O advokátech a jiných lidech

 

 

Jsou skutečně soudci z jiné planety??? zdá se....Když moje maminka – středoškolská profesorka češtiny s téměř čtyřicetiletou praxí – někoho vyvolá na zkoušení, nemusí dotyčný snad ani nic říkat. Máma tvrdí, že úroveň jeho znalostí pozná už podle toho, jak vstává z lavice a známku může napsat dřív, než oběť otevře pusu.

 

 

Nedávno jsem se probírala starými diáři a zjistila jsem, že mám na kontě dobrých 2000 soudních stání. Analogicky ke zkušenostem své matky bych měla být schopna poznat takřka ode dveří, jak který soud dopadne….. Dle Jamese Herriota je povolání veterináře oborem, ve kterém se může jedinec dokonale ztrapnit a vypadat při jeho výkonu jako absolutní idiot. Dalším nadějným kandidátem permanentního mentálně retardovaného povolání je advokát. Soudní jednací síně jsou nejen pro mne, ale i pro řadu mých kolegů, se kterými jsem o tom hovořila, místem permanentního ponížení a nezvladatelně překvapivých situací.

Ve snaze vnést do života svého i svých klientů alespoň trochu předvídatelnosti, pátrala jsem, v čem je chyba.

Situaci mi nedávno osvětlil až Ústavní soud, když jsem se v jednom svém případu dopracovala k nálezu č. I ÚS 287/05. V podstatě banální bytové záležitosti potvrdil Městský soud v Praze zamítavé rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7. To vše posvětil Nejvyšší soud – a Ústavní soud rozhodnutí „Nejvyššímu“ i Města zrušil. Městský soud totiž nevyhověl žalobě ze zcela jiných důvodů než pro které žalobu zamítnul soud prvoinstanční. Se svým odlišným právním názorem účastníky neseznámil a ti se nemohli k němu vyjádřit, eventuelně předložit další důkazy. Městský soud proto vynesl tak zvaně „překvapivé rozhodnutí“. Nejvyšší soud pak toto „překvapivé rozhodnutí“ zcela nepřekvapivě potvrdil, čímž se zachoval dle hodnocení Ústavního soudu ošklivě formalisticky.

Nu a zde máme zdroje permanentního „jiříkova vidění“ advokátů v praxi. Rozsudky jsou překvapivé. Když vlezu do soudní síně, nikdy nevím, kdo a jak ze mne udělá zcela nepředvídatelným způsobem úplného idiota. Mohu být sebelépe připravená, mohu mít nastudovanou literaturu, judikaturu - nikdy nevím, co na mne zpoza soudcovské lavice vybafne. Posledních několik let svojí praxe pravidelně informuji předem klienty o tom, že obecné soudy mne v podstatě vůbec nezajímají, že je nutno počítat s tím, že rozhodnou nepředvídatelně, eklekticky, v rozporu se zdravým rozumem….. že je potřeba vydržet s penězi a nervy a dopracovat se až k Ústavnímu soudu, kde konečně se skýtá alespoň jistá naděje, že našemu návrhu bude popřáno sluchu v širokém a logickém kontextu….. Zejména zahraniční klientela na mne hledí jako na z višně spadlou, a že jsem měla pravdu kajícně přiznává až tak po dvou letech, kdy dojde na většinu mých špatných proroctví.

Nepředvídatelnost soudních rozhodnutí, permanentní rozhodování v rozporu se standardní judikaturou Ústavního soudu podnícené tuhým nepřátelstvím Ústavního a Nejvyššího soudu jsou dobře známy. Dalším zdrojem animozit mezi soudcovským a advokátním stavem je formalismus rozhodování, který ovšem na sebe bere nejrůznější podoby, včetně osobních „malých“ soudcovským pomst. Tváří tvář řadě soudců si vzpomenu na našeho třídního sígra na základce, jistého R.H., o němž učitelé shodně tvrdili, že kdyby jednu desetinu času, kterou věnuje přípravě taháků a podvůdků věnoval řádné přípravě na výuku, musel by být školní génius. Kdyby jednu desetinu svého úsilí, věnovaného tomu, aby NEMUSELI ROZHODNOUT věnovali soudci tomu, že prostě věc rozsoudí, vypadalo by to na soudech podstatně jinak. Mám řadu důkazů o tom, kdy soudce vyprodukoval opravdový formalistický nesmysl v naději, že se zapomenu odvolat a celá věc bude smetena z (jeho) stolu. Mám soudní pře, kdy Nejvyšší soud podvakrát zrušil rozsudky prvo- i druhoinstančního soudu pro rozpor se standardní judikaturou (vždy jinou) – a věc spěje ke zrušení třetímu….. co si mám myslet o senátu, od něhož mám jenom JÁ tři zrušené rozsudky Ústavním soudem – a to nemám možnost zjistit, jak jsou na tom další kolegové advokáti???

Neochota soudců soudit je podivuhodná. Ano – souzení není žádná jednoduchá věc, je nutno učinit rozhodnutí, které bývá podrobeno kritice odvoláním, rozhodnutí, které se nemusí líbit nikomu…… zažila jsem však jen skutečně velmi málo soudců, kterým jsem jejich rozsudek „věřila“…….

Souzení však dle mých zkušeností představuje uplatňování moci i v jiných oblastech než je moc nad případem. Jedná se o „drobná“ administrativní rozhodnutí, která ovšem mohou nabýt obludného řádu. Takovým skutečně až tragickým případem je moje osobní zkušenost, kdy jistý soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem nepovažoval za důvod pro odročení nařízeného jednání můj pobyt v porodnici pro předčasný porod mého dítěte. Měla jsem si zajistit substituci. Zajistila jsem, že jsem mezi jednotlivými stahy zavolala svojí sekretářce, která obratem zavolala na soud a tamtéž napsala žádost o omluvu. Rozhodnutí ústeckého soudce musel zrušit z důvodu znemožnění řádné obhajoby pro změnu opět jednou až Ústavní soud. Protože jsou nálezy ÚS publikovány ve sbírce zákonů, staly se okolnosti mého porodu trvalou součástí českého platného právního řádu. Ne že bych byla cimprlich na svůj soukromý život – ale lze mít k takovému soudci, postrádajícímu elementární základy lidského porozumění, důvěru, že bude ve věci rozhodovat spravedlivě a rozvážně???

Otázka výkonu advokacie a mateřství je vůbec doposud nediskutovanou kapitolou, zejména pak ve vztahu k našemu soudnictví: třetina advokátek jsou ženy a naprostá většina z nich je nejenom ve fertilním věku, ale svoji reprodukční úlohu má teprve před sebou. Přesto dlužno konstatovat, že pro soudy advokátky nejsou lidmi a ze strany soudů doposud nebylo lze očekávat ani sebemenší náznak pomoci pro tyto „přátele (respektive přítelkyně) soudu“. Kdo zná útulný záchodek v přízemí Obvodního soudu pro Prahu 1, zajisté ocení kulturní prostředí, ve kterém jsem v dobách svého mateřství odstříkávala mléko mezi jednotlivými stáními. Mezi kolegyněmi jsem se též dozvěděla - a jako velmi žádanou informaci předala dále – lokaci obdobných útulen po dalších soudech, obohacenou o sdělení souřadnic výlevek, eventuelně vlídných soudních úřednic disponujících umyvadlem v kanceláři, kde je při těhotenských nevolnostech možno nasoukat žaludek alespoň na chvíli zpět…..

Občasné debaty novinářů na téma, zda v Poslanecké sněmovně mají mít poslankyně, disponující vlastními kancelářemi, i přebalovací místnosti pro miminka, jsou opakovaně nekonfliktním tématem rozhovorů advokátek protistran, které po tvrdých bojích v soudních síních čekají na chodbě společně vynesení rozsudku. Chlapi měli vojnu, už ji nemají – nám ta těhotenství zbyla i nadále. Jako obvykle se s tím máme vypořádat samy. Požádat o nařízení jednání na desátou místo na devátou, protože vodím dítko na devátou do školy, jsem se pokusila taky jen jednou….. a dozvěděla jsem se (od soudkyně!!!) že si mám svůj soukromý život uspořádat, pakliže chci vykonávat advokacii.

Když jsem se přiřítila do soudní síně o deset minut pozdě s omluvou komplikace s dítkem, které se v tu chvíli právě rozhodlo, že maminka musí s ním zůstat ve školce a řvalo tak příšerně, že jsem je musela trošku uklidnit, následovalo totéž: jednání již bylo odročeno (na dobu neurčitou) a ve věci se nebude jednat. To, že protistrana (advokátka) byla zcela svolna ve věci pokračovat a do dalšího nařízeného jednání zbývala soudkyni více než hodina, kterou strávila v kanceláři, bylo rovněž nepodstatné. Moje stížnost k místopředsedovi soudu byla rovněž vyhodnocena jako neoprávněná – neměla jsem přece co chodit pozdě……

Říká se, že když si na někoho nebo na něco stěžujeme, je dobré se na problém podívat nezaujatýma očima někoho, kdo není „od fochu“. Nabízím pohled svojí dcery, který samostatně bez jakéhokoliv mého přičinění, ponoukání či inspirace vytvořila v prvním pololetí první třídy, kdy si sama napsala pohádku. Účast na dvou krátkých občanskoprávních řízeních, kterých se se mnou účastnila, když náhle selhalo hlídání, na ji zřejmě učinilo nesmazatelný dojem:

Tak je tu pohádka o zajíci a vlkovi
Byl jednou jeden zajíc a ten Bidlel v lese ale Jednou sa rozhodnul že už nebude Bidlet v lese a prezťehovaval se K Jednomu sedlákovi a tomu vlk ukradl kozu (.)
celou noc hodoval (.)
přišel zanim zajíc a povídá chceš sy vidělat 30 tvrdich (?)
ano
tak pojď Budeš u soudu volat já jsem ukradnul sousedovi kozu. Tak šel před soud a tam dostal 30 tvrdých holí a řval (:) já jsem to nebyl
a nakonec se všichni zbláznili všichni šli ven a soudce skočil oknem
a zazvonil zvonec a pohádky je konec

Všimněte si prosím, že spor začíná jako občanskoprávní, je tak vnímán oběma stranami – avšak v průběhu řízení se mění ve spor trestněprávní. K exekuci dojde před vynesením rozsudku. Na můj dotaz, proč proboha soudce vyskočil z okna, následovala odpověď sedmiletého dítěte takto: „no protože nevěděl komu má věřit, tak nevěděl jak to má soudit, tak raději vyskočil z okna“.

Říká se taky, že kritizovat umí každý blbec, ale bez nalezení či alespoň předložení konstruktivního návrhu na řešení nemá kritika žádnou cenu. Pokusím se tedy navrhnout několik nekonfliktních bodů, jejichž přijetí jak ze strany soudců tak ze strany advokátů by mohlo vzájemný nedobrý pohled napravit:

1) I advokáti jsou lidi. I soudci jsou lidi. Proto by se měli lidsky domluvit na těch věcech, na kterých je možno se domluvit bez zásadní újmy způsobené jednomu či druhému. Odůvodnění žádosti a odůvodnění postoje k žádosti jednoho či druhého zmůže hodně, neboť logika je mocná čarodějka.

2) Advokáti v zásadě nechtějí soudy prudit, jsouce často pruzeni dostatečně sami svými vlastními klienty. Zda je či není advokát pruzen pozná zkušený soudce okamžitě. Pakliže řekne pár rázných slov k jedné či oběma stranám, obvykle to velmi pomůže nejen advokátovi, ale především dalšímu průběhu řízení, tedy soudci.

3) Ti, kteří se dostanou před soud, už obvykle smír nejsou moc schopni uzavřít. Soud je jistě musí v rámci poučení ke smíru vést, ale zejména by měl dát stranám zřetelně najevo, že rozhodne, a že může také rozhodnout tak, že se to nebude líbit ani jedné straně. Výroky ze strany soudu – zejména v rodinných věcech – „prostě se musíte dohodnout“ jsou nefunkční.

4) Advokáti a soudci jsou povětšinou absolventi stejných fakult, byli drceni stejnými profesory a studovali stejný právní řád. Jednota právního řádu advokátů i soudců by měla být zachována i poté, co dotyční školní škamny opustí – rozsudky někdy vypadají, že zde existuje právních řádů vícero, náhodně vybraných.

5) Gremiální porady soudců a vzdělání soudců by nemuselo být tajemným čarováním v Bradavicích, z jehož ohnivého poháru vzkypí nepředvídatelnost….. informace soudce pronesená v rámci řízení „….a na poradě nám říkali….“ má pro advokáta příchuť lektvaru profesora Snape.

A nakonec jeden návrh skutečně ošklivý: jsem přesvědčena o tom, že kdyby soudci byli povoláváni na soudcovskou stolici poté, co si odkroutí takových deset let v advokacii, zabilo by se asi tak padesát much jednou ranou:

Soudci by dobře věděli, jak to totiž u advokátů chodí, co je jen hra a co je skutečný záměr, co lze, co nelze, co je a co není účelné. Advokáti by věděli, že soudci to vědí a kdejaké kulišárny, které i oni jsou schopni na soudce narafičit, by si pěkně nechali od cesty. O zkvalitnění soudních služeb ( ANO – soudnictví je totiž služba občanům – nezapomněli jste???) nehovoře. Třešničkou na dortu by byl fakt, že státní rozpočet by báječně ušetřil za výchovu justičních čekatelů. Takové lehké – proč to nejde, páni soudci???

(Tento text byl psán pro časopis České advokátní komory "Bulletin advokacie", kde byl také v červnu 2007 publikován, paralelně vyšel v časopisu "Soudce". Dostala jsem na něj dva druhy odpovědí: od advokátů byly reakce 100% podpůrné. Nejkrásnější byla od bývalého předsedy Ústavního soudu ČSFR JUDr. Ernesta Valka, který mi neváhal zatelefonovat a zeptat se mne, zda chodím ještě na soudy jinak než s ochrankou. Z reakcí soudců jsem zjistila, že tento dotaz byl na místě, neboť ze 100 % reakcí soudců bylo 100 % negativních. Nejkrásnější z nich byl ten, který mne obvinil, že jsem svou jedovatou slinou pošpinila dosud čistý štít české justice. Tož jsem se konečně dozvěděla, jaká jsem to mocná.

Nyní tento text věnuji jako svůj příspěvek k tématu "Reforma české justice", což je rovněž název konference, která proběhne pod záštitou Ministerstva spravedlnosti i samotného předsedy vlády M.T. dne 19. 11. 2007 v paláci Žofín v Praze. )

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro,
vy se dřív nebo později bez té ochranky neobejdete !
Skvělý článek, nejurista si ho musí číst párkrát po sobě, ale nakonec,...
Díky Čochtan

09.11.2007 13:00:30

klaravesela napsal(a):

Čochtane, zamluvím si BigJirku a Hawka...

09.11.2007 13:09:44

amatér napsal(a):

Nezapomínáte trochu na vaše klienty.Pro ty už to vůbec není sranda.

09.11.2007 13:10:34

Čochtan napsal(a):

Paní Kláro, při nejhorším, jeden můj synovec je mistr světa (Evropy a republiky také) v kickboxu, (výška přes 2 metry) a ten druhý dělá instruktora na Zbraslavi (únr). Stačí říct.
I když vám nepřeju, aby jste je potřebovala.

Trochu mi popsaná situace v soudnictví připominá zdejší debaty. Jenže tady nejde o nic. Jak se říká, když nejde o život, jde o houno.

09.11.2007 13:28:21

Zach napsal(a):

Paní doktorko Veselá Kláro Samková,ono je to opravdu pro laika na pomalé čtení a i ty zdánlivě úsměvné pasáže se nakonec jeví hodně smutně.Ono je v každém povolání spíše víc těch průměrných a pohodlných.Navíc ta hrůza rozhodnout něco sám za sebe a ještě si za tím pevně stát,to musí být pro mnohé nesnesitelné hrdinství.
Prosím,to dítě už tam netahejte,vždytˇ na Vás přijedou sociální pracovnice s URNOU!A sem tam se ohlédněte,rád bych si toho od Vás chtěl ještě hodně a dlouho číst.

09.11.2007 13:44:01

abc napsal(a):

Nebyl by nějaký odkaz na názor nebo reakci protistrany?
Audiatur et altera pars...

09.11.2007 13:45:17

Stanislav Svoboda napsal(a):

Vážený pane amatére,

myslím, že paní doktorka určitě na své klienty nezapomíná. Tímto textem sice soudcům radost neudělá, ale mnohem horší je pro klienta advokát, který je ze soudce podělaný už 2 měsíce před prvním stáním. V demokratické společnosti by všechny instituce měly být připraveny čelit otevřené kritice své práce a ne se schovávat v přítmí svých zatuchlých kanceláří.

09.11.2007 13:46:38

klaravesela napsal(a):

AD ABC - je v časopisu Soudce č. 6/2007, ale ten myslím není na internetu. Pokusím se zajistit a pověsit na svoje webové stránky.

AD Zach: to máte pravdu s tím dítětem. Dám si pozor - skutečně..

09.11.2007 13:50:09

lexus.rx napsal(a):

Skvělý článek Klárko,
někdy se až hrozím toho s jakým nadhledem dokážete popisovat věci dosti závažné. Popisujete skutečnost, že si soudy vytvářejí svůj "stát ve státě", což nemá nic společného s nezavislostí soudců. Myslím že nad soudci by měl viset onen Damoklův meč, který by se postaral o to že špatný soudce by již neměl soudit. Dnes je soudce jmenován doživotně a je fuk jestli jezdí ožralej, nebo je neschopnej - kárný senát složený opět ze soudců jej vždy podrží.

09.11.2007 13:50:24

amatér napsal(a):

Souhlasím s JUDr.Samkovou. Soudce
by mohl mít praxi jako advokát.
Ale ještě dřív by měl mít praxi a výsledky v nějaké činnosti,
kde se vyžaduje rozhodování a dosažení rovnováhy. Např.učitel, trenér, šéfkonstruktér, ředitel firmy, šéflékař. Právní vzdělání pro posuzování životních situací nestačí.

09.11.2007 13:59:28

Dáda napsal(a):

Český web, který nemá část funkcionality lokalizovanou..:-(, ... .
To K.S.: Meho zamestnavatele by nezajimalo ani to, kdyby na Prahu zautocil Bin Ladin. Tak to proste je, jsme jen ManDays. Vas osobni zivot opravdu neni pro vykon zamestnani relevantni, alespon ne pro tuto spolecnost. To ovsem neznamena, ze to neni spatne..

09.11.2007 14:05:18

Vandas napsal(a):

Skvělý text! Stále tvrdím, že vlastně žádné soudce v tom pravém slova smyslu nemáme, je to z 90% horda tupých idiotů, co se předtím nebo kdysi flákali na právech a poctivou prací by se neuživili. Bravo, paní Kláro!

09.11.2007 14:14:43

Deny napsal(a):

Můj návrh na řešení zvýšení odpovědnosti soudců ve vazbě na jejich odbornost, resp. správná rozhodnutí

Soudci by měli být za svá rozhodnutí „klasifikováni“ Navrhuji:
1) za rozsouzený případ 1 bod
2) za rozsudek, který je chybný, neboť ho změní nadřízený soud - 3 body
3) jednotlivé soudní kauzy by měly ještě svůj váhový koeficient podle obtížnosti toho či onoho případu (např. 1 u rozvodů, 2 u majetkových sporech atd – pozn. není v tuto chvíli důležité výše koeficientu a typ soudní pře, jde o princip)

Příklad 1: soudce rozsoudil 10 případů, čtyři rozvody, z toho jeden špatně, šest majetkových sporů, z toho dva špatně,
výsledek jeho práce vyjádřen matematicky: 3 * 1 – 1 * 3 + 4 * 2 * 1 – 2 * 3 = 2 body, průměrná úspěšnost za deset případů 2/10 = 0,2

Příklad 2: soude rozsoudil 10 případů, dva rozvody, z toho jeden špatně, osm majetkových, z toho tři špatně
Výsledek: 1 * 1 – 1 * 3 + 5 * 2 – 3 * 3 = - 1 (mínus jedna), prům. úspěšnost -0,1

No a pak již stačí sestavit finanční kritéria, kdy bude soudce na mzdovém základě nebo opustí řady soudců (např. v případě, když bude mít body v minusu) Když bude kladně hodnocený, bude mít více peněz nebo může požádat např. o to, aby mohl soudit na vyšším soudě (např. z obvodního může přejít na městský).

09.11.2007 14:27:22

hamar napsal(a):

... bohužel je možné s článkem dost souhlasit. Než jsem se rozváděl, tak jsem nevěděl co to znamená "místní nepříslušnost". Pak už jo! Než nás rozvedli, tak to měli na starost tři různé soudy, jinými slovy, "si to přehazovali jako horký brambor". Asi je rozvod "těžká kauza" traumatizující jak rozvádějící se, tak soudce!

09.11.2007 14:29:36

TK napsal(a):

advokáti - 100pro souhlas a soudci 100pro nesouhlas?
Ale to jen koresponduje se společností ve které žijeme. U nás hledat kompromis nebo se na něm dokonce dohodnout se chápe jako slabost. Projevit slušnost nebo dát někomu přednost i když nemusím je taky slabost (kdo řídí, tak ví, o čem píšu).
Je super, že se o takových věcech začíná mluvit, přináší to naději, že do 20ti až 30 let se to zlepší. To nemyslím ironicky.

09.11.2007 14:53:12

kritik napsal(a):

další důkaz toho že nejsme právní stát!

09.11.2007 14:56:56

vlk napsal(a):

Nejdřívjsemsenechtěl k textu paní Samkové Veselé vyjadřovat. Nejsem právník a naštěstí jsem zatím služby právníka ani nepotřeboval. Ale jednoznačně adorující komentáře na blog už mne vyprovokovaly. A vyvolaly pár otázek. Co vlastně paní Samková popisuje? Špatnou praxi justice? Její špatné materiální vybavení a nedůstojné prostředí? Nekonzistentnost rozhodování? Amaterismus údajných profesionálů? A v té souvislosti mne částečně pobavily , ale spíš vyděsily návrhy některých blogujících na nápravu. Míním tím ono klausovské o soudcokracii a nebo návrh nabodování soudců...Nebo otázky jejich vzdělávání. Mám dva právníky v rodině. v advokacii, jsou ještě mladí a nezkažení. Je otázka, jak dlouho. To , co občas naznačí, jak to v advokacii chodí mnevede k pro mne odůvodněnému tvrzení, že soudci jsou jen slabým odvarem toho, co předvádí , ne někteří, nýbrž řada advokátů. Autorka podrobila sžíravé kritice soudy a jejich praxi. Trdím, že totéž se dá napsat na adresu advokátů a jejich zacházení s klienty a "vystupování" v různých kauzách. Není totiž dýmu bez ohně. A co si představuji jako absolutní děs je situace, kde jeden z adorujících navrhuje , že by soudce mohl mít vedle soudcování i advokátní praxi! Pokud by se tak stalo, uvažoval bych okamžitě o emigraci.

09.11.2007 15:01:55

Alex napsal(a):

Skvělý článek. Děkuji.
Po mých zkušenostech se soudy Vám bohužel také musím dát za pravdu.
Dávejte na sebe fakt pozor.

09.11.2007 15:04:23

Čochtan napsal(a):

Amatére, šéflékař ve svém věku těžko praští s prácí a začne studovat práva.

09.11.2007 15:11:49

Deny napsal(a):

pro vlka
Buďte rád, že jste zatím se soudní mašinérií nepřišel do styku, asi by jste změnil názor.
Zamyslete se prosím na sebou, kdyby jste byl zaměstnanec, který nemůže přijít o své zaměstnání, měl nadstandardní příjmy, v době nemoci pobíral 100% dávky atd.
Byly by Vaše pracovní výkony stále takové, jako před získáním této "definitivy" nebo by jste postupně na "to kašlal", protože by Vám vlastně o nic nešlo. A myslíte si, že soudci jsou jiní?

09.11.2007 15:19:53

stejskal napsal(a):

Děkuji, pane TK, mluvíte mi z duše.

"Dokud se nezmění (nepřijmou můj názor) ti druzí, bude to tu stát za ..." Dokud si toto většina z nás bude myslet, bude..., ale vždyť víte

Dvacet třicet let, říkáte? Snad, doufejme. Spíše bych ještě pár desítek přihodil.

Hezký nadcházející víkend.

Libor Stejskal

09.11.2007 15:19:55

Efel napsal(a):

Paní Kláro, píšete velmi zajímavé články. Vždycky se zaujetím čtu o zážitcích a zkušenostech z nějakého oboru, ve kterém jsem laik. Tak mě napadlo, nechtěla byste napsat příští článek o oněch typických kulišárnách, co advokáti umí narafičit na soudce? :) Velice rád bych se něčemu přiučil. A další věc, která mne vždy nesmírně zajímala...jak může advokát hájit zločince? Nebo zkrátka člověka, o kterém ví, že je vinen, a snažit se mu zajistit co nejnižší trest. Možná se tomu jen smějete, ale já si to vůbec nedokážu představit s hlediska vlastní vlastního morálního obrazu.

09.11.2007 15:44:10

BN napsal(a):

Přečet jsem jedním dechem - je to tak. Když jsem před pár lety žádal jako akcionář soud o povolení ke svolání mimořádné valné hromady, jelikož ze společnosti uteklo představenstvo a žádné společnost neměla, což jsem pochopitelně doložil, dostalo se mi po roce odpovědi : Návrh na svolání mimořádné VH se zamítá ...odůvodnění : jelikož společnost nemá představenstvo, je třeba požádat o svolání VH představenstvo společnosti.

09.11.2007 15:46:53

Filip Samek (nejsem příbuzný autorky:) napsal(a):

Řeknu to asi tak. V dnešní době se opravdu MODLÍM za to, abych se nemusel dostat před soud a dožadovat se jakékoli formy spravedlnosti. Tahle šaškárna, kdy bych musel přihlížet tunám křivdy, by mě dozajista ještě před rozsudkem poslala do blázince

09.11.2007 15:54:16

sidney napsal(a):

Je to krasny, ale bohuzel pravdivy clanek. Sam se taham po soudech v zalezitostech H-systemu jiz 10 let. Nic jsem nevysoudil...prachy v trapu a u soudu fraska. Vi se kde penize jsou, kdo je tam zasil a nic....Kdysi se soudci tusim rikalo Vase Ctihodnosti...Nedivim se, ze u nas to nelze pouzit. jestlize se mezi lidem povida o soudci, ktery se v ozralosti sveril, ze pokud domu neprinese 60 000 mesicne navic, tak s manzelkou nevydrzi---cemu se pak divit? Jinak co se dostupnosti prava tyce, pripada mi ta tzv. demokkraticka republika na tom hure nez ta byvala socialisticka. ted holt , kdo si soudce zaplati, tak ho ma a ma take klid.
Ten clanek, ale bohuzel take poukazuje na to, ze nam tady vznika tzv. okresni pravo a to je neco, co drive ci pozdeji povede k dezintegraci spolecnosti. Vzdy si vzpomenu na pisen jisteho p. Dobese, kde zpival: "..kdybych mel v rukou justice a malou policejni stanici, v rukavickach bych chidil po kraji, jednou tam a jednou sem, pomalu bych vydrancoval celou zem..". Ted se to plni...
Tak omlouvam se za delku prispevku..

09.11.2007 16:02:34

Petr napsal(a):

Vas clanek je dokonalym shrnutim stavu naseho soudnictvi i navrhem na jeho zlepseni. Co vlastne delali vsichni ministri spravedlnosti od roku 1989? Nejspis to, co ostatni ministri, vlada a parlament. ...... Petr

09.11.2007 16:21:28

Amatér napsal(a):

Čochtane, šéflékař už práva studovat nemusí. Skoro všechno zná. Vím o jednom lékaři začátečníkovi, co hravě vystudoval práva a přitom byl intenzivně zaměstnán úplně jinde.

09.11.2007 16:22:45

V.L. napsal(a):

Paní doktorko, skvělý a pravdivý článek. Pracuji v justici (okresní soud) a mohu potvrdit, že většina soudců, které znám, jsou "hrdiny" Vašeho článku. Jsou sice mezi nimi výjimky, ale ty spočítáte na prstech jedné ruky.

09.11.2007 17:08:37

lojr z hord napsal(a):

2 Amatér. : Myslíte MUDr. et Judr. Ivana Langera? :-)

09.11.2007 17:14:25

Čochtan napsal(a):

Soudce by měl být nejen chytrý, ale i rozumný. Nejlépe by bylo kdyby byl i moudrý. Přečtěte si Čapkovy Apokryfy.

Rozhodně nenajdeme takového mezi čerstvými absolventy právnické fakulty. Tam najdeme chytré lidi. (pokud si dáme práci s hledáním). Po mnoha letech právnické advokátské práce mohou dostat i rozum. A moudrost ? To už je dar Boží. Toho se jen tak někomu nedostane.

Konec filosofování, soudcem by se měl stát pouze člověk s dlouholetou praxí a ten kdo ho jmenuje, (president) by se měl v dlouhých rozhovorech přesvědčit alespoň o jeho rozumnosti.

09.11.2007 17:29:49

advokát napsal(a):

Advokát, který se takto předvádí jedná proti zájmům svých klientů. Samkové jde o vlastní zviditelnění protože naprostou většinu sporů prohrává pro své nesmyslné právní názory, které nikdo kromě ní nesdílí.

09.11.2007 17:37:18

veritas napsal(a):

Souhlas, že pes je zakopaný v tom, že soudci nemají žádnou advokátní a bohužel mnohdy ani "lidskou-sociální" praxi. Ale od zájemců od soudcovksé povolání nelze automaticky čekat pokoru typu "tak teď si 10 let odkroutím v advokacii a pak snad budu zraly na to být soudce", to musí být podmínka stanovená státem!

09.11.2007 17:50:22

Čochtan napsal(a):

Pane advokáte,
takové tvrzení (naprostou většinu sporů prohrává) by mělo být potvrzeno statistikou. Alespoň počet vyhraných a počet prohraných sporů.

09.11.2007 17:53:56

Javít napsal(a):

Paní Kláro Veselá Samková, mluvíte mi z duše.
Nad některými rozsudky našich soudů zůstává normálnímu člověku rozum stát. To zejména u rozsudků nad násilnými činy a vraždami.
Vždy mě rozčilí informace: "za vraždu hrozí pachateli "až" 15 let".
A pak dostane třeba jen 12 let, i když se jedná o bestiální vraždu, za kterou by měl dostat nejvyšší trest - u nás bohužel jen 25 let.
Jinde by dostal doživotí.
Dále mě děsí závažné kauzy, které skončí tzv. "v autu".

09.11.2007 18:31:04

Optimista poznamenaný životním realismem napsal(a):

Vážená paní kolegyně, se zájmem jsem si přečetl Váš blog, a přestože s Vašimi v minulosti publikovanými názory většinou nesouhlasím, v tomto článku Vám dávám 100% za pravdu, dokonce jsem názoru, že praxe v dnešní justici je ještě podstatně horší. Bohužel situace v justici kopíruje situaci ve společnosti,a vůbec neplatí, že v justici je to lepší. A tak zatímco advokáta si každý občan může najmout jiného, pokud není s jeho prací spokojen, soudcovskou aroganci a bohužel i neznalost práva, někdy až hloupost si musí každý občan "vychutnat". Osobně si myslím, že bude trvat ještě jednu generaci, než se právo dostane v Česku do standartních kolejí. Občas se mi zdá advokátní sen, že až půjdu do důchodu, sepíšu jmenovitý seznam všech soudců, o kterých 100 % vím,že brali úplatky od desetitisíců až po milióny, protislužby a přátelské výpomoci, od obvodních soudů až po Městský soud v Praze, včetně obchodního rejstříku, a pošlu to ministrovi spravedlnosti. A podrobně popíšu, jak se soudci vzájemně kryjí, jak je předsedové soudů zaštiťují.
Technickou poznámku nakonec: ochrana proti spamu je špatně čitelná.

09.11.2007 18:43:08

Jana J napsal(a):

Paní Kláro, dobré postřehy nejen o justici, ale i o postavení žen v jakémkoli exponovaném povolání, včetně toho, že nejhorší diskriminaci nezažije žena - matka od muže, ale od ženy v nadřízené pozici. Jako by se ty kyselé osoby musely pořád na někom mstít, a na ženu si spíše troufnou, navíc v situaci, kdy je oslabená péčí o potomstvo.To že by soudci měli mít praxi z advokacie, potvrzuji. Zkušenost sice neznamená automaticky moudrost, ale určitá naděje tu je...

09.11.2007 18:47:48

pepino napsal(a):

Páni soudci jsou kastou v tomto státě.Ať jsou, ale ať odvádí fundovanou práci. Zároveň se musí za zmetky trestat a to ne procentuálním snížením platu, ale sebráním několika platů a náhradou peněžní celého soudního procesu. A oni si to vyrábět zmetky rozmyslí.

09.11.2007 19:43:22

klaravesela napsal(a):

AD Vlk: nevím, co myslíte tím, že není dýmu bez ohně. Co se soudcovského stavu týká, mohou se advokáti postavit na nos a odrážet se ušima a nic neovlivní.
Až budete zvažovat emigraci, tak se také obloukem vyhněte Velké Británii, neboť mnou nastíněný model, že advokát se může hlásit na soudcovské místo, je převzatý právě odtud. Na nějnižší (magistrátní)soudy se může hlásit po sedmi letech solicitorské praxe. Dále jsou solicitoři a barristři odstupňováni, neboť aby mohli chodit hájit na vyšší soudy - odvolací - a soudy odpovídající našemu vrchnímu či nejvyššímu soudu, musí skládat další a další zkoušky. O soudcovské místo u těchto vyšších soudů se potom mohou ucházet pouze po dalších letech, které u toho kterého soudu stráví jako obhájci. Pochopitelně mohou postupovat i v soudcovské hierarchii, ale stejnou rychlostí jako z advokacie. Dlužno říci, že po těch třeba 12ti letech odkroucených u takového vrchního soudu dotyčný soud přesně ví, co může od kandidáta očekávat a má svůj velmi významný poradní hlas, zda je či není kandidát přijat. Vrcholem advokátova života pak je, když ctihodní soudci sami dospějí k závěru, že tohoto advokáta by chtěli za svého kolegu a dotyčný je "called to the bar", tedy "povolán do stavu (tentokrát soudcovského)". děje se tak většinou, když už má nastřádáno z praxe něco majetku a dostane se k takové profesionalitě, že mu opravdu nestojí za to k tomu soudu chodit jako obhájce - lépe si tam dřepnout nastálo.
Co se týká paralelní advokátní a soudcovské praxe, pokud vím, tak to takto funguje ve Švýcarsku, což nám není zase až tak kulturně vzdálená země. V USA zase může v rámci soukromoprávních trestních žalob právník vystupovat buď jako advokát nebo jako žalobce. Ne že bych zrovinka po tomto modelu prahla, ale co je na tom tak děsivého?? Očividně to někde fun guje, a to někde nejsou - a teď nechci uvádět žádné etnikum, abych se někoho nedotkla, nu ale nejsou to státy, kde by bylo pod naši úroveň tam očkem pohlédnout.

AD Efel: Pokusím se zařadit do plánu práce speciální blog na téma "právo na spravedlnost a úloha advokáta v něm". Jen velmi v e zkratce nyní: alespoň v mém pojetí úlohou advokáta hájícího zločince - a to zejména ex offo -není dotyčného "vysekat" z případu. Ale dohlédnout na příklad na to, aby si některý orgán neudělal čárku za to, že na jeho vykýbluje spisy, k nimž ne a ne dohonit pachatele. Neba oby bylo dodrženo právo na spravedlivý proces. Na to mají totiž právo naprosto všichni, i masoví vrahové, i šiřitelé pornografie, znásilňovači, podvodníci ba i skinheadi. Porušení práva na spravedlivý proces (na spravedlnost) kohokoliv, je totiž porušením práva každého z nás. právo je totiž veřejným statkem a jako takové je nedělitelné (nemůže vůči někomu fungovat a vůči někomu nefungovat. Jakmile nefunguje vůči někomu, nefunguje vůči nikomu - fakt blbý).

advokát: skutečně nebudu dokládat oprávněnost svýh úvah výčtem svých úspěchů a neúspěchů. To si můžete velmi snadno zjistit ve vyhledávačích. Protože ale verifikace údajů je vám zcela evidentně cizí, pomohu vám: mám deset vyhraných sporů u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a řadu ústavních stížností.
Takže vás kolegiálně zdravím a věnuji vám jednu kolegiální radu zdarma (pakliže jste skutečně advokát, o čemž mám jisté pochybnosti - spíš bych vás tipla na soudce: jděte se vycpat.

09.11.2007 20:12:37

klaravesela napsal(a):

AD Jana: a prosím Vás můžete mi osvětlit, kde ty ženský tu kyselost berou?? Ráda bych jim přispěla na cukerín, ba i nějaké to kilčo nefalšovaného cukříku, aby trochu odkysly! Tyhle sebedusící manýry mne fakt berou.

09.11.2007 20:16:24

Miki napsal(a):

Paní Samková, velmi trefné. Právě dnes jsem byl přítomen jednání v odvolacím řízení před Městským soudem v Praze. Senát připustil v odvolacím řízení předložení "nových" důkazů v rozporu z OSŘ (nebyly to tedy důkazy taxativně vyjmenované jako přípustné při jednání odvolacího soudu). To ale není všechno - soud v předcházejícím jednání nařídil žalobci, aby do spisu založil originály listin, které nebyly při jednání obvodního soudu předloženy (byly předloženy pouze údajné kopie). Dále nařídil žalobci založit do spisu všechny listiny týkající se poskytnutí úvěru. Na požadavky soudu reagoval žalobce tak, že nezaložil do spisu žádný originál a nezaložil žádné listiny týkající se poskytnutí úvěru. Místo toho založil žalobce do spisu pouhý týden před jednáním řadu listin, které nebyly při jednání obvodního soudu projednány k důkazu.
Když se chtěl právní zástupce žalovaného vyjádřit k předloženým listinám a přednést krátké stanovisko nebyl připuštěn ke slovu s tím, že už všechno soud ví (závěrečné řeči obou právních zástupců byly předneseny již na předcházejícím jednání). Okamžitě nato bylo bez jakéhokoli poučení jednání přerušeno k poradě (nebylo vůbec jasné, zda jde o poradu před vynesením rozsudku). Po cca 15 minutách porady, kdy se z jednací síně ozýval i přes zavřené dveře hlasitý smích (???), byl vynesen rozsudek potvrzující rozsudek Obvodního soudu. Odůvodnění rozsudku žádné.
Absurdní? Ano! Jaký smysl mělo požadovat po žalobci předložení originálů listin, které zpochybnil při jednání Obvodního soudu žalovaný, když se jejich hodnocením odvolací soud vůbec nezabýval? Když žalobce nesplnil pokyn soudu a nezaložil žádný originál, tak asi nebylo co porovnávat a tedy ani hodnotit - a soud si zřejmě najednou "rozmyslel", že kopie dokladů stačí. To, že mezi nově předkládanými důkazy není jediný, který by se přímo týkal poskytnutí úvěru soudu také nevadilo. Jestliže se všechny předložené listiny týkaly něčeho úplně jiného, tak jak je možné potvrdit rozsudek soudu prvního stupně? Ano, v naší justici je možné skutečně všechno! A tak bude muset žalovaný absolvovat dovolání k Nejvyššímu soudu, případně podat Ústavní stížnost.
Ironií osudu je, že žalovaného zastupoval velmi známý advokát, profesor, který zřejmě dotyčné soudce kdysi učil... Všichni přítomní, t.j. lidé s úzkou vazbou k žalovanému, byli z takového jednání soudu úplně v šoku. Právní zástupci žalovaného (bylo jich přítomno více) byli v šoku úplně stejném.
Předvídatelnost chování soudu? Skutečně žádná! Je skutečně frustrující být advokátem v takovém systému, kde je vše založeno zřejmě na principu kámen-nůžky-papír bez jakéhokoliv vztahu ke spravedlnosti a zdravému rozumu. Kdyby šlo o nějakou hloupost, tak by nad tím člověk mávl rukou. Bohužel jde v uvedené věci o životní jistoty stovek lidí, kteří mají být zahnáni žalobcem do konkursní pasti.

09.11.2007 20:31:18

Miki napsal(a):

Pro BN :

Můj dnes již nežijící tatínek žádal kdysi o úvěrový příslib na cestu do tehdy populární Jugoslávie. Bylo mu toto "privilegium" odmítnuto s odůvodněním "Vaše cesta je v rozporu se státními zájmy". Odvolal se. Přišlo rozhodnutí tohoto znění : "Vaše cesta je v rozporu se státními zájmy, protože je v rozporu se státními zájmy".

Váš příspěvek mi tuto "legraci" policejního orgánu (za hluboké totality, t.j. v 70. letech) znovu připoměl.

Podobné uvažování v kruhu není zřejmě cizí ani lidem patřícím do působnosti ministerstva spravedlnosti, t.j. soudcům a exekutorům - viz odůvodnění nálezu Ústavního soudu, kterým byly zrušeny novely vyhlášky o odměnách exekutorů z roku 2006, 2004 a 2001. Kolik ústavních stížností by bylo nutné podat, aby se náš právní řád stal skutečně právním řádem? Mám zato, že by to byly přinejmenším tisíce ústavních stížností. Při současné délce řízení se však domnívám, že dříve zanikne naše civilizace, než se napraví náš právní řád.

09.11.2007 20:59:08

František Matějka napsal(a):

Vážená paní Samková, vážím si Vašeho nasazení v takových věcech. Dovolte mi, prosím, přispět také jedním citátem vysokého úředníka Ministerstva spravedlnosti ČR na téma, které jen zdánlivě nesouvisí s tím Vaším dnešním. Na téma přemýšlení o zavedení talárů i pro advokáty u soudního přelíčení řekl v televizním vstupu: "Taláry pro obhájce? Já říkám ano. Budou totiž vzbuzovat dojem jakéhosi spravedlivého rozhodování." To slovo "jakéhosi" mi zní v úších ještě dnes... V úctě a s přáním hodně sil Váš František Matějka

09.11.2007 21:04:23

Miki napsal(a):

Pro Denyho:

Nápad s body je na první pohled pěkný. Soudci jsou však poměrně kompaktní a uzavřená komunita, podobně jako doktoři medicíny. Kolik je doktorů, kteří jsou ochotni kritizovat kolegu? Téměř žádný. A u soudců je to úplně stejné. Stačí si podat stížnost na nějakého soudce a zjistíte, že jste narazil do zdi.
A aby se bodový systém nezvrhl na systém protislužbiček - potřebuješ body, tak ti případ nevrátím (nezměním rozsudek, i když je špatný) a ty máš známého támhle, a ten by mohl zase pomoct s mými body....
Jsme přece v Českém Absurdistánu, pozor na to! Vykoumat lumpárnu tady trvá 1000 krát kratší dobu, než vymyslet a hlavně prosadit, jak lumpárně zabránit....

09.11.2007 21:15:40

Miki napsal(a):

Pro pana Matějku:

To jste trefil také velice pěkně. Ale stejně to asi zavedou - aby se potili také advokáti.
U nás mají soudci vlastně kliku -například v Británii musí mít na hlavě ty šílené paruky a s těmi by naši nezávislí soudci jistě vydávali ještě šílenější a hlavně na právu nezávislé rozsudky, než dnes.

09.11.2007 21:20:54

František Matějka napsal(a):

Abych to ještě upřesnil: Zní mi v uších ještě dnes v souvislosti se slovem "rozhodování" slova "vzbuzovat dojem" a "jakéhosi"... :-)

09.11.2007 21:27:36

Marcel D napsal(a):

Milá Kláro, já Vám snad koupím neprůstřelnou vestu. Myslím že ty detekční rámy na soudech k ničemu nejsou, když ctěné soudstvo chodí zadem. Moc by mne mrzelo, kdyby Vám někdo dovážil olůvkem, s kým bych pak diskutoval :-)

09.11.2007 21:29:30

Baba Jaga napsal(a):

Paní Samková má prý dobré švagry,lepší než neprůstřelná vesta. Někde to sama říkala. Smajlík

09.11.2007 21:34:53

Miki napsal(a):

V poslední době jsem byl u velké spousty soudních řízení. Málokdy jsem viděl pod tím státním znakem sedět skutečného profesionála - jestli dobře počítám, tak 1:1 (pouze jeden muž a jedna žena dělali svoji práci tak, že jim nebylo možné nic vytknout). Jinak je to poměrně bída, častěji ještě bída s nouzí....
Mnohdy jde o zjevné znásilňování práva, překrucování faktů, přehlížení důkazů, zjevnou podjatost. Proč nelze například požádat o změnu soudce, když mám pocit, že nedělá svoji práci dobře? Jakým způsobem se případy přidělují? Netransparentním a nekontrolovatelným.

09.11.2007 21:40:13

Miki napsal(a):

Detekční rámy jsou k ničemu, pouze to stojí peníze za obsluhu. Na to prachy jsou. Na to, aby jsme se v justici posunuli v práci s doklady z dob Marie terezie do 21. století na to peníze nejsou. Jak je možné, že dnes, kdy má každý počítač, není možné digitalizovat všechny dokumenty ve spise a zpřístupnit je na dálku advokátovi? Pořizovat kopie ze spisu v naprosto nedůstojných podmínkách, t.j. stojíc v těsné kanceláři plné stolů v úzké uličce ve které bráníte pohybu osazenstvu kanceláře je jedním slovem hrůza. Navíc nesmyslný zvyk sešívat listiny ve spise do "sloupu" vysokého například půl metru způsobuje, že prakticky není možné spisem listovat, nebo z něj něco kopírovat či fotit. Justice ustrnula v této věci skutečně v 19. století - až na jednu výjimku, že tehdy každý uměl psát tak, že se to dalo přečíst bez sebemenších potíží.

09.11.2007 21:52:01

Radek Mikula napsal(a):

klarasamkova-vesela: Ačkoli nebývá přínosné zatěžovat diskuze k obecným problémům konkrétními případy, chtěl bych stručně popsat svůj problém, od něhož se chci následně odrazit k dalším úvahám a otázkám.

V těchto dnech ÚS odmítl pro opožděnost mou stížnost proti odmítnutí dovolání, které nebylo podáno advokátem, jelikož Obvodní soud pro Prahu 3 nijak nereagoval na mou žádost o ustanovení právního zástupce a dovolání postoupil NS bez jeho účasti na řízení. Poté co mě NS vyrozuměl o odmítnutí dovolání, jsem podal stížnost na průtahy ve vyřizování mé žádosti o ustanovení zástupce, kterou Městský soud zamítl, když v rozporu s Ústavou konstatoval, že na ustanovení zástupce nemám nárok. ÚS rozhodl , že jsem stížnost měl podat hned po odmítnutí dovolání, ačkoli jsem napadal nejen postup NS ale i OS P3 a MSP, které rozhodovaly o stížnosti na průtahy až po odmítnutí dovolání.

Advokát (přidělený komorou pro podání ústavní stížnosti) mě informoval že
"z praxe zna i jeden pripad, kdy nejprve byla ustavni stiznost odmitnuta pro predcasnost a po te, co byl neuspesne z duvodu nepripustnosti vyuzit opravny prostredek, na ktery se US odvolal, doslo k odmitnuti ustavni stiznosti pro opozdenost".

Působí to na mne jako přesně ten druh justičního gaunerství obecných soudů, před kterým nás má ÚS chránit. Některé senáty ÚS svou funkci ovšem plní, na druhé straně vůči těm ostatním - nebo přinejmenším vůči tomu, který rozhodoval nyní (působí v něm stejný soudce jako ten z citovaného případu) prakticky není obrany.

Ať už máte na můj případ stejný pohled jako můj advokát, nebo ne, v hodnocení stavu české justice se nelišíme. Já se však zamýšlím na funkčním řešením tohoto problému. Vy sama jistě nejste tak naivní, abyste si myslela, že zveřejněním svých pěti bodů dosáhnete v dohledné době nějaké změny.

Zajímá mě tedy jestli jako občanka uvažujete o nějakém účinějším druhu aktivismu, než je publicistika.

Také bych se Vás rád zeptal, zda jste se někdy zamýšlela, zda rozsah a intenzitě porušování práva na spravedlivý proces nesměřuje Česko do stavu připouštějícího uplatnění práva na odpor.

09.11.2007 21:52:41

Tribun napsal(a):

To jsem rád, že si v tom našem Kocourkově ještě někdo dokáže zachovat zdravý rozum a smysl pro humor. Jen houšť a větší kapky. Ono je potřeba ten náš bahňák občas trochu prohrábnout, potože kapři si, jak známo, sami rybník nevypustí.

09.11.2007 21:54:34

LEVAK napsal(a):

Tady si nikdo neuvědomuje,že páni soudci vytvořili klan posvátných neomylných nejchytřejších hlav pomazaných.Něco na způsob templářských rytířů a že to potřebuje dnes už v tomto stádiu nějakého Filipa sličného!

09.11.2007 21:58:03

insurgentes napsal(a):

Tak skvělý článek jsem už dlouho nečetl ani od pana Hvížďaly, děkuji za něj moc.

Jenom s těmi řešeními jste na štíru, protože navrhujete samá řešení z říše normality, ze světa normálních lidských LIDÍ, no a to v tomhle systému asi nebude mít příliš efekt... Ale i tak držím palce.

09.11.2007 23:05:52

stejskal napsal(a):

Bingo, pane LEVAKU. A bude se i upalovat?

Libor Stejskal

09.11.2007 23:08:32

bigjirka napsal(a):

Máme moc hodnou a chytrou kamarádku sousedku soudkyni, ale nad některými jejími názory žasnu. O "chudákovi" Sovákovi ani nemluvě. A to je opravdu poctivá a dobrá ženská se zapnutým mobilem o službách a zkušeností z advokacie. Asi bych se přimlouval za ty širší životní zkušenosti. Paní Klárky se určitě zastanu, když to bude potřeba a myslím, že hawk taky. Myslím, že Čochtan by to taky jistil z tůně, nějaký Hvázikoulečníkore ho nemůže zaskočit.

09.11.2007 23:10:49

12 napsal(a):

123

09.11.2007 23:31:06

Čochtan napsal(a):

Soudce by měl mít:
1. vysokou úroveň právnických znalostí.
2. vysokou inteligenci
3. vysokou morálku.

Pokud jedno z toho chybí, pak je na průser (pardon pane Stejskale) zaděláno.

10.11.2007 01:17:34

Emil napsal(a):

Podobne deprimujici fenomen lze pozorovat ale i ve zdravotnictvi, statni sprave a to v mensi nebo vetsi mire kdekoliv na svete. Mam jedine vysvetleni: soudci, lekari atd. se nestavaji lide ze zajmu o vec, ale pro socialni prestiz nebo penize. Obavam se, ze se na tom ani budoucnu nic nezmeni.

10.11.2007 01:44:51

Jájínek napsal(a):

Paní Kláro, tak jste se obula do soudců a nenechala na nich nit suchou. Proč se také tak neobujete do advokátů, resp. vztahu advokáta s klientem. Znám totiž více těch hamižných advokátů, kteří z klienta vytahají peníze a nic pro něj neudělají. Samozřejmě to pak svádějí na neschonost či neobjektivnost soudců.
Co se týká vašeho kojení dítěte v práci, tak s tím nemohu souhlasit, protože máme mateřskou dovolenou a dítě by si určitě zasloužilo užívat si v klidu s mámou doma. A to se týká i opožděných příchodů do práce, tak neznám šéfa, který by to toleroval. Navíc důvod, který uvádíte, spíše ukazuje, že jste asi na štíru s výchovou dítěte.

10.11.2007 04:06:51

klaravesela napsal(a):

AD: Radek Mikula:
Jak jsem již opakovaně uvedla v jiných článcích a diskusích, jsem jen politická mrtvola a zcela soukromá osoba. Co si myslíte, že mohu udělat víc než napsat čas od času nějaký kousavý článek? V možnostech a postavení jsme na tom (pravděpodobně, pokud nejste někde poslanec či nevykonáváte jinou veřejnou funkci) stejně... Dejte návrh co dělat a s radostí se přidám!

AD Jájínek: ano, s výchovou dítěte mám problémy. Jako každá matka, která se o svoje dítě zajímá a přemýšlí, jak z něj vychovat nejen dobrého člověka, leč též člověka radujícího se ze života. A ještě navíc je nutno tu výchovu přežít, a to i finančně. Protože já sponzory nemám, živím se prací. Gratuluji, to Vy\ zřejmě nemusíte.
Co se týká vztahu advokáta a klienta, máte pravdu, že i tento vztah může být velmi obřížný a oboustranně neuspokojivý. Osobně tomu čelím tím, že s klientem uzavírám mandátní smlouvu, která v průběhu mé praxe dorostral do devíti stran textu. Rozdíl mezi soudci a advokáty je v tom, že soudce si vybrat nemůžete, advokáta ano. Advokáta můžete též zažalovat, chtít na něm náhradu škody, případně jej profesně znectít. Zkuste to udělat soudci....

10.11.2007 05:35:30

Eva napsal(a):

Paní Kláro, super, naprosto pravdivý pohled do dnešní justice. Ještě bych ráda dodala, že někteří soudci jsou pozůstatky bolševické justice, bývalí nadšení komunisti ba přímo fanatičtí komunisti(ne všichni), a tak se ptám, jak je možné, že tam neustále jsou? Co se týče lenosti, ta je evidentní a problém alkoholu, o tom si povídají vrabci na střeše.
Soudce by měl být hlavně morálně na výši, bez vedlejšího kšeftování jeho samotného nebo rodiny, samozřejmě vzdělaný, nestranný atd. Je toho hodně, ale je třeba si uvědomit, že rozhoduje o osudu lidí a navíc má velmi slušně zaplaceno. Tak kdo prověří zbývající líné komunisty či komu nistky, kteří v justici zůstali?

10.11.2007 06:54:31

Kalenda napsal(a):

Paní doktorko, obecně platí, že když odměna za práci není vázána na kvalitu vykonané práce, pak tato práce většinou za moc nestojí. To platí i o soudcích, samozřejmě nejen o nich. Je to problém všech definitiv. Všude ve světě, nejen u nás. Recept je jen jeden. Upozorňovat na "zmetky", kritizovat a hlavně zveřejňovat. Proto za Váš článek děkuji.

10.11.2007 07:03:01

obdivovatelka rozumných napsal(a):

Milá paní Kláro, velmi obdivuji váš styl psaní a vždy si s chutí přečtu váš blog - podle mého úsudku nemáte konkurenta. Dík za to.
Mým krédem je:"Vše je v lidech". Platí to na 100% v každé lidské činnosti. Ale usuzuji, že u 3 povolání to platí dvojnásobně: lékař
soudce
učitel.
Tam jsou omyly, přehmaty, nedokonalosti a nedej Bože schválnosti, zvlášť viditelné a citlivé.

Přeji Vám osobně hodně odvahy, nenechte se otrávit a pište nám další úvahy.

Prosím moc, snažte se spravedlivě obhájit paní M.U. z jedné poslední nechutné kauzy.

Krásný a klidný víkend Vám i Vaší rodině!

10.11.2007 07:12:47

Michael Doclain napsal(a):

Dobrý den paní doktorko Kláro!
To co popisujete je velice smutná a i nebezpecná realita.Já nejsem právník, jsem lékar.Chci jen s potesením vyjádrit radost nad tím, jak jste se v prubehu let zmenila k dobrému.Nechci to zde rozebírat.Jste jen nyní lepsí odborník i clovek, nez ta rozhnevana mladá zena, která v jednom dámském casopise v 90.letech agresivne nabádala ctenárky, at se za kazdou cenu a vzdy, pri sebemensím pochybení, nedokonalosti, nespokojenosti atp.soudí s lékarem, zdrav. zarízením, at mu to proste vse jako "klient" rádne "osolí"...

10.11.2007 09:54:46

Amatér napsal(a):

Čochtane, ty vyjmenované 3 požadavky na soudce nestačí.
Soudce by měl mít také zkušenosti a výsledky v "civilním" životě.
Je špatné, když doživotně vyjímečným a zvýhodněným (s právem rozhodovat o jiných)se někdo stane pouze na základě absolvované školy a po krátké praxi čekatele (zakončené zkouškou).

10.11.2007 10:20:32

Radek napsal(a):

Paní advokátka je neomylný génius, který všechno ví, všechno zná a za všech okolností má vždy a jen pravdu. Ostatní okolo, hlavně soudci, jsou póvl. BRAVO! Zkuste trochu pokory, Vážená...

10.11.2007 10:27:13

Deny napsal(a):

Čemu se všichni divíte? I ten poslanec, pokud dělá svou práci špatně, tak nemusí být další volební období zvolen a jde dělat normální práci. Ale soudce ne. Eviduje se někde počet správně rozsouzených případů, resp. zrušených (chybných) rozsudků u jednotlivých soudců? Soudci nenesou žádnou odpovědnost za svá špatná rozhodnutí. Definitiva jim zajišťuje stálý příjem bez ohledu na jejich pracovní výkon. A je v podstatě jedno, jestli dělá soudce již od školy či po dvacetileté praxi advokáta. Ve druhém případě by teoreticky měl být lépe připraven a dělat méně chyb, ale pokud to bude člověk zaujatý, úplatný, tak je to stejně jedno.
Zatím zde zaznívají pochvalné příspěvky na paní doktorku Veselou za její článek. Až na pár vyjímek tu nejsou žádné návrhy na to, jak to změnit.
Já navrhuji nějakým způsobem hodnotit soudce (třeba bodově) podle úspěšnosti, resp. podle toho, kolik rozsudků mu nadřízený soud zruší.
A pak je tu ještě jedna krajní možnost a s tím názorem jsem se již také setkal u člověka nemocného rakovinou, který říkal, že až mu nebude pomáhat morfium, že si to se soudcem za jeho justiční omyl vyřídí (s pistolí ráže devět)

10.11.2007 11:06:17

klaravesela napsal(a):

AD Radek: nejsem genius a nejsem neomylná, neboť to není nikdo. NIKDO v mých očích není póvl, neboť každý je člověk a jako takový má právo na elementární lidskou úctu a respekt. Totéž však žádám od ostatních - na příklad i od Vás.
Pokoru skutečně před lidmi necítím. Tu cítím pouze před Bohem.

10.11.2007 11:55:00

Karel 22 napsal(a):

Dost dobře nechápu otázku paní advokátky Kláry. Čemu se vlastně diví? Správná odpověď by mohla znít asi takto : Ano, soudci jsou z jiné planety - protože jsou právníci. Stejně jako zmatená tazatelka. :o)

10.11.2007 12:25:10

VV napsal(a):

Vážená paní Samková, váš povzdech ohledně stavu soudnictví v čechách je poměrně výstižný. Soudci v podstatě trpí tím naším ryze českým syndromem,kdy trochu úřední moci a nedejbože požehnané razítkem je okamžitě bráno jako moc osobní a náležitě takto konsumováno. Mě spíš vadí to,jak se stát staví k jejich výrokům a rozsudkům,které někdy buď zpochybňují ústavu anebo ji vůbec neberou v potaz. V normálních západních zemích je zcela zajeté,že když ústavní soud řekne vyskoč tak se stát anebo soud jen zeptá jak vysoko. Má to jednoduchou motivaci,když nevyskočí,tak je to stojí velké peníze. V česku tato praxe neplatí a to z jednoduchého důvodu, - vláda ví že jí to politicky projde a občan zvyklý z minulého režimu na všemocný stát sklopí hlavu a jde dál. Toho pochopitelně využívají a jak vidno zneužívají soudci popsaní ve vašem článku. Je to otázka morálního profilu soudců, což je na dlouhou debatu.
Český soudce soudící třeba zmíněné nájemní vztahy má totiž za sebou kuriozní věc,které se v českém zákoníku říká Dobré Mravy. Dle této kauzy může vydat jakýkoliv podivný rozsudek a zdůvodnit ho svým vysvětlením a pojetím Dobrých Mravů v jeho vesmíru. A jak víme tak soudců a vesmírů je mnoho. Dobré Mravy jsou definovány tak jak se soudci zalíbí a jak se naobědval. Dle těchto dobrých mravů je třeba možno obhájit to, že majitel domu musí zaplatit soudní výdaje svému nájemníkovi i přes to, že majitel soud vyhrál. Dobré Mravy totiž v podání tohoto soudce říkají,že nájemník soud nezavinil (přestože soud prohrál,takže tam příčina musela být)a tak jeho soudní výdaje jdou na účet majitele.
V českém kontextu tedy musím s politováním ukončit sloganem Smrt dobrým mravům.

10.11.2007 13:46:43

Drak napsal(a):

Řekl bych, že je nejen zábavou soudců dělat z advokátů a příp. jejich klientů pitomce. Myslím, že je to národní sport kdekterého otrapy, který se nechal zaměstnat na práci s lidmi, nemaje však lidi rád. viz (někteří) úředníci v bance, viz (některé) paní v samoobsluze, viz obsluhu v kdekteré restauraci apod. Zneužívání (domnělé) moci a neschopnost pracovat s vlastními komplexy je bohužel absolutní standard.
Každý má pocit, že je nějak něco víc, než ten druhý, a když se k tomu přidá trocha komplexů, potřeba ponižovat každého, kdo přijde a z toho vyplývající trapnost lidské osoby je hotova. Bohužel s tím nic kapitalismus neudělá - tam, kde je hodně těch zakomplexovaných (a to procento bude v každém povolání velké), musíme se s tím (bohužel) naučit pracovat. Anebo odjet pryč.
Díky bohu, že alespoň v právu Ústavní soud tuto tradici alespoň v těch nejflagrantnějších případech trochu nabourává, a dává zvítězit zdravému rozumu či právu, nikoli komplexům.

10.11.2007 14:47:32

Čochtan napsal(a):

Amatére, souhlas, ostatně to trochu výše píšu : "Rozhodně nenajdeme takového mezi čerstvými absolventy právnické fakulty. Tam najdeme chytré lidi. (pokud si dáme práci s hledáním). Po mnoha letech právnické advokátské práce mohou dostat i rozum. A moudrost ? To už je dar Boží. Toho se jen tak někomu nedostane.

Konec filosofování, soudcem by se měl stát pouze člověk s dlouholetou praxí a ten kdo ho jmenuje, (president) by se měl v dlouhých rozhovorech přesvědčit alespoň o jeho rozumnosti."

Tak jak paní Klára popsala britský systém, tak se mi to zdá být nejlepší řešení.

10.11.2007 15:10:43

VK-Can. napsal(a):

Vazena pani doktorko.
Neni snad nikde vice advokatu, nez na zdejsim severoamerickem kontinente. Od vynikajicich az po hudlare. V ocich verejnosti jsou tito lide videni jako parasiti, darmoslapove, budizknicemove a pod. Tedy az do doby, nez je clovek potrebuje ! A tady je verejnost potrebuje casteji, nez je zdravo ! Potom se nahle zjisti, ze v jejich osobnich i profesionalnich kvalitach jsou nebetycne rozdily!! Bohuzel je to soucast zivota.

Proc to pisi ? Abych Vam aspon trochu zmirnil "bolest" nad ceskou justici, presneji receno nad vykonavateli teto justice.
Neni pochyb, že ze starych struktur zustalo v justici mnoho "pohrobku". Jiste jsou mezi nimi profesionalove, kteri svou profesi berou cestne. Nemuze byt ovsem pochyb, ze tam zustalo mnozstvi jedincu, kteri tam nepatri.

Co s tim ? Parlament je instituce jiz jsou vsechny vladni instituce podrizeny! Tedy i justice, neboli spravedlnost. Odvolani a pensionovani soudcu je v pravomoci parlamentu, pokud se nemylim. Proc tedy nezavolat, poslat dopis nebo email svemu poslanci s tim, ze urciti soudci nevykonavaji svou praci, tak, jak jim uklada zakon stanoveny parlamentem a aby pan poslanec v tom neco udelal.
Vim, ze lide v Cesku stale PODCENUJI svoji VOLEBNI SILU!! Neměli by!! Totiz pan poslanec bez jejich hlasu v tom parlamente nebude, i kdyby se dobre znal s panem Bohem a s Luciferem cvrnkal kulicky!

10.11.2007 15:25:52

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:

To jste myslel jako vtip, to s tím naším parlamentem? Víte, co s tím Vaším dopisem většinou udělají? To, na co pomyslí každý, kdo se s nimi dostal do styku, ne - ale jenom proto, že na toaletní papír obyčeně poslanci nikdo nenapíše.
Když se pokusíte o osobní kontak, jste konfrontován s tím, že žijí ve virtuální realitě a zjevně nejsou schopni a mnohdy ani ochotni pochopit o co Vám jde. Míra jejich pochopení je většinou úměrně závislá objemu Vaší peněženky...ale říká se tomu eufemisticky lobbing místo úplatek.
To o té volební síle je pěkné, ale to by vůbec nikdo nesměl přijít k volbám. No a k volbám přijdou vždy alespoň ti, kteří kandidují, takže to je úplná utopie. Do sněmovny se téměř nikdy nedostane ten, který hájí občany, ale dostane se tam téměř vždy patolízal, který si zajistil flek na předních místech stranické kandidátky svými úsluhami vlivným...
V tom je náš volební systém jedinenčný - strany s řádově tisícovkami členů rozhodují o milionech občanů a miliardách z našich daní.
Slíbí, že Vám do měsíce zavolají a pak už nic. Váš problém si pěkně vyřešte sám a neotravujte....

10.11.2007 16:13:31

Miki napsal(a):

A když chcete něco pro nějakou skupinu těžce postiženou chybami poslanců, tak přešlapují na místě a nic nedělají, zřejmě v očekávání toho, že snad budete platit právě těm, kteří svoji lajdáckou a nezodpovědnou prací nějaké zákony zpackali a přitom si nechávají honosně říkat "legislativci".

10.11.2007 16:18:53

VK-Can. napsal(a):

Pro Miki.
Jsem ponekud zaražen Vasim popisem situace.
Stale mne totiz zustava v mysli obycejna kuchynska matematika, ktera urcuje, ze pocet lidi, kteri jdou k volbam urci toho, kdo je zvolen.
Zda se kandidat klani tem mocnym ma sice velky vliv, zda se vubec na kandidatku dostane, ale tim to konci. Stale to jsou jen volici, kteri urci konecne poradi!!!
Myslim, ze tento fakt je velmi podcenovam s tim, ze muj hlas stejne nic nezmeni ! VELKA CHYBA !! To je presne to, s cim ti, kteri v pozadi tahaji za provazky pocitaji! Oni vedi velmi dobre, ze jejich provazky konci u volebni urny (vetsinou)!
Ovsem Vy v Cesku zijete, tak by jste mel znat lepe situaci nez ja. Rozhodne si neberu patent na spravny nazor ci reseni. Jen mohu navrhnout k uvaze a cerpat ze zdejsich zkusenosti.
Nicmene diky za reakci. Vsichni se stale ucime.

10.11.2007 17:05:25

VK-Can. napsal(a):

Jeste dodatek pro Miki.
Vase dopisy, emaily nebo urgence muze poslanec ignorovat JEN do pristich voleb!!
Pak uz jen muze doufat, ze to vezmete do debaty s kamarady na fotbale, hockeyi nebo v hospode a VZDATE TO s tim, ze to nema zadny vliv! Ma to vliv a Vas poslanec to vi !!! On jen doufa,ze k tem volbam z toho znechuceni nepujdete ! Moc ho zklamete a nebo potesite, kdyz k tem volbam pujdete a jednou za 4 roky mu spocitate jeho cinnost!!!

10.11.2007 17:37:03

Jana J napsal(a):

Paní Kláro, ptala jste se mě na příčiny kyselosti mnohých dam.Tedy za prvé - nemá to žádnou souvislost s věkem. Kauzu mé kamarádky soudí velmi mladá soudkyně, ale chová se jak ukázková stará panna z černobílých filmů, neustále trousí ironické poznámky na adresu advokáta a nenávidí "veřejnost", i když tato nevyrušuje, jen se tváří, protože netvářit se by byl nadlidský výkon. Za druhé - životní kyselost není vázaná ani na rodinný stav."Zasloužilé" matky vám budou neustále předvádět, jak jsou uštvané - a vy nejste, tudíž nejte dobrá matka, mladé ženy budující kariéru se osypou, když uvidí váš snubní prsten. U nás jsou některé ženské opravdu zvláštní, zdá se mi, že nějak zaprdlejší než na Západě. Dlužno dodat, že s nadřízenými muži jsem téměř nikdy neměla problémy, zato s ženami vždycky, pročež jsem raději na volné noze...Zhruba řečeno stačí k nesympatii, když se nahlas smějete nebo prostě jen řeknete dvě věty za sebou a důrazně - a máte namydlené schody.

10.11.2007 18:09:57

bigjirka napsal(a):

Paní Jano, proč si nedáte nicka Stalinovy Měchy?

10.11.2007 18:19:23

Jana J napsal(a):

Bigjirko, a jíst vám chutná?

10.11.2007 18:43:35

bigjirka napsal(a):

Janičko, chutná... ale sorry, já Vám nechci ubližovat a nemíním to zle, nabídl bych Vám i Leninovy Saně - ne, to by vlastně bylo množné číslo... Vy prostě nejste jen levicová, ale vespod je ten tón gulagů a Jáchymova. Mě vždycky přejede mráz z Kremlu po zádech, když Vás čtu. Ani to neříkám moc rád, vím, že jste vzdělaná a inteligentní žena.. kde se tohle ve Vás bere :-/... ale ještě jednou děkuju, jíst mi chutná až moc, BMI jsem dotáhl přes 30, musím s tím něco dělat.. gulag radši ne..

10.11.2007 20:19:42

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
V našem volebním systému ale obyčejná kuchyňská matematika nestačí.
1) nevolíte jednotlivce, ale stranu
2) strana sestaví kandidátku tak, že vedení strany je na prvních místech kandidátky, ostatní straníci jsou seřazeni podle důležitosti (čti patolízalství). Čili ti progresivní, neustrašení a snad někdy i poctiví jsou na dvacátém, třicátém místě. Kandidátka je samozřejmě v každém volebním obvodu jiná.
3) volič má možnost dát tzv. preferenční hlas, ale pouze v rámci volby jediné strany. Znamená to zakroužkovat ty kandidáty, které chcete preferovat. Tyto preferenční hlasy mohou dotyčného kandidáta "posunout" výše - samozřejmě za předpokladu, že stejnou osobu bude preferovat většina voličů. Pokud se voliči nedomluví, jde o čistě hypotetickou možnost, aby takový kandidát na nevolitelném místě přeskočil ty, co mají být dle názoru vedení strany "zvoleni".
4) po volbách ještě nastanou tzv. "šachy", t.j. například preferenčními hlasy zvolený kandidát odstoupí a přepustí "dobrovolně" své místo tomu, který je až za ním...

Systém je nastaven tak, aby lidé ve vedení stran byli vždy zvoleni znovu. Proto kandiduje předseda strany například v Ústí nad Labem, kde je jisté, že bude zvolen a místopředseda strany na Vysočině atd..... Obvykle tedy lidé uvedení na čele kandidátek nemají s volebním obvodem, ve kterém kandidují příliš společného. Kandidát zvolený v Ústí je potom poslancem v Praze a do Ústí jezdí dvakrát do měsíce a na Vás nemá čas, protože v té době se k němu chodí "vlísávat" do přízně mnoho jiných, například "podnikatelů", kteří mu dali peníze na kampaň a chtějí, aby se jim investice vrátila. Jak, to ponechám na Vaší představivosti....

10.11.2007 20:52:41

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Myslím si, že v Kanadě, odkud zřejmě jste, je to stejné, nebo velice podobné. Říká se tomu demokracie, ale s demokracií to nic společného nemá. Jde o systém ohlupující občany tím, že jim zdánlivě poskytuje možnost zasahovat do politiky. Je to jen taková hra...

10.11.2007 20:57:27

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Tedy u nás to není vlastně stejné. Myslím si, tedy spíš doufám, že Vaši poslanci nemají tzv. poslanecké restaurace v několika (možná, že ve všech) budovách, kde jednají.
No a v těch restauracích, do kterých se dostanete pouze v doprovodu pana poslance, protože se do nich vstupuje pomocí magnetické karty, kterou nemáte, jsou nějaké jiné ceny.
Takže, abych to upřesnil - byly doby, kdy v Praze stála káva 4,- Kč, ninerálka byla za 6,- Kč. Byla to doba tzv. totality a bezpráví. No a velice podobné ceny jsou v poslaneckých restauracích. Toto privilegium zřejmě poslanci potřebují, protože jsou skutečně mizerně placení.
Poučné je zavítat do takové restaurace například v době parlamentních prázdnin v době oběda. Pokud by jste si myslel, že bude prázdná, mýlíte se. Je plná - příbuzných poslanců, kteří jim tak zajišťují za peníze občanů levnou stravu a pití včetně alkoholu.
A tak běžný občan běžně platí za jídlo a pití mnohonásobně více, než poslanci s rodinami. Proč? Protože jsme byli postižení silnou inflací v době, kdy v čele našeho státu byl jeden z nejvýznamějších světových ekonomů, který se honosí doktoráty prestižních světových universit (např. Kyrgyzská, Uzbecká, Kazašská, jejichž taláry má vystaveny na čestném místě v Lánech).
Jak je možné nakupovat zboží za 100 a prodávat totéž v poslanecké restauraci za 15 je i nad moje chápání. Zdá se, že privilegia mocných listopadem 1989 nezmizela, ba dá se říct, že dost nabobtnala a nikdo s tím nic nedělá. Je samozřejmé, že ti, kteří se ohánějí tím, že je nutné odstraňovat dotace a všechno privatizovat (lépe řečeno rozkrást) se systémem nemravných privilegií nic nedělají. A potom se divíme, že pan Čunek, milionář, pobíral sociální dávky....

10.11.2007 21:26:21

VK-Can. napsal(a):

Pro Miki.
Abych pravdu rekl, tak jste mi vzal dech s nejakymi "preferencnimy" hlasy ?!
Nemam tuseni o co se jedna !
Ano soudite spravne, ziji v Kanade a protoze uz dost dlouho (skoro 39 let) tak asi beru mnoho zdejsich volebnich standartu jako beznych pro demokraticke volby.
Zde je kandidatka, na ktere jsou uvedena jmena kandidatu a polit. strana, kterou representuji za obvod, kde bydlim. Pri volbach jedno z techto jmen oznacim a to je muj hlas. Pro kandidata i stranu, kterou representuje. Ten muj hlas se pocita jako jeden hlas a kandidat, ktery dostane nejvice hlasu jde do parlamentu. Tecka. Tedy nikoliv jako hlas preferecni, nebo jako druhy vyber ci jako moznost volebniho vyboru s nim eventuelne nalozit podle uvazeni!
To, co popisujete, se mi zda skutecne "pritazene za vlasy" a pokud by to tak bylo, tak by to melo velmi malo spolecneho s demokratickymi volbami!
Napsal jsem uvahu na blogu Pavla Kohouta "Co udelal pres. Klaus spravne ...." ktera dost souvisi s timto tematem.
Pokud Vas to zajima, mrknete se na to.
Stale se nemohu smirit s tim pojmem "preferecni hlas" ?!

10.11.2007 21:56:46

bigjirka napsal(a):

No, Klause mám o něco radši než Miki :-), ale jinak musím jeho slova v podstatě potvrdit

10.11.2007 22:54:37

VK-Can. napsal(a):

Pro bigjirka.
Stale mi to neni zcela jasne, ale na tom celkem nezalezi. I z toho mala, kteremu rozumim se mne zda, ze soucasny cesky volebni system je prvotni nedokonaly prototyp "jednotne kandidatky" !
Cozpak Vy nevybirate z jednotlivych kandidatu ?

11.11.2007 00:50:39

bigjirka napsal(a):

VK, jsou to dva systémy. Do senátu se vybírá z jednotlivých kandidátů. Do dolní sněmovny se vybírají kandidátky politických stran, kandidáni postupují podle pořadí, jak je strana dala na kandidátku. Změnit to můžete preferenčním hlasem, zatržením kandidáta, kterého preferujete. Na počty poslanců se to apk přepočte D'Hontovou metodou, která přidává váhy silným stranám a ubírá malým.

11.11.2007 01:04:19

VK-Can. napsal(a):

Pro bigjirka.
Diky.Uz do toho zacinam vnikat. Jeste jednu otazku. Jakou funkci ma v Cesku Senat ? Je to skutecna instituce a nebo jen razitko na to, co v parlamentu nebo jak rikate snemovne upecou?
U nas je senat pensijni ustav, kam jdou vyslouzili politici. Jsou jen razitko na usneseni parlamentu. Senatori zde nejsou voleni, jmenuje je predseda vlady.

11.11.2007 01:22:27

bigjirka napsal(a):

Je to druhá komora parlamentu, má i zákonodárnou iniciativu. Senátoři jsou volení.

11.11.2007 02:00:17

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den pane VK
vždy před volbami se začne přetřásat potřeba Senátu.Vždy po volbách tato debata přestane.Debatu otevírají pidistrany, které se chtějí zviditelnit.Na změnu ústavy sílu nemají.Debatu utnou strany, které se do Senátu dostanou.Mají vystaráno.
Kromě pojistky při ústavní krizi, kdy Senát určité funkce řízení státu dočasně přebírá, má druhá komora váhu při volbě hlavy státu,což se nyní jasně ukazuje.V Evropě je celá řada srovnatelných států s jednokomorovým systémem.
Na změnu ústavy je potřeba třípětinová většina a vůle ústavu změnit a Senát zrušit.Oboje je, v současné době, nereálné.

Pokud jde o volební systém, tak si nejsem jist, zda by byl většinový systém, který vede k soupeření dvou silných bloků nejlepším řešením v našich poměrech.

11.11.2007 07:24:44

klaravesela napsal(a):

Dobré ranko všem!!
tak vidím, už mne ut nepotřebujete, pěkně si diskutujete sami, což je správné :-)
Přece jen bych si ale dovolila se připojit do vlastní diskuse... :-)

AD Jana J.
Jano, co s tím uděláme?? Já mám kancelář složenou se samých mladých holek, když odcházíme na víkend, přejeme si krásný víkendový sex a při pondělku všechny kopám kdy si kdo udělá jaký doktorát a dále... Tahle kyselost přece není možná - to potom není divu, že s námi ti chlapi nemůžou vydržet :-)
Genders studies to evidentně nezajímá, protože říci, že ženský za něco taky můžou a měly by se i samy změnit, to je rovnou sebevražedné prohlášení. Ale takto to přece nejde dál! Má to negativní dopad na celou společnost, o míře rozvodovosti a míře osobní nepohody nehovoře.
Najdou se ještě nějaké další příslušnice ženského rodu sdílející můj názor??
Zdravím, KVS

11.11.2007 07:50:31

Prv napsal(a):

Souhlasím s textem Vašeho příspěvku bez výhrad.Je výstižný.Jsem právník,ale naštěstí jsem vystudoval ještě jednu školu,jejíž obor je zajímavější,takže se nemusím právničinou živit.Právo je pro mne koníčkem,ale musím říci,že jakýkoliv kontakt se soudy v posledních letech představuje pro mne velké utrpení.Jsem přesvědčen o tom,že se normálně fungujícího soudnictví (alespoň trochu nosmálně)nedožiji.Každý spor je lotynkou,soudci si svou nezávislost vykládají jako nezávislost na právu,o spravedlnosti ani nemluvě.Důvodů pro tento stav je řada,jsme v Čechách,promítají se sem nemoce české mentality,nedávné minulosti atd.

11.11.2007 08:46:43

bigjirka napsal(a):

Dobrý den, paní Klárko, gender studies považuju za jednu z deviantních PC blbostí. Ludský rod se skládáz mužů a žen, či chcete-li obráceně a u normálních dospělých jedinců bez sebe nemohou být. Jejich "mocenský" vztah se v dějinách vyvíjí a asi je to normální. Ale jestli si někdo myslí, že formulace president/presidentová někomu něco přinese, je vůl/kráva. Vida, k volovi nemáme přesný ekvivalent. Je třeba termínu pro kastrovanou krávu! Ať žije egalité! :-)))

11.11.2007 11:06:53

bigjirka napsal(a):

Prv-e, asi se normálně fungujícího tohoto státu opravdu nedožijeme.

11.11.2007 11:08:11

Baba Jaga napsal(a):

KSV. Já myslím, že spíše záleží na úhlu pohledu, jak se dnes s oblibou říká. Některé podřízené dámy jsou totiž silně vztahovačné.

11.11.2007 12:53:07

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Děkuji bigjirkovi za potvrzení. Domnívám se, že volič by měl mít možnost zvolit do parlamentu kohokoliv a protože jde o volbu do "společné" či "jediné" instituce v rámci státu, tak by kandidátka měla umožnit, abych v ní zakroužkoval třeba politiky z více stran. Přece je úplně nesmyslné myslet si, že pouze jedna strana má ty nejlepší! Měly by se tedy volit osobnosti a podle toho, ke které straně se hlásí by bylo nakonec určeno, která strana vyhrála volby. "Chybou" takového systému by bylo potlačení moci stranických sekretariátů, na kandidátku by museli být stranou umístěni lidé, kteří něco pro občany udělali a ne pitomci, kteří jsou loajální s vedením strany. Proto takový systém nikdy nebude. Vždy půjde o to, aby se do parlamentu dostali ti, co tam byli minule a ti potom zcela ztrácejí souvislost s realitou běžného života běžných občanů.

11.11.2007 13:43:53

Miki napsal(a):

Pro KVS:
Prosím o malou radu. Lze podat ústavní stížnost v případě, že došlo k potvrzení rozsudku Obvodního soudu odvolacím soudem? Tedy bez složitého hledání dovolacího důvodu k podání Nejvyššímu soudu. Prosím o odpověď, protože náš právník nebyl připuštěn při odvolacím jednání ke slovu, přesněji byl třikrát přerušen s tím, že všechno už soud ví (???). Bylo mu ve skutečnosti zabráněno v tom, aby se vyjádřil k důkazům předloženým žalobcem krátce před jednáním odvolacího soudu. Domnívám se, že nelze připustit nové důkazy v odvolacím řízení. Na počátku jednání odvolacího soudu bylo sděleno, že je postupováno dle §215 odst. 2 OSŘ. To bylo jediné poučení za celé jednání. Nemělo by být před vynesením rozsudku dáno nějaké poučení, nebo uzavření důkazního řízení?

Mockrát děkuji KVS za případnou odpověď. Budu Vaším dlužníkem.

11.11.2007 13:52:43

Miki napsal(a):

Pro bigjirku:
Skutečně nemám rád toho pána. Jsem přesvědčen, že jde o bezcharakterního kariéristu, namyšleného a arogantního. Doufám, že nebude zvolen a že ve volbě zvítězí pan Švejnar. Jde sice o ekonoma, ale není zřejmě spojen s "transformací" ekonomiky, lépe řečeno převodem státního majetku do rukou zločineckých struktur. Úsměvné jsou blitky pana Nečase, že budoucí prezident nesmí být předsedou dozorčí rady ČSOB. Jak to souvisí s tím, že někdo kandiduje na prezidenta? Kdo poškodil stát? Ten namyšlený ignorant, nebo pan Švejnar? Odvpověď je myslím jasná.

11.11.2007 14:01:50

Radek Mikula napsal(a):

klarasamkova-vesela: Budu teď hodně subjektivní a zaměřím se pouze na téma, kterému alespoň trochu rozumím. Nejprve bych si ale chtěl trochu zamentorovat v tom smyslu, že základním předpokladem úspěchu v úsilí změnit justici je přestat si myslet, že jako soukromé osoby nemůžeme nic dokázat.
http://www.jsmeobcane.eu/ - a to není málo.

V konkrétní rovině jsem přesvědčen, že nejdestruktivnějším selháváním justice je její postoj k případům souvisejícím se základními politickými právy, potažmo s problematikou policejního násilí. Co už není konec právního státu než stav, kdy beztrestní soudci a státní zástupci zajišťují beztrestnost policistům? Stále důslednější vymaňování státní moci z její podřízenosti právu a podřizování práva státní moci nás do této situace vede, pokud už nenastala.

Ale teď přímo k Vaší výzvě po návrhu, co dělat. Především je třeba zabezpečit kvalitní právní podporu pro občany stižené zvůlí státních orgánů. Teď zcela v rámci předeslané subjektivnosti popíši vlastní zkušenost. V případu, který jsem vylíčil výše jsem prohrál kvůli tomu, že jsem nepodal dovolání prostřednictvím advokáta, soud mi ho odmítl ustanovit, atd.
Předtím ale, poté co mi můj známý - několikrát už u ÚS uspěl - sepsal jeho text, obrátil jsem se na přítele(!), který je advokátem, zda by ho svým jménem nepodal. Odpověď byla, že má moc práce. Opáčil jsem, že text je hotov a způsobilý k podání. Nato mě ubezpečil, že nemá čas ani na to, aby si ho přečetl, a ujistil mě, že soud mi ustanoví advokáta ex-offo. Zbytek znáte.
Snaha domáhat se svých práv vůči státní mašinérii pak pro právního laika získává zcela donkichotovské rozměry, jestliže i ÚS funguje podobně jako soudy obecné.
Je proto potřebná struktura, které by tam, kde jde o občanská práva, zabezpečila každému postiženému kvalitní právní pomoc.

K tomu, aby se věci opravdu začaly měnit, to ale nestačí. Co nejrychleji musí vzniknout nějaká podoba občanského dozoru nad justicí. Jeho hlavní zbraní může být předložka "proč". Můj známý byl odsouzen za pomluvu spáchanou prostřednictvím počítače. V odůvodnění rozsudku stojí, že sice nebylo prokázáno, že inkriminovaný text byl odeslán z jeho přístroje, nicméně se podařilo nezvratně dokázat, že obžalovaný tento počítač používal a tudíž ho ke spáchání tr. činu užít mohl. Troufli
by si soudci psát nesmysly hodné svěrací kazajky, kdyby věděli, že se jich bude organizovaná skupina občanů ptát PROČ a jak k takovým stupiditám dospívají?
Pro začátek bychom se měli zbavit ostychu před soudci - nakonec oba jsme ve svých textech vynechali jména kritizovaných soudců - a psát o nich co nejadresněji a zároveň vyzývat novináře, aby se na ně obraceli s žádostí o vyjádření. Pokračovat by to mělo rozsáhlým a dlouhodobým sledováním práce soudů a jednotlivých soudců spolu s vyhodnocováním výsledků jejich práce.

Poslední a nejpodstatnější fází by měl být projekt systému,kde by soudce disponoval nejen nezávislostí ale také zodpovědností. Šlo by patrně o zefektivnění práce kárných senátů a důsledné vyvozování regresní zodpovědnosti za škody způsobené státu tím, že musel kvůli chybným rozhodnutím justice či policie platit odškodnění.

11.11.2007 14:18:00

Pepa Řepa napsal(a):

To Bigjirka
K Gender Studies mám podobný přístup.Spíš bychom měli oprášit starou francouzskou galantnost k ženám. Zakyslé feministky by se požraly navzájem.

11.11.2007 15:07:09

bigjirka napsal(a):

Ano, Pepo, tak nějak. Nedovedu rodit děti, kojit, nepotřebuju, aby žena uměla vzepřít metrák v tahu. Jsem radši, když ji unesu na jedné ruce. Spolupracovat s krásnou a inteligentní ženou je skvělé.

11.11.2007 16:14:26

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pany (abecedne)
Bigjirku, Mike a Pepu Repu.
Dovolim si Vas oslovit najednou, protoze to, co budu psat souvisi s tim, co pisete kazdy z Vas.
Predevsim diky za vysvetleni.
1. Pokud tomu dobre rozumim, tak poslanci se na necem usnesou a senatori to musi schvalit, aby to nabylo platnosti?
2. Nad tim, kdo bude poslancem ma volic jen nepatrny vliv. Vliv ma pouze na to, ktera polit. strana bude vladnout.
3. Jedina prima kontrola volice nad osobnim obsazenim parlamentu je volbou senatoru.
4. Poslanec je odpovedny vedeni sve strany a nikoliv volicum.
Pokud necemu spatne rozumim, prosim opravte mne.
V teto situaci vidim zruseni senatu jako ztratu jedine kontroly, kterou volic ma. Neni potom divu, ze soudnictvi neni nikomu odpovedne a je seberegulujici instituci.
Je to system, ktery si dovolim rici je postaven na hlavu!
Neni divu nad vysokou apatii a neduverou obyvatel v politicke osobnosti.
Pokud bych to mohl shrnout, tak to vidim, ze obcan ma pravo demokraticky rikat co chce, protoze to nema stejne zadny vliv na to, co se deje, coz povazuji za nedemokraticke!
Nas system zde v Kanade je dalek k tomu byt dokonalym, ale dava volici skutecnou kontrolu nad celym vladnim systemem. Jen pro uplnost Vam napisi par prikladu.
Pokud zde volic ma jakykoliv problem z jakoukoliv statni instituci, tedy i soudy (!) staci aby se spojil se svym poslancem, ktery ma kancelar v obvodu a ta je otevrena 5 dni v tydnu. Navic ma kazdy z nas jeho primou adresu do parlamentu a jeho emailovou adresu.
Maximalne do 5 dnu je volic vyrozumen o statusu jeho stiznosti ci problemu. Vzdy, kdyz jsme psal nejakou pripominku svemu poslanci, tak jsem dostal temer okamzitou reakci a vzdy je zajem o mineni volicu.
Dluzno rici, ze poslanci zde maji dost velke slovo ve statnich uradech a vetsinou vzdy, kdyz je nejaky problem s nejakym uradem, tak pokud zasahuje poslanec, vec dostane urychlene vyrizeni!
Tento system je stejny jak na federalni tak i provicni urovni.
Vim, ze nejsem v posici cesky system kritizovat a tak jen muj postreh - panove, to, co je v Cesku je rafinovane organisovany zacarovany kruh!
Jeste jednou diky za Vas cas, ktery jste mne venovali s vysvetlenim.

11.11.2007 16:40:00

bigjirka napsal(a):

VK, myslím, že v hrubých rysech je to tak, jak jsme vysvětlili a Vy to pochopil. Dolní komora je orientována na strany (poměrné zastoupení) a horní na osobnosti (většinový systém). Poslanci se snaží přijmout co největší výhody a nulovou zodpovědnost pro sebe, máme snad na světě nejširší imunitu. Volič na to vše má minimální vliv a když se náhodou vymění "pravice" a "levice", je to stejně fuk, protože korupční bratrstvo jde napříč stranami. Asistentkami poslanců jsou nejčastěji manželky a spousta jich má poslaneckou kancelář v kuchyni, za kteroužto službu se jim dostává tučného nájemného. V Kanadě jsem byl, v Canadairu na stáži, moc se mi tam líbilo, říkali kamarádi, jestli tam nechci zůstat, měl jsem...

11.11.2007 16:50:44

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:

ad 1) platí pouze u schvalování zákonů

ad 2) pravda

ad 3) částečná pravda - osobnosti jsou voleny pouze do senátu, strany do parlamentu. Parlament a senát jsou dvě části na sobě téměř nezávislé.

ad 4) pokud lze hovořit o vůbec nějaké odpovědnosti poslance tak je to pravda. Poslanci však mají imunitu, takže nemají ve skutečnosti odpovědnost žádnou.

ad tvrzení "o systému postaveném na hlavu", tak lze říci, že je to smutná pravda

ad tvrzení, že "občan může říkat co chce", tak je to pravdivé pouze částečně. Například podáte stížnost na advokáta k Advokátní komoře, ta se Vaší stížností nezabývá s odkazem, že nemá žádné pravomoci, a on na Vás podá žalobu pro pomluvu, kterou zřejmě vyhraje.

ad "začarovaný kruh" - zde se tímto způsobem dělají zákony a vyhlášky. Pokud občan napadne nezákonnost novely nějaké vyhlášky, tak příslušné ministerstvo se snaží zabránit projednání stížnosti před Ústavním soudem vydáním nové novely vyhlášky s ještě nezákonnějším obsahem. Před Ústavním soudem to potom obhajuje náměstek ministra. Kocourkov? O dotyčném náměstkovi je známo, že jeho ambicí je být ústavním soudcem...
Pane bože, zařiď nějak, aby se to doopravdy nestalo...

11.11.2007 17:17:56

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Nedivte se. Místopředseda vlády je vyšetřován pro podezření že vzal úplatek a když se vyšetřování má uzavřít a sdělit obvinění, tak zasáhne Nejvyšší státní zástupce (u Vás zřejmě návládní) a přidělí dozorování nad vyšetřováním jinému státnímu zástupci, který věc odloží. Vzápětí se zjistí, že místopředseda vlády bral sociální příspěvky v době, kdy měl na účtech miliony. Pomatená veřejnost je oblbovaná tím, že měl na ně nárok. To, že jde o morální pochybení nikdo neřeší. Místopředseda vlády sice odstoupí, ale své spolustraníky přesvědčí o tom, že si dal k němu na účet peníze jakýsi bratranec (jistě jste zachytil kauzu bývalého premiéra Stanislava Grosse, kterého podobným způsobem zachraňoval pro změnu strýček Vik).
Premiér má jako nejbližšího poradce obdivovatele nacistů, který svoji pozici přirovnává veřejně k jistému Martinu Bormannovi (pobočník Adolfa Hitlera). Premiér nosí sportovní dres na kterém je číslo 18, což je tajný akronym jména Adolfa Hitlera. Má natolik nevzdělané poradce, že jim to nepřipadá nevhodné? Tomu máme věřit?
Premiérem je člověk, který nesplatil dluhy v podnikání - viz případ firmy VAE.
Premiérem je člověk, který utíká z tiskové konference po prvním dotazu redaktora veřejnoprávní televize, zda zná jistého člověka se kterým byl ve stejnou dobu v orgánech jedné firmy a o kterém veřejně prohlásil, že ho nezná (stalo se ve Vítkovicích).
Po hlasování o novele silničního zákona se zjistí, že obsahuje ustanovení o tom, že budou umazávány trestné body těm řidičům, kteří absolvují školení v tzv. "střediscích bezpečné jízdy". Poslanec, který to tam propašoval má v takové firmě podíl... Po uplynutí 3 dnů od zveřejnění této skandální informace věc padá do propasti zapomění, média potřebují další "senzaci" a už pana poslance dále neprudí, stejně jako předtím pana premiéra s jeho zadluženou firmou VAE.
Když redaktoři veřejnoprávní televize chtějí pokračovat v rozkrývání kauzy Tlaková plynárna v Ústí nad Labem a zjistit, kam mizí dotace 800.000.000,- Kč na sanaci ekologických škod, když se ve skutečnosti nic nesanuje, tak zasáhne generální ředitel veřejnoprávní televize a zabrání odvysílání reportáže...
Ještě máte pocit, že jsme tady v demokratické zemi? Já si myslím, že Absurdistán, či Kocourkov je přiléhavější...

11.11.2007 17:50:59

LEVAK napsal(a):

Pane Stejskal možná jste už nepostřehl,že jsme poněkud dále.Dějiny se ale opakují!Asi Vám uniká co je to příměr!Nebo si snad myslíte,že když pan Topolánek vyhlásil "noc dlouhých nožů" tak hned vyrazil s kudlou do ulic?
Hezký den!

11.11.2007 18:21:06

VK-Can. napsal(a):

Pro Bigjirka.
Nepochybuji, ze by jste zde nasel velmi rychle a velmi dobre uplatneni, soude podle toho, kde jste byl na stazi.
V pozdejsim veku ovsem "presazeni" neni jednoducha vec a musi se velmi dobre zvazit!! Pokud mate rodinu a dospele deti, tak bych to povazoval za akt, ktery by Vas "rozdvojil". Co tim myslim ? Mel by jste mozna maximalni pocit uspokojeni z oceneni Vasi prace, ale obetovani rodinnych styku by byla velka cena, kterou by jste za to platil. O to hure by to asi nesla Vase manzelka.
Po prekonani pocatecnich potizi jsem vsak presvedcen, ze by jste nasel Kanadu, jako zemi, kde pres mnoho rozdilnosti od Ceska, je prijemne zit.
Kdo ma predstavu o snadnem zivote a nicnedelani, tak ma velice mylnou predstavu, ale kdo neco umi a neni liny to ukazat a hlavne zacit od zacatku, tak ma dvere otevrene dokoran! Rad jezdim do Ceska na navstevu a nedal bych ne nej dopustit, ale rad se vracim do Kanady.
Mozna bude stat za to venovat usili uprave ceskeho systemu.
Stale verim, ze Cesko, presto, ze to je mala zeme, ma potenci hrat dulezitou roli!
Nicmene se tesim na dalsi Vase prispevky. VK.

11.11.2007 19:05:35

VK-Can. napsal(a):

Pro Miki.
Diky za podrobny rozbor me odpovedi.
Stejne tak jsem prekvapen, jak hodne se venujete problemum, ktere tizi mnoho lidi, ale uz ne tolik lidi je ochotno jim venovat trochu vice casu!
Verim, ze jste mladsi rocnik a tak vam uprimne preji, aby Vam vydrzel Vas enthusiasmus pro vec. Jste mozna jeden z mala, kteri s tim mohou neco udelat !
Preji vam hodne stesti a rad si s Vami vymenim nazor at jakkoliv rozdilny!

11.11.2007 19:13:53

LEVAK napsal(a):

Ad VK-Can: asi bych tam nechtěl žít.Místní maximální isolovanost bych asi nepřekousl a introvertní sklony nemám!

11.11.2007 20:07:47

bigjirka napsal(a):

VK, jistě,chtělo by to s celou rodinou, kluci byli malí, bylo to v 92... Strávil jsem tam měsíc a prošel celým řízením kvality Canadairu, bylo to moc zajímavé... A kolegové říkali, jak mají málo lidí, že přes celkovou nezaměstnanost lidi na odbornou práci sehnat nemohou.... a teď zase už je mi 55...

11.11.2007 20:24:58

Miki napsal(a):

Pro jana J:

ad příspěvek 10.11.2007 18:09:57

To já jsem byl v jednom soudním sporu jako statutární zástupce žalovaného "vyhozen" do lavice pro veřejnost, protože jsem předložil výpis z obchodního rejstříku starý dva měsíce (stalo se na MS v Praze). Naštěstí jsem tam byl s advokátem, takže v lavici žalovaného zůstal alespoň advokát. Veřejnost nebyla žádná, byl jsem tam tedy za veřejnost pouze já sám. Poté se paní samosoudkyně začala vyptávat našeho advokáta na takové podrobnosti, které jsem věděl pouze já - jako veřejnost jsem však nemohl nic jiného dělat, než přihlížet, jak se samosoudkyně snaží zesměšnit našeho advokáta. Pár minut po začátku jednání přišel další člen představenstva, který chtěl být jako veřejnost při jednání. Když samosoudkyně zjistila, že jde o člena představenstva (proč by to měl nakonec tajit?), tak ho ze síně vyhodila s tím, že přišel pozdě.
Netvářit se, že se nic nestalo prostě nešlo a byl jsem myslím dvakrát upozorněn, že pokud se tvářit nepřestanu, bude mi udělena pokuta. Snaha o poker-face se změnila v utrpení, když jednání pokračovalo téměř 1,5 hodiny a já jsem najednou pocítil potřebu odskočit si na toaletu. Není divu, nervy totiž způsobily za této situace zrychlení funkce mých ledvin s neblahými důsledky...
Požádal jsem tedy velmi, skutečně velmi pokorně (asi tak jako Anjelica Huston ve filmu Čest rodiny Prizziů, poté co byla vzata otcem na milost) paní samosoudkyni, zda si mohu odskočit a potom se vrátit zpět. Nemůžete, zůstaňte za dveřmi zněla kategorická odpověď. Nedalo se to vydržet a tak jsem to vzdal a odešel. Jednání poté pokračovalo bez přítomnosti jakékoliv veřejnosti a dva členové statutárního orgánu čekali až vyjde ze dveří jejich advokát. Jak to označit? Zvůle! Arogance! Bezohlednost! Trapnost!
Měl jsem sto chutí podat na tu osobu stížnost, ale rozmyslel jsem si to. Kolegialita je totiž mocná čarodějka a neměl jsem zájem, abychom měli další potíže v jiných soudních sporech, kterých vedeme desítky.

Vzhledem k výše uvedenému mi příspěvek KVS a také příspěvek Jany J mluví z duše. Výborné!

11.11.2007 20:39:21

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Chtěl bych založit novou politickou stranu, protože se na to nemohu dívat, co se kolem nás děje. Bohužel jsem plně vytížen soudními spory a vím, že bych to časově nezvládl. Myslím si však, že se správným programem by bylo možné vyburcovat občany. Je zoufalé sledovat naše politiky, kteří nejsou schopni předložit žádnou vizi. Jedni se vymezují nesmyslným antikomunismem (já ty komouše teda taky nemusím), druzí nejsou schopni prodat svůj program mladší generaci a tak je zde politický pat, který je skutečně neblahý. Volební sliby neplní žádná strana a lidé proto už nikomu nevěří. Nový subjekt s vizí, jak by se měla dělat politika má naději na úspěch. Problém je v jednom - do každého politického subjektu se pokusí okamžitě infiltrovat kariéristé, kteří neuspěli jinde. Jak vybrat a nepochybit? Toť otázka vpravdě hamletovská.

11.11.2007 20:51:30

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Mladší ročník? Už asi ne, ale do důchodu ještě daleko. Asi se ho stejně nedožiju, protože mezitím posunou hranici o dalších pět let a při mém pracovním vytížení je málo pravděpodobné, že bych to tak dlouho vydržel.

11.11.2007 21:09:26

bigjirka napsal(a):

Miki, ale já to sám neutáhnu. A musím taky pracovat :-(
Všichni říkají to samé. A paní Klára k tomu dodává, že na rozjezd potřebujeme alespoň 10M (ona se knám tedy zatím nepřidala).

11.11.2007 22:51:09

VK-Can. napsal(a):

Pro Miki.
Rozhodne ocenuji Vas elan a zrejme i energii. Nejste mladsi rocnik, ale jeste do duchodu daleko ? To vypada na spravny vek. Navic umite dobre vyjadrit sve myslenky. Ja bych rekl, ze mate hodne predpokladu k tomu, neco udelat pro to, cemu verite! Nechci znit, ze Vas chci poucovat, jen mne dovolte se s Vami podelit o to, co vim. Vyberte si z toho sam, co uznate za vhodne.

Zalozit novou politickou stranu ? Lehce se rekne, ale VELMI VELMI tezce aplikuje. Neni zde dost mista na zachazeni do podrobnosti. Pokud mate moznost, mrknete se na tyto pokusy o zalozeni nove strany, ktere byly ucineny v USA.
Pokud bych mohl dat neco k uvaze, tak by to bylo se zamerit na existujici strany.
Vyhody:
1. Existujici zavedena strana ma k disposici celostatni organisacni sit schopnou k okamzitemu aktivisovani.
2.Temer kazda existujici politicka strana ma DOBRY program na papire, ale jen maloktera ho dodrzuje.
Nevyhody:
1 Jdete proti vedeni strany! Ovsem kazde vedeni je mozne vymenit JEDINE ZEVNITR! VOLBOU!

Ze jsou polit. strany neschopne? PRAVE proto mohou byt pripraveny na zmeny !! Pokud prijdete se spravnou myslenkou, kterou budete umet spravne prednest budete mit podporu nejen mezi cleny, ale i mezi verejnosti!
Kazda strana musi prochazet stalymi zmenami, protoze prichazi nova generace a ta ma sve vlastni predstavy, jak veci maji jit. Tam bych hledal pole pusobnosti.

Vytvorte si JASNOU predstavu CO by jste chtel zmenit a JAK! Budte realny v tom ceho lze dosahnout. Prilis vzletne sliby rychle spadnou z oblohy! Naopak realne zmeny mohou najit velmi sirokou podporu a co hlavniho MOHOU SE USKUTECNIT !
Nevim zda jsou Vam tyto me radky k necemu, ale citil jsem povinnost reagovat na Vase nadseni neco udelat pro zlepseni polit. situace.
Doufam, ze je vice lidi jako Vy!

11.11.2007 23:08:30

VK-Can. napsal(a):

Pro Bigjirku.
Uz mate nejvyssi cas zacit uzivat ovoce sve prace ! Odkladate to na pozdeji ? Nebo dokonce na duchodovy vek ? That is NO NO!
Rad a hodne jsem cestoval a jsem rad, ze jsme to udelal. V duchodovem veku (a to jsem stale fysicky aktivni) uz to neni ono!
Zjistite, ze mnoho veci, ktere Vam drive nevadily, Vam nahle zacnou vadit. A dost!
Uzivejte !

11.11.2007 23:16:21

VK-Can. napsal(a):

Pro Levak.
Nevim proc pisete, ze by jste zde nemohl zit ? Nekdo Vam to nabizel?
Mistni maximalni isolovanost? Nevim o cem to pisete.

11.11.2007 23:21:44

Miki napsal(a):

Pro VK-Can:
Zevnitř? Utopie!
Strany u nás neprocházejí žádnými výraznými změnami - viz ODS, která se neustále ohlíží za svým guru. Když ten řekne, že Kaplického projekt Národní knihovny je ohavný, tak straníci okamžitě obracejí kormidlo - viz primátor Bém, premiér Topolánek a všichni ostatní. Zapšklý antikomunismus je hlavním programem této partaje plné bývalých komunistů a komunistů, kterým se do této strany jaksi nepodařilo vstoupit dříve, než došlo k listopadovému "sametovému" či lépe řečeno STB-áckému převratu.
Lidovci také pořád vzpomínají na hada Luxe. ČSSD se snaží být jiná než komunisti, ale vzhledem k zaměření strany to není dost dobře možné. Komunisti jsou kapitola sama pro sebe, protože jim mladá generace nedůvěřuje a zůstali v ní po údajné "revoluci" ti, kteří by vystoupením popřeli celý svůj dosavadní život.
To chce jedině novou stranu, která se nebude vymezovat ani napravo ani nalevo. Musí se vybudovat od základů nově, aby ji nestáhli ke dnu hříchy minulosti. Myslím si, že naštvaných občanů je dost a dost. jde pouze o to, jak je oslovit, aby dali nové straně nějaký finanční příspěvek na rozjezd. Jestliže KVS říká, že je potřeba 10 Mega, tak si je rozhodně nesmí strana vzít od někoho, kdo bude vyžadovat protislužby - to je cesta do pekla, do nicoty. Naopak, novou stranu musí podpořit řadoví občané a stačí malé finanční příspěvky. Jde to, to vím zcela určitě, protože jsem něco takového již jednou udělal. A nešlo zrovna o malé peníze, ale o desítky milionů.

11.11.2007 23:57:34

Miki napsal(a):

Pro bigjirku:
Taky musím pracovat. Snad se do toho jednou pustíme. Sám také nic nezmůžu, ale nemůžu v žádném případě opustit to, co nyní dělám, protože na tom závisí příliš mnoho lidí.

12.11.2007 00:01:38

stejskal napsal(a):

Tak to jste mne uklidnil, pane LEVAKU (i když některé příměry je třeba opravdu chápad v kontextu doby a toho, kdo je pronáší).

Víte, nemám rád silné, přepjaté výrazy (premiérův výrok o noci dlouhých nožů k nim jednoznačně patří). Vlastně se jich obávám. Myslím, že zbytečně zvyšují napětí a brání věcné a korektní diskusi. Proto jsem se ohradil.

Pokud příznivci levé části politického spektra budou hrozit "hladovými bouřemi" a sympatizanti či exponenti pravé části "nocí dlouhých nožů", daleko se podle mne nedostaneme. Budeme se tu prostě dalších x let jen nesmiřitelně napadat a nenávidět.

Libor Stejskal

12.11.2007 11:41:11

Jan napsal(a):

Vážená paní doktorko,
býval jsem za mlada sice takový enfant terrible okresního formátu, ale řekl bych že docela bezelstný. Pak jsem jednou z čirého zoufalství napsal v r.98 článek, kde jsem trošku "rejpnul" do našich soudců. Opravdu jsem čekal nějakou věcnou odpověď, normální akademickou diskusi, té jsem se nikdy nedočkal, ale reakce ano. Nakonec jsem sám rád musel uznat, že už svojí přítomností před soudem mandantovi prostě škodím. Kreativita s jakou jsem se začal setkávat se skutečně dá popsat jedině slovy: "soud se nenachal zmást zněním zákona..." Jako perličku na závěr bych uvedl, že před asi půl rokem ve věci žaloby na zrušení vyživovací povinnosti mezi manžely se soud nenechal zaskočit dokonce i pro mne překvapivým a spontánním přiznáním protistrany, že její hmotná a kulturní úroveň je vyšší než osoby dosud povinné výživou. Výživné v platnosti ponechal. Při stejné příležitosti, když jeden obecně závazný předpis, pro jeho naprostou jednoznačnost nešlo kreativně vyložit ve prospěch druhé strany, prostě soud řekl a dokonce i napsal, že dotyčný obecně závazný předpis neexistuje. Takže teď už mám za prokázané, že soudci a advokáti žijí nejen v jiných vesmírech, ale mají i různé Sbírky zákonů a ASPI.
Mimo jiné bude ten problém i v tom, že jako advokát, byť sebelepší, jste velice záhy vyveden z omylu, že všechno znáte, všechno víte... Pro advokáta je porážka sice nepříjemnou ale běžnou součástí života.

12.11.2007 12:13:45

Blanka napsal(a):

Paní Kláro, skvělý článek.
Je vidět jak rudý bolševik je pořád hóódně u některých divných osob zakotven v jejich dutých hlavinkách do dnes.Pořád tvrdím, že česká morálka se bohužel u 70% populace nachází stále v rozkladu. Soudcema počínaje a volama konče.

12.11.2007 12:33:50

LEVAK napsal(a):

VK-Can:já tam totiž v té Kanadě byl vážený pane!

12.11.2007 15:29:10

klaravesela napsal(a):

AD JAN: Ano, soudci mají i možnost existenčního zničení advokáta. Vím o tom.... spoléhat na Ústavní soud je sice také často idealistické, ale občas fnguje - alespoň ten. KVS

12.11.2007 17:03:39

VK-Can. napsal(a):

Pro Levak
Pokud jste zde byl sam, tak jiste ta samota ma vliv. Ta by ostatne mela vliv vsude.
Nevim, za jakych podminek jste zde byl a kdy, ale jiste bylo dobre to, ze jste se mohl svobodne rozhodnout a vratit se, coz se zda ve Vasem pripade bylo spravne rozhodnuti.
Hodne mist clovek rad navstivi, ale jeste radeji se vraci domu, at uz ten domov je kdekoliv.
Rozhodne vim, ze Kanada nikoho nenuti zde zustat.
Z Vasi puvodni reakce nebylo vubec jasne proc pisete, ze by jste zde nemohl zit. Nekdy je lepe napsat trochu vice vysvetleni k tomu, co clovek pise, aby ten druhy mohl lepe pochopit to, co je psane.
Vyjma tech dvou radek, ktere jste napsal o Vas nic nevim.

12.11.2007 18:58:27

VK-Can. napsal(a):

Pro Miki.
Vcera jsem psal reakci na Vasi posledni odpoved, ale asi jsem neco pokazil, ze se zde neukazala.
Zda se, ze vite co udelat, tak Vam mohu jen prat, aby Vam vse vyslo, jak planujete.

12.11.2007 19:12:35

Miki napsal(a):

Další troška do soudního mlýna :

Když po více než deseti letech zjistíte, že vás zřejmě někdo okradl o nemovitost, protože předcházející statutární a kontrolní orgány to úspěšně tajily. Obrátíte se na soud. Soudu prokážete originálními důkazy :
- že smlouva neodpovídala rozhodnutí statutárního orgánu žalobce o výši kupní ceny a bylo ve skutečnosti prodáno za cca polovinu
- že smlouvu připravoval jednatel žalovaného, který byl v té době ve funkci ředitele žalobce a musel tedy znát rozhodnutí statutárního orgánu o výši kupní ceny
- že nebyla platně podepsána oprávněnými osobami žalobce zapsanými v obchodním rejstříku
- že smlouva byla nepochybně antedatována, protože razítko žalovaného obsahuje údaj, který mohl být známý až půl roku po údajném podpisu (den přidělení čísla popisného a orientačního)
- že nebylo zaplaceno podle smlouvy
- že žalovaný nikdy neuhradil sjednané penále za pozdní úhrady (bylo přitom ujednáno, že jde o povinnost kupujícího penále uhradit)
- že část kupní ceny byla údajně uhrazena zápočtem, který odkazuje na konkrétní mandátní smlouvu (podle data), ve které je však částka mnohem nižší, než v dohodě o úhradě dluhu vzájemným zápočtem
- že mandátní smlouva existuje ve více provedeních, pokaždé s jinou částkou
- že žalovaný naprosto nesmyslně tvrdí o celkově uhrazené částce, že se skládá ze součtu částek ve sjednaném splátkovém kalendáři a údajného uznání dluhu (ten přitom nutně musí obsahovat i neuhrazené splátky a je tedy zřejmé, že některé splátky jsou v tvrzené ceně dvakrát)
- že jeden jednatel žalovaného byl členem dozorčího orgánu žalobce
- že druhý jednatel žalovaného byl členem statutárního orgánu žalobce v době, kdy ještě ani nemohlo dojít k žalovaným tvrzenému vydržení v "dobré víře" (je tedy zřejmé, že měl jako statutární orgán žalobce sám podat žalobu o určení vlastnictví, která by nepochybně byla úspěšná)
Výsledek - zamítnutí žaloby pro údajné vydržení v "dobré víře".
Takže podle soudu je v pořádku, a měl jste "dobrou víru", když :
- si jako ředitel jedné ze stran připravíte smlouvu s vlastní firmou
- přitom nerespektujete rozhodnutí statutárního orgánu o kupní ceně
- smlouvu podepíší neoprávněné osoby
- nikdy neuhradíte kupní cenu ani sjednané penále
- vyrobíte fiktivní fakturu pomocí které smažete svůj závazek
- to všechno činíte za situace, že zastupujete zájmy žalobce v dozorčí radě a později dokonce v představenstvu
Soud zřejmě neví nic o dobrých mravech, neví nic o tom, že když něco nezaplatíte, tak si nemůžete myslet, že to vlastníte.
Soud tak ve skutečnosti chrání zloděje a tuneláře...
Nezbývá, než se odvolat-prohrát, dovolat-prohrát, podat ústavní stížnost a doufat, že zvítězí nakonec zdravý rozum.
Je toto spravedlnost? Není! Jde o bezprecedentní bezpráví. To snad, aby Ústavní soud významně posílil, aby se občané drcení soudy dočkali konečně spravedlnosti.

12.11.2007 22:22:46

Radek Mikula napsal(a):

klarasamkova-vesela: Od 11.11.2007 14:18:00 napjatě čekám, jestli se s radostí přidáte.

13.11.2007 01:16:35

bigjirka napsal(a):

Radku, myslím, že paní Veselá odpadky jíst nebude :-/

13.11.2007 08:38:05

Alex napsal(a):

Je česká tragédie, že občanské (neobchodní) spory řeší soudci s jejichž hlavní průpravou je zkouška z marxlenismu a školení mgr. Křečka o tom, že regulaci nájemného pro něj, další poslance a advokáty, bankéře, je třeba zachovat navíc z kapes ne příliš majetných makjitelů domů.
Líbí se mi představa, že soudcem by se stávali až zkušení právníci jako je tomu ve světě anglosaského práva. Pak by nehrozilo, že by soudily neschopné nebo nevyzrálé osobnosti, rozsudky by se nelišily tolik jako nyní, což by přispělo ve větší důvěru v právní a řád a tím v jeho respektování.

13.11.2007 17:01:53

LEVAK napsal(a):

Ad Alex:kolik soudců ve světě anglosaského práva bylo přistiženo a obviněno z podjatosti a uplácení?

13.11.2007 18:44:19

Miki napsal(a):

Pro Alexe:
Je česká tragédie, že obchodní spory řeší soudci, kteří evidentně nerozumí obchodnímu právu. Je zajímavé, že spory o úvěry (klasický obchodní spor) řeší obvodní soudy, kde se řeší krádeže jízdních kol, ukradených slepic, rozvodů atd.
Soudci nerozumí pojmům účinnost smlouvy, plnění ze smlouvy atd. atd. Vskutku originální je stanovisko, že smlouva byla účinná v únoru. Jak známo má únor 28 nebo 29 dnů, tak kdy to bylo přesně? Soudce takovou věc ponechává raději bez odpovědi... Na to navazuje odvolací soud tak, že se namítanou neúčinností smlouvy raději vůbec nezabývá...
A tak soudní spor, o kterém mohlo být rozhodnuto na jedno stání trvá 4 roky a bude končit ústavní stížností, protože se jak soud obvodní, tak soud odvolací odmítly zabývat tím podstatným - kdy byla smlouva účinná, což má zásadní vliv na to, zda poskytnuté prostředky byly poskkytnuty podle platné a účinné smlouvy, nebo mimo smlouvy. Je neuvěřitelné, když žalovaný prokáže originálními doklady, že došlo k antedatování dodatků úvěrové smlouvy bankou o 18 měsíců a soud to považuje za normální...

13.11.2007 19:00:24

vlk napsal(a):

Paní doktorko, co jsem myslel tvrzením , že není dýmu bez ohně? asi tolik - že vaše zdejší prezentace vede k domněnce, že soudci toho jména hodní jsou až a pouze u Ústavního soudu. Všechno ostatní, že je pustý brak a beznaděj a chudákadvokát a advokáti, kteří vždy a za všech okolností brání, chrání klienta . Nedělají chyby, nejsou líní, nepromeškávají termíny, k soudůmvždy chodí perfektně připraveni , s nastudovanými spisy a klientovi pokračování v soudním jednání doporučují jen a jen tehdy, jsou li oprávněně přesvědčeni,že se klientovi musí logicky dostat zadostiučinění. Věřte, že mám dostatek důvodů se domnívat, že tomu tak není.Že značná část advokátů jako by soudcům zoka vypadla. Čímž nehodlámna nikoho konkrétního ukazovat.Mimochodem- pokud tomu, co jsem právě napsal přiznáte alespoň určitou pravdivost,možná s etrochu přestanete divit snaze soudců nerozhodovat pokud možno merito sporu, ale hledat důvody, proč spor ukončit na základě formálních nedostatků. A ještě drobná poznámka - pokud jsem od pamětníků správně informován - snaha soudů rozhodovat spory na základě formálních nedostatků byl vlastní jak K.u K. justici, tak justici prvorepublikové. A stejně tak tyto justice byly napomínány pro pomalost a podivnost nálezů Výraz - paragraf je gumový je skutečně ještě z monarchie.

Za co velmi děkuji je exkurs soudcovskéhokarierního postupu ve Velké Britanii zejména a následně i ve Švýcarsku a USA.
Začnu praxí USa. Ta vám nekonvenuje. Já bych si tohle představit uměl.Ale právě jen a jen dvojjedinou roli advokátů občas jako žalobců.

Švýcarskou praxi možného souběhu činnosti soudce a advokáta v konkrétních českých podmínkách pokládámza tak katastrofickou vizi, že bych skutečně uvažoval o emigraci. A klidně do Británie. Proč? Stačí se totiž podívat na žebříček korupčního chování,jak jej vydává TI , najít na něm posici Švýcarska a Britanie a Česka a je hned jasno!
Umím si představit takového pana doktora.... nebo pana doktoa.... s jeho sladkou partnerkou paní doktorkou.... jak si asi v takové dvojjediné roli budou počínat a je hned jasno. A to snažím věřit v to lepší v člověku.
Mimochodem,předmětem zdejších diskusí i vašeho článku je soudcovská definitiva a její důsledky. Já si ovšemmyslím, že udělení práva advokátům úředně ověřovat podpisy na listinách ,které sami vyhotoví je v našem reálu počin stejného kalibru! Věřím, že se mnou nebudete souhlasit.

14.11.2007 19:05:23

vlk napsal(a):

zapomněl jsem-názor na britskou praxi. S tou bych neměl sebemenší problém! OvšemvBritánii. V Čechcáhnikoliv z důvodů, které jsem již popsal.
Pokud budou čeští advokáti stená noblesa a schopnost , jako jsou ti britští,kteří jsou povolánik soudcovskému stolci,nebudumít žádní duševní problém. Pokud ovšem uslyším stále znova klienty, co si stěžují, žeje advokát , tak říkajíc - prodal......
A pak v Británii, kde je myslím precedenční právo má praxe advokáta pro soudce mimořádný význam. Přichází s obrovskou zásobou nastudovaných precedenčních judikátů.
České právo, jak jsem byl poučenklientem, který měl tři úplně stejné směnky vůči stejnému dlužníkovi precedenční není. Jinak by nemohl mít od tří soudů tři různé rozsudky.

14.11.2007 21:56:18

Miki napsal(a):

Vlkovi:
Nejméně dva soudci Městského soudu v Praze se chovají a rozhodují jako profesionálové. Je možné, že jich je i více, ale neměl jsem tu příležitost vidět všechny při práci.
Paní Klára určitě bude mít radost, když zde uvedu, že jeden z těch dvou profesionálů je žena.
A jak poznat profesionála? Například podle toho, že :
- přijde na jednání vždy připraven
- nešikanuje ani jednu ze stran
- je schopen rozeznat, kdy jedna ze stran pouze kličkuje
- je schopen rozhodnout na jedno nebo dvě stání.
Takoví soudci by měli být určitě uvedeni na nějaké tabuli cti. Je však velice pravděpodobné, že by jim tím bylo ublíženo, protože závist těch ostatních by jim mohla škodit. A tak těmto dvěma lze pouze přát, aby vydrželi a nenechali se otrávit okolním prostředím. Nejde však o žádné "zajíce", takže lze určitě předpokládat, že se jejich práce a jednání nezmění.

15.11.2007 08:25:01

Miki napsal(a):

Vlkovi:
Co však s těmi, kteří se jako profesionálové nechovají?
Příklady neprofesionality :
- šikanování jedné ze stran, v tom horším případě i strany druhé
- zjevná a neskrývaná podjatost, kdy soudce otevřeně jedné straně říká, že to zná, že statutární zástupci podobných podnikatelských subjektů jsou gauneři (???)
- zastrašování
- úmyslné protokolování jiného znění výpovědí stran a svědků
- opomíjení podstatných okolností případů
- neschopnost spravedlivě posoudit, zda je možné odpustit soudní poplatky (zjevně okradená strana je nucena domáhat se svého práva a ještě platit soudní polatky z žalované částky)
- atd.......

15.11.2007 08:47:12

vlk napsal(a):

Miki
ptáš se mne navěci,nakteré neznám odpověď!
Nijak se soudců a kvality jejich práce nezastávám. Jen tvrdím, že nemlich to samé existuje v advokacii.
Nejsme ve sporu. Já jen reaguji na obecně známé postoje autorky blogu, viz třeba poslední blog, kdy se do celého světa ohání tvrzením / oprávněným/ posuzujte každého jednotlivce individuálně a neodsuzujte na základě příslušnosti k etniku, skupině. Já dodávám - neodsuzujte ani na základě příslušnosti k profesní skupině. Takto soudců. Toto je leitmtiv mých zdejších příspěvků.
Přistupuji totiž k autorce velmi obezřetně.Není totiž pro mne třeba pan Hvížďala, jehož postoje jsou vždycky konsekvetní, vypočitatelná, ale zejména neúčelové. A to přesto, že paní doktorka je mimořádně inteligentní dáma a evidentně s velkým potenciálem obecných i speciálních znalostí.

15.11.2007 21:34:29

Miki napsal(a):

Vlkovi:
Až na to, že advokáta můžeš prakticky kdykoliv vyměnit. Soudce sice také, ale zřejmě musíš někde zaplatit - bohužel ještě jsem nepřišel na to, kde.
Zajímalo by mne, jak je možné, že případ je přidělen soudci a ten se najednou změní bez toho, abych jako jedna ze stran sporu dostal informaci proč se tak stalo. Mám zato, že jsem slyšel, že nelze nikomu odejmout jeho soudce. Zajímavé - už se mi to několikrát v krátkém časovém obdosbí stalo - no asi to nebyl ten "můj" soudce. Anebo že by to bylo nějak jinak.... zvlášť když se ten "nový" chová nějak divně....

15.11.2007 23:34:34

klaravesela napsal(a):

Vážení pánové Miki a Vlku, moc jste mě potěšili svou debatou! Pokusím se do ní zapojit, ale možná to bude trochu eklektické.
1) Vůbec netvrdím, že co advokát, to hvězda. Jistěže i mezi advokáty jsou dobří advokáti, vynikající advokáti a blbí advokáti. Jistojisté však je, že zde funguje selekčn í tlak: k blbému advokátovi přijde klient pouze jednou, omylem a rychle odejde, když zjistí, zač je toho loket. Advokát neplní žádnou roli státu (vyjma zajišťování práva na spravedlivý proces formou ex offo obhajob).Kdežto soudci jsou součástí státní moci. Nesoudím na základě příslušnosti k nějaké skupině, ale na základě pozorování, že jedna složka státní moci nefunguje. To je, dle mého názoru, rozdíl v systémové úrovni.

2) Ověřování listin advokátem se, pokud vím, příliš neujalo. Já listiny neověřuji a nehodlám tak činit. Ze systémového hlediska to považuji za chybné rozdělení rolí, které ovšem pramení z přílišného lobbismu notářů ve svůj prospěch. Byl to neúčinný postup, jehož výsledkem mělo být odstranění následků stavu "numerus clausus", kdy notářů je omezený počet, což přináší všechny jevy spojené s omezením konkurence. Jako všechna náhradní řešení, ani toto nevyšlo. Ovšem Notářská komora se rozšíření notářských míst zuby nehty brání, stejně jako exekutoři. Zdvojnásobit, ztrojnásobit či úplně přestat omezovat počet notářů, to je velké téma. Pokud vím, i pan ministr Pospíšil by rád tímto směrem, ale právo je výsledkem politických kompromisů, takže je otázka, zda je to prosaditelné. Aby náhodou nedopadnul jak blahé paměti Otakar Motejl se svým pokusem o reformu justice.
3)Pane vlku, velmi bych Vás požádala, zda byste mohl provést rozbor vypočitatelnosti a účelovosti mých postojů. Zatím mám z diskusí pod svými články dojem, že vždycky, když někdo křičí "to dělá jen proto, aby se zviditelnila...", tak dle názorů dotyčného usuzuji, že je to člověk, který hlavně touží po tom, abych držela ústa. Ve Vašem případě se mi zdá, že nejste umlčovatel tohoto typu. proto bych už ráda přišla této věci na kloub.
3. mám dojem, že od c.k. Rakouska už přece jen nějaká doba uplynula, takže bychom mohli najít nějaké nové vzorce chování a řešení problémů než jsou gumové paragrafy a nesouzení...

16.11.2007 06:17:31

Miki napsal(a):

KVS:
1) souhlas. Proč by měla být v této profesní skupině jiná struktura, než v jiných profesích? Není pro to žádný důvod. Problém je, že práce advokáta může výrazně ovlivnit klienta a jeho další osudy. Když malíř pokojů vymaluje blbě, tak se to dá opravit. Chybu advokáta obvykle nenapravíte.

2) Pokud se týká ověřování listin musím konstatovat, že povolit ověřování advokátem a místními úřady je katastrofa. Z podivných originálů se "vyrábí" ověřené kopie s důkazní hodnotou originálu. Sám s tím mám bohužel velmi negativní zkušenost - uznání dluhu, které má katastrofální dopad na ručitele bylo ověřeno místním úřadem tak, že dvě samostatné jednostranné listiny byly okopírovány na jeden list oboustranně a opatřeny ověřovacím razítkem. Ačkoliv první stránka nebyla nijak parafována a při předložení originálu by bylo možné úspěšně zpochybnit její pravost, je po "odborné" práci místního úřadu k dispozici listina bez právních vad. Tento trik je velmi často používán a neexistují žádná pravidla, pouze nějaké zvyklosti. Nikde není žádný závazný předpis, jak postupovat při ověření. Fotokopii vám ověřit vůbec nemají, přesto stačí na listinu přidělat nějakou muří nohu, datum a ejhle - již ověřit lze. KATASTROFA !!!
Pokud advokát může ověřovat, lehce může padělat pro svého klienta například datum uvedené na listině. I tato věc se mi v poslední době přihodila.
Ověřovat by měli pouze notáři, mělo by jich být dostatek a neomezovat jejich počet.
Pokud se týká profesních skupin, které si zakládají "komory" k tomu, aby omezily konkurenci, jde o lumpárnu. Viz co se děje kolem exekutorů....

A k panu Pospíšilovi - slabý ministr, který dělá pouze to, co chtějí lobbisté a není schopen prosadit nic pozitivního. Jak by také mohl, když je obklopen lidmi nikoliv podle svého výběru, ale podle politického klíče....

16.11.2007 09:30:22

klaravesela napsal(a):

Vážený pane Miki, vidíte, jak jsme se shodli... ve všem... KVS

16.11.2007 10:39:07

Miki napsal(a):

Paní Samková,
prosím o malou radu. Lze podat ústavní stížnost v případě, že došlo k potvrzení rozsudku Obvodního soudu odvolacím soudem? Tedy bez složitého hledání dovolacího důvodu k podání Nejvyššímu soudu. Prosím o odpověď, protože náš právník nebyl připuštěn při odvolacím jednání ke slovu, přesněji byl třikrát přerušen s tím, že všechno už soud ví (???). Bylo mu ve skutečnosti zabráněno v tom, aby se vyjádřil k důkazům předloženým žalobcem krátce před jednáním odvolacího soudu. Domnívám se, že nelze připustit nové důkazy v odvolacím řízení. Na počátku jednání odvolacího soudu bylo sděleno, že je postupováno dle §215 odst. 2 OSŘ. To bylo jediné poučení za celé jednání. Nemělo by být před vynesením rozsudku dáno nějaké poučení, nebo uzavření důkazního řízení?

Mockrát děkuji za případnou odpověď. Budu Vaším dlužníkem.

16.11.2007 11:42:14

klára veselá samková napsal(a):

V zásadě ano, lze..... pkliže namítáte porušení Ústavy a nikoliv na příklad OSŘ, což se mi ovšem ve Vašem případě zdá, že došlo.
V odvolacím řízení lze připustit nové důkazy, pakliže je nebylo možno objektivě předložit dříve.
především si Vás přávník neměl nechat takové jednání líbit, měl žádat opravu protokolace a pokud by se mu jí nedostalo, rovnou z jednací síně jít si stěžovt předsedovi soudu. Od jisté doby na všechna řízení nosím nahrávací zařízení, na což mám ze zákona právo. zdravím, Klára :-)

16.11.2007 12:50:29

Miki napsal(a):

Děkuji za odpověď. Takže porušení Ústavy...
A porušení OSŘ je tím mimořádným důvodem podat dovolání k Nejvyššímu soudu, rozumím tomu dobře?
O připouštění nových důkazů toto vím, na zmiňovaný případ to však neplatí, protože je mohl žalobce předložit i dříve (měl je v jiném soudním spise již dávno založeny).
Jenom nevím, co by nám byla platná stížnost předsedovi soudu, protože ten svým soudcům vlastně nevelí - jak to tedy je? Má předseda soudu nějakou pravomoc zasáhnout?

A co když Vám soud nedovolí nahrávat? Co děláte potom?

Miki :-)

16.11.2007 14:52:44

Radek Mikula napsal(a):

Nahrávat lze s vědomím soudu. Souhlas není třeba. Někteří soudci předstírají, že to nevědí. Obvykle stačí dát najevo, že vy víte...

16.11.2007 17:41:46

Miki napsal(a):

No, nahrávat s bezvědomím soudu asi nepůjde :-) :-)
Pokud však soud neví že je nahráváno, tak se může chovat jinak, než když je na to předem upozorněn. :-) :-)

16.11.2007 21:41:26

vlk napsal(a):

MIki
víš o čem píšeš. Já naštěstí u soudu byl pouze u Rejstříkového a ohledně nabytí právní moci dědictví.A doufám, že to tak zůstane. Takže s tím Ti fakt nepomůžu.

16.11.2007 22:39:39

vlk napsal(a):

pro doktorku Samkovou -Veselou
formálněmáte pravdu, advokáti neplní žádnou roli státu. Prakticky ovšemplatí, že aby stát mohl naplňovat svoji roli vsektoru justice ,neobejde se bez advokátů. Takže advokát je nepominutelná podmínka pro naplnění role soudce.Pro mnespojená nádoba.
Teď k těm advokátům. Rozdíl mezi blbým advokátem a blbým soudcem je pouze v tom, že procesní strana u soudce nemá na výběr. Jenže jestli jsem správně rozuměl Vašemu článku, pak Vám nevadí blbý soudce, resp.vadí, ale není to hlavní téma. Leitmotiv je stav justice obecně a to jak personální, tak technický a soudcovká praxeobecná. Nikoliv elementárně blbý soudce. Blbý advokát zemře hlady, takže ten není tématem pro mne. Já psal o advokátech, kteří ženou klienty , s jasným vědomím výsledku do předemprohaných sporů- kvůli palmáre, o advokátech, kteří berou více případů než kolik jsou schopni zvládnout z čehož rezultuje , že chrání zájmy mandanta chaoticky, nemají nastudováno, zmeškávají lhůty a zejména o advokátech, kteří klidně jdou za hranice zákona.Příklady byste mohla jistě jmenovat. Prostě justice má v Čechách mizernou pověst, ale není to zdaleka jen vina soudců. To jsme chtěl říci.
2- jsem rád, že ověřování advokáty vidíme stejně. Důvody, proč k tomudošlo, považuji za marginální. Jistě ,numerus clausus 435 notářských okrsků na tommá vinu, ovšemstejnou měrou s ena tom podílí snaha advokátské lobby po dalších výdělcích.A abybylo všejasné,anináhodou neukazuji na Vás. Něcotakovéhobymne skutečně nenapadlo. žádná ironie- na férovku. Jábýt advokátem, bych si řekl, přej a bude ti přáno. Čeho s eovšem jako občan velmi bojím ,je možnost advokátského zneužití možnosti ověřovat. Zejména v obchodních sporech o velké peníze....Toje to, co mi na ověřování advokáty vadí.
3- paní doktorko, přistupuji k Vám opravdunanejvýš obezřetně. A to zejména na základě různých televizních vystoupení. Správně odhadujete, že nepatřímk těm , kteří chtějí abyste apriori držela ústa. Jinak je tomu ohledně zviditelnění.TAdy simyslím, že to celkem sedí. Ale myslím to troškujinak než VY. Nikoliv pejorativně. Každý,kdo má svůj blog se chce zviditelnit a většinou i každý, kdo diskutuje. Nic nemorálního nebo odsouzení hodného - normálka, vycházející z lidské podstaty.
Aleten útokna soudy,byl pro mne ryze účelový. Proč tady?A podobně hodnotím většinu Vašich vystoupení ohledně romského etnika.Je mi líto, ale prostě toto je výsledný dojem Vašich vystoupení. Nadruhou stranu - musím uznat,žejste mne velmi překvapila šířkou Vašich znalostí a erudicí. Nečekal jsem to. Jestli dovolíte budu dále pozorovat co a jak a třeba po čase uznám svůj omyl.Nebo si třeba svůj původní názor potvrdím. V prvním případě zůstanu aktivní na Vašich budoucích blozích, v druhém prostě zmizím a bude.Vpřípadě druhém Vám nevznikne žádná škoda,vpřípadě prvním možná škoda časová. Pěkný večer.

16.11.2007 23:04:56

Miki napsal(a):

Vlkovi:
Napsal jsi, že jsi u soudu dosud nebyl a tak Tvoje obrana justice není založena na znalosti. Ten Rejstříkový soud a potvrzení právní moci dědictví přece nelze považovat za skutečný kontakt s justicí. Takže Tvoje kritika údajného útoku paní Samkové na justici není vůbec správná.
Příspěvek paní Samkové přesně popisoval to, s čím se setkávám takřka denně. Jestliže se soudy chovají nelogicky a nevypočitatelně, t.j. nepředvídatelně, tak je snad jasné, že rozsudky nejsou a nemohou být spravedlivé. Výsledkem je právě to, že mají práci i tzv. "blbí" advokáti - protože mnohé výsledky soudních sporů jsou ve skutečnosti hrou v kostky. To znamená, že justice sama udržuje ty tzv. "blbé" advokáty u koryta.

17.11.2007 08:10:11

vlk napsal(a):

Miki
najeď na můjvůbec první příspěvek v tomto threadu. Myslím, že budeš uspokojen ve svých myšlenkách.
Já netvrdím, že příspěvek paní doktorky nepopisuje realitu. Jen jsme problematiku vzal z jiného úhlu.

17.11.2007 13:32:13

Miki napsal(a):

Vlkovi:
četl jsem to. Přesto si myslím, že to smrdí od hlavy - t.j. u soudů se musí začít.
Protože zastupuji, a nikoliv jako advokát, stovky lidí v řadě soudních sporů tak vím o čem paní Samková píše. Když se snaží člověk dosáhnout prosté spravedlnosti, tak je to neuvěřitelně těžké, finančně a časově náročné. Nejenom, že musím čelit nejrůznějším podrazům protistrany, ale i mnohdy podjatému rozhodování ze strany těch, v jejichž rukou je rozhodování.

17.11.2007 15:03:00

vlk napsal(a):

Miki
věřím ti. Mám v rodině dva advokátní koncipienty. A oba dva dávají velmi hlasitě na jevo, že takhle špinavou práci nemají zapotřebí.
Ale přemýšlím nad Tvou větou - zastupuji nikoliv jako advokát, stovky lidí.....

18.11.2007 10:25:43

klaravesela napsal(a):

Pane Vlku, a ti advokátní koncipienti si stěžují na špínu od svých šéfů nebo za tu linoucí se od soudů?? Možná byste se jich měl vyptat podrobněji. KVS

18.11.2007 11:57:16

Miki napsal(a):

Vlkovi:
Proč o tom přemýšlíš? U soudu zastupuje advokát, když k soudu nemůže musím to dokonce udělat někdy i sám. Ale jinde, než u soudu, zastupuje ty lidi někdo jiný, než advokát.... Jestli tu poměrně lehkou hádanku uhodneš.

18.11.2007 13:40:53

Radek Mikula napsal(a):

V této diskuzi sice nevyvolalo žádný ohlas, když jsem zmínil potřebu posílení role kárných senátů, ale přesto myslím, že to k tématu patří.

"Další změnou má být složení kárných senátů, které rozhodují o kárných proviněních soudců. Podle návrhu v nich mají v budoucnu zasednout vedle soudců i zástupci dalších právních profesí, například advokáti nebo notáři. Tím se má zajistit objektivita a nestrannost kárných řízení. Kárné senáty by také v budoucnu mohly na návrh ministra spravedlnosti odvolávat soudní funkcionáře, tedy předsedy a a místopředsedy soudů, kteří jsou dnes prakticky neodvolatelní."
http://www.ceskenoviny.cz/d...

18.11.2007 20:44:58

kenner napsal(a):

Nejsem ani soudce ani advokát. Bohužel jsem ve svém životě poznal několik lidí z obou branží. Jsou mezi nimi dobří i špatní. U obou profesí vidím jeden zásadní problém. Ani v jedné nejsou právně zodpovědní za své činy vykonané v rámci své profese. Mnozí advokáti nerozumí své práci a mají zastupovat klienta. Někdy jsem měl jistotu, že bych se zastupoval kvalitněji. Soudce zajímá max. jestli postupuje podle OSŘ, některé nezajímá ani, to. Který soudce zaplatil aspoň část toho, co jsem zaplatil jako daňový poplatník, když stát musel zaplatit za zbytečné protahování soudního jednání? Vemte jim 3 měsíční platy ...

19.11.2007 15:21:45

Jana napsal(a):

Ten clanek je vyborny. V CR neplati, ze ten, kdo je soudcem, je profesne vic nez dobry, protoze to musel osvedcit v tvrde konkurenci soberovnych a tech jeste lepsich za stejnych, profesnich a fair nastavenych pravidel. "Obdivuji" nektere soudce, ze se pod rozsudek podepisi, no a pak se nedivme, ze je plno tech, kteri se nechteji podepsat, protoze by bylo zrejme, ze v roli soudce nemaji co delat.

19.11.2007 15:31:28

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Dedku,

psaní příspěvků velkými písmeny (i.e. jejihc zvýrazňování na úkor jiných) je na těchto stránkách v rozporu s Kodexem diskutujích. Váš text jsem byl proto nucen smazat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

19.11.2007 16:10:30

vlk napsal(a):

Dr.Veselá Samková
Paní doktorko, u nás vrodině existuje v praxi to, čemu se říká čínská zeď. Každý z nás si drží svoje profesní tajemství. Nepátrám po tajemstvích svých mladých. Jen registruji útržky, když chodí pro svoje kauzy někdy konzultovat specifické problémy,které spadají do mé branže.
A ostatně - jsou věci, které, i kdybych odpověď na otázku znal, bych nikdy na net nepověsil.Jistě mi rozumíte.

19.11.2007 20:00:20

vlk napsal(a):

Miki
dík za polopatismus. Zasloužil jsem si ho.
Jena Tobě vidět, že to , co děláš , děláš rád. A myslím, že budeš hodně dobrý. Nenech se zkazit , mladý muži!
Rád Tě zas někde nablogu potkám.

19.11.2007 20:02:10

Miki napsal(a):

Vlkovi:
Kéž bych byl mladým! V naší justici se nehledá spravedlnost, ale záminka jak se případu z formálních důvodů zbavit - bez rozhodnutí.
Uvedený stav způsobuje rozklad společnosti a všem je to jedno. Silní si prosadí svoji vůli nezákonnými prostředky, ti slabí to vzdají bez boje. Společnost ovládají mafie a zločinci.

20.11.2007 07:58:53

Vlasta Čes napsal(a):

Pěkný článek a kdo měl zkušenosti ze soudem tak potvrdí, že velmi pravdivý. Neznalost problematiky, která se soudí (né konkrétní kauzy, ale problematiky), neochota rozhodnout a pod. degraduje soudy na zbytečnou instituci.To samo osobě vede či povede k vytváření vlastních zákonů bez zákonů a tím k narušení právního státu. Je s podivem, že ač národ znalý pohádek, kde dobro vítězí nad zlem , tedy spravedlnost nad nespravedlností, nedovedou soudci toto v praxi rozlišit. Podstatou však je skutečně systém justice , který je velmi neproduktivní.Četl jsem nějaké futurologické vize jak bude vypadat svět za 100 nebo 200 let. V oblasti justice tam byla krásná myšlenka. Dvou srtupňové soudy. Rouzhodnout musí prvoinstační soud. V případě odvolíání s konečnou platností a to podtrhuji s konečnou platností rozhodne soud vyšší.Žádné přehazování si zpět a opět nahoru a protahování případů na dlouhé roky. Prostě rozhodovat.Proč by to nešlo promyslet již dnes a nečekat 100 nebo 200 let zda se vize futurologů potvrdí.Právě nutnost či povinnost rozhodování by oddělilo zrno od plev, zvýšilo by vážnost soudů a soudců, zlepšilo by i práci advokátů ( on by si totiž soudce na advokáta, který vymýšlí kulišárny dal velice dobrý pozor, protože by neměl šanci v nějakém dlouhém odvolacím a vracecím procesu své rozhodnutí změnit). Nutná by samozřejmě byla zákonem daná odpovědnost soudců za škody, které způsobí svým rozhodnutím. To už by nemohl být soudcem kde kdo, ale skutečně právní odborník se vším všudy, ale také člověk s výbornými charakterovými vlastnostmi bez nichž není schopen spravedlivě uplatňovat právo.

20.11.2007 11:44:50

Miki napsal(a):

Vlastovi Česovi:
Pěkná utopie. Je nutné si uvědomit, že už dnes jste obvykle v rukou naprosto nezodpovědného jedince, takzvaného samosoudce, který Vás může utopit už v prvním stupni. Druhý stupeň dnes představují odvolací soudy, které si na Vaši kauzu "vyhradí" čas 30 minut (doba mezi jednotlivými případy), z toho se údajně 15 minut radí (bylo by jistě zajímavé slyšet co se uvnitř jednací síně při "poradě" senátu skutečně děje, zejména když slyšíte i přes zavřené dveře hlasitý smích členů senátu). To znamená, že o výsledku Vašeho odvolání se rozhoduje během těch několika minut předcházejících poradě? To nemá se spravedlností nic společného. Jde o formální rozhodování a předem připravené výsledky, na které bohužel asi nemá předcházející jednání téměř žádný vliv.
Pokud by to mělo být uskutečněno tak, jak jste tady uvedl, tak by to byla katastrofa. Bylo by snad lepší, aby se rozhodovalo formou losu - výsledkem by bylo alespoň 50% (statisticky) správných rozhodnutí. To by byl rozhodně lepší výsledek, než dnes, kdy odcházíte od soudu s pocitem, že spravedlnost neexistuje.

20.11.2007 12:52:49

Leslie napsal(a):

Moc hezký, taky si pamatuji, jak na mě křičela soudní úředníce, že mi nezapíše jakousi změnu do obchodního rejstříku, protože nemám akceptované plné moci klienta a já tam tak stála mezi těmi dveřmi kanceláře s velkým břichem a počínajícími bolestmi ... ale zapsala!!! BTW. Ječet přestala, až když se ve dveřích objevil můj muž, cože se vlastně děje ...

21.11.2007 14:30:02