Kauza „autogramiáda knihy Kláry Samkové Proč islám nesmí do Česka“ (Brno, 21. 10. 2016)

V následujících řádcích se pokusíme zreflektovat celé dění kolem nedávno proběhlé „zrušené“ autogramiády knihy Kláry Samkové „Proč islám nesmí do Česka“, která byla naplánována na pátek 21. října 2016 v knihkupectví Barvič a Novotný v centru.

 Zpočátku vše vypadalo na bezproblémový průběh celé akce. Jejím pořadatelem bylo nakladatelství Bondy (které knihu vydalo) spolu s výše zmíněným brněnským knihkupectvím Barvič a Novotný (spadající do sítě prodejen Kanzelsberger, adresa Česká 13, Brno). Akce byla řádně domluvena a nakladatelství zajistilo veškeré propagační materiály a pozvánky, které následně začalo v dostatečném předstihu rozesílat. S ohledem na dlouholeté osobní vazby jak majitele nakladatelství Bondy, Dr. Luboše Koláčka, tak i Kláry Samkové právě na Brno projevila o akci mimořádný zájem brněnská regionální média.
 
O propagaci akce se starala i samotná autorka knihy Klára Samková, která pozvánku sdílela na všech svých komunikačních kanálech (facebookových účtech a stránkách a webových stránkách své advokátní kanceláře i soukromých), navíc Klára Samková také vytvořila na facebooku samostatnou událost pro snazší sdílení a zvaní zájemců na tuto akci. Ti se skutečně brzy začali hlásit a cca 2 dny před konáním akce tak bylo na akci neoficiálně přihlášeno asi 30-50 lidí se statusem buď „mám o akci zájem“ či „zúčastním se“.
 
Samotné knihkupectví pak několik dní před akcí vytvořilo na své facebookové stránce vlastní událost vztahující se k autogramiádě. Akce byla původně prezentována nakladatelstvím jako „slavnostní křest knihy“, byť ten proběhl již dříve, a to krátce po vydání knihy v září 2016 v pražském Café Louvre za účasti veřejnosti i zástupců médií.
 
Několik dní před konáním akce se ovšem o brněnské autogramiádě dozvěděla určitá skupina osob, která by sebe sama nejspíše klasifikovala jako odpůrci Kláry Samkové coby osoby, resp. odpůrci jejích názorů. Tito lidé o Kláře Samkové tvrdí, že je rasistka a xenofobka, případně extrémistka. Informace se mezi nimi rychle rozšířila, zejména s přihlédnutím k tomu, že jde o úzce propojenou skupinu osob sdružujících se dle dostupných informací jednak kolem určitých internetových médií, kam mnozí z nich přispívají, případně kolem určitých studijních oborů filosofických a sociálních fakult veřejných univerzit v Praze či Brně, neziskových organizací či osob, které jsou na tyto skupiny nějakým způsobem napojené a sympatizují s jejich názory. Tato skupina osob došla k názoru, že konání autogramiády knihy Kláry Samkové, zabývající se islámem, není v Brně vhodné, a to i přes fakt, že podobná akce proběhla bez problémů již o několik dní dříve a s velkou účastí zájemců, čtenářů a zástupců nakladatelství Bondy také v Ostravě.
 
Tato skupina osob následně podnikla kroky k tomu, aby konání ohlášené akce zabránila. Přesunuli se na facebookové stránky knihkupectví či přímo k události vytvořené knihkupectvím, a tam z různých profilů (z nichž mnohé mohly být navíc falešné) opakovaně a každý zvlášť vyjadřovali přání, aby se akce nekonala, případně otevřeně vyhrožovali knihkupectví bojkotem či dehonestací za uspořádání takové akce. Docházelo i k dehonestacím samotné autorky knihy, tedy Kláry Samkové, která byla touto skupinou osob urážena, zesměšňována, obviňována z podpory nacismu, rasismu, xenofobie, islamofobie atd., některé příspěvky měly charakter sexuálních verbálních útoků a sexuálního zesměšňování. Příspěvky byly přidávány touto skupinou během celého dne, aby se navodilo zdání, že jde o náhodné zákazníky knihkupectví, kteří v žádném vzájemném spojení nejsou, ovšem frekvence příspěvků se prudce zvýšila ve večerních a zejména pozdně nočních hodinách, když ona skupina stále ještě na své aktivity nedostávala žádnou očekávanou reakci ze strany knihkupectví, tedy se zdálo, že jejich přání autogramiádu nepořádat nebude vyslyšeno a akce se bude konat dle plánu. „Aktivisté“ zvýšili své úsilí a výsledkem nakonec bylo to, že ona událost byla správci stránky knihkupectví Barvič a Novotný zrušena.
 
Knihkupectví následně zveřejnilo informaci, že „kvůli odporu zákazníků“ skutečně RUŠÍ CELOU AUTOGRAMIÁDU, za což se jim od „aktivistů“ dostalo dokonce ještě poděkování.
O internetovém útoku máme několik důkazů ve formě „printscreenů“, když na jednom se dokonce jeden z facebookových útočníků chlubí, že vběhl do prodejny a výhružkami přinutil vedení akci zrušit. Moc si svou aktivitu pochvaluje.
 
Protože však ze strany knihkupectví nikdo se samotnou autorkou knihy Klárou Samkovou o zrušení akce nekomunikoval, na jejích stránkách a facebooku ona událost zůstala zveřejněna. Výše zmíněná skupina osob, která zrušení akce dosáhla, to brzy zjistila a rozhodla se své aktivity (totožné s těmi, které použila na facebookové stránce knihkupectví Barvič a Novotný) přesunout právě na tuto událost. Vše probíhalo v nočních hodinách – pravděpodobně „aktivisté“ předpokládali, že stránky Kláry Samkové jsou v tuto dobu bez administrace a jejich příspěvky tak zůstanou zveřejněny a o jejich „vítězství“ se dozví více lidí. Osoba působící ve vedení jistého levicově zaměřeného internetového média zároveň rozeslala pozvánky na událost asi 300 osobám ze svého seznamu přátel, tedy oněm evidentním odpůrcům Kláry Samkové. Právě od těchto osob či osob s nimi dále propojených pak pod FB událostí začaly přibývat příspěvky obdobného obsahu jako na události knihkupectví, a to s frekvencí cca 2 příspěvky za minutu.
 
Toto již bylo adminem stránky Kláry Samkové vyhodnoceno jako útok trollů. Pozvánky odeslané výše zmíněnou osobou byly odstraněny a jejich adresáti na stránkách události zablokováni. Následně byly odstraněny i jejich příspěvky. Poté bylo administrátorem stránky změněno nastavení přístupu do diskuse k události tak, aby příspěvky musel nejprve schvalovat správce. Ani to ovšem v pozdně nočních hodinách některé z ještě nezablokovaných „aktivistů“ neodradilo v dalším psaní, sestávajícím povětšinou z hanopisů na Kláru Samkovou. Je pravděpodobné, že si mysleli, že jejich příspěvkovou palbu schytává sama Klára Samková a že bude tak hodná, že ony příspěvky zveřejní. Což jim bohužel administrátor stránky nesplnil a vzhledem k pokročilé hodině celou diskusi k události zrušil, ovšem událost ponechal zveřejněnou. O proběhlém útoku i reakci knihkupectví ihned informoval také osoby zajišťující samotné Kláře Samkové bezpečnost na akcích.
 
Následující den, tedy ve čtvrtek 20. 10. 2016 informovalo knihkupectví Barvič Novotný také samotné nakladatelství Bondy. To následně kontaktovalo jak Kláru Samkovou, tak vyjádřilo údiv a znepokojení nad tímto postupem. Kláru Samkovou ze strany knihkupectví nekontaktoval nikdo.
 
Autorku knížky pochopitelně takovéto jednání znechutilo a rozhořčilo. Rozhodla se, že i přes zrušení oficiální akce se do Brna dostaví, zejména s přihlédnutím ke čtenářům a zájemcům o její podpis, kteří se na akci přihlásili a které nechtěla zklamat. Přístup jak svých odpůrců, tak samotného knihkupectví Barvič a Novotný, zkritizovala a odmítla v prohlášení, které zveřejnila na svých stránkách. V tomto prohlášení také vyzvala další zájemce o akci k tomu, aby přišli alespoň před budovu knihkupectví, aby tak vyjádřili svůj nesouhlas s tímto děním a jednáním. Na což reagovali lidé kladně a na akci se dále hlásili. Zvýšil se také zájem o knihu samotnou – přibylo lidí, kteří si objednávali podepsanou knihu Kláry Samkové přímo u ní. Podle následných informací od knihkupectví Barvič Novotný se prodaly všechny výtisky knížky K. Samkové „Proč islám nesmí do Česka, které byly na prodejně. Od dalších účastníků akce jsme se dozvěděli, že si museli knížky pracně shánět v okolních knihkupectvích, takže knížka byla prakticky v centru Brna vyprodaná.
 
V inkriminovaný den, tedy v pátek 21. 10. 2016, se Klára Samková s mírným zpožděním dostavil před budovu knihkupectví Barvič a Novotný v České ulici. Tam na ni již čekalo nemalé množství zájemců o knížku a podpis. Autogramiáda proběhla venku na ulici před knihkupectvím, z knihkupectví nikdo neposkytl autorce ani stolek či židli. Za pozornost stojí, že bezpečnost celé akce zajišťovalo hned několik policistů, hlídkujících před knihkupectvím s tím, že „zajišťují bezpečnost“. Za rohem od knihkupectví pak parkovala dodávka s policejními těžkooděnci, kteří však nezasáhli. Pikantní bylo, že v momentě, kdy se před knihkupectvím objevila autorka, přijel rovněž před knihkupectví velký popelářský vůz. Pouze na opakované žádosti osob, kteří přišly na danou akci, popeláři (pokud to byli popeláři) odjeli. Po skončení autogramiády se Klára Samková rozhodla ještě krátce zavítat přímo do knihkupectví Barvič a Novotný, které jí akci zrušilo. Pobyla zde několik minut, podepsala několik dalších knih a vyfotila se se čtenáři. Dle svědectví účastníků bylo v samotném knihkupectví Barvič a Novotný v době autogramiády k dispozici jen několik kusů výtisků knihy, jejíž autogramiáda měla proběhnout. Došlo tak k nevídanému (a odpůrci Kláry Samkové zřejmě i nevítanému) jevu, kdy se podařilo vyprodat všechny knihy Kláry Samkové „Proč islám nesmí do Česka“, a to po akci, která oficiálně ani neproběhla a knihkupectví si ji zřejmě nepřálo.
 
K. Samková také promluvila se zástupcem vedoucí daného knihkupectví a sdělila mu, že jí je opravdu líto, že knihkupectví její autogramiádu odmítlo, a to zejména z důvodu osobního vztahu jí samotné i její rodiny k danému knihkupectví a ke knihkupectví Kanzelsberger obecně. V tomto knihkupectví Barvič Novotný totiž proběhla v roce 1994 první autogramiáda autorky, a to s knížkou „Moje cesta za Scarlett“. Kromě toho zástupci vedoucí připomněla, že její matka učila v 60. letech na Střední knihovnické škole v Brně, takže řada knihkupců nejstarší generace jsou jejími žáky, kteří dosud na svou paní profesorku s láskou vzpomínají. Na střední knihkupecké škole v Brně také zakončila svou pedagogickou činnost. Dlužno dát panu zástupci vedoucí k dobru, že při rozhovoru se evidentně cítil velmi trapně a snažil se K. Samkové vysvětlit, že chtěli zejména zabránit střetům ideologických odpůrců K. Samkové a jejích příznivců mezi regály knih.
 
Na tomto místě je nutno se podívat na věc z hlediska práva:
Autogramiáda knížky byla zrušena na základě kyberšikany jak Knihkupectví Barvič Novotný, tak i Kláry Samkové, a to za podpory přímých výhružek ze strany kyberšikanovatelů, jejichž totožnost je známa. Za naprosto absurdní je nutno považovat situaci, kdy jedním z čelných kyberšikanovatelů, který navíc osobně přišel do knihkupectví vyhrožovat, je zaměstnanec státní správy. Zde je nutno uvést, že tito kyberšikanovatelé se dopustili trestného činu/přečinu útisku ve smyslu ust. § 177 Trestního zákona, který říká, že „Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“
 
Z průběhu celého kyberútoku je zřejmé, že to byli odpůrci Kláry Samkové, nikoliv její příznivci, kdo vyhrožoval násilím, a právě touto pohrůžkou násilí přinutili knihkupectví ke zrušení akce, čímž byl trestný čin útisku dokonán.
 
Je skutečně více než smutné, že se majitel knihkupectví Barvič Novotný, společnost KANZELSBERGER a.s., jednající svým předsedou představenstva JANEM KANZELSBERGEREM tomuto kriminálnímu násilí podvolil – a tím jej vlastně schválil!
 
Klára Samková vnímá toto jednání pana Jana Kanzelsbergra, o jehož osobní rozhodnutí se mělo jednat, jako podvolení se zlu, protiprávnímu nátlaku a zejména jako zpronevěření se odkazu českých knihkupců, počínaje Václavem Matějem Krameriem, přes prvorepublikové nakladatele a knihkupce, kteří vždy stáli po boku českému národu, prosazovali jeho zájmy a byly mu oporou v dobách nastupující i probíhající totality. S lítostí konstatujeme, že pan Kanzelsberger se tomuto tlaku nevzepřel a přispěl svým jednáním k omezování svobody slova v České republice. Proto vyzýváme Svaz knihkupců a nakladatelů, aby se od tohoto jednání společnosti Kanzelsbeger, a.s. distancoval, jako od jednání nehodného jejich stavu. Pana Jana Kanzelsbergra pak vyzýváme, aby se alespoň dodatečně připojil k trestnímu oznámení Kláry Samkové a nakladatelství Bondy, které knihu „Proč islám nesmí do Česka“ vydalo, neboť je rovněž stranou protiprávním jednáním „aktivistů“ poškozenou.
 
Klára A. Samková, autorka