HN: Jak vysoudit omluvu

Bylo by to vlastně jako v případě, kdy se člověk soudí v civilním řízení - například o odškodnění za chybný zákrok lékařů či omluvu za urážku. Také musí sám nosit soudci důkazy ve svůj prospěch.

Novinka by se vztahovala na méně nebezpečné trestné činy. Experti ministerstva uvádějí ty, u nichž má na potrestání pachatele větší zájem poškozený než společnost.

Týkalo by se to třeba pomluvy, poškozování spotřebitele, poškozování cizího majetku z nedbalosti či krádeže ochranné známky. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že tato změna, součást připravovaného nového trestního řádu, je v zahraničí běžná. A prý se tam také osvědčila.

"Vycházíme jak z dobrých zkušeností s rakouským trestním řádem z roku 1873 a uherským z roku 1896, tak i ze zahraničních právních úprav," říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Zuzana Steinerová.

Ostatně právě proti pomluvě někteří právníci brojí už dlouho a nejraději by ji z trestných činů vyškrtli.

"Policii a státní zástupce taková trestní oznámení jen zdržují, skutek se špatně dokazuje a málokdy věc dojde až k soudu," říká Zdeněk Kühn, docent práva na Univerzitě Karlově a soudce Nejvyššího správního soudu.

Jiní právníci ale z téhle pasáže nového trestního řádu nadšeni nejsou.

"Je zvláštní, že se stát vzdává vlivu nad vyšetřováním některých trestných činů," poznamenala advokátka Klára Veselá-Samková.

Člověk bude podle návrhu moci vzít soukromou žalobu zpět, a to až do chvíle, než se v závěru líčení odejde soud poradit o rozsudku. Pokud soud dospěje k závěru, že to nebyl trestný čin, už ji nebude moci podat znovu.

K soudu by se žaloba znovu dostala jen tehdy, kdyby státní zástupce uviděl v případu nebezpečnější věc, než se původně zdálo.

Zákaz fotbalu

Nový trestní řád má kromě posílení odpovědnosti státních zástupců také upravit institut korunního svědka nebo zavést předběžná opatření, díky nimž bude možné zakázat obviněnému, aby do vynesení rozsudku chodil na některá místa - třeba na fotbalové zápasy, kde se popral, nebo do heren, kde prohrával ukradené peníze.

Součástí návrhu je i ochrana obětí trestných činů, které by v budoucnu mohly mít větší možnost získat u soudu náhradu škody za osobnostní újmu.

Zároveň dostanou šanci stát se, jak říkají právníci, účastníky řízení, a podat tak například odvolání proti osvobozujícímu rozsudku nad pachatelem, který je zranil nebo okradl.