stížnost proti sčítání lidu

K Ústavnímu soudu míří stížnost proti sčítání lidu

Ústavnímu soudu České republiky v Brně byla ve čtvrtek 17. března doručena prostřednictvím advokátní kanceláře Klára Samková stížnost proti aktuálně probíhajícímu sčítání lidu, domů a bytů. Stěžovatelka paní Klára Burešová z Kunovic se domáhá vydání předběžného opatření, aby Český statistický úřad pozastavil veškeré přípravné práce a domáhá se také vydání nálezu Ústavního soudu, aby se nemusela účastnit sčítání, byl zrušen Zákon č. 296/2009 o sčítání lidu, domů a bytů kvůli rozporu s Listinou základních práv a svobod. Žádá také vydání nálezu, že se Českému statistickému úřadu zakazuje nakládat se získanými daty a na své náklady je povinen je bezpečně zničit. Ústavní soud si zřejmě bude muset pospíšit, protože rozhodným dnem ke sčítání je 26. březen.