Smějí vás jen tak zbavit svéprávnosti?

Přestože jste vážně nemocná, neznamená to, že musíte nutně ztratit kontrolu sama nad sebou.

Trpím počátečním stavem schizofrenie. Mí příbuzní se mě snaží zbavit svéprávnosti, aby mě tak donutili k dlouhodobému pobytu
v léčebně. Můžu se bránit?

- Vlaďka, Ostrava

Jakýkoli lékařský zákrok, tedy i hospitalizace, se váže na pacientův, tedy váš vlastní souhlas. Ovšem v případě, že se ke svému stavu nemůžete vyjadřovat, protože jste například ztratila vědomí, jednají za vás vaši příbuzní. Jestliže zůstáváte plné způsobilá k právním úkonům, nemůžou vás v psychiatrické léčebně držet proti vaší vůli, a to ani v případě, že objektivně toto léčení a péči potřebujete. Výjimku představuje pouze takzvané detenční řízení, na jehož základě se připouští, že vás mohou převzít do léčebny nebo vás v ní držet, aniž s tím souhlasíte. Návrh na jeho zahájení podávají ústavy zdravotnické péče a upravují ho ustanovení paragrafů 191a až 191g občanského soudního řádu. Jiná věc je ale omezení či zbavení vaší osoby právní způsobilosti (laicky nazývané zbavení svéprávnosti), kterým se zabývají paragrafy 18fi až 189 občanského soudního řádu Tady jde o řízení "beznávrhové", což ovšem v praxi znamená, že návrh na jeho zahájení může podat kdokoli, tedy i vaši příbuzní. V takovém případě by vám byl ustanoven opatrovník, jímž se může stát opět někdo z nich, ale jiná osoba než podavatel návrhu. Pak by vám soud výčtem určil, jaké právní úkony nesmíte vykonávat: může jít například o to, s jak vysokou peněžní částkou byste směla sama nakládat. Lze také soudně rozhodnout o tom, že souhlas k vašemu léčení bude napříště dávat opatrovník, nikoli vy sama. Omezení či zbavení právní způsobilosti je dost drastické opatření. Domnívám se, že nejdříve by se měla vyčerpat řada jiných kroků a zapojit do problému další osoby, které s ním mají něco společného. Za nejdůležitější pokládám zjistit, jaký je váš skutečný zdravotní stav a také prognóza vývoje vaší nemoci. Tyto informace však nelze získat bez vašeho písemného souhlasu. Nesvéprávnost se často spojuje s mimořádně nízkým IQ nebo stařeckou demencí, na první pohled tedy nic, co by se mohlo týkat čtenářek Cosmopolitanu. Úplně se však zapomíná na skutečnost, že při těžké autonehodě, ke kterým dochází dost často, může snadno dojít i k vážnému úrazu hlavy, jehož následky jsou stejně závažné jako třeba vrozená intelektuální nedostatečnost. Není proto od věci zamyslet se ještě v plné síle nad tím, jaký by byl váš osud a kdo by o vás rozhodoval v případě, že byste pozbyla schopnosti starat se a rozhodovat sama za sebe.