Chovali se k vám při porodu hrubě

Dejte lékařům rázně najevo, že si nemohou dovolit upírat vám vaše práva, a žalujte je.

V porodnici nedovolili, aby byl můj muž u porodu, proti mé vůli mě oholili a dali mi klystýr. Během těchto úkonů kolem prošlo šest lidí. Celý den jsem nesměla pít a musela jsem neustále chodit. Když už asi pátý člověk zjišťoval, zda jsem dost otevřená, a já jsem protestovala, označili mě za hysterku. Ta bezmocnost!

- Alena, Olomouc

Je jistě obtížné bránit se ve chvíli, kdy jste nejzranitelnější, přesto se právní pomoci lze domoci. Porod se považuje za ošetřovatelský úkon jako každý jiný. Jestliže musíte dát souhlas třeba k operaci žlučníku, musíte souhlasit i s úkony, jež souvisejí s porodem. A lékaři musí postupovat "lege artis", tedy v souladu s posledními poznatky vědy o tom, co dělat v případě konkrétního pacienta a jeho zdravotního stavu. Jak se tedy bránit? Můžete tak učinit v zásadě dvojí cestou: občanskoprávní žalobou a trestním oznámením. Pokud jde o trestní postih, v úvahu přichází zejména § 237 trestního zákona, jenž upravuje trestný čin útisku. Dopustí se ho ten, "kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně, aby něco konal nebo trpěl..." ve vašem případě byl pachatelem ošetřující personál, zejména lékař. Pachateli pak hrozí odnětí svobody na půl roku. Ale pozor, trestný čin se musí prokázat. Lékař ve službě se asi spoléhalna to, že zákon nepřestoupí. Ve vašem případě o úmysl asi nešlo. Nebyl si vědom, že by se svým jednáním mohl dopustit trestného činu. Trestní zákoník zná  však i případy spáchání trestného činu z nedbalosti, k čemuž zřejmě dojít mohlo. Být lékařem neznamená jen ovládat své řemeslo, ale znát i okolnosti a způsob, jakým se má léčení a ošetřování vykonávat.
Další možností je podání žaloby v rámci občanskoprávního řízení, a to na ochranu osobnosti. Toto řešení má navíc jednu obrovskou výhodu: jedině v tomto případě totiž nemusíte prokazovat, že opravdu došlo k porušení vašich osobnostních práv. Naopak žalovaný musí dokázat, že se nic takového nestalo. Vaše pozice ženy, která si stěžuje na ponižující zacházení v porodnici, se tak stává daleko jednodušší. § 11 občanského zákoníku uvádí, že "každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy". Mám vážnou obavu, že vám porodnice nedokázala zabezpečit právě lidskou důstojnost a soukromí.
Na závěr mám pro vás jednu praktickou radu: průběh porodu, jaký popisujete, jistě nebyl ojedinělou záležitostí. Nejspíš se jednalo naopak o výsledek rutinního přístupu. Což takhle dát do místního tisku inzerát tohoto znění: "Po velmi negativních zkušenostech v místní porodnici hledám ženy, které zažily něco podobného, za účelem společné právní akce." Soudní proces by pak mohl mí už velmi nerutinní nejen průběh, ale i výsledek - hlavně pro ty, které po vás přijdou rodit do stejného zařízení.