Nejde o to co se říká, ale KDO to říká

Hlavně důstojně a neadresně!

Ze života advokáta ex offo

Včera navečer mi zavolali dosti zoufanlivě z jednoho pražského soudu, že potřebují hned na druhý den ráno nějakého advokáta ex offo a že jim nikdo nebere telefon anebo jsou všichni advokáti na dovo

Účast na celosvětové konferenci Women Delivery 2023 a navázání spolupráce s mužským hnutím Equimundo

Zakladatelka kanceláře Klára A. Samková se zúčastnila ve dnech 17. - 20. 7.

Právní zastupování JUDr.Jindřicha Rajchla

Advokátní kancelář Kláry Samkové převzala právní zastupování JUDr.Jindřicha Rajchla v jeho stíhání Českou advokátní komorou.

Upozornění

Dne 12. 7. 2023 bylo jménem naší kanceláře rozesláno několik spamových emailů z adresy alena.jelinkova@lawyers.cz. Na tyto zprávy prosím neodpovídejte a ze své emailové schránky je smažte.

Stanovisko Advokátní kanceláře Klára Samková k nálezu Ústavního soudu III ÚS 1775/22

Dne 30. května 2022 (úterý) vydal Ústavní soud nález ve věci úpravy poměrů k nezletilému, kde advokátní kancelář Kláry Samkové řadu let zastupovala jak před obecnými soudy, tak před Ústavním soudem, stěžovatele – otce nezletilého.

Diploma thesis „The right of a parent to contact with a child and its regulation“

We thank one of our clients that he let translated one quite interesting diploma thesis, written by Ms. Kamila Kaplanová, on the theme "The right of a parent to contact with a child and its regulation". We hope that this text can help our other clients, too. With the permission of the sponsor of the translation, we put it on this web site. Thank you, Mr. E.S.!

IMPORTANT INFORMATION ON OFFICE OPERATION DURING CORONAVIRUS EPIDEMY

Dear clients, we would like to inform you that due to the coronavirus epidemic our office opening hours are changing as shown below:

Klára Samková

Otázky pro kandidáty do funkcí v orgánech ČAK

Klára Samková napsala kandidátům do představenstva ČAK, kontrolní rady a kárné komise obsáhlý dopis, ve kterém vznáší na kandidáty velmi specifické dotazy týkající se fungování České advokátní komory a její prezentace navenek, komunikace se členy ČAK či zastoupení žen v orgánech ČAK. Tento dopis také Klára Samková zveřejnila na svém soukromém facebookovém účtu. Níže naleznete jeho úplné znění.

Pages