Může vás šéf poslat ke gynekologovi?

Pokud se váš budoucí zaměstnavatel až příliš zajímá o vaše zdraví, ihned se důrazně ohraďte!

Ráda bych nastoupila jako recepční v hotelu. Můj zaměstnavatel po mně však chce, abych před přijetím absolvovala gynekologické vyšetření. Má na to vůbec právo? A co když potvrzení o prohlídce nedodám a oni mě kvůli tomu nepřijmou?

- Leona, Praha

Problematiku lékařských prohlídek před vstupem do zaměstnání upravuje § 28 zákoníku práce. Podle něj má zaměstnavatel povinnost zajistit, aby se jim budoucí zaměstnanec podrobil ještě před přijetím. Konkrétně pak tuto problematiku upravuje směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1967 věstníku MZ ve znění směrnice č. 17/1970 věstníku MZ. Míru jejich použitelnosti v roce 2000 odhaduji zhruba na deset až patnáct procent. Tento právní předpis však stále platí. Zdaleka ne ve všech případech je zaměstnavatel oprávněn vstupní prohlídku nařídit. § 8 směrnice totiž uvádí, že jí musí projít všichni pracující přijímaní do závodů, které mají vlastní zdravotnické zařízení, dále dorost a občané se změněnou pracovní schopností. Z toho jasně vyplývá, že v ostatních případech už záleží jen a jen na jeho rozhodnutí. Zaměstnavatel má povinnost vyžádat si lékařský posudek, zda jste, či nejste jako budoucí zaměstnankyně schopna ze zdravotního hlediska vykonávat povinnosti, které popisuje vaše pracovní smlouva. Ale to je vše. Lékař má sdělit organizaci jen svůj závěr a už ne žádné údaje o vašem zdravotním stavu! Ve vašem případě lze tedy uvažovat pouze o vyšetřeních, která se mohou stát podkladem pro to, aby mohl lékař prohlásit, zda práci recepční můžete, nebo nemůžete vykonávat. Mohlo by se jednat třeba o vyšetření ušní a krční, při kterém by příslušný odborník prozkoumal, zda dobře slyšíte telefon a jste schopná do něj dostatečně hlasitě a zřetelně mluvit. Zaměstnavatel by vás také mohl poslat na oční a neurologickou prohlídku, která by prokázala, že hotelového hosta uvidíte a dokážete učinit veškeré motorické pohyby, které pro vás z jeho přítomnosti vyplývají. Protože k práci recepční nepotřebujete ženské reprodukční orgány, nevidím z právního hlediska důvod, proč byste před nástupem do zaměstnání měla usednout do gynekologického křesla. Jak sama dobře víte, budoucí šéf po vás toto vyšetření vyžaduje z jediného důvodu: rád by dostal odpověď' na dotaz, jehož vznesení oficiální cestou je naprosto právně nepřípustné. Tato diskriminující, a tudíž protiústavní otázka totiž zní: "Vážená budoucí zaměstnankyně, nejste těhotná?" Avšak pouze ve stavebnictví jsou těhotenství, záněty rodidel, závažné klimakterické obtíže a funkční poruchy pohlavního ústrojí indikovány jako stavy, které vylučují práci v dané oblasti. A jelikož práce recepční v sobě kladení cihel nezahrnuje, dovoluji si vám doporučit, abyste vyšetření u gynekologa prostě odmítla. Pokud byste mohla prokázat, že jste nebyla přijata na základě tohoto odmítnutí, můžete zaměstnavatele zažalovat o náhradu vzniklé škody ušlého zisku. ·