Problematické sousedské vztahy - jak čelit (nejen) sousedské šikaně

Po odvysílání pořadu ČT "Máte slovo" dne 28. 3. 2013 na téma sousedské vztahy a šikana sousedů, jsem byla zahrnuta e-maily a zprávami, dožadujícími se rad. Tak jsem pár hlavních rad zformulovala níže:

1)      Buďte absolutně důslední. Pište vždy doporučeně na doručenku, Snažte se adresovat stížnost vícero (dvěma) adresátům, neb tím eliminujete možnost, že jeden adresát si bude myslet, že není pod kontrolou a vaši stížnost „kopne pod stůl“. Na druhou stranu nerozesílejte stížnost jak podle rozdělovníku předsednictva vlády na 30 adres – pak to nebude šetřit nikdo.

2)      Pakliže máte dojem, že Policie nešetří jak má, obraťte se se stížností na GIBS (Generální inspekce bezpečnostních složek). V „místních poměrech“ ke kterým sousedská šikana patří, je velký prostor pro korupci. Říkám to nerada, leč moje dosavadní zkušenosti mluví jasně. Vzpomeňte přitom na první stížnosti asistentek sexuálního násilníka MUDr. Bartáka - taky byly zakopnuty pod stůl a k šetření došlo, až když šlo dívkám o život. Neváhejte tímto argumentovat! Kromě správného užití trestního řádu a zákona o policii musí mít činnost policie též svou vnitřní logiku – pokud ji nemá, je něco špatně…

3)      I státní zástupce má své nadřízené. V případě pochybností se neváhejte na ně obrátit!!

4)     Od 1. 1. 2010, kdy vstoupil v platnost nový Trestní zákoník, platí zásada tak zvané subsidiarity trestního práva. To znamená, že k trestnímu postihu má dojít až tehdy, jestliže jsou vyčerpány ostatní možnosti nápravy, včetně občanskoprávního. Proto je zcela na místě, když proti šikanoznímu jednání souseda využijete ust. §11 – 15 Občanského zákoníku a podáte žalobu na ochranu osobnosti. §§ 11 OZ totiž říká:

„Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.“

Podle tohoto ustanovení můžete řešit naprostou většinu svých sousedských problémů. Můžete přitom žádat náhradu nemajetkové újmy – tedy peníze. A ty mohou bolet vaše šikanující sousedy víc než trestní postih! Navíc má žaloba na ochranu osobnosti dvě zásadní výhody: 

a.       platí o ní totéž, co platí pro všechny občanskoprávní žaloby, totiž, že soud ji MUSÍ projednat!  Jste to tedy vy, kdo je „pánem sporu“ a nemusíte se doprošovat policie, aby konala… (ano, nevýhodou jsou soudní náklady a riziko prohry a z toho plynoucí riziko dalších nákladů.)

b.      u žalob na ochranu osobnosti platí „obrácený gard“ v dokazování. U všech žalob platí, že ten, kdo žaluje, musí také dokazovat to, co tvrdí. U žalob na ochranu osobnosti je dokazování vedeno tak, že žalovaný se musí vyvinit – tady musí prokázat, že to není tak, jak tvrdí žalobce… ať tedy prokáže, že pes celé noci nevyje tak, že to obtěžuje celé okolí, ať prokáže, že neplive a neuráží souseda na zahrádce, že mu nepolil chemikálií stromy, nevytlačil jej ze silnice svým autem…. Prostě žalovaný musí prokázat, že NENÍ pravda to, co tvrdíte….

5)      Je otázka, zda se bránit či nebránit. Každý psychiatr vám řekne, že obrana psychopata nebo prostě i jen zlého člověka rozzuří: dovolujete si totiž „rušit jeho (psychopatologické) kruhy“. Avšak tím, že se bránit nebudete, si vůbec nepomůžete. Jednoznačně ukázat, že se dotyčnému postavíte – a také to udělat – je jediná strategie, která z dlouhodobého hlediska pomůže. Prostě postavit nekompromisní hráz. Pamatujte přitom na pravidla starobylého bojového umění Aikido, které pracuje s tím, že sílu protivníka přesměruje proti samotnému útočníkovi. Advokáti tuto starou znalost vtělili do svého úsloví, že „nejlepším spojencem je blbost protistrany“.

6)      Nezapomeňte na důkazy. Mobil nastavený tak, že může na jedno stisknutí začít nahrávat. V autě na čelním skle kameru, snímající provoz před vámi (ach jo – jak já ty kamery nesnáším!) Pravidelná fotodokumentace předmětu, vůči kterému směřuje útok vašeho šikanisty...

7)      Velmi pomáhá medializace. Neváhejte nechat dát vyrobit velmi jednoduché webové stránky, dejte na ně všechny informace – pozor na citlivé údaje!! Nesmí se uvádět data narození, rodná čísla, bydliště, telefony, e-mailové adresy, pozor na fotografie, zejména nezveřejňovat fotografie útočící osoby a pozor hlavně na ochranu nezletilých dětí… Klidně na ně „pověste“ i dokumenty, vztahující se k vašemu případu, musíte ale na nich opět začernit citlivé údaje třetích osob….

Ano, já vím, je to drahé, je to únavné, vysilující. Jediná možnost, jak ale věc dotáhnout do vítězného konce, je naprostá důslednost! V momentě, kdy umdlíte a řeknete si, že se na to můžete vy....., má vás protistrana na kolenou, dokončí svůj nekalý zámysl a veškeré energie, kterou jste před tím věnovali do své obrany, je zcela na nic.. Důslednost a důslednost a opět jen důslednost je jediné, co pomůže. Pamatujte, že i Hloupý Honza věděl, že k princezně vede cesta přes hloží, klikatá a pouští a nikoliv ta přímá, snadná, ba bezpracná…

Dále viz: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo/