Musíte platit dluhy za své rodiče?

Vaše rodina podniká a krachuje. Čekají vás roky škudlení a splácení dluhu, za který nemůžete?

"Rodiče podnikají. Hrozil jim krach a já jsem s úděsem zjistila, že bych musela splácet jejich dluhy Zajímá mě, v kterých dalších případech se mě ještě toto ,příbuzenské' splácení týká." 

- Andrea, Ostrava

Nepřipadá v úvahu, abyste hradila dluhy za své příbuzné, pokud jste s nimi nepodnikala. Živnostenský zákon, který podnikání reguluje, v § 2 uvádí: "Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost." To však neznamená, že máte činnost rodičů pustit z hlavy, může vám totiž přinést mnohé záludnosti. Začněme tím nejhorším: co by se stalo, kdyby zemřela osoba, jejíž jste dědička? Pokud je její dědictví předlužené, což zjistíte z účetnictví, můžete dále provozovat zadluženou živnost a pokusit se ji přivést k zisku, nebo dědictví jako celek odmítnout. Takhle ale můžete přijít třeba o střechu nad hlavou, bydlela-li jste u rodičů. Jejich byt totiž do odmítnutého dědictví patří také.
Možná se vaši příbuzní snaží zachránit před krachem tím, že na vás přepíšou třeba dům.
Ovšem podle § 42 občanského případě byste o dům stejně zákoníku, který pojednává přišla. Jedinou možností by o "odporovatelnosti právního bylo prokázat, že jste nemohla úkonu", může věřitel vašich úmysl svých rodičů rozpoznat. rodičů prohlásit, že tento přepis Další problém může nastat je právně neúčinný, protože se v případě darů, které si s rodiči jím pokusili věřitele poškodit. věnujete. Pokud jejich hodnota Ten se svých nároků může přesáhne za dva po sobě jdoucí domáhat i soudně, a to po dobu roky částku 1 000 000 Kč, tří let, a může žádat uspokojení musíte zaplatit darovací daň. svých pohledávek i na osobě, Jestliže by vám dali třeba hi-fi na kterou byl majetek soupravu z firemního majetku převeden, tedy i na vás. V tom a vy byste to nenahlásila na finančním úřadě, jen s velkými obtížemi dokážete, že vám ji věnovali z lásky, a ne podle hesla Co je doma, to se počítá. Ještě tristnější situace může nastat, pokud byl na rodiče u soudu podán návrh na vyhlášení konkurzu. Podle § 15 jsou totiž právní úkony dlužníka učiněné šest měsíců před podáním návrhu na konkurz a po něm neúčinné!
I kdyby na vás tedy rodiče převedli, co mohli, zaručí vám jen hojnou účast na soudních jednáních a dlouhé dohadování s jejich věřiteli. U darování vzdálenějšími příbuznými je skutečnost obdobná. Dar mezi sourozenci nesmí za dva po sobě jdoucí roky přesáhnout částku 60 000 Kč a u cizích osob 20 000 Kč. Podmínka, že se nesmí jednat o majetek darovaný z firmy, stále platí.