nebylo naplněním spravedlnosti (lépe řečeno, to byl pouze vedlejší produkt), ale jeho primární účel byl utilitaristický.

Druhá možnost ovšem také existuje: totiž, že se jednalo skutečně o akt spravedlnosti. Potom bude následovat očištění dalších jmen: na příklad jména knížete Schwarzenberga, nevlastního adoptivního otce „našeho“ knížete a pana ministra, jehož kolaborace s nacisty se projevila na příklad tím, že po zabrání Rakouska Německou říší otevřel po třech stech letech soukromý park schwarzenberského zámku ve Vídni a nad jeho bránu vyvěsil nápis „Zde jsou Židé vítáni.“ Nu a dál??? Dál přijdou další rehabilitovaní, že……

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

J. Švorčík napsal(a):

S těmi restitucemi je potíž, budou se táhnout donekonečna. Majetek rodiny Baťů byl tak velký, že si nedovedu představit, kolik to stát zaplatí. Mnohem rozumnější by asi bylo tehdy na začátku devadesátých let, kdyby majetek byl vydán in natura. Zřejmě by zůstal zachován obuvnický průmysl v Česku a Baťovi by platili u nás daně.

18.11.2007 08:41:15

vlk napsal(a):

Paní doktorko, tentokrát jste přesně popsala mé vnitřní pocity.

A mám ještě jedennavíc - stále méně se mi chce platit daně. Protože stále méně jsem přesvědčen, že za ně jako občan dostanu nějakou protihodnotu. A stále častěji si vzpomínám na prorocká slova svého otce, když viděl obecný jásot nad návratem Tomáše Bati. Jak může být tolikjásotu okolo člověka, kterému rodiný majetek nehodlal svěřit ani jeho otec? On si sem přišel jen pro peníze!

18.11.2007 09:54:12

Jag napsal(a):

No je faktem,že tímto krokem je možná snaha zrušit Benešovy dekrety.V tom případě by se mělo iniciovat referendum k vystoupení z EU.To je docela prosté.Přece se nenecháme vydírat znovu jednou menšinou,která si většinu svých sraček zavinila sama.Co se týká Bati,záleží pouze na něm,zda si o něm lidi dnes budou myslet,že je hajzl,neboť většina z nás nic proti němu neměla,a měla by platit,nebo se stane symbolem čestnosti a slušnost,jako vzor velkorysosti vúči lidem,kteří mu nic nesebrali,ale měli by na to dělat.Uvidíme,jak se zachová ke svým,když jsme ho očistili.Pokud chudé bude chtít oškubat,nedá se to jinak nazvat,páč všechny křivdy světa nikdo nenapraví,nebo nás bude žalovat.Tím by zřejmě ztratil morální kredit,který zde má,protože to co sem věnoval,by si zase nechal stonásobně zaplatit.

18.11.2007 10:16:47

Cicero napsal(a):

1) Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP) nemůže svým rozhodnutím ani zasahovat do vlastnických práv, ani nařídit České republice, aby do nich zasáhla. To jediné, co může, je konstatovat, že ČR porušila některé ustanovení Úmluvy a případně přiznat náhradu nákladů a peněžní kompenzaci, která ovšem nemá povahu náhrady škody a dosahuje zpravidla zlomku toho, co je stěžovatelem požadováno.

2) Existuje v našem právním řádu užitečný institut a jmenuje se vydržení. Vlastnická práva sice, jak paní doktorka správně poznamenala, nemohou být promlčena, mohou však být vydržena. Pokud je majetek Tomáše Bati více jak deset let v soukromých rukou, nepomůže jeho dědicům ani svěcená.

18.11.2007 11:23:07

BRT napsal(a):

Ta nechuť vracet nakradené majetky ať už nacisty,nebo komunisty dokazuje jen to ,jak se podepsal komunistický režim na vnímání soukromého majetku u nás.Pak je tu ovšem i fakt,že na vrácení všech takto rozkradených majetků tento stát prostě nemá,protože za desetiletí rudého panstva byl znehodnocen a částečně investován jak v rusku samotném ,tak do rudých revolucí po celém světě.

18.11.2007 11:35:46

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Cicero,

AD 1) zajisté máte pravdu, co se týká vlastnických vztahů. V případě Broniewsi však ESLP nařídil vládě vyplatit kompenzace (ve výši cca 20% majetku, to je pravda) a jelikož podobně postižených občanů bylo více, nařídil polské vládě, aby se obdobným způsobem vypořádala i s ostatními. Přepočtěte si to do našich poměrů majetku znárodněného Benešovými dekrety.

AD 2) majetek jistě může být vydržen, avšak podmínkou vydržení je subjektivní stránka věci, kdy majitel musí zacházet s věcí ve vědomí, že věc je jeho... u velké části majetků proběhly tiskem informace, koho původně byla kdo se jej (byť v té době marně) domáhá zpět. Otázka držby v dobré víře pak dostává povážlivé trhliny. Protože však ESLP jednoznačně preferuje udržení současného přerozdělení vlastnických vztahů, nelze očekávat, že jeho rozhodnutí půjde proti těmto vztahům, v tom máte pravdu.

Ještě "ratio temporis" - ČR je vázána k dodržování Úmluvy od chvíle, kdy ji podepsala, tedy s nástupnictvím po ČSFR od 18. 3. 1992. "Porušení" Úmluvy se rovněž nepromlčuje

18.11.2007 11:37:25

bigjirka napsal(a):

Pokud Jan Baťa nebyl zrádce, je asi správné říci, že nebyl zrádce

18.11.2007 12:43:57

Jag napsal(a):

Cicero vydržení jen v dobré víře,že myslel,že je jeho......tedy ne tehdy,když ví,že majetek byl ukraden.

18.11.2007 12:57:24

Monika napsal(a):

to Jag:

Měl byste vědět, že Evropský soud pro lidská práva NENÍ institucí Evropské unie. Nemá s EU nic společného, takže vystoupení z EU by ČR vůbec nepomohlo. ČR by musela vypovědět řadu mezinárodních smluv, jak už ostatně autorka článku výše naznačila, pokud by se chtěla vyhnout rozsudkům ESLP, musela by se stát jakýmsi fašistickým státem, zcela mimo současné civilizace. Pár "vyholencům" by to možná vyhovovalo. Vá také?

18.11.2007 13:01:48

Ivan SOUDEK napsal(a):

Zákon č.61/1918 Sb. jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly je také součástí platného právního řádu ČR. Chcete-li psát články o právu o právu, respektujte ho.

18.11.2007 14:39:26

sasa napsal(a):

Problem restituci je moralni problem, ktery se tyka bezpracneho zisku restituentu. Pokud maji byt splneny idealy listopadu, je treba prijmout fakt, ze vsichni lide maji narok na rovne sance. To neznamena, ze kazdy ma stejny zaludek, ale to znamena, ze kazdy ma narok na stejnou startovni caru. Jak stavajici nespravedlnost zmensit bez velkych excesu? Navrhuji pomoci dane dedicke, darovaci a z prevodu majetku, ktera majetek nad napr. 500 nasobek prumerneho prijmu zdani 100%.

18.11.2007 14:45:31

bigjirka napsal(a):

Sašo, nematlejte ideály listopadu dohromady s komunismem a novým vyvlastňováním. Takové rovné šance sím hledejte na Kubě nebo v Severní Koreji.

18.11.2007 15:03:15

Sasa napsal(a):

2bigjirka: jake byly podle vas idealy listopadu? a nebojte se odpovedet po pravde.

18.11.2007 15:06:15

Honza999 napsal(a):

Paní doktorko,

nezapomněla jste na jednu maličkost? Jak jste sama správně podotkla, majetek byl vyvlastňován ZA NÁHRADU. A tato náhrada byla UHRAZENA. Při poválečném vypořádání - válečné reparace a návrat československého měnového zlata - bylo přihlédnuto k majetkům, které byly znárodněny a reparace a množství nám vráceného zlata byly sníženy právě o cenu znárodněného majetku a mimochodem, právě USA byly tím, KDO "OHODNOTIL VÝŠI ŠKODY", kterou Československo bývalým majitelům znárodněného průmyslu způsobilo. Případné vracení majetku, který byl podle zákona vyvlastněn a ZAPLACEN (a ještě jednou zdůrazňuji, že výši náhrady určily USA, ne NAŠE státní orgány) mi připadá poněkud podivné..

18.11.2007 15:07:25

BRT napsal(a):

Pro Sasu

Morální problém s tím,že rodina schromažďuje nějaký majetek a ten po generace přechází na potomky a dědice měli pouze komunisti.To,že věc ukradená se má vrátit majitele,nebo mmu má být pachatelem poskytnuta náhrada je základní podmínkou právní společnosti.

18.11.2007 15:09:02

radekS napsal(a):

Paní kolegyně Veselá-Samková, myslím, že poněkud přeháníte.Pokud trvají vlastnická práva 2000 let,museli bychom se vracet k Bílé Hoře a švédské "krádeži" např."ďáblovy bible".Ohledně J.A.Bati- na černou listinu ho za války dali spojenci, ne komunisté, a věděli proč. Úplně jinak pracoval pro spojence T.Baťa. A doporučuji si

prostudovat informace o jeho nabídce vystěhovat nás do Patagonie (to by byl "odsun"!).

18.11.2007 15:29:37

sasa napsal(a):

2BRT: Bohuzel se mylite, stejny problem se shromazdovanim majetku rodinami feudalu a cirkvi mela i burzoazie a nasledne socialni demokrate a socialisti s burzoaznim majetkem a nacisti s zidovskym majetkem. Jestli se nebojite premyslet, zjistite, ze problem s majetkem je tady od pocatku lidstva. Takze je treba nejakym zpusobem pomoci pravniho statu majetkove dat sanci vsem lidem, nejenom tem narozenym se zlatou lzickou v ustech.

18.11.2007 15:38:43

bigjirka napsal(a):

Sašo, po pravdě si myslím, že ideály listopadu byly poněkud nejasné a konfúzní, pravda, láska a tak, ale rozhodně si nemyslím, že by k nim patřila konečná realizace komunistických myšlenek doprovázený úplným a definitivním vyvlastněním.

18.11.2007 15:54:45

Lila napsal(a):

Pro radkaS:

Prosím prostudujte si důvody, proč spojenci dali J.A. Baťu na černou listinu. I to se po válce vysvětlilo. A s vystěhováním do Patagonie - to bylo nouzové řešení v konkrétní situaci, dnes bychom asi řekli krizový scénář.

Jen pro pořádek: J. A. Baťa byl zřejmě jediný, kdo dokázal říct Benešovi co si myslí o podepsání mnichovské dohody, což mu Beneš nikdy neodpustil.

18.11.2007 16:13:18

ih napsal(a):

Neznám právní kličky a ani neznám důkladně historii v tomto směru. Věřím ale že ten kdo byl označen spojenci jako kolaborant, byl označen právem a určitě oprávnění věděli proč, Taky jsem přesvědn, o tom,že se od r.1990 v tomto směru neděje nic jiného ze strany dědiců, než o získání "bývalého"majetku svých předků a to za každou cenu.Tedy i za cenu překrucování faktů,lží... Myslím že je na našem státu a jeho právnících aby dal jednou provždy najevo že v tomto směru se bude postupovat tak a tak a to pro všechny namlsané. Jestliže někoho spojenci označili za kolaboranta,je určitě možnost zjistit proč tak bylo učiněno a kým.

18.11.2007 16:29:21

bigjirka napsal(a):

V Patagonii by nám bylo líp. Napřed v řiti Ruska a teď v řiti Evropy. A vyhlídky: nic moc

18.11.2007 16:42:46

Jag napsal(a):

Pokud by menšiny nerozvraceli státy a nedělali problémy,tak nejsou ani potřebné restituce.Proto by se Evropa měla zabývat odsunem s odškodněním,pokud se menšina nechce smířit s žitím ve státě,kde se jí nelíbí a má přitom svůj stát už založený.Tím by odpadlo plno křivd a křivd,které potom smetou i další nevinné bohaté,chudé a všechny.Sudeťáci na odškodnění už nárok nemají,bo zavinili válku.Další menšinové problémy by se ale nenásilným odsunem s odškodněním řešit měly.Už jen proto,aby zde v právní systému byla možnost zabránit nějakým konfliktům.Jen neomezená práva menšin to nevyřeší.Vždycky se bude cítit někdo poškozený.Baťa v podstatě také doplatil na Sudeťáky.Nebýt Sudeťáků,neměl ani Baťa problém.Tedy nebýt toho,že na problém menšiny tehdy nebyl dobrovolný odsun s odškodněním na majetku,tak nebyl ani Baťa a jeho problém dnes.

18.11.2007 16:43:09

sasa napsal(a):

2bigjirka: Listopadova hlavni hesla: vitezstvi pravdy a lasky nad lzi a nenavisti, nejsme jako oni, svobodu. Takze vy vlastne tim, ze nenavidite komunisty jste jako oni a samozrejme proto take nectite lidskou svobodu, mozna svoji ale ne jejich. Nepoucil jste se z dejin, takze budete donucen je prozit znovu :-)

18.11.2007 18:10:44

Lila napsal(a):

Pro ih:

Dostat se na černou listinu spojenců a být označen za kolaboranta, není jedno a totéž.

Uvědomte si, že J.A. Baťa představoval pro americké podnikatelské kruhy sakra nepříjemnou a nebezpečnou konkurenci. Jak se dostal Baťa na černou listinu bylo dávno objasněno, mám pocit, že to bylo známo už v době, kdy soud baťovský majetek znárodnil. O ten šlo především. Kopie rozhodujích dokumentů jsou mj. v knize M. Ivanova Sága rodu Baťů.

Pro Jag: Sudetští Němci byli regulérními občany Československa. Tvrdit, že občané německé národnosti - skláři, dřevaři, sedláci z jižních Čech zavinili válku, je hodně smělé tvrzení. Věci bývají složitější, než se na první pohled zdá. Vyhnáním Němců jsme ublížili v první řadě sobě, stačí porovnat pohraničí kdysi a teď. Princip kolektivní viny je pochybný!

18.11.2007 18:15:17

BRT napsal(a):

Sašo,

netahejte sem zvyklosti středověku ,fašismu či komunismu.Lidká práva jsou dnes úplně jinde.Naštěstí .

18.11.2007 19:24:25

pjetka napsal(a):

První věta a hned hrubka..slovo správa tam nedává moc smysl, advokátko.:)

18.11.2007 20:05:42

LEVAK napsal(a):

Vážení za rok po leteckém neštěstí při kterém zahynul Tomáš Baťa (Šéf)tj. v roce 1933 byl otevřen sejf ve kterém byla nalezena jeho závěť a trhová kupní smlouva.V závěti obdržel Tomáš Baťa(ten co je teď v Kanadě) 25 miliónů Kčs,manželka Marie Baťova 6 miliónů a vilu ve Zlíně.V trhové smlouvě bylo zaneseno,že Tomáš Baťa prodal svou firmu svému nevlastnímu bratrovi Janovi za 50 miliónů Kčs.(Srovnejte si co teď Baťé požadují!).Trhová smlouva proto,že prakticky Baťé ošidili stát protože nemuseli z tohoto zaplatit podle tehdejších zákonů žádné daně.To znamená,že Tomáš Baťa byl vyplacen a nemá žádný nárok na jakékoliv vrácení majetku.Osobně si podle mě vůbec nemusí stěžovat protože v na začátku devadesátých let byla provedena taková skrytá restituce.Stát a Baťa založili společnost do které Baťa vložil 12 miliónů dolarů a český stát 60 nejlepší prodejen bot(včetně budov ve kterých byly umístěny,jen se podívejte na prodejnu na Václaváku v Praze) v republice.Současně v této smlouvě bylo ujednání,že společnost v této sestavě bude fungovat 10 let a po uplynutí této lhůty celá společnost a její majetek připadne Baťovi.Kdo umí počítat tak si může vykalkulovat výhodnost této smlouvy pro český stát potažmo pro jeho občany!Nevím proč Tomáš Baťa někoho žaluje když od začátku tvrdil,že mu jde jen o dobré jméno jeho nevlastního strýce,ne o majetek a taky když se spolu od války rafali o majetek v zahraničí(větev Kanadská a větev Brazilská).On své dostal a podle zákona mu nic nepatří v české republice,kromě vily jako dědictví po mamince.Tady se dá jen konstatovat,že už je to starucha pošetilá a nesoudná.

Doklady tady k tomu všemu byly ještě v roce 1995 uloženy na ministerstvu průmyslu a obchodu, zdali tam ještě jsou toť otázka!

18.11.2007 20:43:07

Čochtan napsal(a):

Sašo:

"Problem restituci je moralni problem, ktery se tyka bezpracneho zisku restituentu"

Závidíš, že někteří měli inteligentnější a pilnější, jedním slovem kvalitnější předky než ty ?

18.11.2007 20:43:14

klaravesela napsal(a):

Pjetko, díky za upozornění.... to víte, maminka neměla pohotovost a mně ruka ulítla. Už je to opravené (a bylo to fuj, máte pravdu).

18.11.2007 20:49:22

klaravesela napsal(a):

Pane Honzo 999, problém ocenění majetku a vyplacení, podotýkám částečných, náhrad občanům USA mi je znám. Když dovolíte, tak ale je spousta lidí, kteří neemigrovali a za svoje majetky neobdrželi ani korunu. Ministerstvo financí se nikdy ani nenamáhalo vydat prováděcí předpisy, dle kterých by se měla náhrada stanovovat.... takže ti, kdo emigrovali do USA (a pokud vm, tak pouze do USA) byli jedniní, o které se jejich nová domovina alespoň částečně postarala a ti ostatní mají přihlížet na bezpráví kolem??

18.11.2007 20:53:34

LEVAK napsal(a):

Proč už nejsme v Patagonii?

Patagonie je sice konec světa, ale je tam neobyčejně krásně, bude se nám tam líbit.

Nachází se na nejjižnějším cípu amerického kontinentu mezi jihem Chile a Argentiny na rozloze asi

1 000 000 čtverečních kilometrů. Na severozápadě je ohraničena pásem And, na severu řekou Río Colorado. Je to stupňovitá krajina od jmenované řeky až po Ohňovou zemi. Ze strmého pobřeží Atlantského oceánu ve výšce průměrně 200 metrů se zdvíhá stupňovitě až do výšky 1500 metrů na předhůří And. Toto suché argentinské území tvoří tabulové roviny rozryté hlubokými údolími, chilské partie jsou hory a neprostupný vlhký prales. V zemi je více jak 50 činných sopek. Podnebí sice odpovídá mírnému pásmu, ale ve skutečnosti je velmi drsné a proměnlivé. Antarktida je téměř na dohled a jak tvrdí cestovatelé: je zde cítit ve vzduchu.

Po návštěvě u říšského maršála Hermanna Göringa v roce 1939 sdělil JAN ANTONÍN BAŤA (1898-1965) ing.dr. Jiřímu Udržalovi, řediteli u firmy Baťa ve Francii, že má dostatek prostředků k vybudování nového Zlína, případně celého československého státu kdekoliv na světě. Jiří Udržal, syn předsedy tehdejší vlády Františka Udržala, byl později podezírán ze spolupráce s StB, ve skutečnosti však byl po dlouhá léta agentem britské Intelligence Service. V roce 1939 ještě nevěděl, co poznámka geniálního zlínského podnikatele a obuvnického magnáta znamená. Pochopil to až roku 1940, kdy se mu přímo od Bati dostal do rukou spis o přestěhování středoevropských národů do Jižní Ameriky. Udržal text opsal a odevzdal jej československým vládním exponentům v Británii, ale také zpravodajské službě USA a Intelligence Service.

V uvedeném roce odjel z Francie do Jižní Ameriky, kde se v Sao Paulo setkal s Baťou, doprovázeným dr.Kabelíkem, kteří zde na místě posuzovali podmínky pro realizaci plánu přesídlení českého národa do Patagonie.

V úvodu svého geniálního a velkorysého plánu Dr.h.c. Jan Baťa zdůvodňuje:

1. Náš desetimilionový národ nemůže obstát v klidu a míru uprostřed národa stomilionového.

2. Svět spěje k novému pořádku, k novému uspořádání světového prostoru. Vždycky ve velkých dobách dějin za takových okolností docházelo k stěhování národů. I v případě českého národa k němu dojde. Náš národ má možnost buďto čekat na stěhování nucené, nebo stěhovat se dobrovolně. Dnes ještě je možno skoro i vybrat si mezi zeměmi světa, dosud prázdnými, tu nejlepší. Kdo ví, jak tomu bude později, možná jenom za několik let, až dojde k všeobecnému dělání pořádku.

Mluvil jsem s vůdci německého národa. Domluvili jsme se, že zásadně Říše učiní vše, aby napomohla přestěhování českého národa do nové země a zajistila Čechům v nové zemi naprostou suverenitu i prostředky k vybudování nového českého státu na nové půdě. Považuji to za jedinečnou příležitost, kdy Čechové a český národ může mít prospěch z velkorysosti německých vladařů.

Bude záležet na tom, aby nyní intelektuální síly národa se ujaly úkolu objasnit českému lidu všechno, co s přestěhováním souvisí, a aby české úřady Protektorátu vypracovaly zákonné podklady pro převlastňování majetku národního a soukromého, jakož i příděl půdy a rozdělení pracovní na nové půdě. Úřady německé Říše projevily také ochotu amnestovat všechny, kdož v poslední válce stáli v boji za svůj národ v řadách Říši nepřátelských, a povolí i těmto lidem zhodnocení jejich majetku a vyřízení všech jejich osobních a rodinných záležitostí v Protektorátě. Povolí jim půlroční pobyt, aby si tyto záležitosti mohli zde vyřídit, pokud se odstěhují do nové země první.

Nenamítají také, aby tito lidé, kteří spravovali už veřejný život, mohli být zaměstnáni v nové zemi na organisování veřejné správy a veřejného života.

Toto se týká také legionářů a lidí z diplomatické služby československé. Německá Říše také velkomyslně přislíbila svou pomoc při budování náhradních předmětů národního majetku, jako jsou dráhy, železárny, silnice, přístavy, kanály

18.11.2007 20:55:56

Jag napsal(a):

Lila to je řeč jak rozprávka.Byla tady válka?Byla.měli na ní podíl svým heslem "Heim ins Reich"?Měli.Kdyby nebyla válka,byl by dnes Baťův problém?nebyl.Pokud tedy někdo má platit Baťovi,měli by to být Němci,potažmo Sudeťáci.Lidská práva jsou hezká věc,princip koletivní vinny odmítnout také,ale jako dnes v Kosovu,tehdy v Sudetech jasně ukazuje,jak se menšiny zachovají loajálně ke státu,kde žijí,když jim umožníme začít dělat rozvracečskou politiku,bez omezení.Otevřeš dveře a místo prstíčku ti seberou všechno.Loajální Sudeťák bojoval s Hitlerem.Takových bylo ale jen pár.A co se týká pohraničí,no tak to tam vypadá,jak vypadá.No a co?Snad si nemyslíš,že by to tam s nimi vypadalo lépe?Jo možná,ale jen tehdy,kdyby Heim ins Reich vzali celou půlku republiky sebou.Ono se to hezky kecá,když se to osadí Němci,pak se naženou Češi a místo normálního vývoje se to tam plácá.Když tam bude kontinuita,tak se tam i Češi prosadí.Ostatně myslet si,že Němci jsou tak schopní´,zatímco naši neschopní už jsme kdysi před válkou slyšeli.

18.11.2007 20:57:06

LEVAK napsal(a):

Vůdci německého národa souhlasili s tím, aby náš národ sám hlasováním rozhodl. Rozhodnutí národa pak bude provedeno pod správou buďto německých úřadů, když bude záporné, nebo českých, když se rozhodne většina pro přestěhování.

Lidé, kteří by se stěhovali, by prodali svůj majetek většinou ve staré vlasti a částečně si za nabyté peníze nakoupili nové nářadí, stroje a zařízení, jež by si vzali s sebou. Za ostatní prodejem majetku získaný kapitál by si v nové zemi nakoupili půdu i dopravní a jiné pracovní prostředky, jakož i postavili levně a hospodárně obydlí. Ti, kteří by neměli vlastních prostředků, by se zavázali odpracovat na veřejných pracích během let spolu se svými dětmi jisté množství pracovního výkonu (nikoliv dnů).

Stará vlast by zachovala svou autonomní vládu až do roku 1970, až by poslední část obyvatelstva mohla být přestěhována. Starým lidem by bylo dovoleno zůstat na svých majetcích až do své smrti - i po roce 1970, nejdéle však do roku 1980.

Odstěhování národa o 10 milionech lidí za oceán zaměstnalo by 500 lodí po celý rok, když by tato práce měla být provedena zhruba za 10 let.

Předpokládám, že odstěhování národa do zámořského prostoru, jejž by mohl suverénně osídlit - ovšem pod ochranou německé diplomacie, armády a námořnictva - by stálo asi 40 miliard říšských marek.

Kromě vystěhování národa československého šlo by v Evropě samé o vystěhování Maďarů, Rumunů a Turků. Tak by zůstaly v Evropě pouze národy: německý, italský, anglický, francouzský, španělský, národy skandinávské a zbytek národů slovanských na okupovaném území.

Zajímavou okolností zůstává, že například s Židy Baťa už rovnou vůbec nepočítá. V dopise pro říšské úřady v Berlíně z roku 1940 svůj plán zdůvodňuje ještě takto:

Slyšel jsem kdysi zvěst, že říšský kancléř zamýšlí odstěhovat český národ do vnitrozemí ruského. To mi dalo popud ke studiu, zda by nebylo možné přestěhovat český národ opravdu někam jinam, avšak nikoliv do Ruska, rozvráceného dnešním řádem, nýbrž do země, kde by mohl zůstat svým pánem, svobodným národem na vlastní, nikým neosídlené půdě.

18.11.2007 20:58:12

LEVAK napsal(a):

Dnes je Německo neodvolatelně rozhodující mocností světa. Vůdce německého národa má vůli získat německému národu prostor i na úkor jiných národů. Proč tedy v nesouhlasu s českým národem chtít jej nutit k stěhování do Ruska, kde by ztratil svou svébytnost, nebo ještě více ohrozil Říši oplodněním negramotných Rusů svou nespornou schopností?

Když si to spočítáte, pánové, co stálo Německo dobytí té nejmizernější kolonie na majetku, úsilí a životech, tož shledáte, že je to desetkrát tolik, než co by stálo získání celého území Protektorátu, který by teprve po klidném přestěhování Čechů mohl se státi skutečným německým územím. Dokud tam bude český lid, dotud bude nejvýše bolákem na německém těle.

Dr.h.c. Jan Baťa se pokoušel pro svůj plán získat dokonce i Brity a USA. Zdá se, že obě strany tím nebyly nikterak nadšeny a reagovaly jeho zapsáním na Černou listinu mezi kolaboranty a zrádce. Údajně bylo odsud po válce jeho jméno vymazáno (?).

Proces s obviněným Janem Baťou in contumaciam byl zahájen před Národním soudem v Praze dne 24.července 1947 za předsednictví generála justiční služby JUDr. Šrámka.

V závěrečné řeči uvedl národní prokurátor JUDr. Mykiska toto:

Pokud jde o trest, navrhuji, aby byl obžalovanému vyměřen zákonný trest podle $ 1 druhé věty retribučního zákona se zřetelem k $ 34 trestního zákona, při čemž výslovně podotýkám, že nebyla zjištěna jediná skutečnost ve smyslu $ 16 retribučního zákona, ba naopak bylo zjištěno, že obžalovaný svou vlast a svůj národ zradil nejen za války, ale že ve svém postoji a chování šel tak daleko, že náš stát, presidenta republiky a vládu hanobí a tupí v zahraničí nejhrubším způsobem i nyní.

Předseda soudu generál JUDr. Šrámek pak vynesl rozsudek tohoto znění:

Jan A. Baťa se odsuzuje k těžkému žaláři na dobu 15 let, zostřenému černou komůrkou každoročně v den 15.března, při čemž si 10 let odpyká ve zvláštních pracovních táborech. Obžalovaný ztrácí na dobu odsouzení občanská práva a celé jeho jmění propadá ve prospěch státu.

Dne 25.června 2007 vydala ČTK tiskovou zprávu, že Městský soud v Praze povolil obnovu trestního řízení v šedesát let starém případu zlínského podnikatele Jana Antonína Bati. Zrušil tak rozsudek Národního soudu.

Téhož dne vyjádřila dcera Jana Bati Edita Baťová de Oliveria pro vysílání ČT jménem celé rodiny žijící v Brazílii uspokojení nad rozhodnutím soudu a tlumočila odhodlání téže rodiny požadovat od českého státu finanční odškodnění, jehož výši odmítla sdělit.

Dokumenty ke kauze byly donedávna přístupné ve fondu Národního soudu z roku 1947 . Součástí spisů byl i projekt o vystěhování Čechů do Patagonie.

18.11.2007 21:00:50

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Radku S, argument "A bude se vracet až do Bílé hory" jsem slyšela poprvé při projednávání restitučních zákonů na podzim 1990 ve Federálním shromáždění. Už tehdy mne hnětl, ale bylo mi tehdy sedmadvacet a měla jsem ještě ze spousty věcí ostych. Takže to vyjádřím teď, co jsem si myslela už tehdy, ale poněkud jsem se ostýchala: No a proč ne.... buď někde právo platí nebo neplatí. Dělat tlustou čáru že odteďka platí a předtím neplatí je zcela teoretický způsob řešení problému, který ke skutečnému řešení nikdy nevede. Upřímně: nejsme kvůli té Ďáblově bibli poněkud na Švedy nakrknutí i my teď? A soudím, že kdyby to Švédům taky nebylo tak trochu blbý, tak by sem slavného ďábla taky nepůjčili, když tato slavná kniha opustila Švédsko, nemýlí,-li se, celkem třikrát.

Jistěže není možné restituovat všechny majetky co paměť sahá a v plné výši. Je ale možno vyslovit politování nad vzniklými událostmi a nabídnout poškozenému uzavření smíru a symbolické či procentní odškodnění. Jsem přesvědčena o tom, že pověst právního státu, kde se dbá na spravedlnost, by nám veškeré finanční ztráty tohoto druhu rychle nahradila, neboť není lepší investiční pobídky, než právně stabilní, předvídatelné a práv vymahatelné právní prostředí. To se mohou jít schovat i Nošovice s Kolínem dohromady.

18.11.2007 21:03:33

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Ivane Soudku, děkuji Vám, že užíváte svoje jméno a dokonce i e-mailovou adresu, na kterou se dá odpovědět a není tedy nutno spoléhat na to, že dotyčný se k diskusi vrátí a přečte si ji. Mám tak dojem, že na druhé straně, schovaný za nickem, nemusí být tedy nutně estébák a provokatér ( i když samozřejmě i eml. adresa je anonymní, ale ten rozdíl je zřejmý).

Máte pravdu, co se týká zrušení šlechtických titulů. Máte pravdu, že jejich užití mnou je z tohoto hlediska právně nekorektní. Jelikož moje úvaha však není odborným článkem v časopisu "Právník", "Jurisprudence" či obdobném důstojném periodiku, ale je to publicistický článek, dovolila jsem si tuto právní přesnost pominout. Celá věc má totiž velmi mnoho dávně historických konotací, které vyniknou právě i zdůrazněním takového aspektu, jako je šlechtictví dotyčného.

A snad jenom na okraj, je sousta zemí, kde se šlechtictví nezrušilo, kde Jeho Jasnost je stále Jeho Jasností. A když Jeho Jasnost zavítá do Bruselu, tak občas navštíví bratránka, jinou Jeho Jasnost, hlavu to země, kde ten Brusel leží. Tak si to tak neberte, těšte se z košatosti života a pamatujte, že nejen paragrafy živ jest člověk. (Teda, to říkám fakt z nepevných pozic... :-)

18.11.2007 21:09:53

sasa napsal(a):

2Cochtan: mily vodniku, jsi vubec schopen ve sve nenavisti cist a pochopit psany text? Ja jsem de facto napsal a je to muj nazor, ze bezpracne ziskani majetku je pro rozvoj spolecnosti kontraproduktivni. Proste kazdy clovek si svuj majetek musi vydelat vlastni pili. Nestaci narodit se se zlatou lzickou v ustech. A jelikoz jsem demokrat a nesouhlasim s vyvlastnovanim (ani provadeneho ODS pomoci vytesnovani akcionaru), tak navrhuji ztizit bezracne ziskavani majetku dedenim, darovanim, prevodem zavedenim 100% dane na majetek prevysujici 500nasobek prumerneho platu.

18.11.2007 21:36:43

vlk napsal(a):

Levákovi

Myslel jsem si, že sem tam něco vím. ale když čtu ten exkurz ohledně Jana Bati, připadám si si jako nedochůdče.

Což není důležité. Důležitý je obsah. Zdá se, že to ,c o píšeš, je autentické. Pak nechápu zprošťující rozsudek. Já bych to kvalifikoval jako velezradu a kolaboraci s nepřítelem. Pak samozřejmě Velký dekret platí beze zbytku.

Díkza poučení. tohle tedy bylo I.A výkon.Dík.

18.11.2007 21:45:57

SAKUL napsal(a):

Levaku, plán na "nucené" přesídlení českého národa v podobě jak ho prezentujete - tedy jak ho prezentoval J. Udržal nikdy neexistoval a je to podvrh, který byl zhotoven za účelem co nejvíce J.A. Baťu poškodit. Existoval sice plán na na kolonizaci Patagonie a jiných neobydlených území jižní ameriky, který ovšem s nacisty neměl nic společného a vznikl až za Baťova působení v Brazílii(Baťa navíc s nacisty nikdy nejednal a kromě jedné vynucené návštěvy v Berlíně kterou absolvoval v doprovodu gestapa se snimi ani nescházel). Kde úspěšně zákládal nejen nové závody a města, ale i celé hospodářské oblasti. Mimochodem právě za svoji úspěšnou "osidlovací politiku" byl J.A. Baťa před svou smrtí v šdesátých letech navržen na Nobelovu cenu.

18.11.2007 22:04:10

LEVAK napsal(a):

Ad vlk:já jsem toto v hrubých rysech slyšel od rodičů a příbuzných od mládí.Všichni vždycky vysoce hodnotili Šéfa-zakladatele a o Janovi se vyjadřovali velmi kriticky a v podstatě uváděli tyto fakta.Věc vystěhování českého národa do Patagonie byla tady známa.Je zajimavé že komunističtí funkciónáři o tom prakticky nemluvili!Proto jsem se o to začal již v mládí zajímat (jsem 33.ročník).Říkalo se,že Jan se zhlédl v Mussolinim a odtud pramenily ty jeho nápady.Taky se říkalo,že kdyby tam neměl ředitele vychované Šéfem (Hlavničku,Čiperu a další),kteří se snažili ho ze všech sil ho usměrňovat, tak by firma brzy přišla na buben!

18.11.2007 22:08:40

LEVAK napsal(a):

Ad Sakul: Dokumenty ke kauze byly donedávna přístupné ve fondu Národního soudu z roku 1947 . Součástí spisů byl i projekt o vystěhování Čechů do Patagonie.Bylo by lepší než tady soptit si zajet na to podívat!

18.11.2007 22:12:08

ok napsal(a):

Každý, komu byl komunisty majetek ukraden, by ho měl dostat zpět.Právnické kličky a právníci sami, věci jen prodražují. A my všichni budeme muset platit ještě stovky miliard za šlendrián a ideologické omyly. Ať už se jedná o restituce, mezinárodní arbitráže, nebo křečkoviny.

18.11.2007 22:15:59

vlk napsal(a):

Leváku

já o té Patagoniislyšel! To ano, ale ten exkurz,cos předvedl, ten tedy byl! Včetně detailů.Paráda.

Jinak - ty jsi skutečně ročník 33?

Pokud ano, čest Tvým šedinám! Jási do teď myslel , že jsme tu jeden z nejstarších a vidím / spotěšením/, že jsou tu jiní, proti kterým jsem kluk.Budu si to užívat,byť mi to dlouho nevydrží!

Ještě jednou -díky.

18.11.2007 22:27:53

ujo napsal(a):

pro lilu:

Nemyslím si, že jsme si odsunem Němců ublížili. Nebýt odsunu, tak tu teď máme v lepším případě něco jako 2. republiku, v horším něco jako protektorát.

18.11.2007 22:47:05

J. Š. napsal(a):

No ty báchorky o Patagonii bych nebral zas tak vážně, Němci potřebovaly Čechy tady a to hlavně jako pracovní sílu pro válečný průmysl a to, že by hodlali kolonizovat Ameriku, to snad nenapadlo ani Hitlera v jeho chorém mozku.

18.11.2007 22:51:18

SAKUL napsal(a):

Levaku, já netrvdím že ty dokumenty neexistují. Já mám značné pochybnosti o jejich věrohodnosti. Navíc jejich pravost nebyla nikdy řádně prověřena. A ještě když samotný soudní proces byl jen trapnou fraškou. Jinak s pány Hlavičkou a hlavně Čiperou máte pravdu, to se projevilo hlavně při jeho pobytu v U.S.A., kde byl bohužel obklopen spíše "přitakávači" a "podržtašky" a tak se snadno ocitl na černé listině.

18.11.2007 23:15:41

LEVAK napsal(a):

Ad J.Š.:ale co kdyby Hitler vyhrál válku?

19.11.2007 00:16:01

Lila napsal(a):

Stejně jako Sakul mám o věrohodnosti dokumentů, které zmiňuje Levak velké pochybnosti. Celý soud v roce 1947 byl dokonale připravený, opíral se o zfalšované dokumenty a vylhaná svědectví s jediným cílem - připravit J. A. Baťu o majetek. To, co tu Levak předkládá, je podle mne právě ta komunistická interpretace, která měla ospravedlnit zločin spáchaný na J. Baťovi a jeho rodině. Největším zrádcem byl mladý Udržal, syn někdejšího ministerského předsedy, který od mládí inklinoval k bolševismu a tatík ho poslal do Zlína na "převýchovu". J. Baťa ho podporoval a netušl, jakého hada na prsou si chová.

19.11.2007 00:38:01

LEVAK napsal(a):

Ad Lila: Jiří Udržal, syn předsedy tehdejší vlády Františka Udržala, byl po dlouhá léta agentem britské Intelligence Service.

19.11.2007 00:41:15

LEVAK napsal(a):

Zbožtění rodiny Baťovi,jak to kouká z příspěvku Lily není žádné novum.Měl jsem ve svém životě mnoho případů setkání s tímto typem lidí.Je to skoro podobné jako např. Svědci Jehovovi.Takový člověk je schopný pro svoje přesvědčení popřít i svůj nos mezi očima.Tvrdit že v roce 1947 soud jednal v režii komunistů je nonses.Jen pro příklad můj strýc byl taky v roce 1947 souzen a byl osvobozen!Jiná kapitola je to,že v květnu v roce 1948 byl proces znovu vyvolán a strýc byl rád,že dostál jenom 12 roků!Později to bylo horší!

19.11.2007 01:12:53

Antibenes napsal(a):

Spravedlnost se do Česka jednou vrátí. Do země, kde pravičák je v podstatě komunista a kde levičák je zastánce pravicových názorů. DO země,kde většina lidí malou krádež a korupci uznává jako standard. Je to hanba žít v současném Česku... A to co se dělo po válce je skutečný hnus. Nebýt bolšewiků, Beneše tak toto nikdy nebylo

19.11.2007 08:54:51

Jag napsal(a):

Dnes Kosovo berou Srbsku,zítra prodají nám Sudety a kdo bude další?Baťa je v tomto jen smutný hrdina,kterého semlela doba.A sašo ty bys ten komunismus přivedl k úplné dokonalosti.Takovou pitomost jako že někdo se někde narodí a už mu závidím a házím klacky pod nohy je hodné jen člověka tak ubohého,že to ani nejubožejší člověk neudělá.Potomky si člověk totiž pořizuje,aby pokračoval v jeho cestě.Tak nech na tom nahoře,zda pošle do rodiny někoho zodpovědného,nebo někoho kdo to rozhází.Tvoje teorie jsou jen komunismus s trotlismem.

19.11.2007 09:33:57

Lenop napsal(a):

Trochu mne zaráží, že paní doktorka, která jinak slyší trávu růst, nezaznamenala v postupu justice výrazné konjunkturální trendy - Brožová-Polednová, J.A.Baťa, Kinský. Bohužel stále platí: komu pánbůh, tomu všichni svatí! A to v tom dobrém i zlém. Nebo jenom my jsme národem trapných šplhavečků?

19.11.2007 10:43:41

KVS napsal(a):

AD Lenap: toho Kinského jsem skutečně nezaznamenala. KVS

19.11.2007 11:14:36

Al Jouda napsal(a):

Můj otec byl v roce 1947 národní socialista a o Janovi Baťovi vždy tvrdil, že na rozdíl od Tomáše byl fašoun. Tak asi ten rozsudek nad ním po válce byl spravedlivý a nemělo by se mu nic vracet !

19.11.2007 11:28:43

IQ napsal(a):

Pro vlka a leváka:přidávám se k vám, naprostá shoda, ale k levákovi pozn. - dle dobové literatury závěť T.Bati zakladatele byla otevřena bezprostředně po jeho úmrtí po pádu letadla v Otrokovicích.K tomu existuje seznam přítomných osob i jejich reakce/Jinak popis Leváka obsahuje dobová literatura, což dokazuje pravdivost jeho komentářů.

Pro p.dr.Veselou: způsob jakým Tomáš Baťa junior po řadu let prostřednictvím advokátů kolem J.F.Dallese nebo přímo ním dokázali téměř zlikvidovat J.A.Baťu a jeho rodinu, dle mého soudu Baťa junior prostřednicvím advokátů, kteří mají také asi širší a široké zájmy obdobně jako bývalý ministr zahraničních věcí J.F. Dalles, bude se snažit postup opakovat vůči nám. Jako tehdy, nešlo jen o majetek rodiny Baťovy,tak i dnes jde o sféry vlivu spadající do problémů geopolitických.

Vlastní poznámka: o tento prostor, v němž žijeme, měla a má dosud stále zájem řada vůdců.Proto vždy šlo a i nyní jde nejen o majetky nebo Benešovy dekrety - to také, ale to jsou účelové argumenty,jakož i další na př.Sudetských Němců - právo na vlast,návrat šlechty a pod.

Tuto problematiku vidím ve světle slov pronesených v počátku sedmdesátých let veterány Rudé armády, bývalými veliteli uskupení vojsk v severozápadních Čechách, když m.j. řekli, že Český národ si svůj životní prostor bude muset vybojovat sám. Bylo to řečeno v návaznosti na význam národně osvobozovacího boje proti fašismu a národně osvobozeneckého hnutí, v jehož významu, jak poznamenali, jsme zbytečně skromní. Tato diskuse se vedla v souvislosti s realizací ujednaných dohod spojeneckých mocností zejména v Postupimi a dotýkala se ukončení druhé světové války a odchodu nepřátelských vojenských uskupení po kapitulaci Německa.

Zůstává celá řada možností řešení, na př.dvě. Buďto budovat stát pro čtyřicet milionů nebo nechat si nainstalovat radar.

Poslední poznámka: našemu právnímu řádu chybí ustanovení o nezpochybnutelnosti, vynutitelnosti a trvalé platnosti vůle zakladatelů.Tato absence je zde od vzniku republiky Československé, přináší nejen problémy rodinné, ale ochuzuje stát o nemalé jmění byť by nebyl v jeho majetku a správě.

19.11.2007 14:33:57

Terry napsal(a):

doporučuji k poslechu odkaz

Případ Jana Antonína Bati (http://www.rozhlas.cz/leona...)

19.11.2007 15:15:20

Lila napsal(a):

Pro Levaka: Vyprošuji si, abych byla označována za typ lidí, podobný Svědkům Jehovovým. Já také nikomu neotloukám o hlavu, že mi jistý způsob uvažování a argumentace připomíná někdejší aktivisty a školitele KSČ...

Odvoláváte se na jakési dobové dokumenty, jenže existují i jiné, které zřejmě neznáte, nebo spíš nechcete znát. Považujete například M. Ivanova za lháře nebo mystifikátora? Domníváte se, že ti, kteří J. A. Baťu navrhovali na Nobelovu cenu míru byli padlí na hlavu?

Moje argumenty rozhodně nestojí na zdrojích typu: už naši mi vyprávěli...

Paní Kláře se omlouvám, diskuze se posouvá někam úplně jinam, nicméně pro pořádek: Zbožštění a úcta k lidem, kteří si to zaslouží, není jedno a totéž. Ano, vážím si a obdivuji prvorepublikové selfmademany, jako byli oba bratři Baťové, V. M. Havel a mnozí další. Předvedli tvůrčí styl podnikatelské činnosti, a to v době, kdy úspěch byl ctěn a vážen. Bohužel, právě dnešní doba je svědkem toho, jak se nám podobných vůdčích typů zoufale nedostává. Zato závistivců, zapšklých pomlouvačů, lidí nenávistných - těmi bychom mohli zastavit Labe. K naší škodě.

19.11.2007 16:39:27

Klára Veselá Samková napsal(a):

PRO IQ: Já jsem tušila, že se něco dozvím..... díky. Účelovosti argumentů, které některé vyjmenováváte, si jsem vědoma....

19.11.2007 20:05:44

sasa napsal(a):

2Jag: plati pro tebe ,co pro Cochtana. Neumis cist a nenavist te zaslepila. Radsi chces revoluci, nez se rozdelit. Psal jsem o dedictvi, dedi se po smrti rodicu. A mas dojem, ze zdedit 500 nasobek prumerneho platu bez dane a zbytek se 100% dani, je malo? Co podle tebe znamena rovnost sanci?

19.11.2007 21:46:57

IQ napsal(a):

Pro p.dr.Veselou:

Děkuji také, od Vás mě těší Váš zájem obzvláště.

20.11.2007 15:12:48

bigjirka napsal(a):

Rovnost šancí znamená totální blábol a pomatenou lež

20.11.2007 18:25:01

LEVAK napsal(a):

Ad Lila: Vážená paní já si dovolím malou otázečku-už jste někdy slyšela o psaní na objednávku? Vážená já tady žil a žiju.Slyšel jsem mluvit pamětníky a mohu Vám říci,že na Šéfa-zakladatele měli dobré vzpomínky.Co však říkali o jeho nevlastním bratrovi se prakticky zhodovalo s tím co jsem napsal.Doporučuji Vám přemýšlet hlavou a zkuste si najít popis pobytu Jana v USA.Vždyť on se tam ve svém velikášství snažil míchat i do politiky a celkem neuváženě propagoval protikandidáta prezidenta Rooswelta.Jak by jsme se na to dívali my,kdyby sem přicestoval Bill Gates a začal se míchat do volby našeho prezidenta?Taky by jste se měla trochu zajímat jak se vyjadřoval,jaký byl jeho slovník.Na rozdíl od Tomáše,který byl vždy slušný se Jan vyjadřoval velmi lidově až vulgárně a tak se i choval!Pokud se týká Nobelovy ceny míru myslíte si,že návrh a udělení této ceny Jasiru Arafatovi realizovali normální lidé?Závěrem si dovolím konstatovati,že Vaše argumenty jsou jen emocionální stejně jako Vaše uvažování.Velmi bych se nedivil,kdyby Váš domov se nalézal v Praze případně až za Prahou a o všem víte jen z doslechu či z časopiseckých článků.Byla jste už někdy ve Zlíně a ve fabrice?Mluvila jste někdy s některým ze starých baťovců co ještě pamatovali Tomáše?

Dovolím si Vás požádat aby jste trochu uvažovala nad slovy "podobný" a "označovaný"!

20.11.2007 19:01:44

LEVAK napsal(a):

Omlouvám se a doplňuji svůj příspěvek ze dne 18.11.2007,čas 20:43:07:

Český stát mimo 60-ti prodejen obuvi vložil do této společné firmy ještě výrobnu obuvi v Dolním Němčí.Byla to poslední Svitem vybudovaná nejmodernější továrna na obuv.

20.11.2007 19:06:15

Lila napsal(a):

Pro Levaka: Ve Zlíně jsem byla, vlastně jsem se k němu dostala přes architekturu. Kdysi na mne udělalo velký dojem zjištění, že v roce 1935 J. A. Baťa nechal vypsat architektonickou soutěž na rodinné domky, v jejíž porotě zasedl Bohuslav Fuchs, Pavel Janák a sám velký Le Corbusier.

Mám ráda "jednadvacítku" a další zlínské stavby. Ve fabrice jsem nebyla, znám dobře jiné baťovské město a znala jsem i lidi, kteří ho zakládali.

J. A. Baťa měl jistě spoustu chyb, nikdy jsem netvrdila, že byl dokonalý, určitě to byl člověk z masa a kostí.

Jinak máte pravdu, emotivní jsem, ale těžko s tím něco nadělám. Hezké dny.

20.11.2007 20:17:04

Transmutátor napsal(a):

Ad: ,,Levák" a Baťovo očištění.Měl jsem za to, že soudce jakkoliv nezávislý bude závislý na jediném. Totiž na rozumu svém vlastním, osobnmostní vyzrálosti a mravní integritě. Že dělal Baťa boty pro Němce od r.1939 do r. 1945 je zřejmé a za kolaboraci to lze považovat těžko.Podmínky Baťova ekonomického zázraku v dobách nejhlubší ekonomické krize v Evropě lze přičíst několika faktorů bez kterých by se žádný zázrak nekonal : Ekonomická struktura a obchodní strategie jejímž autorem byl prof Vavřečka,dlouhodobé kontrakty z Třetí Říše. V Baťových botách dobýval Wehrmacht svět. A nakonec tisíce poctivých rukou českého dělníka, kterého by jinde jen těžko pohledal. Čili ekonomický zázrak byl vykoupen i velkým kusem morálky.O tom být pochyb nemůže. Otázkou zůstává zda je veškerý sooučet společenských aktivit, darů exilu, vybudování struktury Baťova vzdělávacího systému a zdravotnictví možno omluvit. Je možno budovat prospěch pro mnohé špatným nástrojem a opovrženíhodnými prostředky ? Nevím. Proto se ptám.

21.11.2007 00:04:02

J. Š. napsal(a):

ad: Levák

Já jsem už odpověděl. Hitler si nepřál válku se

Spojenými státy. Když už jste v těch hypotézách, vyhrát mohl akorát tak v Evropě a jejích koloniích a to v tom případě, že by se USA nezapojily do války v Evropě. Velká Británie měla holt lepšího spojence než my.

21.11.2007 00:42:22

Klára Veselá Samková napsal(a):

Zejnéna pro pana Leváka: nesnažím se hodnotit ani Tomáše Baťu, ani Jana Antonína Baťu, jenom se snažím na jejich případu ukázat, že Česká republika má jakési právní problémečky a že aby se z nich vyzula, je dokonce schopna jít tak daleko, že (možná) jednu část svého protiprávního jednání, tedy odsouzení J.A. Baťi, napraví. Situace je totiž taková, že i když "podnik Baťa" je velký kus krajíce, jsou tu i krajíce a bochníky dlší. A když by se mělo všem dostat po právu, máme tady státní bankrot. Můžete se, prosím, zamyslet, co s tím?? I nadále odpírat právo a spravedlnost nebo ohrozit českou ekonomiku?? A jak dlouho mám ještě na nějaké uvažování a manévrovací možnosti, než budeme úplně zahnantí do kouta z jedné nebo z druhé strany?? Toť to, oč tu běží.... KVS

21.11.2007 09:17:45

Ladislav napsal(a):

Tak uz Tomas Bata pripravuje soud o nahradu: http://aktualne.centrum.cz/...

Zajimalo by mne kolik nas to bude stat, jestli se konecne bude muset prodat Karlstejn.

Toto je velice zajimavy blog, zadne vyprávěnky a poudačky.

21.11.2007 09:31:35

pedagog napsal(a):

Kdo Baťu okradl, z toho ať vymáhá.Nám spálili ve válce domy, rodiny v krematoriích,rodinné úspory vykrádali po r. 45,v 90. letech, kdo nás restituoval?A ještě máme platit ty, co vydřeli životy z chudáků?Vyhnat všechny bičem,ať zkusí vydělávat na živobytí v takovém Absurdistánu.Jestliže tu nežijí,ať si konzumují svůj blahobyt ze své práce tam, kde jsou.

21.11.2007 09:57:50

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro

jasné je, že se nad ČR stahují právnické mraky. Nejsem právník, takže otázka od laika, který se řídí pouze zákony logiky:

Kdyby ČR přestříhla pupeční šňůru se socialistickou ČSR, postavila KSČ a jejího následovníka KSČM mimo zákon, odmítla jakoukoliv zodpovědnost za zločiny touto organizací napáchané, zabavila veškerý její majetek, i dnešní majetek jejích bývalých členů, pak by to nemuselo skončit katastrofou ?

Odškodnění by se dalo podmínit tím, že zůstane v ČR jako investice. Tedy neodškodnit penězi, ale kdysi zabavenou fabrikou, (pokud ještě možno).

21.11.2007 10:39:57

klára veselá samková napsal(a):

Čochtane, na to na všechno už je pozdě, vše je zprivatizováno a zbytek - ČEZ - přijde na řadu v příštím roce.

Právní kontinuity se bohužel nezbavíme. Měli bychom se pokusit se s tím vypořádat alespoň nějakými symbolickými částkami a hlavně, přiznat vinu.

Zatím si odsuzujícími rozsudky z Komise pro lidská práva OSN pouze tapetujeme a spoléháme na to, že je nelze sankcionovat... Uvidíme, kdy se naštvou jací investoři a řeknou, že se zdejšími barbarskými právnimo poměry nechtějí mít nic společného.

21.11.2007 15:42:54

bigjirka napsal(a):

nejmíň poloviny investorů by žádná škoda nebyla

21.11.2007 16:17:38

JohnyW napsal(a):

Vážená Lilo!

Připadáte mi jako jediný - trvale rozumný diskutující. Jednak máte dobré zdroje informací, za druhé s nimi umíte pracovat směrem ke spravedlnosti a za třetí, máte značnou dávku pokory, která nám mnohým chybí. Moc děkuji za Vaše názory k vlastnictví majetku, k lidské důstojnosti. Žijeme v zemi (kterou osobně miluji), o které se říká, že má "zlaté ruce", ale její lidé často podráží a udávají jeden druhého, nenávidí kde koho (důvody tu vždycky jsou). Měli bychom si konečně všichni nalít čistého vína o tom, kdo jsme to my - Češi. Měli bychom se hodně pokořit a nasypat si na hlavu popel pro věci, které jsme prokazatelně udělali, ale trvale je zamlčujeme, aby o nás panoval jakýsi falešný obraz se svatozáří. Ve skutečnosti máme potřísněné ruce krví, a nikdo a nikdy nám to neodpáře. Jen Bůh, když se mu omluvíme a opravdově pokloníme. Pak se budeme muset omluvit všem těm, na kterých jsme napáchali zlo. Vy jste vyšla správným směrem. Děkuji Vám a přeji hodně štěstí. Snad Ho Vy sama pro sebe najdete.

21.11.2007 16:53:33

George napsal(a):

I přestože tato diskuse nepostrádá určitou úroveň, doporučil bych každému, kdo se do ní chce zapojit, aby si prostudoval knihu Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše. Je to sice "jen" literatura faktu, ale obsahuje především citace z archívních dokumentů. Nemuseli bychom se potom zabývat pochybností tvrzení o tom, že rok po smrti Tomáše Bati byl otevřen jeho trezor a pod. Stejně tak bychom se nemuseli zdržovat projektem Patagonie atd. Podstata vězí v tom, že Jana Baťu okradl hlavně jeho synovec Tomáš Baťa mladší, kterého od majetku a řízení firmy odstavil už jeho otec Tomáš Baťa zakladatel. Asi k tomu měl svoje velmi vážné důvody. Zabavený majetek firmy Baťa v Československu byl jen zlomkem toho, co si přivlastnil TB junior. Československý stát mu pomohl tím, že k soudu v USA nevydal potřebné dokumenty. Tomáš Baťa junior je u nás přijímám jako osobnost a slušný člověk jenom proto, že u nás vládne značné, téměř absolutní, bezvědomí o rodině Baťů, které je vyplňováno snůškou naivních iluzí, nepřesností a vyložených omylů. Až na několik málo čestných výjimek (byla jedna nebo dvě a s článkem dr.Samkové tři) jsem dosud nečetl text nebo neviděl televizní matriál, který by neobsahoval více či méně zmatené informace. Já osobně jsem teď hlavně zvědav, jak to chytrá horákyně zařídí a komu náhradu přizná. Tomáši Baťovi mladšímu (kterému tem majetek nikdy nepatřil ale má drzé čelo) nebo potomkům Jana Antonína Bati (kteří jsou skutečnými dědici firmy ale jsou až v Brazílii a není o nich tolik slyšet). Obávám se, že nakonec náš stát podruhé plivne na Jana Antonína Baťu. Jinak by si museli všichni naši vládní představitelé připustit (včetně pana prezidenta a navrch Marka Ebena), že nadšeně tiskli ruku jednomu z největších ..., jak to říct slušně a nežalovatelně, šibalů jakým je TB junior. To, že se tak vehementně staví do fronty na odškodnění to jen potvrzuje.

21.11.2007 17:12:38

vlk napsal(a):

George

přesně totéž tvrdil můj otec.Jinak T. Baťa ml. je skutečně uvidentně ,jak to říci slušně.. no prostě nenažraný. Všichni ovšem pamatujeme jeho řeči po 89 jak chce pomoci republice a kdesi cosi. Skutečně, dělá, co může!

21.11.2007 18:48:39

Klára Veselá Samková napsal(a):

Vysoce vážení diskutující: měla bych jeden návržíčeček:

co kdybychom přestali psát, jak ten druhý diskutující je blbej, hnusnej, komouš, eventuelně estébák, případně zaprodaná modroptáká sviňa a tak podobně. Když se těmi diskusemi probírám, tak jsem z toho tak frustrovaná, že přestávám mluvit sprostě a začínám si po sobě opravovat ujeté gramatické chyby :-)

I když řeknete, že těn někdo, kdo psal příspěvek před vámi, je blb, fakt si tím nepomůžete a zabírá to místa v diskusi. On si stejně většinou každý udělá obrázek o názorech toho druhého. Já vím, že ZROVNA ode mne to vypadá jako skutečně kritika z nepevných pozic (však taky je), ale přečtěte si to!! Vypadáme tady malinko jako partička psychopatů. Jo, uznávám, že mám právo na čelné místo. Ale od té doby, co jsem v Anglii slyšela u soudu diskusi advokátů, kteří se oslovovali "ctihodný kolego" a i v případě, kdy by si evidentně nejraději navzájem šlápli do ksichtu pronášeli věty "obávám se, že některé argumenty neodpovídají zcela přesně mnou vnímané realitě", se přece jen začínám lepšít (Haló, háló, paní europoslankyně Roithová, už zraju!! Slyšíte??)

Takže kdybychmemc to třeba tady mohli zkusit, to by byl tedy skutečně skvělý pokus...

Jinak děkuji Georgemu za hodnocení, že můj článek je "slušný", leč přiznám se dobrovolně, že jak o meritu věci samotné tak o historii rodiny Ba|ťových téměř nic nevím. Můj příspěvek vyplývá z faktu, že jsem nositelkou velkého advokátského frňáku (neb velký nos elkého ducha značí, jak známo) a když někde něco smrdí, neomylně to wyčuchám. HOWGH.

21.11.2007 19:10:28

George napsal(a):

Vážená paní doktorko, i Vám tedy přeji vzrušující a objevné zážitky při čtení práce Miroslava Ivanova, o níž se zmiňuji. Máte pravdu, u Baťů v Torotu i ve Zlíně to fakt smrdí :-)). Váš advokátský nos Vás neklame.

21.11.2007 19:21:27

Klára Veselá Samková napsal(a):

Milý pane George, pokusím se sehnat.... mám ovšem ještě další velmi spolehlivý zdroj moravských informací, a to svého vlastního otce. Podezřele moc si toho pamatuje a o \moravě ví bezkonkurenčně všechno. Zdravím, KVS

21.11.2007 20:29:25

IQ napsal(a):

Paní doktorko,vysekl jsem Vám poklonu a myslel jsem to načisto čistě vážně. I teď to společně s Georgem čucháte a čucháte. Ale jedno mně nepřipadá u Vás - to je, jak píšete, že " o meritu věci samotné tak o historii rodiny Baťovy téměř nic nevíte."

No nešť. Dejme tomu, že je to tak. Tak v tom případě kdybyste vyšetřila svůj drahocenný čas, tak si zkuste něco o rodině a podnikání Baťových přečíst. A jsem tak odvážnej, že Vám doporučuji začít pokud možno s dobovou literaturou a archiváliemi z doby již před rokem 1920, no a pak pokračovat přes léta třicátá,čtyřicátá,padesátá,šedesátá - a mám pokračovat dál? / ale pozor! i léta sedmdesátá a osmdesátá jsou rozhodující pro celkový obrázek a jak!/ To byste v tom případě měla čisto čistou pravdu jak uvádíte v samotném počátku, že bychom museli dobrání se alespoň nějakého náznaku řešení otáčet v desítkách let než bychom k něčemu došli - došli-li bychom.

Kniha Ivanova je vynikající. A její závěr popisující poslední chvíle života J.A.Bati mě vzal natolik, že jsem dospěl k přesvědčení, že v takových chvílích se nelže a že jsou rozhodující.On si totiž J.A.Baťa vzpomíná také na svou maminku a přes to nejede vlak.

Každý máme něco, Vy říkáte něco o velkém nose, já zase "mám tuchy".

21.11.2007 21:10:34

GJ napsal(a):

pro:JohnaW. Diskuze na téma Baťa je zajímavá, ale trochu mimo fakta.Chci se ale vyjádřit k vašim slovům, "že bychom si měli nalít čistého vína,kdo jsme to my Češi".Myslím, že JohnyW, je největší blb,který se zde na těchto stránkách vyskytl.Pravděpodobně jsi nikdy Čechem nebyl a školu, tu základní si prošel nejspíš po známosti, či za úplatu.Nebudu ti vykat, ty si nalej ne hlavu nejprve kýbl ledové vody a protože ti to asi málo pomůže, tak kýbl sraček.Ty vole s promynutím,píšeš o krvi na našich rukách, tu máš na rukách jedině ty, jak jsi kuchal kapra.Určitě, v dějinách každého státu byly věci dobré i ty zlé, za které by se měl každý omluvit, ale když to tak vezmu světovými dějinami, tak Češi jsou na tom asi stejně nejlépe. Myslíš si, že Češi měli koncentráky a dělali z lidí mýdlo, případně z vlasů deky?Nebo okupovali cizí národy, drancovali jejichsuroviny, aby mohli ve svých metropolích postavit paláce? Zradili Češi své spojence tak, že ztratili svůj stát? Myslím, že podle tebe, asi byli Češi ten zpropadený národ, který pro svou velikášskou politiku byl schopen rozpoutat dvě světové války? Prosím, probuď se, už asi dlouho dřímeš a tápeš

21.11.2007 21:29:19

Marek Belza napsal(a):

Velmi dekuji za clanek a to i jmenem potomku Jana Bati, s nimiz leta spolupracuji v usili za ocisteni jmena jejich otce a dedecka. Vase ambivalentni pocity castecne sdilim. Je prekvapiva rychlost, s jakou se pripad najednou uzavrel. Jmeno Jana Bati je nyni pravne ocisteno, ony utilitarni motivy, o nichz pisete, ovsem nelze vyloucit. Nechci se zde poustet do rozboru (vice http//:mbelza.sweb.cz).

Chci pripomenout jednu vec: stale ziji a jsou ziveny vselijake myty ohledne "vysidleni naroda" ci "kolaboraci". Tedy skutku ci zameru, z nichz Jana Batu zprostil i ten Narodni soud v roce 1947. Zduraznuji: Jan Bata nikdy za kolaboraci odsouzen nebyl. Naopak pro svou zemi vykonal daleko vice, nez byva u prumyslniku obvykle. Vcetne podpory protinacistickeho odboje. Basnik Ivan Jirous v rohovoru po prevzeti Seifertovy ceny rekl neco ve smyslu, ze nase zeme ma mimoradne zbytnelou schopnost zbavovat se svych nejlepsich jedincu. Dnes jiz hrdiny nemame (pardon, pokud zrovna nevyhrajeme v Naganu).

21.11.2007 22:00:45

Transmutátor napsal(a):

Ad Gerge : Ve svém prvém příspěvku konstatzji, že ekonomická prosperita Baťova koncernu, která mimo jiné umožnila vybudovat jedno z největších ekonomických impériíí v meziválečné Evropě, která se utápěla v hluboké krizi bylo založeno na válečné výrobě pro Třetí Říši. To nebyly jen ,,půlitráky" pro Wehrmacht a vysoké boxové holínky pro vyšší důstojnický sbor a SS. To byly patrontašky, postroje pro jezdectvo, ale vše co bylo z kůže.Nejenom to.Byla to i kombinovaná obuv ( kůže, plátno ) pro Afrikakorps.O tom, že Jan Ant.Baťa ideově tíhnul k Hitlerovu Německu bylo známo nejenom Dr.Benešovi, který choval značně rezervovaný postoj k celé Baťově famílii.( Při demontrativní přehlídce ekonomického zázraku, Baťových dětí vč. letecké přehlídky se Beneš příliš nezdržel. Odjel jakmile to bylo možné) A mimochodem při shlédnutí týdeníku z majetku NFA ( Národní filmový archiv ) na Vás dýchne minulost.Komunistické prvomájové průvody.Že se jedná o něco jiného poznáte pouze podle toho, že mávátka jsou jiná a chybí komunistické symboly. Jinak vše stejné. Závěr : Baťa se stal kolaborantem v době, když pomáhal budovat Třetí Říši. Nikoliv v době okupace.

21.11.2007 22:08:11

LEVAK napsal(a):

Ad Lila:Domky začal stavět už Tomáš.V roce 1929 pozval Le Corbusiera a ten mu navrhl velké bloky o tisíci partajích.Tomáše nepřesvědčil!Ten dal na Kotěru a začaly se stavit domky na Letné, na Zálešné,na Podvesné,atd.

PS:Paní doktor mluví se o náhradě v řádech miliard.Vy by jste myslím mohla vědět co to byla trhová smlouva za I. republiky a já tím vlastně rodina Baťova obešla daňový zákon!Myslím že 50 miliónů tehdejších korun rozhodně není 500 miliard dnešních!

21.11.2007 22:17:17

Transmutátor napsal(a):

V devadesátých letech chtěl Baťa pouze očištění jména svého strýce. Dnes chce peníze.ZÍTRA BUDE CHTÍT CO ? Pane Baťo táži se : Při Vašem vlastenectví které vystavujete tak rád na odiv je přinejmenším velmi podivné, že jste od devadesátých let vůbec neusiloval o restauraci Českého obuvnického průmyslu. Vavřečkovy NOTY platí dodnes.Nechal jste chcípnout českého ševce, nechal jste padnout práci Vašich předků.To není vizitka svědčící pro upřímné postoje a pevnou vůli k dílu.K čemu jsou Vám peníze, když chybí to nejpodstatnější : To jest dát jim smysl a význam, který Vás zejména při Vašem věku přežije. Tedy prospět sobě ano, prospět i celé společnosti by bylo to co by z Vás udělalo opět Baťu. Hitler už není, Wehrmach taky ne, ale obouvat se chtějí všichni.

21.11.2007 22:19:17

SAKUL napsal(a):

Řekl bych, že se diskuze začíná tak trochu "točit v kruhu" a podstata úvodního článku trošku uniká. Vrátit ztracenou čest vynesením osvobozujícího rozsudku, případně uznat že se opravdu stala někomu křivda většinou není pro žádný demokratický stát velký problém, ovšem jen do chvíle než se zjistí že dotyčný by mohl požadovat nějaké to odškodnění za utrpenou újmu a nebo náhradu škody či zkonfiskovaného lukrativního majetku. Stačí se například podívat jak dlouho museli čekat na odškodnění oběti holocaustu a lidí kteří nuceně pracovali pro třetí říši.

21.11.2007 22:49:34

Karel Sochor napsal(a):

Za kradez musi byt zlodej potrestan a musi nahradit zpusobenou skodu.Tim slodejem po valce byla KSC, i kdyz se dnes obhajuji tim, ze to bylo jeste pred komunistickym prevratem. Nahradu by tedy mela zaplatit pravni nastupkynhe KSC - KSCM !

22.11.2007 00:17:38

Klára Veselá Samková napsal(a):

Vysoce vážení páni diskutující (dámám se omlouvám, jsou-li zde jaké)

pan GJ. prosím, pravděpodobně velmi mnoho faktů Vás zraňuje, ale tím, že někomu strašlivě vynadáte, si bohužel nepomůžete a neulevíte. Já vím, že zrovínka ode mne je to kritika z velmi nepravých míst, protože já bych ráda občas někoho přiškrtila místo abych mu vynadala, ale bohužel ani to by nepomohlo :-(

Lidé mají na svět různé pohledy a jediné měřítko, za které je můžeme odsuzovat je to, kdyby svoje názory nemysleli vážně a jen utilitaristicky plácali to, z čeho se domnívají, že mohou mít prospěch. Zdá se mi však, že všichni diskutující na těchto článcích ( a děkuji jim jako jejich autor za to, neboť tím mnou nadhozené téma povznášejí a teprve tak dotává tu správnou hloubku), myslí svoje názory vážně. A to je podstatné.

AD pan Levák: smlouva trhová za první republiky byla obyčejná kupní smlouva. :-)

Moje zdroje informací o rodině Baťově jsou dvoje. Jednak můj tatínek, který coby historik umění zabývajícíc se moderní architekturou ví o Baťově zlíně velmi, velmi mnoho,jednak moji klienti. Řada z nich nebo jejich rodiče se totiž s Baťovými znala - vždy|ť nežili ve vzduchoprázdnu a měli také svoje společenské styky, byli členy různých spolků a hospodářských komor, k řadě podnikatelů měli normální lidské přátelské vztahy. Na to se nezapomíná. Rodiny některých mých klientů pochopitelně taky neztratily paměť a na některých jejich vzpomínkách mohu participovat.

zdravím srdečně všechny diskutující a přeji hezký nový den. KVS

22.11.2007 05:44:48

Libuse P.-L.- napsal(a):

Chtela bych podekovat panu Levakovi za nove zverejneni Batova projektu o vystehovani naroda do Patagonie. Take za to, ze rika pravdu o dr. ing Jirim Udrzalovi, mem stryci. Chtela bych mu podekovat i osobne - jakoz i tem, kdo podporuji jeho nazor. Prosim ozvete se na email: lipal@tiscali.cz.

Obavam se, pani Lilo, ze M.Ivanov publikoval lzi a mystifikace, jak se to naucil za komunismu, kdy byl hojne vydavan. Dr. Udrzala privedl do Zlina zakladatel, Tomas Bata st., a to ze Skodovky, pro kterou pracoval na zastupitelstvi ve Varsave. Jeho otec, ministersky predseda Frantisek Udrzal se o tom dozvedel, az kdyz byla podepsana smlouva. Pomluvy o komunistickem smysleni dr. Udrzala se objevily v exilovem casopise Bohemia (1958), jehoz sefredaktorem byl agent StB s. Pekelsky. Tvaril se krajne pravicove a JAB ho podporoval. Mel za ukol rozdelit exil, coz se mu nepodarilo a prestal za nejakou dobu vychazet. Ovsem clanky s vymyslenymi pomluvami o dr. Udrzalovi (ktery, jak znamo, spolupracoval za valky s britskou sluzbou) byly zrejme predany dlouho po smrti JAB neinformovanou rodinou M. Ivanovovi a jeho spolupracovnikum. Ti bez patricneho overeni - nebo naopak po overeni toho, ze dr. Udrzal nema v CR potomky - je pouzili v knize Saga o zivote ..., v nenavistnem stylu, typickem pro totalitu. Pak se tato nesmyslna tvrzeni dostala do obehu. Leckomu zrejme prinesla moznost snadneho vydelku a pochvaly od lidi, ktere nezajima pravda a spravedlnost, jen penize. Nechapu, proc musi Batovi potomci ocernovat dr. Udrzala, kdyz k ziskani majetku ci odskodneni to prece nepotrebuji. Ze by nenavist za hrob ?

22.11.2007 17:03:45

J. Švorčík napsal(a):

ad .Libuše

Seriozní pohled tady nabízí George.

Já svůj názor posílám na Vaši e-adresu.

23.11.2007 03:20:14

Lila napsal(a):

ad: JohnyW

Díky za kompliment. Také si myslím, že nám chybí hlubší sebereflexe a vzájemná úcta k sobě navzájem.

Že bychom byli opravdu národem hulvátů a lokajů, jak tvrdil prof. Černý?

Hodně štěstí a díky!

23.11.2007 08:38:56

LEVAK napsal(a):

Vážená paní doktor tady jde o to že rodina Baťova už tehdy ošidila stát protože z této smlouvy se neplatily prakticky žádné daně.Za druhé si dovolím poukázat,že smlouva zněla na 50 miliónů tehdejších korun což se mi nezdá srovnatelné s částkou 500 miliard našich korun,které teď pan Baťa suveréně požaduje.

23.11.2007 11:00:28

George napsal(a):

Add Levak:

Ošidila stát tím, že nezaplatila něco, co neměla platit? Všechno bylo z hlediská práva i finančního úřadu v naprostém pořádku. J.A.Baťa si to na úřadech ověřil a zaplatil i poplatky, které vůbec platit nemusel. Toš tak.

Add Libuše: Pokud jde o ing.Udržala, tak můžeme diskutovat o jeho motivacích ale je nesporné a na základě archívních dokumentů prokazatelné, že se na poválečné dehonestaci J.A.Bati podílel. Vaše hodnocení práce M.Ivanova je po mém soudu nespravedlivé i když Vás chápu a máte právo být v rámci ochrany dobrého jména rodiny Udržalů rozhořčena. Archívy jsou ale někdy místem, kde zažíváme i nejedno rozčarování zklamání a občas tam příjdeme i o iluze.

23.11.2007 12:07:29

LEVAK napsal(a):

Ad George:Tož tak synku i dneska podle zákona lze něco podobného realizovat.Čunek taky bral sociální podporu či dávky ač měl na kontě milióny zřejmě zcela ve shodě se zákonem.

PS:Jaký by byl finanční rozdíl,kdyby tato smlouva nebyla a jednalo se o normální dědické řízení?Tož tak ogaro!

Co myslíte,byl Tomáš Baťa šťastný či nešťastný,když ČSFR neposlala do Washingtonu určité dokumenty jako podklad pro strýcův spor s ním o majetek."Archívy jsou ale někdy místem, kde zažíváme i nejedno rozčarování zklamání a občas tam příjdeme i o iluze."!

23.11.2007 17:50:23

Klára Veselá Samková napsal(a):

Vážený pane Leváku, můžete mi říci, kde jste vzal částku 500 miliard?, nějak ke mně nedolahla... A dále: když přepočítáváte jmění z doby před II. sv. válkou a dnešní poměry - jak jej chcete přepočítat?? Jakou souvislost má kupní síla tehdejší a dnešní koruny??

Co se týká obejití daňových zákonů. Pichopitelně o daňových zákonech první republiky nemám ani ponětí. Nicméně obecným porincipem daní je, že daň z příjmu je vždy vxšší než daň dědická, a to právě proto, aby se podobným transakcím zabránilo. Čím bližší příbuzenství, tím menší smysl má daň dědickou zaměňovat za platbu daně z příjmu. Jestliže T.B. sen. prodal podnik svému nevlastnímu bratrovi J.A.B., pak T.B. sen. musel z těch tuším zde citovaných 50ti mil. platit daň a to dať odpovídající dnešní dani z kapitálových příjmů. Odhaduji, že v dnešních měřítcích by platil takj 35% z této částky. U daně dědické by to bylo nesrovnatelně méně. Třeba se najde nějaký právní historik, který se na to podívá z tohoto hlediska, ony ty nudný paragrafy občas přece jen k něčemu jsou....

zdravím, KVS

24.11.2007 12:22:00

J. Švorčík napsal(a):

ad: Klára Veselá Smudová. Když jste právnička, tak jistě víte, že retroaktivita neexistuje, takže nemůžete ani náhodou odhadovat daň dnešními zákony. Čochtan to poněkud zmotal, nejednalo se o 50 milionů, ale 50 miliard. V tom byl započten však veškerý majetek, Otrokovickou gumárnu, celé město Baťovany s obuvnickou továrnou, které postavil a nyní se nachází na Slovensku a jmenuje se Partizánské atd. Když naši právníci nejsou občas schopni vyřešit v rozumné době kdejakou prkotinu, tak tohle je úkol ještě na 2 generace.

24.11.2007 15:52:42

LEVAK napsal(a):

Ad J.Švorčík:zapoměl jste na Zruč nad Sázavou,Třebíč-Borovina,Zubří,zámek Napajedla,Baťův kanál,zámek Bojnice,bývalá Fatra Napajedla,půldomky a jednodomky ve Zlíně a jinde,statek Cecilka etc.

Ad paní doktor:vždyť se přepočítaly i škody vzniklé okupací na současné peníze.

Trhová smlouva byla zvláštní druh smlouvy s velkými výhodami, ale nevím s jakými.Kdysi jsem o tom slyšel,ale te´d nemohu vypátrat podrobnosti.Myslel jsem že to víte!

24.11.2007 17:59:01

J. Švorčík napsal(a):

Ad: Levák

Nezapomněl, to bylo zahrnuto rámcově pod eufemistickým "atd"

. Já jsem to napsal proto, že většina diskutujících o tom neví (budiž). Horší, že o tom nemá zřejmě ani páru paní dr. Smudová.

Ten výčet by byl dlouhý, abych jmenoval něco jiného, dodám třeba filmové ateliéry...

Jádrem mé připomínky bylo to, že se nejednalo o 50 milionů, ale 50 miliard.

25.11.2007 06:59:28

SAKUL napsal(a):

Nějak nechápu kde pořád berete těch 50 miliard - kupní smolouva zněla přesně na 50 milionů splatných do jednoho roku od převzetí společnosti + 5% úrok. T. Baťa navíc neprodával konkrétní majetek, ale akcie.

25.11.2007 13:36:42

J. Švorčík napsal(a):

ad: Sakul

Těch 50 milionů byla fiktivní částka uvedená v tzv "trhové smlouvě", to kvůli převodním poplatkům. 50 miliard byla cena odhadní. Jistě uznáte, ža 50 milionů byla částka směšná (i na tehdejší poměry).Celé město Zlín, atd(viz výpis majetku v mém předešlém příspěvku, něco dodal Levák a bylo toho ještě víc.

25.11.2007 21:04:22

LEVAK napsal(a):

Dodatek:

Mělo se jednat o ústní trhovou smlouvu, neboť ta byla za první republiky osvobozena od daně z převodu. Cena za tyto akcie měla být 50 milionů korun. Vdova po Tomáši Baťovi a posléze ani její čerstvě plnoletý syn, kterých se týkaly řádné dědické nároky, nijak nezpochybňovali tuto smlouvu ani závěť, ve které Tomáš Baťa uvedl pohledávku 50 milionů u Jana Bati jako svůj hlavní majetek. Naopak činili právní úkony v souladu s touto smlouvou, neboť přijali tu část z pohledávaných 50 milionů, která jim byla závětí Tomáše Bati stanovena (v případě syna Tomáše Bati Jr. se jednalo o částku 22 milionů korun, v případě vdovy Marie Baťové pouze o 5 milionů, protože jí byl současně odkázán veškerý Baťův nemovitý majetek).

25.11.2007 23:27:55

IQ napsal(a):

Leváku, prosím Vás vysvětlete ale jakou co mělo či dnes podle stávající legislativy má platnost. Jak se v praxi má řešit dědění ze závěti, kterou stát neuznává jako platnou, neboť se uznávají nepominutelní dědici. To jsem měl na mysli, když jsem namítal,že od vzniku republiky tento problém není řešen v právním řádu a že zastávám názor, aby zakladatelova vůle /nejen v případě T.Bati/ měla platnost trvalou, nevyhnutelnou a bezvýhradnou.

26.11.2007 10:13:45

Libuse P.-L.- napsal(a):

Ad George:

velice jsem ocenila Vaše doporučení studia archívů. Také Vám ho vřele doporučuji. Stačila mi totiž asi hodina v archívech ČVUT v Praze-Dejvicích, abych obdržela četné písemné důkazy o tom, že Jiří Udržal byl velice pilný student. Dosáhal doktorátu technických věd už ve věku 26ti let. Před tím stihl promovat na zemědělského inženýra, jít na vojnu (během své vojenské služby vyhrál důstojnický závod Velké pardubické) a strávit řadu mesíců na univerzitě ve francouzském Grenoblu. M. Ivanovovi a jeho spolupracovníkům vytýkám, že tento zcela dostupný archív ignorovali. Tak napsali o mladém Udržalovi snůšku výmyslů a nesmyslů, z nichž mnohé jsou žalovatelné. (To, že opakovali lživá tvrzení exilového časopisu Bohemia, ve skutečnosti vydávaného agentem StB, jsem už psala.) Útoky byla také napsány v nenávistném stylu připomínajícím komunistické prokurátory a Rudé Právo z padesátých let. Žalobu proti knize "Sága o životě a smrti ..." jsme připravovali. Podle právníka by bývalo stačilo na základě existujících archívních pramenů dokázat lživost a urážlivost kapitoly o mladém Udržalovi, abychom ve sporu o urážku na cti uspěli, a aby kniha byla stažena s trhu. Než jsme však mohli shromáždit potřebné dokumenty, M. Ivanov zemřel. Kanadská část rodiny se pak rozhodla v akci nepokračovat.

26.11.2007 14:28:44

Libuse P.-L.- napsal(a):

Ad:George

Doporučení studia archívů, pokračování. Době, kdy jsme připravovali podání žaloby proti knize M. Ivanova, přijel do Prahy z Trornta p. Jan Čipera, syn známého ředitele BaŤových závodů. Vyhledal mě a sdělil mi, že oni v Torontu samozřejmě vědí, že co je v Ivanovově knize o dr. Udržalovi, jsou nesmysly, které nás musí urážet. Ale že nás žádají, abychom od žaloby upustili. Kniha prý je téměř rozebraná a oni si nepřejí druhé vydání. Je tedy zbytečné na knihu přitahovat pozornost.. Inu, nechali jsme se oklamat! Mimochodem, to nebyla první nepoctivost, ne-li lež, přicházející jak z Toronta tak z Brazílie.

26.11.2007 14:37:04

Libuse P.-L.- napsal(a):

Ad: George

Doporučení studia archívů, druhé pokračování. Co se týče činnosti JAB po roce 1939, dr. Udržal obdržel Baťův projekt o vystěhování národa do Patagonie z jeho vlastních rukou. JUDr. Ada Udržalová-Šustrová dokument opsala (i s pravopisnými chybami, jak říkala) a dokument byl poslán naší vládě v Londýně, jakož i předán západním výzvědným službám. Mimochodem, další archív, který Vám, pane George, doporučuji, je archív naší londýnské vlády. Shledávám, že se o něm málo mluvilo, vzhledem k jeho důležitosti. Ať je tomu jakkoliv, dr. Udržal říkal o JAB jen to, co od něj osobně slyšel, nebo dostal písemně. JAB totiž ještě v době vstupu USA do války koncem r. 1941 (tedy pět měsíců po napadení SSSR) věřil ve vítězství nacistů a v jejich opanování celé Evropy. Nešlo tedy o "dehonestaci", tedy o pomluvu, ale o pravdu. A ta má v demokratickém státě vítězit! Ovšem je jasné, že proces v květnu 1947, byl komunisty zmanipulován, jako většina procesů po roce 1945. Dr. Udržal se ho však nezúčastnil, protože byl již přes půl roku v Brazílii. Na proces byl předvolán jako svědek o b h a j o b y . Není to důvod k zamyšleni?

26.11.2007 14:48:58

J. Švorčík napsal(a):

Paní Libuše.

V posledním příspěvku jste uvedla e-adresu, tak jsem Vám odpověděl osobně, abychom nezaplevelovali tuto stránku zbytečnostmi, které zřejmě nikoho nezajímají. V podstatě jsem psal to samé jako George a v dobré vůli jsem Vám doporučoval zamyslet se nad ním, protože se domnívám, že je v tomto problému více fundovaný.

Jen si neodpustím znovu tu poznámku o Patagonii. Nevím, kdo na takový nesmysl přišel. Ani Hitlera nenapadlo v jeho chorém mozku, že by chtěl obsadit Ameriku, takže by těžko Čechy vystěhovával do Patagonie. Kdyby jste nevěděla, kde je Patagonie, tak se podívejte na mapu.

Diskuze o Vašem tématu je pro mne uzavřena. Česko je svobodná země, můžete si psát, co chcete a žalovat můžete klidně i dědice po M. Ivanovovi.

26.11.2007 15:25:47

Klára Veselá Samková napsal(a):

Pane Švorčíku, MNE prosím ty zbytečnosti zajímají.... a dle ohlasu v Lidových novinách i Hospodářských novinách zajímají i čtenáře těchto novin, takže se domnívám, že diskuse s paní Libuší je zcela relevantní a i když diskutuje jen několik lidí, je to diskuse kvalifikovaná, i když názorově rozlišná!!

V každém případě za ni všem zúčastněným děkuji.

s pozdravem, Klára Veselá Samková

26.11.2007 15:57:14

LEVAK napsal(a):

Ad J.Švorčík : Dokumenty ke kauze JAB, byly donedávna přístupné ve fondu Národního soudu z roku 1947 . Součástí spisů byl i projekt o vystěhování Čechů do Patagonie.

V roce 1940 JAB doprovázený dr.Kabelíkem, na místě posuzovali podmínky pro realizaci plánu přesídlení českého národa do Patagonie.

26.11.2007 17:32:24

bigjirka napsal(a):

V Patagonii by nám bylo líp. Už mi to tu nějak leze na nervy.

26.11.2007 18:20:19

J. Švorčík napsal(a):

ad.bigjirka

ZLATÁ SLOVA

26.11.2007 19:22:43

bigjirka napsal(a):

Pane Švorčíku, první republika neměla o mnoho víc času, než jsme měli my po revoluci. Zanechala nesmazatelné stopy v Praze, v kraji, v myšlení i kultuře. Tady se mi zdá, že tak asi do poloviny devadesátých let se něco měnilo k lepšímu a teď jak kdyby to šlo od deseti k pěti :-(

26.11.2007 23:34:51

LEVAK napsal(a):

Ad bigjirka:to je jednoduché,rozkradlo se co tu bylo a teď už není z čeho brát tak to jde všechno pomalu do pryč hlavně pro těch dolních 10 miliónú našich občanů!

01.12.2007 13:13:43

bigjirka napsal(a):

No, krade se nesmírně, průřezem mezi politickými stranami v tomto svornými.