Znásilnil vás atypicky? Pak vás neznásilnil.

Pouze "omezil vaši osobní svobodu, vydíral vás nebo utiskoval".

V jednom rozhlasovém pořadu jsem slyšela, že pojem "znásilnění" nezahrnuje orální nebo anální soulož vykonanou na oběti, a proto se tohle násilí u nás nedá stíhat jako znásilnění. Je to pravda?

Trestní zákoník už sice prošel řadou novel, jenže jeho základ tvoří zákon přijatý již v roce 1961. Stručná odpověď' na váš dotaz tedy zní: je to pravda. Současný trestní zákoník se zabývá lidskou sexualitou v řadě ustanovení, přičemž rozlišujícími skutečnostmi je "kdo, s kým a jak". ¨

Trestné činy, které bychom řadili pod "sexuální", jsou popsány v hlavě osmé, oddílu druhém trestního zákoníku jako trestné činy proti lidskosti. Především se mezi ně řadí znásilnění podle § 241, které je popsáno jako "násilné donucení ženy k souloži". Co z tohoto ustanovení plyne? Například že znásilnit muže nelze, i kdyby jeho reakce byla čisté tělesného charakteru a udála se proti jeho vůli. Totéž se týká i případu muže, který je "znásilněn" jiným mužem - ani v tomto případě se znásilnění ve smyslu trestního zákoníku nekoná. Jistě, jedná se o trestné činy, ovšem o takové, které nejsou zařazeny pod trestné činy proti lidské důstojnosti, ale pod trestné činy proti svobodě. Pachatel se na nich dopouští í bud' trestného činu omezování osobní svobody podle § 231, nebo vydírání podle § 235 (to když dotyčného přinutí k dané činnosti pohrůžkou násilí nebo násilím samotným), případně útisku podle § 237, který se vztahuje na ty případy, kdy je obět' donucena k nějakému jednání v tísni či v závislostí. Takovým pěkně "sexuálním" paragrafem je § 242 - pohlavní zneužívání. Při jeho zkoumání totiž přijde na přetřes "kdo a s kým". Pokud spolu souloží dvě osoby starší patnácti let, nic se neděje - jedná se o naplňování sexuálních zájmů vyzrálých lidských jedinců. Problémy nastanou, jestliže si souložící dvojice dovolí nemít narozeniny ve stejný den a jeden z partnerů je starší a druhý mladší patnácti let. I když mezi nimi panuje naprostá shoda jak v zájmech, tak v prožitcích, ten starší se činností, kterou třeba již předtím drahnou dobu provozoval, počne dopouštět trestné činnosti a hrozí mu odnětí svobody až na osm let. A když až dodatečně zjistíte, že jste potkala jedince, jehož náruživost a vyspělost nejsou přímo odvozeny od jeho věku, nezbývá mi jako advokátce nic jiného než vám poradit to, co radil doktor Plzák při debatách o manželské nevěře: zatloukat, zatloukat, zatloukat. Jedinou souloží, kterou se můžete dopustit pohlavního zneužívání, je totiž jen a pouze strohé proniknutí jedním pohlavním orgánem do druhého pohlavního orgánu. Otázkou zůstává, zda by se v rámci judikatury náhodou souloží nemyslela kopulace pouze v klasické poloze - tvůrcům zákona by to bylo zajisté podobné. O pohlavním styku se ve slušné společnosti totiž nehovoří. Vše ostatní včetně orálně-análně-dotykových a muchlavých akcí podle nich soulož není. Nepřeji nikomu nic zlého, ale když se chystá novela trestního zákona: jak vysvětlit zákonodárcům, že jakákoli vynucená sexuální aktivita je proti lidské důstojnosti a je jednoznačně znásilněním? ·