Řešení sporů a pochvaly

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s účinností od 1. února 2016, má klient - spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu mezi ním a advokátní kanceláří. Účelem mimosoudního řešení sporu je umožnění dohody mezi klientem a advokátní kanceláří, a to se značnými úsporami časovými i finančními.

K řešení spotřebitelského sporu je na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 5. února 2016 příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, k níž je potřeba návrh na zahájení mimosoudního řešení směřovat. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Mimosoudní řešení sporu se zahajuje pouze na základě návrhu klienta, nikoli advokátní kanceláře. Předpokladem návrhu je předchozí uplatnění práva, které je předmětem sporu, u advokátní kanceláře. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy klient uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokátní kanceláře poprvé. Cílem mimosoudního řešení je dosažení písemné dohody mezi účastníky, není zde vydáno žádné rozhodnutí. Mimosoudní řešení sporu není zpoplatněno a musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení.

Pro více informací o mimosoudním řešení sporu se může klient obrátit na advokátní kancelář, Českou advokátní komoru, Českou obchodní inspekci nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Další podrobnosti o mimosoudním řešení lze nalézt rovněž přímo v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.