I dobře naplánovaná dovolená může být zlým snem

Ani když zkrachuje cestovní kancelář uprostřed sezóny a vaší dovolené na druhém konci světa, nemusíte ještě být obětí jejího úpadku.

Abyste nezůstala trčet na druhém konci zeměkoule, je nutné, abyste si prověřila "svou" cestovku, ještě než jí zaplatíte. Na vývěsním štítu může být napsáno cokoli, ale důležité je, aby subjekt, se kterým jste uzavřela smlouvu, byl pod tímto názvem skutečně zapsán i v obchodním nebo živnostenském rejstříku. Různé zkratky bývají obzvlášť nebezpečné. Pokud je cestovní kancelář provozována fyzickou osobou, musí být na přihlášce a smlouvě uveden její plný název se jménem provozovatele. Ve slušných provozovnách bývá umístěn originál nebo ověřená kopie živnostenského listu, kterou vám v každém případě musí na požádání předložit. V případě, že cestovní kancelář má statut právnické osoby, zjistěte, kdo je jednatelem společnosti, a tedy osobou zodpovědnou za všechny případné problémy. V neposlední řadě pak zkontrolujte, že vaše přihláška byla podepsána i zástupcem cestovní kanceláře a že jeho podpis je k přečtení. Součástí přihlášky na zájezd bývají i všeobecné informace a podmínky účasti. Bedlivě je prostudujte - hlavně zda vás kancelář také pojistila pro případ zrušení zájezdu z vaší strany a jaké jsou podmínky odstoupení od smlouvy.

Váš zájezd byl zrušen? Ze strany cestovní kanceláře tedy došlo k odstoupení od smlouvy. Máte nárok na úhradu veškerých vynaložených nákladů. Pokud se tak nestane, je načase obrátit se na některou z níže uvedených institucí. Nesplnila dovolená vaše očekávání? Pokud podmínky, za kterých jste si zájezd koupila, nejsou splněny, máte právo dodanou službu reklamovat. A co dělat, jestliže neodjedete, zájezd je zrušen a uhrazená cena vám nebyla vrácena? Vydejte se na oddělení Policie České republiky, a to v místě, kde vám zájezd prodali. Majitelé cestovní kanceláře se možná dopustili podvodu či zpronevěry. Učiňte příslušná trestní oznámení. Zároveň se rychle pusťte do vymáhání svých peněz právní cestou: podejte občanskoprávní žalobu. Současně podejte návrh na předběžné opatření, kterým soud zakáže disponovat movitými i nemovitými věcmi ve vlastnictví firmy. Jestliže jste platila na účet, požádejte soud o jeho obstavení. Jestliže kvalita dohodnuté služby neodpovídala tomu, co vám bylo poskytnuto, napište podrobný seznam výtek a ten zašlete i s žádostí o vrácení odpovídající části ceny cestovní kanceláři. Pamatujte již při svém pobytu na důkazy a neváhejte si připravit fotografickou dokumentaci. Domluvte se s ostatními účastníky zájezdu na společném postupu nebo je požádejte o případné svědectví. Pokud nejste schopna přesně vyčíslit rozdíl ceny v poskytnutých a objednaných službách, může vám přijít na pomoc soudní znalec se svým posudkem.