Neveřejnost jednání???

Pan ministr Svoboda se ve svých vyjádření velmi pohoršoval, jak je možné, jsou jednání u soudu veřejná. Je třeba říci: jak která…. Někdy se prostě stane, že některá osoba – zde na příklad JUDr. Pavlová, ředitelka Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí, rozhodne, že se jí veřejnost v jednací síni nehodí. To se pak po justiční stráži vzkáže předsedkyni senátu a veřejnost je vyloučena…. Tedy… vyloučena není. To se jen postaví justiční stráž do dveří a prostě nikdo nesmí dovnitř. Že je jednání neveřejné soudkyně zaskřehotá do mikrofonu a její libý hlas se rozlehne po chodbě….
Že to tak není, pane ministře??? Že dle občanského soudního řádu může být veřejnost vyloučena pouze tehdy, jestliže je ohroženo státní tajemství nebo veřejný pořádek, eventuelně mravnost??? Že by se tak mělo dít usnesením soudu, které je odůvodněné???

Určitě jste nezapomněl na některé zákony (třeba Ústavu)….
Ústava České republiky:
Článek 96
(2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.
Občanský soudní řád:
§ 116
(1) Jednání je veřejné s výjimkou jednání prováděných notáři jako soudními komisaři.
(2) Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem,56) obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost.
Dokud je možné, že jedna ze stran, která čistě náhodou zastává vysoký státní úřad - si prostě jen tak zařídí neveřejnost jednání, potom, tvrdím, je důležité třeba i riskovat vyzrazení státního tajemství, a třeba i způsobit veřejné pohoršení – většího pohoršení než jaké činí neprůhlednost justice totiž již být nemůže….
Co všechno je možné můžete prohlédnout zde…..
http://www.justicetv.cz/excesy/lenka.htm
když vydržíte do cca 1:13, zjistíte, že soud je soukromá firma. Jeho předseda pak své soukromé soudní pracovně využívá (doufejme soukromý) posilovací přístroj, aby se mu lépe neveřejně jednalo….

P.S. Abyste se v kauze orientovali: jednalo se o projednávání soukromého případu ohledně úpravy poměrů vlastních synů JUDr. Lenky Pavlové. Paní Dr. Pavlová zde tedy nebyla ani z moci úřední, ale jako soukromá osoba - prostě jedna strana sporu. Její úřad však stačil k tomu, aby jednání bylo prohlášení za neveřejné. Zájem veřejnosti na průhlednosti a jasnosti tohoto řízení je všk zřejmý: co když jsour odinné poměry paní ředitelky, která rozhoduje o osudu desítek, ba stovek dětí, takové, že nic jiného než čirou nenávist k mužům nelze předpokládat??? Co pak???

 

 

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Milan napsal(a):

Zase jste mne velmi potěšila, paní advokátko.

25.06.2008 21:08:22

Čochtan napsal(a):

Dobrý, móc dobrý paní Kláro !! Tady bude živo !
Jó, a jak dopadl školní rok v nové škole ?

25.06.2008 21:33:42

bigjirka napsal(a):

chjo.. to je dílo..

25.06.2008 22:36:47

Veny napsal(a):

Máte mé sympatie ,mocní tohoto státu si nesmí dělat co se jim líbí.Mnoho věcí se odvíjí od(cíleně) nedokonalých zákonů.Kdyby např. u nás platil zákon prokazování nabytého majetku jako platí v SRN,tak by např. p.Čuněk musel prokázat ,kde k majetku a penězům přišel .Za současné úpravy v zákoně to musí u nás udělat policie a ta je z mnoha důvodů bezradná.

25.06.2008 22:54:18

klaravesela napsal(a):

Milý Čochtane, srdečně zdravím a díky za optání.... rok poté - toť možná námět na další blog. Nicméně stručně: dítě chodí do školy RÁDO. Je klidná, milá usměvavá a nevystresovaná. Není úplná hvězda, protože systematická práce není přesně úplně to, co by denodenně dodržovala. Nicméně začíná chápat, že "sranda" končí, neboť škola jest pouze do 5. třídy a pak je nutno se dostat na osmileté gymnázium. Takže již NYNÍ na konci školního roku, je morálně odhodlána od září pořádně máknout, aby už i ta čtvrtá stála za to... Nemyslím si, že by bylo rozumné chtít po devítiletém dítěti více.
zdravím, KVS

26.06.2008 07:24:24

Aleš napsal(a):

Moc pěkný příklad, jen jsem asi hloupý a myslím si, že tímto šlápnutí do... si soud a zejména paní doktorka Pavlová naběhla na vidle a že se jí to nevyplatí. Oni " pánové, kteřé blokovali paní doktorce vchod na pracoviště toho nepochybně využijí. Pan ministr Pospíšil se k tomu zase nepochybně postaví čelem.

26.06.2008 07:38:33

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
když dítě chodí do školy RÁDO, tak je vyhráno. Za dva roky může získat ty návyky, které ji umožní od začátku gymnasia "nemít problémy" a tím pádem bude ji i nadále škola bavit. Každý předmět může žáka bavit, i ta matematika nebo latina. Přijde jen na to, zda to učitel dokáže správně podat. Pokud ne, (a to je bohužel ten nejčastější případ) musí tuto úlohu převzít rodiče.

Já hodně dělám doučování. Matematika, fyzika. Nejen kvůli penězům, i když 20,- Euro (bez daní) taky není špatné, ale když vám dítě řekne, "kdybych věděl, že je to tak jednoduché, tak bych tu kouli nedostal", a vy víte, že bez vás by propadl, tak je to hezký pocit dobře vykonané práce. Myslím, že jsem pár dětem hodně změnil život k lepšímu.

Držím palce !
Čochtan

26.06.2008 08:53:28

Karel napsal(a):

S překvapením hledím jaká svinstva se dějí v naší tzv. nezávislé justici.
A samotný Svoboda mě překvapuje z jiného úhlu, že jako správný katolík má pořádný čich na majetek.

26.06.2008 08:56:58

MS napsal(a):

Paní Veselá,

nemusí náhodou soudce napsat usnesení, proč je jednání neveřejné? Pokud to neučinil - je to nesprávný podstup a lze si stěžovat? Pokud Vy i já máme pravdu - proč jste si nestěžovala, když máte takové informace?

Osobně mám k veřejnému jednání u soudu rozpačitý postoj. Na jednu stranu jsem přesvědčena, že kontrola veřejnosti je nutná. Na druhou se bojím velikého tlaku veřejnosti na soudce, aby rozhodl tak, jak se veřejnosti zdá být správné a určitě víte lépe než já, že veřejnost dost často vůbec nemá pojem, co je a co není zákonem povoleno. Obhájce nebo naopak žalobce může být lepší řečník než druhá strana (strhne veřejnost – neznalou práva – na svou stranu) a to může mít pro žalovaného respektive soudce, když nepodlehne tlaku, katastrofické důsledky!

Zjednodušeně - bojím se něčeho podobného jako byl proces s Miladou Horákovou a ani náhodou si nemyslím, že dnes (v trochu pozměněné formě) se to už nemůže stát! Nevěřím, že soudce je něco lepšího než je zbytek lidí (včetně mne) okolo!!

Např. pokud by soudce v kauze Kuřim rozhodl jinak, než že “jim napaří“ max. tresty – budu já osobně o soudci mluvit velice špatně – a to neznám nic – ani podle, kterého se soudí práva, natož jemnější niance. O kauze jen sem tam slyším z médií a z mé jiné zkušenosti – média při svém zjednodušování nakonec většinou říkají naprosté nesmysly!!

Nemyslíte, že veřejné jednání je z tohoto pohledu nebezpečná zbraň? Velice chápu jak veřejné jednání – propírání špinavého prádla může paní Pavlovou profesně poškodit – neznalostí okolí (ne doopravdy jejím špatným jednáním)!! Nic o Vámi popisované kauze nevím, jen se snažím pochopit co, jak a proč. A jak jsem napsala výše – co je větší zlo? Je nutné velice ale velice citlivě posuzovat jednotlivé kauzy a ne jen šmahem odsuzovat veřejné x neveřejné!!

26.06.2008 09:00:06

Charlie napsal(a):

ano,
pro vyloučení veřejnosti by měly být pádné důvody.
Dnes je ale stále jasnější, že i slovutná justice se dostává pod stoupající tlak mediálního prostředí ( i novinářsky zpracovaného davu).
Páni soudci by měli být o to obezřetnější, aby se z veřejného projednávání nestávala za pomocí kamer reality show typu Big Brother.

26.06.2008 09:49:19

klaravesela napsal(a):

Milý Charlie, po dvceti letech právní praxe a cca 2000 odestáných soudních jednáních říkám zcela otevřeně: ANO BIG BROTHER!! To, jak to vypadá, když justice NENÍ pod kontrolou veřejnosti, jsme si užili již velmi dlouho. A kam naše justice touto cestou dokráčela, jest rovněž známo dost...

Paní MS - jsem si vědoma toho, že veřejnost jednání může paní JUDr. pavlovou poškodit. To však není dostatečný důvod pro to, aby byla spláchnuta ústava jen tak, amplionem na chodbu.
Nezapomínejte, že každý z nás je integrovanou osobou a každý z nás vychází především ze svých vlastních osobních zkušeností. Jedinců, kteří jsou schopni se povznést nad svoje osobní emocionální zkušenosti je velmi málo. Jestliže JUDr. Pavlová má jisté postoje ve svém soukromém životě, pak je velmi pravděpodobné, že tyto její soukromé postoje se budou promítat do jejích pracovních postojů, a to tím více, že sama působí přesně v pozici, kde tyto její osobní postoje mohou mít na profesní názor zásadní vliv!!
Dovedu si představit, že pro práci atomového fyzika je jeho postoj v jeho vlastní osobní rodinné záležitosti irelevantní. Ale těžko může být irelevantní pro výkon profese na stejném poli, jako je její vlastní problém... Co když třeba nenávidí otce svých dětí?? Lze SKUTEČNĚ důvodně předpokládat, že bude k otcům v řízeních o děti skutečně přísně objektivní?? Z této logické úvahy vyplývá jednoznačný zájem veřejnosti i na soukromém životě JUDr. Pavlové a tento zájem považuji za naprosto legitimní...
KVS

26.06.2008 10:46:57

buldatra napsal(a):

Veřejnost je zbytečně zvědavá.S tím je potřeba něco udělat.
Neveřejně mohu prohlásit,co si o tom myslím.Jen tak ,mezi námi:

Myslím si,že by mělo být neveřejné úplně všecko,o co se veřejnost zajímá.Až se tak stane,začne zlatá éra politická,soudní,úřední.
Veřejnost nebude zbytečně rozptylována a bude mít klid na svou práci.
Soudy budou naprosto nezávislé,nikomu nebudou muset nic vysvětlovat,nikdo je nebude zdržovat,nikdo nebude prudit.Nikdo nic nebude vědět a kontrolovat.
Novináři budou psát o něčem jiném.Třeba o veřejné zeleni,nebo tak nějak.

Neveřejnost pak může být zavedena i ve veřejných domech.
I věci veřejné mohou být projednávány neveřejně,bez zbytečných cavyků.
Tím se dozajista zlepší celková situace státu,což bude veřejné tajemství.

26.06.2008 11:20:15

MS napsal(a):

Paní Veselá,

Děkuji za odpověď, ale bohužel jste mi neodpověděla – proč si nestěžujete na nesprávný postup, když máte pochybnosti o porušování Ústavy? Vždyť to je na vyloučení ne? Váš článek vyvolává negativní emoce a závažnou situaci (dle Vás) neřeší!! Kdo jiný, než ten - kdo zná právo, by měl proti jeho porušování podávat na oprávněném místě oprávněný protest??!!

Ve své odpovědi mi uvádíte pouze ty důvody, na základě, kterých si myslím, že nemáte pravdu a na základě, kterých si myslím, že veřejné jednání by u paní Pavlové nemělo být (mám o případu jen Vaše informace). Není náhodou základ práva položen v rovině rovnosti, …. apod.?

Pokud vyjdu z Vaší teorie, že paní Pavlová má vskutku nenávist k otcům a není schopna nezaujatě vykonávat svoji profesi – tak pak z jejího místa ji má odvolat veřejnost??? Není náhodou dle Ústavy a právních předpisů ČR stanoven úplně jiný postup???

Prostě Váš článek vůbec, ale vůbec nechápu a připadá mi, že snad chcete do politiky. U politiků bych podobně ražený článek (názory) pochopila, ale u advokáta????

Vy dle mne říkáte, že protože mám antagonistický vztah ke svému tchánovi, mám podobný vztah ke všem tchánům??? To asi ani náhodou nemusí být pravda, že??? To je hodně ale hodně pokřivená logika, možná, že takto se chováte Vy, ale vztahovat to na všechny okolo sebe??? Ale samozřejmě, že to pravda být může, ale o tom rozhodne veřejnost??? Vždyť všechny matky, které trpí podobnou úchylkou, jakou podle Vás může trpět pani Pavlová, budou vidět situaci úplně, ale úplně jinak, než postižení otcové!! Teď jen bude záležet, kdo více bude křičet – dle mé zkušenosti :-) – vždy roztrpčená žena, než logicky uvažující muž :-).

Myslím si, že je dobře, že v Ústavě je napsáno to co je a ani náhodou si nemyslím, že by to tam nemělo být (je naprosto legitimní, aby jednání bylo veřejné), ale důvody a situaci, kterou popisujete Vy – právě pro tuto situaci – musí být umožněno veřejnost vyloučit!!

:-)“Především pak vyloučit antagonisticky zaměřené a jednostranně uvažující jedince.“ :-)

Příjemný den bez zloby, nenávisti a jednostranně zaměřeného myšlení nám všem. Marta

26.06.2008 11:29:02

Čochtan napsal(a):

Buldatra :-))))) !
Co dodat ? Nic !

26.06.2008 11:29:22

Charlie napsal(a):

Milá KVS,

před zkušeným právním harcovníkem dávám ruce vzhůru :-).
Jen si ještě dovolím špitnout - veřejně ano, na základě dosavadních zkušeností mám obavu z tlaku davu pracujícího lidu, kterému již zase média napovídají, kdo je vinen..

26.06.2008 11:52:17

klaravesela napsal(a):

Milí Charlie, s tím pracujícím lidem, uličními výbora y pod.máte samozřejmě pravdu. Jest to proplouvání mezi cyllou a Charybdou a nelze než uplatnit moje oblíbené heslo "útěkem vpřed.."

Milá paní Marto,
nenávist k nikomu necítím a do politiky chraň pánbůh - to bych se totiž musela ztotožnit s některou z politických stran a to jest zhola nemožné. Kromě toho jsem skutečně hrdá na svůj mimořádný výkon, kterým jsem českou politickou scénu dokonale sjednotila: proti Veselé jsou totiž úplně všichni počínaje krajní pravicí a konče krajní levicí. Na milost přicházím pouze v těch případech, kdy už jde skutečně z ouzkejch do tenkejch a je potřeba něco doopravdy právně vyřešit:-)
Jinak jsem hrda na svůj status politické mrtvoly a v tomto bohulibém zahnívajícím stavu se hodlám udržovati i nadále...

Jinak co se týká popsaného případu JUDr. Pavlové, tak samozřejmě veškeré stížnost byly podány a učiněny, což lze vypozorovat i z přiloženého videa (chápu, že je to moc dlouhý...)

Snad ještě k té Ústavě a Ústavnosti. Existuje několik velmi pěkných nálezů Ústavního soudu, které se důkladně zamýšlejí nad odpovědností veřejně činných osob, a to včetně na příklad soudců a politiků, jak to je s právem veřejnosti strkati nos do soukromí těchto osob. A slavný ÚS dospěl k závěru, že pakliže je někdo osoba veřejně činná, pak musí strpět, že do jejích věcí bude strkán nos více než kdyby byla prostým občanem.
V případě lidských práv se velmi často stává, že jednotlivá lidská práva jsou ve vzájemné kolizi. Zde na příklad je v kolizi právo na ochranu soukromí JUDr. Pavlové a právo veřejnosti na informace. V každém případě musí být nalézn ballance mezi jednotlivými právy. i když tento mechanismus není explicitně v Úmluvě o lidských právech a základních svobodách napsán, desetiletí cizelovaná judikatura ESLP je v tomto směru naprosto jasná. A tu ballance ustanovuje různým způsobem a pro různé situace jinak - v případě veřejných činitelů se tato rovnováha velmi velmi velmi posouvá ve prospěch veřejné kontroly....

Zde je ještě navíc zřejmé, že JUDr. Pavlová zneužila svého postavení státního předníka pro svůj soukromý zájem, a to ad hoc. Situace ke zvážení by byla, kdyby PŘEDEM řádně, nejlépe písemně, požádala soud o uzavření jednání pro veřejnost z důvodu, že by tohoto jednání mohlo být zneužito pro výkon její funkce. Takto nemohu hodnotit jednání jak její tak příslušné soudkyně než jako zneužití veřejné moci k soukromým účelům a ze strany soudkyně jako podvolení se tomuto nátlku ze strany zneužité veřejné moci. A to je pro mne osobně prostě nepřijatélné za všech okolností. KVS

26.06.2008 12:48:49

JH napsal(a):

2 buldatra:
:-D malem sem spadl ze židle :-)) to se Vám opravdu povedlo...

26.06.2008 13:09:41

MS napsal(a):

Paní Veselá,

:-) – úsměv patří především Vašemu vtipnému popisu politické zahnívající mrtvoly.

Omlouvám se, pokud moje psaní vyznělo jako obvinění Vás z nenávisti – to doopravdy jsem na mysli neměla. Myslela jsem to obecně – nás jako veřejnost, která kausy hodnotí jednostranně, bezmyšlenkovitě a bez znalosti věci často sklouzává do zloby či nenávisti.

K pani Pavlové nemohu říci nic, neznám tento příběh ani ho znát nechci.

Celé moje “kecání“ je jen v teoretické rovině –snažím se přiblížit svůj názor – veřejnost ano, ale ne vždy to je ku prospěchu věci. Když si uvědomíte, kolik o dané věci vím, tak pak si myslím, že závěr snad možná nemusí být úplně mimo. :-)).

P.S. omlouvám se, ale přiložená videa většinou (tzn. i dnes) ani neotevírám.

Příjemný den Marta

26.06.2008 15:06:01

pamparapa napsal(a):

bym ho, to byla jenom otazka casu kdy se soudruzka feministka docka toho ceho se dockala, tedy Pavlovova!ta neuznava mezinarodni pravo, a otcum se vysmiva primo do ksichtu, Fiala Patera a mnoho dalsich, a ten trouba Necas ji jeste dela nedobytna Vrata, Rudy ciril ten je sanad neodstrelitelny! jsem zvedavy jestli take bude ten jeho pripad ""rad by ziskal jakymsi podvodem majetek za 50 melounu udajne dedictvi"""!!! verejny! umim si predstavit ze néééé! jinak spúravne postrehy p. Samkove hodnotim Karmou jeste bude veselo.

29.06.2008 15:19:32

pamparapa napsal(a):

co skryva za hruzy zivot Judr. Pavlovove??? http://www.k213.cz prijemny den p. Marte rad bych kdyby se o tetoneco dozvedela, neverim ze zvedava baba si jenom tak neotevre tuto zajimavou kauzu.

29.06.2008 15:43:41

Charlie napsal(a):

ano, ano,

uplatněme svoje ústavní práva a kausu Kuřim prožijme veřejně v reálu.
Abychom se nebohým hochům nějak odměnili, tak jim jako bonbónek na dortu změníme identitu a vystěhujme (vyženeme) je do ciziny (jak zde již též doporučeno). Ti budou asi po tom všem opravdu šťastní.

kausy tunelářů a podvodníků proběhly potichu a většinou beztrestně.
Toť to pravé české právo - padlé na hlavu.....

29.06.2008 18:43:23

Daniela napsal(a):

Vážená paní Veselá,souhlasím s paní Martou.Osobně Vás neznám,ale domnívám se, že vlastní zkušenosti s otcem projektujete na ostatní.Je hezké, že si ho vážíte, ale nenapadlo Vás,že ne každý měl to štěstí,aby otce ctil?Asi teď namítnete, že to s tím nemá nic společného, ale má.Ráda bych k Vám šla pro právní radu, ale otec dítěte mi neplatí a oba nás týral.Co na tom,že? Taťka je taťka.Čím může procházet paní Pavlová?

19.07.2008 21:06:52

Honza napsal(a):

Dobrý den,

musím říci, že vidět toto video bylo velmi poučné. Na fakultě vás učí, jak významná Ústava je a vůbec, celý Ústavní pořádek, až si začne člověk říkat, jak hezky je to zařízené a získá iluzi, že žijeme v právním státě. Toto je myslím jasný důkaz toho, že v právním státě nežijeme ani náhodou. Jak jinak si totiž vysvětlit to, že soudkyně je nad zákonem a přivolaní policisté odmítají zakročit proti zjevnému porušování Ústavního pořádku i "obyčejného" zákona. To co předváděla slečna/paní na centrále bylo také moc hezké. Doufám, že policii v životě nebudu potřebovat, protože představa, že budu v tísni, vytočím 158 a na druhém konci bude někdo takový, mě vyloženě děsí.

04.08.2008 16:35:40