Proč nesmím platit hotově, ale jen přes konto?

Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci nutí mého syna platit poplatek za kolej převodem z účtu na účet a odmítá přijímat platby v hotovosti. Chtěla bych vědět, zda existuje nějaké zákonné oprávnění takto postupovat, a pakliže ano, o které se jedná. Prostě na základě jakého úředního výnosu lze zdejší studenty nutit k založení účtu. Nebo je správa kolejí povinna nabízet i možnost hotovostní platby?
Judita Jandová
Univerzita Palackého v Olomouci popírá, že by studenti neměli možnost hradit poplatek za ubytování na koleji hotově. Studenti mají možnost si vybrat, jakou formou zaplatí - a vyplývá to i z řádu vysokoškolské koleje a směrnic pro výběr poplatků, které Správa kolejí a menz vyvěšuje na svých internetových stránkách (http://skm.upol.cz). Jiná věc je, že se správa snaží tento způsob platby ztížit a omezit. Na webových stránkách se píše, že přijímají platbu "na dřevo", jenom když student na kolej nastupuje nebo pobyt končí. Jinak musí při každé hotovostní platbě přidat 25 korun manipulačního poplatku. "Máme 5000 ubytovaných, kdyby všichni platili hotově, kumulovalo by se nám měsíčně osm až devět milionů korun, bylo by potřeba to vybírat, zabezpečit, to všechno stojí peníze," zdůvodňuje ředitelka Správy kolejí a menz Božena Pirklová, proč škola vyvíjí tlak na platbu přes účet.
Podle právních expertů nemá univerzita žádné zákonné oprávnění nařídit studentům platbu přes účet. Je to ovšem zapeklitý právní problém, protože zároveň neexistuje norma, která by jí to zakazovala.
"Není jediný judikát, který by poskytoval vodítko, jak v takových případech postupovat," říká advokátka Klára Veselá-Samková. "Můžeme se opřít jenom o článek 4 ústavy, podle něhož nikdo nemůže být nucen k chování, které mu zákon nepřikazuje." Podle názoru Veselé-Samkové by příslušný rektorát takový spor zřejmě prohrál, protože by nucenou platbu z účtu mohl soud považovat za diskriminující podmínku. "Platidlem v České republice jsou hotové peníze, v zákoně není povinný elektronický bankovní styk."
Ptali jsme se Boženy Pirklové, ředitelky správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, a Kláry Veselé-Samkové, advokátky