Visíš mi půl mega, máti

může říct každé dítě, kterému matka zabraňovala styku s jeho otcem. Iniciativa ministryně Džamily Stehlíkové tomu nezabrání.

Pokud dítě starší čtrnácti let projeví před soudem svoji vůli, u kterého rodiče chce být, nebude mít dle nové iniciativy ministryně Džamily Stehlíkové soud jinou šanci, než se jeho přání bezpodmínečně podvolit.

Ačkoliv se to možná zdá absurdní, s návrhem paní ministryně nesouhlasím, a to dokonce z několika zcela protikladných důvodů.

První výhrada se týká věku čtrnácti let. Proč zrovna čtrnáct??? Za svou patnáctiletou praxi advokátky zabývající se rodinným právem jsem se totiž setkala s názory dětí mnohem a mnohem mladších, které byly schopny svůj názor vyslovit a zcela kompetentně jej obhájit. Pozoruhodnou zkušenost mám s mladšími školními dětmi, které zejména dbají na spravedlnost a urputně odpočítávají dny strávené s tatínkem a s maminkou, aby byly napůl. Takovéto děti bývají velmi často jedinými rozumnými tvory v rodinných přích. Nikdy nezapomenu na svůj přímo freudovský "přeblept " v jedné svojí závěrečné řeči, když jsem u velmi vypjatého soudního jednání soudu navrhla, aby svěřil rodiče do péče nezletilého. Oba rodiče byli vysoce erudovaní lékaři a chlapci bylo asi dvanáct. Z nonverbální komunikace všech tří soudců jsem vyrozuměla, že pokud by to bývalo jen trochu možno, mému návrhu by velmi rádi vyhověli….

Dalším důvodem, proč jsem proti, je ovšem manipulovatelnost dítětem. Syndrom zavrženého rodiče není legrace, kterou si vymysleli psychologové z nudy, ale strašné psychopatologické pokřivení osobnosti, které vede přímo ke vzniku osob, které např. prof. Koukolík nazývá deprivanty: to jsou osoby, které se sice nedopouštějí trestných činů, ale svým jednáním a chováním otravují vzduch na míle daleko. Z nich se rekrutují notoričtí stěžovatelé, šikanující jedinci a taky ti, kteří za každou cenu musí být nad někým nadřazeni a ty podřízené se cítí plně oprávněni pěkně zadupnout.

Nejstrašnější na tom je, že dítě, které je pod vlivem programujícího rodiče, nemá vůbec šanci se samo programování ubránit, ba často je ani nemůže rozpoznat. Byla jsem svědkem toho, jak k soudu přišel právě čtrnáctiletý chlapec, který posléze vypověděl, že svého otce nenávidí a že jej nikdy nechce vidět... Mohl si opravdu učinit nezávislý názor, když jej naposledy viděl ve třech letech a od té doby byl jen každých čtrnáct dnů odstraňován z domova svojí matkou, aby ani výkon rozhodnutí nemohl být uskutečněn??? Já jsem viděla vcházet do soudní místnosti (neboť výslechu nezletilého nesmí být přítomni ani rodiče ani advokáti) jenom vyčouhlé, ale shrbené stvoření, bez jakéhokoliv jasu v oku, bez schopnosti podívat se svému okolí do tváře. Soud posléze zakázal styk otce s dítětem (čímž jen tak mimochodem zlegalizoval dlouholeté protiprávní jednání matky), neboť styk syna s otcem údajně příliš syna rozrušoval a narušoval mu psychiku. Dítěti bylo vyhověno, čímž definitivně byla dokončena jeho psychická devastace.

Za tu dobu, kdy v rodinně právních záležitostech zastupuji takřka výhradně slabší pohlaví, tedy, rozuměj správně, muže, jsem vyslechla takové množství důvodů, proč dítě s otcem nemůže být, že by z toho byl pomalu další díl Ottova slovníku naučného. Protože tento text takový rozsah nedovoluje, vymezím opakem jenom některé pojmy a situace:

Přísahám tímto na hlavu svého vlastního dítěte jakož i na zdraví a duševní pohodu těch desítek dětí, které prošly mýma zlotřile – advokátskýma rukama, že děti p ř e ž i j í :

1) stravování výhradně v McDonalds či Kentucky, nalévání se kolou a to jakkoliv dlouhou dobu. Až jim to začne být škodlivé, přestane jim to totiž chutnat a k vaření brokolice s máslíčkem přinutí své otce samy – vyzkoušeno opakovaně. Další hafo výzkumů na dané téma viz www.medline.com – vynikající to americký server na téma zdravovědy.

2) pánskou jízdu na ryby, péči o domácí zvířata jakkoliv nesmyslná a v takřka jakémkoliv rozsahu, (dosvědčuji tarantule i pitbulteriera), motorkářské závody, chození spát po půlnoci, sjíždění divoké řeky na raftu pod horou Ararat v Turecku (a blonďatější dítě jsem v životě neviděla), rvačky s vlastními, nevlastními i přiženěnými/přivdanými sourozenci, trvalý život na hausbótu v jedné kajutě v pěti lidech, noční akce souosobí nazývající se Kabáti, Black Sabbath či jakkoliv jinak a produkující zvuky, o nichž jejich otcové tvrdí, že je to muzika, či účast na jakékoliv jiné činnosti, o jejíž existenci žádná normální osoba (rozuměj žena) nemá ani ponětí, natož aby se zabývala takovou pošetilostí, že by ji provozovala. Co víc a co hůř, z nepochopitelných důvodů si to ještě, potvory jedny mrňavý, užívají.

3) zapomenutí podání protialergických léků, a to i v plné pylové sezóně, nepravidelné užití antibiotik, zlomení jakékoliv končetiny (nakonec mně obě známé prokazatelně srostly), roztržení rtu (mého vlastního dítěte) a jakoukoliv jinou další ve střední Evropě a širším okolí se vyskytující chorobu.

K tomu si dovolím připomenout jeden rozhovor advokátky a jejího klienta, který se odehrál asi před třemi lety asi o půl desáté večer. Bylo to po dlouhém celodenním vyčerpávajícím jednání, kdy byl uzavřen kontrakt na dodávku IT služeb v hodnotě několika desítek milionů korun:

Klient: Proboha, co mám dělat! My máme neštovice!

Advokátka: Dobrý večer, promiňte, ale kdo „my“, předpokládám, že mezinárodní holdingy nedostávají neštovice, co se děje? Protistrana chce odstoupit od smlouvy???

Klient: Ne, ne, vše v pořádku, ale dcerka má všude pupínky! (následuje zevrubný popis kvantity, kvality a sítě souřadnic pupínků, jak lze od správného českého inženýra očekávat).

Advokátka: Má horečku?

Klient: Má 38!!! (následuje delší instruktáž o paralencích)

Klient: Ale ona se škrábe (následuje instruktáž o tekutém pudru, enciánové violeti, bavlněných rukavičkách, čajíčku a Harry Potterovi zamáčknutém do DVD-čka)

Advokátka: A můžete mi říct, proč voláte v této věci svému advokátovi?

Klient: (dlouhé táhlé zakvílení)... Ale mně nikdo jinej teď nenapad!

Závěr: z toho plyne, že když padne kosa na kámen, jsou i ve věci dětí muži nakonec schopni naprosto čehokoliv. Jsou dokonce schopni i tak naprosto nebývalé a nevídané věci, jako říci si o radu.

Vím, že se to může znít jako špatný vtip nebo přehánění, ale faktem je, že ať se dítěti stane s otcem c o k o l i v zlého, je i to zlo vždy lepší, než kdyby vlastního otce nemělo.

Nejdříve k tomu vlastnímu otci: častokrát se říká, že je jedno, jestli dítě vychovává vlastní otec nebo roli mužského vzoru přehrává nový partner matky. Není to jedno, protože jsme primáti a někteří z nich, na příklad gorily, provozují takovou pěknou věc jako je infanticida. To nově nastoupivší alfa samec pěkně povraždí všechna novorozeňátka a způsobí potrat těhotným samicím, aby se nezdržovaly péčí o děti jiných – v tu dobu již neúspěšných – samců - a byly naopak k disposici jim a jejich budoucímu potomstvu. U lidí pochopitelně kulturní evoluce učinila své, ale přesto se tyto naše biologické kořeny leckdy vynoří ve velmi nečekané podobě. Zájmy nového partnera a dřívějšího dítěte matky se mohou velmi snadno zásadním způsobem rozcházet a je nabíledni, kdo vyhraje.

Pokud si někdo myslí, že i když nový partner matky je úžasný a biologický otec ustoupí ze svých pozic, že se to dá konsenzem narovnat – špatná zpráva: nedá. Zavěnujte se studiu psychoterapeutické metody rodinných konstelací (viz např. www.systeminstitute.cz, www.hellinger.com) a poleje vás mrazivý pot. Svoje vztahy a vztahy ke vztahům si nesete od dětství a navíc můžete kopírovat vzorce chování po generace a generace.

Nu, a co je tak strašně důležité na tom skutečném vlastním otci??? Trocha biologie okořeněné starým dobrým Sigmundem nikoho nezabije:

Jak známo, lidská mláďata se rodí značně nedovyvinutá, vlastně oproti jiným savcům téměř jakoby nedonošená. Péče matky v prvním roce – a zejména prvním půlroce života má mnoho společného s klokaní kapsou onoho nám sympatického vačnatce. Nevyvinutost lidských mláďat je determinována šířkou porodních cest a jejich šířka je opět limitována vzpřímenou chůzí: od doby, co chodíme po dvou, se naší pánví nic širšího než smáčknutá dětská hlavička s nesrostlými lebečními švy neprotáhne, takže vyvinutější děti být už nemohou. Zhruba koncem prvního roku života se začíná pouto dítě – matka uvolňovat a dochází k jevu zvaném triangulace. Do hry vstupuje druhý z rodičů, otec. Říká se, že vztah k otci, což je první z d a l š í c h vztahů po vztahu dítěte výhradně k matce, je bránou, kterou se prochází ke všem dalším vztahům. Jaký je vztah k biologickému otci, taková je kvalita vztahu ke všem ostatním lidem, včetně vlastních partnerů…..

Jistěže i zborcený vztah k vlastnímu otci lze vyřešit, narovnat a srovnat se tak i s ostatními vztahy, kterými životem procházíme. Nemůže toho ale člověk docílit sám – k tomu mu schází sebereflexe a zpětná vazba. Obvykle se toho lze dobrat při dlouhodobé návštěvě psychoterapeutických skupin a při neméně dlouhodobých návštěvách psychoanalytika. – Čímž jsme u těch peněz z nadpisu, které určitě byly zdrojem pobouření. Aby psychoanalýza zafungovala, je třeba alespoň 500 hodin (1000 podstatně lépe). U dobrého psychoanalytika stojí jedno sezení tisíc korun…… Tak tady máte to „půl mega“ – zátěž a dluh, který vloží matka na duši svého dítěte, když mu říkala, že tatínek je debil a určitě by se stejně nepostaral, a kromě toho je to lump, který když bil mámu, určitě zmlátí i je.

I kdyby je zmlátil: pouhý fakt, že je, dává daleko menší šanci vzniku deprivace dítěte než jeho ochrana před (v naprosto vyčerpávající většině neexistujícím) otcovským útokem.

Jistěže je paní ministryně – stejně jako v mnoha dalších případech svých aktivit – vedena dobrými úmysly. Jenže ty, jak známo, vedou do pekla.

Abych tedy stále jen nekritizovala a nevypadala že jsem už taky zralá na šaškec, dovolím si navrhnout řešení, a to řešení v zemích Koruny České silně neobvyklé:

Dodržujte zákon

Na mysli mám zejména dvě ustanovení Zákona o rodině:

§26 odst. 2

Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů…

(Doba, kdy „svěření do péče“ bylo faktickou exkomunikací druhého rodiče, by měla definitivně skončit. A soudy stále oblíbený model „styku“ otce a dítěte od pátku 19,00 do neděle 18,00 je opravdu pod úroveň 21. století)

§27, odst.2, věta druhá:

Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.

(Takže „nedáš“ dítě??? Automaticky soud předpokládá, že dítě programuješ. Když programuješ, psychicky týráš. Když psychicky týráš, nejsi způsobilý k výchově dítěte. Nazdar – odchod bez pocty...)

Takže když se to tak vezme kol a kolem, není vlastně o čem psát a paní ministryně nemá co navrhovat. Ještě aby tak soudy neměly co soudit, to by pane bylo…..

P.S. Děkuji za svoje dlouholeté vzdělávání v oblasti psychologie a psychiatrie:

Klinickému psychologovi PhDr. Jiřímu Tylovi (www.biofeedback.cz)

Předsedovi České psychoanalytické společnosti doc. MUDr. Václavu Mikotovi

 

Komentáře

Příspěvky do diskuse se musejí týkat tématu. Vulgární příspěvky a příspěvky, které nemají nic společného s tématem, budou vymazány.

Ládik napsal(a):

To čumím. Teď už vím, proč ti černí sprinteři jsou tak vyvinutí. Jejich mámy chodily po čtyřech.

30.08.2007 13:56:25

jaryn napsal(a):

Teda paní Kláro,

paráda. Vy jste člověk mýho gusta: rozumím vám, máte dokonalou schopnost vyjadřovací, vaše myšlení je i pro muže zcela logické a pochopitelné. Snad se neunáhlím, když řeknu: Díky bohu za to, že jsou lidé jako vy. Víc nechci psát nic, musím to opět nejdřív vsáknout...

30.08.2007 14:15:22

Čochtan napsal(a):

".. U dobrého psychoanalytika stojí jedno sezení tisíc korun.." to je asi tak odhadem 35 Euro ? To není moc, doučovací hodina tu přijde na 20 i víc. Když to děcku pomůže ?

30.08.2007 14:40:14

Čochtan napsal(a):

Jak na ten váš "přeblebt" reagovali rodiče ?

Když se to domyslí do konce, tak to vlastě ani přeblebt nebyl ale jedinné možné (dobré) řešení. Jenže "der Teufel steckt im Detail".

30.08.2007 14:49:17

Čochtan napsal(a):

".. na příklad gorily, provozují takovou pěknou věc jako je infanticida."

Lvi to dělají také. Příroda je krutá a logická.

30.08.2007 14:53:10

Dáda napsal(a):

Zajimavy clanek, opravdu! Ale priznam se, ze moc nechapu o cem vlastne pisete. Nerikejte mi, ze i vzdelani lide jsou takovi blbci:-)...jak popisujete.

30.08.2007 15:08:00

jaryn napsal(a):

My lidi to zaplaťbůh neděláme.

Ale neznamená to, že bychom měli na všechny instinkty a milióny let pěstované reflexy a vrozené reakce zapomenout a nahrazovat je třeba sebelépe míněnými nepřirozenými konstrukcemi s pyšnou představou vítězství ideálů.

Ono se jít proti přírodě dlouhodobě nevyplácí.

Je to jako s jídlem. Od všeho střídmě a trošku, jinak to špatně dopadne.

30.08.2007 15:11:40

Čochtan napsal(a):

Tak mě napadá, je to sice trochu od věci, ale když se o tom paní Klára zmínila,..

v přírodě přežívají jen ti silní a zdraví. Jen ti nejlepší, nejsilnější dostanou příležitost se množit. S tímto principem pracuje příroda už mnoho milionů let. A zdá se že úspěšně.

Jak to děláme my lidi ? Neděláme to opačně ? Budeme mít s tím úspěch ?

30.08.2007 15:12:03

Ládik napsal(a):

jarynovi: jsi sprintér?

30.08.2007 15:16:10

blanka napsal(a):

Paní Kláro,

super článek.

blanka

30.08.2007 15:17:23

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den

myslím si, že u některých jedinců, jako na příklad u Ládíka Strakoše, by svěření do péče nezletilého, nebylo špatným nápadem.

Přirozeně za dvou předpokladů.Pokud nezletilého potomka má a pokud se potomek nepotatil.

30.08.2007 15:21:15

stejskal napsal(a):

Dobrý den, všem diskutujícím,

chápu rozhořčení řady z Vás nad jistým slabomyslným příspěvkem, ale prosím, abyste se již neuchylovali k urážkám.

Paní Blanko, sdílím Vaše pobouření, ale Váš text jsem smazal. Nezlobte se, ele nemohu připustit, abychom si tu nadávali. Brzy by to už nikdo nedokázal "ukočírovat."

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

30.08.2007 15:21:52

jaryn napsal(a):

Čochtane,

jako celek lidstvo úspěch zaručeně mít nebude. Způsobů, jimiž se řítíme do sebedesktrukce je tolik, že není jiné východisko. Není otázka jestli, ale kdy. Myslím si, že zažíváme poslední období ráje na Zemi.

30.08.2007 15:23:45

jaryn napsal(a):

Pane Stejskale,

moje krátká odpověď na první příspěvek pana Ládika může být svádivá k následování.

Teď, když už vím, že dospěla k adresátovi, není nejmenší důvod, aby zůstala v této diskuzi. Prosím, smažte ji. Ať jsou pravidla pro všechny stejná.

A ještě jednou děkuji.

jaryn

30.08.2007 15:30:27

stejskal napsal(a):

Provedu, pane jaryne. Moc děkuji za příkladnou spolupráci a pomoc.

Libor Stejskal

30.08.2007 15:34:57

Kateřina napsal(a):

Dádo,

to byste se divil,-a.

Tohle přece nemá nic moc společného se vzděláním...stejně jako týraní a týrající (domací násilí např.)

30.08.2007 15:58:03

Linde napsal(a):

Co to je?

'Narozena 23. 3. 1963 v 0,25 v Brně'

Jako ze se narodila ve ctvrt na jednu, ci co? :-)

30.08.2007 16:22:11

Saša napsal(a):

Ve správním řádu už ta povinnost jednat s nezletilými je natvrdo:

§ 29 odst. 4 s.ř. V řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, které je schopno formulovat své názory, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn názor nezletilého dítěte ve věci. Za tím účelem správní orgán poskytne dítěti možnost, aby bylo vyslyšeno buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce nebo příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Vyžaduje-li to zájem dítěte, lze jeho názor zjistit i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte. V takovém případě správní orgán k úkonu přibere jinou vhodnou dospělou osobu. K názoru dítěte správní orgán přihlíží s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti.

Takže vlastně zhruba od 3 let věku - v každém spise, jehož účastníkem je nezletilec starší 3 let, musí být ve spise založen protokol o jednání oprávněné úřední osoby (§ 15 odst. 2) s ním.

14 let podle návrhu paní Součkové je blbost na kvadrát. Má to logiku snad jen v tom, že rozvádí-li se rodiče 14 letého dítěte, nemohou už názor dítěte pominout a dítě se na soudní rozsudek vykašle, nebude-li se mu líbit: bude utíkat z domova za druhýmrrodičem nebo úplně a tomu rodiči, kterému je proti své vůli přiřknuto, dokáže udělat z života peklo.

14 letý člověk si už prostě prosadí svou. Paní Stehlíková vážně neví, o čem mluví.

Paní Stehlíková zřejmě stále ještě bojuje s patriarchální společností islámskosovětského Kazachstánu svého dětství.

Povinná výpověď dítěte (bez ohledu na věk) před soudem o tom, s kterým rodičem chce nadále trvale žít a kterého jen navštěvovat a v jakém rozsahu, se ale dá i z druhé strany nahlížet jako brutální nucení dítěte k porušení IV. příkázání: cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.

Má-li dítě říci, že s jedním z nich být chce a s druhým ne, a některá soudkyně ještě třeba začne necitlivě nutit dítě k vyslovení PROČ to říká, může být velmi drsný zásah do psychiky. Může to vyvolat těžký pocit viny, následovat může efekt psychologie zlého činu...

---

Chování rozvedených a rozvádějících se matek je většinou (ne vždy) velmi závadné, hanebné, vůči dětem kruté. Myslím, že by bylo lépe rozvody rodičů dětí pod 15 let nepřipouštět. Prostě návrh na rozvod bez dalšího zamítnout se zdůvodněním, že rozvod není je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte.

Ale zavedení povinně prohlášené střídavé péče by samo o sobě rozvodovost snížilo, o tom nepochybuji. Dnes si většinu návrhů na rozvod podávají ženy u vědomí, že dítě zůstane s nimi a otcové budou platit a platit a budou muset být hodně hodní, aby jim matička vůbec dovolila se s potomkem na chvíli setkat... Kdyby věděli, že zcela jistě a neodvratitelně bude následovat střídavá péče (a tedy i menší nebo žádné alimenty), do rozvodu by tolik nespěchaly.

Výjimkou s povinné střídavé péče by měly být případy, kdy jeden z rodičů výslovně péči o dítě odmítne, kdy některý z rodičů je ve výkonu trestu pro týrání dítěte, a kdy se jeden z rodičů odstěhuje z obce, v níž je dítě hlášeno k trvalému bydlišti, kde má své kamarády a kde chodí do škol. Sám rozvod je pro dítě frustrace a pokud kvůli tomu ještě musí změnit bydliště a školu, je to zvlášť kruté: dítě by mělo zůstat u toho rodiče, který domov neopouští.

30.08.2007 16:24:56

Petr napsal(a):

Kobouk dolů.

Lepší text jsem nečetl ani nepamatuju.

Díky

30.08.2007 16:25:45

Pavel Richelieu napsal(a):

Myslím si, že Čunek není čistý. Tvrdím to jako zasvěcený občan, který nestraní ani jedné straně. ostatně jsem zapřísáhlý nevolič žádné z nynějších velkých pol. stran. Dodnes jsem nepochopil, jak je možné, že jedna skupinka státních zástupců zdrcujícím způsobem zpochybňuje tu druhou. Salichov doslova řekl, že policie a Obst jednali tak, že chtěli za každou cenu obviňit Čunka. Jak je tedy možné, že vyšetřovatel Šošovička není stíhán pro zneužití pravomoce veřejného činitele? Jak to, když Salichov obviňil právě Šošovičku a Obsta z krajně tendenčního vyšetřování? Prostě se jen patrně ukazuje, že Coufal a Salichov byli nastrčené figurky. Už to chování Salichova viz drtíček a kávička nebo Coufalův výstup u Moravce, kde veřejně řekl, že Urbanová lhala. Já si tedy představuji seriozní zástupce jinak vystupovat. Dále jsem nepochopil roli někdejšího ministra Nováka (ODS), který nutil Urbanovou podat ono inkriminované trestní oznámení na Čunka. Nakonec ho na policii podal právě pan Novák ke konci minulého roku, kdy Čunek koketoval s možností uzavřít koalici s Paroubkem. Že by motiv k vydírání panem advokátem Novákem, čili členem ODS?

30.08.2007 16:28:54

Čochtan napsal(a):

Dádo,

jsou, a jsou i horší. Jak jde o emoce, a o ty jde v případě dětí vždycky, tak jde rozum a vzdělání stranou.

30.08.2007 16:34:22

Čochtan napsal(a):

Sašo, to zní dobře. Že vy jste "od fochu" ?

30.08.2007 16:38:14

Čochtan napsal(a):

Pavle Richelieu, spletl jste si adresu. Poproste pana Stejskala ať vám to vymaže.

30.08.2007 16:40:03

Čochtan napsal(a):

Linde, jestli to nemělo být 0:25 ? Pak by to dávalo smysl. ,a: leží vedle sebe.

30.08.2007 16:42:40

Saša napsal(a):

Mám dotaz k jednomu slovu v textu:

Co to je HAFO ?

Vím už, co je zblo. Zblo je nic limitně se blížící mínus nule, čili minimální možné kvantum objektivní reality.

Ale co je to HAFO, to dosud přesně nevím.

30.08.2007 17:39:53

Andula napsal(a):

Díky za pěkný článek se kterým zcela souhlasím.

Jen bych doplnila, že to jsou bohužel pouze ženy, které tráví s dětmi nejvíc času. Nazrál čas, aby se muži do výchovy a péče o své dítě zapojili od jeho narození a podíleli se na výchově, péči a stráveném času s dětmi (a to včetně uvolňování z práce v době jejich nemoci) zhruba stejným dílem jako matka. Pak už pro matky nebude tak snadné s dětmi manipulovat a vytvářet s nimi užší a pevnější pouto oproti otci, což pro ně je, přiznejme si to, nástroj moci.(Zrovna nedávno mi to přiznala kamarádka, že jí to tak vyhovuje a že tím má na svého partnera páku)

Krom toho také by v neposlední řadě ubylo mnoho mamánků. Takže muži nestyďte se být otci a věnujte tomu svůj čas, i když to je často pěkná dřina.

30.08.2007 17:47:27

JaJa napsal(a):

Hafo je hodně, spousta, mnoho...

30.08.2007 17:47:35

Čochtan napsal(a):

Andulo,

mužskej má hodně vydělávat, to chce (skoro) každá ženská, a teď mají ještě věnovat víc času výchově dětí, kde ho vzít ? Den má jen 24 hodin. Myslím, že dobří otcové věnují svým dětem veškerý volný čas co mají. A ti špatní, tam je možná dobře, že ho věnují málo.

30.08.2007 17:59:21

waiders napsal(a):

Výborný příspěvek, jakož i celý blog. Rozhodně to nejlepší na aktuálně.cz. Dlouho jsme heldal vhodnu kandidátku na funkci prezidenta ČR - ale teď je to jasné

30.08.2007 18:21:30

lovec napsal(a):

Hafo je polovina habaděje...

30.08.2007 19:44:36

Ivan napsal(a):

Tedy klobouk dolů a hlubokou úklonu i ruku bych s úctou políbil, článek vynikající, již mám pár křížků za sebou, děkuji.

30.08.2007 19:48:53

Eda napsal(a):

Kdo Vám to píše? Viděl a slišel jsem Vás v televizi,četl jsem VAŠE odpovědi při rozhovoru s Vaší klientkou.Nevěřím Vám.

30.08.2007 20:29:47

honza napsal(a):

Pane Edo,já jsem taky viděl, ale na rozdíl od vás slyšel a také četl a nevidím na tom nic divného.

30.08.2007 20:42:21

Deny napsal(a):

Dotaz pro pana Stejskala

Dobrý den, nesledoval jsem diskusi od začátku, tak mi není zcela zřejmé, jak je myšlen Váš příspěvek v 15.21hod cituji: "Dobrý den, všem diskutujícím, chápu rozhořčení řady z Vás nad jistým slabomyslným příspěvkem, ale prosím, abyste se již neuchylovali k urážkám" Tedy slabomyslným příspěvkem myslíte 1) nějaký příspěvek čtenářů, který jste již vymazal?

2)příspěvek dr. Veselé?

Přál bych si, aby to bylo to první, protože příspěvek dr. Veselé je sice psán jednoduše, ale o to pravdivěji a srozumitelněji.

Dle reakcë většiny ostatních bych taky řekl, že se líbí

Ale raději se zeptám

30.08.2007 20:53:27

Petr napsal(a):

Vážená paní Kláro, děkuji za Váš blog, četl jsem ho stejně dychtivě jako knihy Roberta Fulghuma.

30.08.2007 21:01:44

Ervín napsal(a):

líbí-nelíbí : o to až tak nejde. K obsahu

1) souhlasím s tím, že problém navrhované úpravy by byl, kdyby se soud opravdu musel podvolit přání dítěte, které nemá ani občanku.

Soud musí příhlédnout k zájmu dítěte, musí vyslechnout jeho názor, ale nemůže to být pouze na dítěti.

2) těch 14 let se objevuje v různém gardu už delší dobu - jako návrh pro trestní odpovědnost, jako možnost vstupovat do pracovně právních vztahů... biologická zralost je dřívější, ale o té sociální bych pochyboval.

3) mám problém s tvrzeními naznačující automatickou přednost biologických rodičů - některým rodičům bych nesvěřil ani bicykl, natož živého člověka.

Mimochodem, ani heterosvazek nemusí být automaticky lepším prostředím pro dítě než svazek homosexuální. Někteří na to budou asi nadávat, ale to věc individuálního posouzení.

30.08.2007 21:07:26

Anna napsal(a):

Teda jak to kláro děláte?

největší čísla na tomto serveru vám zobou z ruky. Já žasnu.

30.08.2007 21:20:17

LEVAK napsal(a):

Úprava, neúprava,zákon,nezákon všechno to bude nanic a k ničemu pokud se neudělá pořádek na soudech.V době kdy je na soudech více jak 50% žen soudkyň a tyto spory rozhodují soudkyně v 76% případů tak není vůbec naděje ze strany otců na spravedlivý proces.Vždy tu bude existovat podjatost z hlediska pohlaví.Poslední mediální případ tomu plně nasvědčuje.Matka vůbec neumožňovala dceři styk s otcem,pokuty soudem za to vyměřené neplatila a soud je nevymáhál a nic se nedělo.Jiného by za to zavřeli a nebo nařídili exekuci.Až to převzal muž začalo konání dle znění zákona.Bohužel jako kdyby píchl do vosího hnízda a divím se Prezidentovi,že se neznalý věci do této pře angažoval!

30.08.2007 21:22:40

Pavel napsal(a):

Teda pano jo, smekam. Podle obrazu v mediich jsem Vas povazoval za kravu leteckou, ale timhle ne zrovna kratkym textem jste me velmi mile prekvapila. Prijde mi jako zdravy pohled na vec a prakticky se vsim, co jste napsala, se souhlasim. Jen tak dal!

30.08.2007 21:29:43

Bára napsal(a):

Paní Kláro, ráda bych se pod celý tento text (s výjimkou psychoterapeutických metod rodinných konstelací, ale to je čistě můj osobní profesionální názor) podepsala. Nechcete z toho vytvořit manifest?

30.08.2007 21:33:16

Zuzana napsal(a):

Zajímalo by mne, pani KVS, zda byste byla ochotna sveřit své dite partnerovi(jedno jakeho pohlaví) jehoz profilem by byla manipulativni osobnost, alkoholik, násilník - již nekolikrat dítě napadl (není prokázáno). Nekteří lidé dokaží hrát takove životní divadlo az z toho i psychiatrum zustava rozum stát..

Jste si 100% jistá, že jste schopna rozlišit? Používáte odbornou pomoc psychiatrů či psychologů ve sporných případech?

Vím o případech domácího násilí - policie k nim má velmi laxní a destruktivní přístup - oběti jsou nuceny žít dál s násilníkem v jednom bytě!

Kolik lidí si myslíte, že v tomto státě uvěří a pomůže dítěti, které se svěří, že ho někdo obtěžoval?

30.08.2007 21:34:58

Zuzana napsal(a):

Jinak hlavní problém osobně vidím ve výchově českých mužů - naprostý nezájem (ve většině případů) o domácnost, podílení se na chodu domácnosti, výchově dětí atd. Je zde stále silná pivní kultura, takže k eskalaci napětí, korunované domácím násilím není tak daleko. Případy otců, vymáhajících děti do vlastní péče tak budou spíš snahou o získání pozornosti (hysterie) a dělání naschválů druhé straně . Toť můj náhled na většinu českých mužů (uznávám, jsem hodně znechucená).

30.08.2007 21:40:23

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Deny,

ano, jednalo se o velmi trefnou repliku pana jaryna na úplně první příspěvek v této diskusi. Pan jaryn mne pak sám požádal, abych ji smazal, neboť při vší výstižnosti nebyla právě v soulad s Kodexem diskutujích. Viz jaryn napsal(a) 30.08.2007 15:30:27

Mějte se fajn.

Libor Stejskal

30.08.2007 21:43:19

Deny napsal(a):

Děkuji pane Stejskale, úplně ve mně hrklo, když jsem si přečet ten Váš příspěvek prvně. říkám si, jak to myslel? Tak se raději zeptám. Ještě jednou díky.

30.08.2007 21:45:34

Jana J napsal(a):

Není to špatné. Konečně někdo chce, aby muži byli rovnoprávní. Zásadně ale nesouhlasím s tím, aby dítě navštěvovalo násilnického otce.Nejen dítě může být deprivant, otec a matka také. Muži se dopouštějí naprosté většiny násilných a sexuálních zločinů. Na vašem místě bych byla velmi opatrná,abych neměla na svědomí vážnější poškození dítěte, než je nepřítomnost otce. A nikdo mě nepřesvědčí, že mlátící otec je lepší než žádný otec! Pěkná blbost. Jinak se domnívám, že matky, které "nepůjčují" děti otcům jen z trucu, jsou samy proti sobě a vymstí se jim to, až děti dospějí, ale i bezprostředně, protože si prostě neodpočinou. To také nechápu, víkendy bez dětí mají svůj půvab! S tou infanticidou máte bohužel pravdu, počet dětí utýraných matčiným druhem je děsivý.Souhlasím s vámi i v tom, že dítě je už v relativně nízkém věku schopno rozeznat, u koho mu bude lépe. Co nechápu, jsou hádky o dítě, ve kterých o dítě nejde. nevím, kdo tu zmímil vypočítavost matek v očekávání alimentů - to si děláte legraci, ne? Ukažte mi matku, která zbohatla na alimentech. Neznám takovou. Naopak, matky samoživitelky - ani ten název s výživným nepočítá - patří mezi nejohroženější sociální skupiny.

30.08.2007 22:05:54

Ervín napsal(a):

ad Jana J - tak nějak jsem myslel své za 3) - opravdu se to musí posuzovat individuálně a soudce jako člověk má možnost (povinnost) se opřít o experty, sociálku atp - to ad LEVAK.

Problém je, jestli se možnost přechýlí více k povinnosti, tak se to promítne do délky řízení. A to jistě dítěti také nepomůže.

Samoživitelky bych neglorifikoval, spíše je to smutná realita - a jistě potřebují pomoci. Viz návrh na garanci břemene vymáhání alimentů státem - podle mne oprávněné.

30.08.2007 22:15:23

Klára Veselá Samková napsal(a):

Vážení diskutující, děkuji za neuvěřitelné množství přečtení jakož i diskusních příspěvků. Kdyby to náhodou začalo vypadat, že si myslím, že jsem geniální (viz pí. Anna - jak to děláte, že vám všichni zobou z ruky), laskavě mne kopněte do holeně, nechť se proberu. Přednostní právo kopu dávám Čochtanovi. Dík, KVS

30.08.2007 22:17:53

Klára Veselá Samková napsal(a):

Čochtanovi:

AD v přírodě přežívají jen silnější:

Zaměřte se na studium problému "altruismus a evoluce". Doporučená literatura:

Richard Dawkins Sobecký gen (Nakl. Mladá fronta, Praha, 1998, orig. „The Selfish Gene – Oxford University Press 1989)

1.2. Slepý hodinář (Nakl. Paseka, 2002, orig. The blind Watchmaker, Penguin Books, London 1991)

1.3. Robert Wright Víc než nic – logika lidského osudu (Nakladatelství Lidové Noviny,

Praha 2002, orig. Nonzero, The logic of human destiny, Pantheon Books,

New York 2000)

1.4. Matt Ridley Červená královna (Nakl. Mladá Fronta, Praha 1999, orig. „The Red Queen, Penguin Books, Londýn 1994)

1.5. Původ ctnosti (Nakladatelství Potál, Praha 2000, orig. „The origines of virtue“, Penguin Books, Londýn 1996)

1.6. James D. Watson Tajemství DNA (Nakl. Adademia, Praha 1995, orig. The doule helix, nakl. Weidenfeld and Nicolson, Londýn 1968)

1.7. J.M.W. Slack O vejcích a vědcích - příběhy z biologické laboratoře (Nakl. Paseka, Praha 2001, orig. Egg and Ego nakl. Springer – Verlag Inc., New York 1999)

1.8. Jiří Vácha Problémy normálnosti v biologii a lékařství (Avicenum, Praha, 1983)

1.9. Robert Foley Lidé před člověkem (Nakl. Argo, Praha 1998, orig. Humans before

Humanity, Blackwell Publishers Ltd, 1995)

1.10. Jan Šmarda Člověk v proudu dědičnosti ( Grada, Praha 1999)

1.11. Oliver Sachs Antropoložka na Marsu

1.12. Edward O. Wilson O lidské přirozenosti ( Nakl. NLN Praha, 1993. Orig. On the Human Nature, Harvard university Press, 1978)

1.13. Konrád Lorenc Základy etologie

3.14. Odumírání lidskosti (Nakl. Mladá fronta, Praha 1997, orig. Der Abbau

des Menschlichen , Piper, Mnichov 1983)

1.15. Tak zvané zlo (Nakl. Mladá Fronta, Praha 1992 z orig. Das Sogenannte Boese, nakl. Dr.G.Borotha-Schoeler, Vídeň 1963)

1.16. Stephen J. Gould Pandin Palec (Nakl. Mladá fronta, Praha 1988, orig. The

Panda´s Thumb, nakl. W.W.Norton &Co. New York 1980)

1.17. Ch. Thaxton a spol. Tajemství vzniku života – kritická analýza současných teorií

(Nakl. „Návrat domů“ Praha, 2003, orig. The Mystery of the Life´s Origin, KONOS Conn., Feyeteville, GA, USA, nedat.)

1.18. Phillip E. Johnson Spor o Darwina (Nakl. „Návrat domů“, Praha, 1996)

1.19. Zdeněk Neubauer Biomoc (Nakladatelství Malvern, Praha 2002).

1.20. Zdeněk Veselovský Chováme se jako zvířata? (Nakl. Panorama, Praha 1992)

1.21. Desmond Morris Lidský živočich ( Nakl. Knižní klub, Praha 1997, orig. The Human Animal, BBC Books 1994)

1.22. Steve Jones Jazyk genů ( Nakl. Paseka, Praha 1996, orig. The language of the Genes, nakl. Harper Collins, Londýn 1994)

1.23. Olivia Judsonová Sexuáloní poradna Dr. Tatiany pro všechna živá stvoření – úplný průvodce evoluční biologií sexu ( Nakl. Dokořán, Praha 2003,

orig. Dr.Tatiana´s Sex Advice to All Creation, nakl. Neuvedeno)

1.24. Stanislav Komárek Lidská přirozenost (Nakl. Vesmír, Praha 1998)

1.25. Stanislav Komárek Hlavou dolů (Nakl. Vesmír, Praha 1999)

1.26. Susan Blackmoreová Teorie memů (Nakl. Portál, Praha 2001, orig. The meme machine)

1.27. Dean Hamer

a Peter Copeland Geny a osobnost (Nakl. Portál, Praha 2003, orig. Living with our Genes)

1.28. Pirce J. Howard Příručka pro uživatele mozku (Nakl. Portál, Praha 1998)

1.29. Edward O. Wilson O lidské přirozenosti (Nakl. Lidové noviny, Praha 1993, orig. On Human Nature, Harvard University Press 1978)

1.30. František Koukolík: Proč se Dostojevskij mýlil? – O empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Nakladatelství Galén, Praha, 2007

30.08.2007 22:25:55

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Saša: "Zavedení povinné střídavé péče."Ve skandinávských ze mí to funguje právě takto - po rozvodu dítě automaticky jde do střídavé péče a pouze když se to neosvědčí - a prokáže se to, že se to neosvědčí a PROČ, pak soud zvažuje, komu dá dítě do péče a jak se bude stýkat s druhým rodičem. Uvedené uspořádání má přesně ten efekt, který jste naznačil - podstatné posílení funkce a soudržnosti rodiny.Proč to tady tak nejde je mi totální záhadou.

30.08.2007 22:30:39

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Ervín: "ani heterosvazek nemusí být utomaticky lepším prostředím pro dítě než svazek homosexuální".

Já vím a mám stejný názor - ale nechte chvíli Čochtana a spol. nadechnout, vždyť kdybych teď napsala na toto téma článek do blogu, úplně byste je ublogoval!

30.08.2007 22:32:35

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Zuzana: "násilník, alkoholid, manipulativní osobnost". Dovolila jsem si vycházet z premisy nepsychopatologických jedinců. Zapomněla jste ještě na drogy. Psychopatologii ale dobrý psycholog opravdu odhalí.

30.08.2007 22:33:55

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Zuzana: "výchova českých mužů". Kdysi za jednou mojí kamarádkou, u které jsem byla na návštěvě, přijela jiná její kamarádka a ta měla syna. Skvělého: empatického, ale nikoliv změkčilého, asertivního leč nikoliv bezpáteřného etc. Jak to děláš? ptaly jsme se obě té třetí úplně uvytržení: Je to jednoduché - vychovávám z něj muže, jakého jsem sama nikdy nepotkala...... až tak jednoduché to je.

30.08.2007 22:36:33

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Levak: "soudkyně víc než 50%"

Žili byli kdysi dva psychologové, kteří se bez jakéhokoliv výběrového řízení monopolně zahnízdili na Ministerstvu spravedlnosti. Posuzovali všechny uchazeče o soudcovský stav. Výsledky byly zničující, protože "prolezly" jen ty nejasertivnější - tedy sociálně vyspělejší dívky, které se uměly přizpůsobit, nejít do konfliktu, podřídit se autoritě.Erudovaní právníci zejména mužského pohlaví, neasertivní a "sociálně nezralí", urputně bránící svůj názor neprolezli, zhrzeně práskli dveřmi, odešli do advokacie a tam vydělávají podnes. Je to asi měsíc, co za naprostého nezájmu kohokoliv ( z novinářů kdo by se staral) byla publikována úplně nenápadná novelka Ministerstva spravedlnosti o vzdělávání justičních čekatelů. Malilinkatou větičkou tam bylo zmíněno, že psychologické poradce si napříště vybírají předsedové krajských soudů. Zlé kouzlo bylo zlomeno - opět bez toho, aby si toho někdo všimnl, tím méně aby to ocenil.... to jsou ty tajnosnubné stránky práva a spravedlnosti. Dobrý, ne? Tak doufejte - bude lépe (snad)

30.08.2007 22:44:39

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Andula: "ženy jsou ty, co tráví nejvíce času s dětmi"

No přece do toho článku nemůžu napsat ".... a ať si to taky vyžerou a ví, co to je zač" - ne? :-)

30.08.2007 22:45:42

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD EDA:

Myslíte si, že by byl někdo ochoten a schopen psát tak nepopulární názory za mě? Tak dlouho jsem čekala, že začne ty zcela jasné a logické věci psát někdo erudovanější, že mi to nakonec zbylo v ruce. Ráda předám.....

30.08.2007 22:47:11

Misogyn napsal(a):

Je to dost překvapivé, že nějaká žena přizná, že muži jsou soudy diskriminovány.

Zřejmě sama zatím na rozvod nepomýšlí a tak je ochotna vidět pravdu.

Ale je to jen na povrchu. Ten feministický šovinismus v ní je skrytý taky a jen čeká na probuzení; zatím jen tak lece vrní: "...vychovávám z něj muže, jakého jsem sama nikdy nepotkala...... až tak jednoduché to je...". Až se probudí začeně samozřejmě řvát typicky marxovsky-tominovisky.

Milá paní, muži, ani mladí muži, nejsou jen výsledek výchovy své matky.

I muži, a dokonce i mladí muži, vidí dobře, co se kolem nich děje. A také si o tom navzájem umí říct, i když tolik neklebetí jako ženy.

A tak dobře vidí, že se stávají jen strojem na oplodnění, živení po dobu mateřské a poté odkopnuti mají platit alimenty až do úplného sedření.

A přes všechnu výchovu feministiky uvědomělých matek se chovají odpovídajícím způsobem: nechtěji dopadnout jako jejich vykopnutí a pronásledovaní otcové a tak sňatečnost klesá a porodnost klesá a většina dětí se rodí mimo manželství a řada z nich i bez uvedení otce v rodném listu.

Oženit se, to je dnes pro mladého muže větším ohrožením jeho budoucnosti než hrát si na motorce po pěti pivech na dálničního závodníka! Když se mladý muž dnes ožení, má 67 % provděpodobnost, že se stane pouhým plátcem alimentů

http://www.euroskop.cz/2013...

A feminizace soudnictví? Za to nemůžou ani tak psychologové na ministerstvu, jako spíš nadbytek studentek na právech a jejich snaha zajistit si klidné místo bez zodpovědnosti a s velkými příjmy, které nejsou vydřené advokátským ježděním z klienty a dohadováním se s jinými advokáty a policajty a podobně --- a hlavně bez rizika porážky.

http://hn.ihned.cz/c1-21491...

31.08.2007 08:03:37

Andula napsal(a):

Ad Misogyn: Milý(á) Misogyn, nevím co chceš říct tím "nadbytkem".Jsou snad ženy podle Tebe jaksi méněcenné? Nedokážou snad právnickou profesi plnohodnotně vykonávat? Testy na práva byly pro muže i pro ženy stejné - z logiky, jazyka a historie - jestli je na právech nadbytek žen, tak asi byly v testech úspěšnější ( i když podle mě to tam je zastoupení obou pohlaví tak půl napůl) a problém spíš vidím v soudkyních z minulého režimu než soudkyně jmenované v současnosti. Pár jich znám a jsou výborné.

31.08.2007 09:35:30

bigjirka napsal(a):

Každopádně kdybych právní pomoc potřeboval, o oslovení paní Veselé Samkové bych vážně uvažoval.

31.08.2007 10:13:59

Alex napsal(a):

Dobrý den, skvělý článek. Měla bych ještě jeden návrh: kdysi jsem viděla komedii, kde střídává péče probíhala tak, že dotčené dítko zůstalo v původním bytě a jednou za čtrnáct dní se k němu přistěhoval rodič, který měl právě "službu". Můžu vám říct, že z toho byli rodičové nas nervy. To pravidelné stěhování... Jejich noví partneři také nejásali. A dítko bylo v klidu, doma, ve svém, se svými přáteli, ve své škole, ve svém prostředí...

31.08.2007 10:29:04

misantrop napsal(a):

když vidím, jak např. někteří technici si myslí, že soudci jsou jen smečka nezodpovědných lemplů, co se dali práva asi jen proto, že je nebavila matematika

nebo mužské, kterým přijdou ženské (jenom proto, že mají jinou hierarchii hodnot) jako omyl přírody a zdroj jejich problémů,

tak mám pocit že problém bude v omezeném egoismu člověka vůbec.

Proč bychom jinak nechápali, že dělba práce zkrátka vede k různých socioprofesním rolím, proč se nesmíříme s tím, že ženy jsou prostě jiné (ten jediný chromozom prý dělá na 50 milionů genetických bází).

Lidé byli a budou různí a nediferencují se jen po mocenské vertikále. Někdy je to s nimi těžké, ale jiné nám nikdo nedá.

31.08.2007 10:37:07

misantrop napsal(a):

jo a specielně pro čochtana - tuhle jsem četl, že mezi mužem a ženou (jakékoliv rasy) je asi 17 x větší genetický rozdíl, než mezi českým a romským mužem.

Tak aby ty kýžené čechy čechům nebyly nakonec bez bab. 4% kluci - sorry !

31.08.2007 10:40:58

Alex napsal(a):

Osobně nechápu, jak soudkyně soudci (zvláště u chlapů mě to překvapuje) si dovolí z chlapů v tomto případě dělat neschopné idioty. Je pravda, že mužští nemohou kojit, leda by si posypali prsa sunarem, ale jsem přesvědčená, že každodenní péči by zvládli stejně dobře, ne-li lépe než leckterá ženská. Pravda, asi by neměli doma tak vypiglováno a občas by dítě baštilo v restauraci, ale za to se dovedou dětem věnovat až s klukovským nadšením. Vůči mužským jsou tato soudní rozhodnutí až diskriminující. A to ještě soudy nedokáží vymáhat to, co rozhodly. Nedáš dítě? Tak půjdeš na 14 dní na psychiatrii nebo do lochu. Třeba se ti, maminko, v té hlavě rozsvítí.

31.08.2007 10:41:58

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane misantrope,

skvělý postřeh. Moc jsem se pobavil. Díky.

Libor Stejskal

31.08.2007 11:21:22

bigjirka napsal(a):

No to je pravda, Alex, na psychušku měla jít maminka!

31.08.2007 11:31:28

Greenhorn napsal(a):

Dobrý den paní K.Samková,

Psychoanalýzu si může u nás dovolit málokdo - o tom není sporu. Kdo si může koneckonců dovolit dát za jednu jedinou sessi 500-1000 Kč, když těch sezení musí absolvovat minimálně několik desítek? To si u nás nemůžou dovolit ani jedinci náležící k horní vrstvě střední třídy. Co je mi známo, psychoanalytické sezení nejsou propláceny pojištovnou, takže je to opravdu pořádná pálka. Zajímavé je, že v zahraničí jsou psychoanalytické sezení v poměru k tamnímu HDP ještě dražší. A tak se stává Freudův odkaz služkou té nejmajetnější smetánky. Jmenovala jste pana Dr.Tyla a Dr.V.Mikotu. Pana Tyla moc neznám. Pokud se týče psychoanalytika V.Mikoty - je to nesmírně erudovaný analytik. Poukazovala jste na jakési psychopaty. Co vím, do psychopatologického rámce S.Freuda a jeho některých následovníků spadá v jádru kterýkoliv člověk. Ani tzv. zdravý jedinec není vymaněn z intrapsychického konfliktu. Pak jsou ale i psychoanalytické koncepty, které neoperují s intrapsychickým pojetím. Je na posouzení člověka, jestli mu je bližší darwinistické hledisko či humanistické. Ale to Vám bylo možná v sezení osvětleno.

31.08.2007 11:33:00

Jana J napsal(a):

Pro Alex - váš pohled na muže je velmi nadějný do budoucna. Ani soudná matka nemá doma vypiglováno, stačí čisto, přílišné leštění ukazuje dle psychologických výzkumů na sexuální frustraci. Jinak ale, pokud paní Samková mluví o mužích jako slabším pohlaví, možná to platí u sporů o děti, ale jinak žijeme v ryze mužské společnosti, kde ženám ani zdaleka není tolerováno to, co mužům a o jejich způsobu života se jim ani nesní. Nemůžeme se divit ženě, která se o dítě starala po naprosto převážnou dobu trvání manželství, že ho nechce odevzdat ani do střídavé péče muži, který se o něj předtím zajímal maximálně hodinu denně otázkou - co ve škole a následnou kritikou.Neříkám, že je to správné, jenom to dokážu pochopit. A vzhledem k tomu, že naprostou většinu žádostí o rozvod dávají ženy pro opakovanou nevěru či alkoholismus a násilí za strany manžela, ekonomickou šikanu apod., není těžké se vžít do postavení ženy, která se bojí, že přijde i o dítě, byť je její úsilí kontraproduktivní a svědčí o nezralé osobnosti. Nehájím ženy jako anděly, jen poukazuji na to, že to mají stále o dost těžší než muži.Ne že by si za to nemohly částečně samy, ženská řevnivost a závistivost dokáže těm příslušnicím slabšího pohlaví, které se poněkud odlišují, pořádně zkomplikovat život. Nebo na základě jakých úvah si vybírají kandidáty ve volbách - Když on je to takovej fešák! To mě pak někdy dokonce napadá, jestli volební právo pro ženy plní zcela svůj účel a jestli dotyčné vědí, proč ty volby vlastně jsou.Obecně bych řekla, že ženám chybí sebevědomí, proč, to je otázka na jinou diskusi.

31.08.2007 11:34:10

Alex napsal(a):

Jana: Když mužský pije, je nevěrný nebo násilník, tak je to jasný. Nechovala bych se jinak. Ale, co když je to naopak? I tak je většinou svěřeno dítě do péče matky. Proč? Když bude střídavá péče, tak ať si to tatínek taky užije a když to nezvládne, tak pak je to jasné. Ale zjišťovat, jestli táta umí vařit, prát nebo uklízet je snad nesmysl. Já jsem se vdávala a vařit jsem taky neuměla. Každá ženská nebo chlap by si asi občas měli přečíst nebo poslechnou názory psychologa Šmolky. Nelze jinak než s ním většinou souhlasit. A co to je ekonomická šikana? Na to fakt některá ženská přistoupí?

Když jsme s manželem začínali, taky se kroutil (měl v tatínkovi jiný vzor), když měl pomáhat. Tak jsem mu vysvětlila, že on nepomáhá mně, ale já jemu tím, že chodím do práce a vydělávám. Že jinak můžu taky zůstat doma, ať se třeba sedře. A bylo vyřešeno.

A ženským nechybí sebevědomí, ale je to pro ně někdy pohodlnější. Mám v práci okolo sebe převážně mužské a někdy člověk žasne, co dovedou ženské provést za ptákoviny. (Musím upozornit, že mám spíše mužské uvažování, vždycky jsem měla víc kamarádů - kluků).

31.08.2007 12:32:53

Salome napsal(a):

Škoda, že se tolik plamenných diskusí a bojů nevede také za to, aby neměli otcové po rozvodu jen PRÁVO se se svými dětmi stýkat, ale aby měli POVINNOST tak činit. Matka, která brání otci ve styku s dítětem, je hned zrůda, ale co otec, který leta opakovaně dětem něco slíbí a jen výjimečně to dodrží? Proč slíbí, že pojedou někam na týden, a pár hodin před odjezdem akci odvolá? No prostě mi to nevyšlo, no, ty z toho naděláš.. A když se (už zletilé) děti ozvou, tys nám to slíbil, tak okamžitě otec přilítne na matku, že si nechá soudně děti přiřknout, dneska mají otcové před matkami přednost, tak co! Ovšem jelikož o to doopravdy nestojí, neudělá to, ale vyhrožuje tím i nadále. Omlouvám se všem neprávem zavrhovaným otcům, bohužel kolem sebe vidím jiné případy.

31.08.2007 12:39:37

Alex napsal(a):

Pro Salome. To je fakt, na to by se taky měl bát zřetel. Ale pořád si myslím, že pravidelná střídává péče by to vyřešila. Teď máš děti 14 dní ty, tak se podle toho zachovej. Určitě by nezůstaly na ulici.

31.08.2007 12:56:18

Salome napsal(a):

Pokud je pro otce problém udělat si čas na týden za půl roku, opravdu si myslíte, že by si našel čas na polovinu z 52 týdnů? Nejspíš by tato úprava ale vyřešila tatínkovo vyhrožování, že si nechá děti soudně přiřknout.. Zkrátka pokud jeden z rodičů dělá (byť by to ani na mučidlech nepřiznal) dětem ne snad přímo peklo, ale velké nepříjemnosti, není na světě páky, která by to mohla vyřešit.

31.08.2007 13:13:09

Jana J napsal(a):

pro Alex - už jste byla na mateřské? Tam i dosud docela normální mužský začne mít kecy typu - nevyděláváš, tak poslouchej...na co potřebuješ nový šaty, stejně nikam nechodíme...ne, dneska nemůžu přijít dřív, už jsem to slíbil...tak začíná ekonomická šikana a devastace sebevědomí, už se to pak většinou nespraví, po znovunabytí existenčních prostředků ze strany ženy následuje rozchod.

Jinak už to, že se chlubíte "mužským způsobem myšlení" potvrzuje moji domněnku o rozšířené představě, že je "lepší" než myšlení ženské. Mužský způsob myšlení vede bohužel do záhuby - válečné - a k tomu, že místo ženských političek máme ženské karikatury. Skutečně ženského myšlení ve smyslu větší úcty k životu a empatie je ve skutečnosti naprostý nedostatek.

31.08.2007 13:20:28

Alex napsal(a):

Salome: No a v tomto případě by k tomu také měly mít možnost říct něco děti. Ale ne až ve 14ti. Myslím, že tady by mělo asi proběhnout (třeba na žádost matky nebo advokáta matky) psychologické vyšetření dětí. Určitě by leccos odhalilo a pak by se mohlo jednat dál. Jinak fakt nevím.

31.08.2007 13:27:45

jaryn napsal(a):

Ach jo.

Nechcete už těch zevšeobecňujících úvah nechat?

Každý člověk je originál. Kombinace lidí v párech vytváří nekonečná množství problémů a variant řešení.

A nelze ani říct, že on nebo ona je takový nebo taková. Každý člověk je kombinací několika osob v jednom těle. Jeden partner z vás přirozeně dostane to nejlepší, jiný z vás stejně přirozeně vypěstuje třeba prevíta.

To nezaškatulkujete.

Nespravedlností, stejně jako milých překvapení a akcelerací toho nejlepšího v lidech bude vždycky nepočítaně.

Lze jenom moudře a nebo nemoudře nastavit právní rámec státu, pro všechny lidi stejný. Vymáhat jeho naplňování či dodržování.

A snažit se sám za sebe žít podle nejlepšího vědomí a svědomí.

Pak už to je vis maior.

31.08.2007 13:33:02

Alex napsal(a):

Taky pravda. Tak nashle a hezký víkend všem.

31.08.2007 13:42:47

iva napsal(a):

pokud tady hovoříme o potřebě dítěte mít kontakt jak s otcem tak s matkou a tuto potřebu by měl soud brát v potaz, tak existuje nebo by mohl existovat prostředek, který by rodiče, který o dítko nejeví zájem, ke kontaktu "donutil"? v mém okolí i v mé vlastní rodině je to častý jev, otec prostě nemá zájem a dítko si do života nese pocit, že jeho vlastní rodič o něj nemá zájem, tudíž problémy se vztahy ve svém životě má téměř zaručeny...

31.08.2007 13:44:57

Klára Veselá Samková napsal(a):

AD Greenhorn: měla jsem na mysli psychopatologické osobnosti skutečně v psychiatrickém slova smyslu. Nevyjadřuji se přesně, ale víte, co myslím. Máte načteno víc než já....

AD Salome: stanovit POVINNOST starat se o děti a když ne, tak příplateček... tak nádherná představa....

zdravím, KVS

31.08.2007 13:54:22

jaryn napsal(a):

Nucením rodiče s nezájmem do kontaktu s dítětem je jitření rány.

Nemáš zájem? Tak neměj. A děcku říct pravdu. A obklopit jej láskou jiných osob. Zbylého rodiče, prarodičů...

Nechtějte řešit, jak zařídit nápravu zmagořelého rodiče. To je ...prostě k hovnu.

Stejně jako sociálního parazita přemlouvat, ať chodí do práce. Tentýž výsledek.

31.08.2007 13:56:35

Salome napsal(a):

No, pláču hezky, ale na špatném hrobě. Přeji všem, ať zde popisované nikdy nepoznají.

31.08.2007 14:13:01

jaryn napsal(a):

Salome,

ať zde popisované nepoznají?

Možná už poznali..

Salome, rodičem je ten, kdo děcko naplňuje citově, chrání ho, pomáhá mu, vede, ukazuje cestu, bojí se o ně a raduje se s ním... jak k tomu chcete člověka, který dítěti kromě vlastních genů neposkytl a neposkytuje nic víc, přinutit??

Ne. Necítí se rodičem, pryč s ním, chceš, jdi.

31.08.2007 14:30:57

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Jano J,

myslím, že zbytečně zjednodušujete. Já na mateřské (resp. rodičovské) byl jako první z naší rodiny a nepřišlo na tom ani mně ani mojí paní nic divného. A nikdy jsem neslyšel: na co ty šaty potřebuješ, stejně nikam nechodíme... ;-)

Ostatně moje žena po většinu našeho soužití vydělává víc než já a nějak jsem si také nevšiml, že bychom s tím měli kdokoliv z nás nějaký problém.

Chlapi fakt nejsou taková individua, za něž je zjevně považujete (i když řada odporných stereotypů tu jistě funguje). Dejte nám prosím ještě šanci...

Libor Stejskal

31.08.2007 16:34:08

Greenhorn napsal(a):

Ad Stejskal/

Souhlasím s Vámi.

31.08.2007 17:00:43

Jerry napsal(a):

Škoda, že jsem Vás neznal, když jsem se "šťastně" rozváděl. Jakýkoliv důvod, proč mi nepředat syna, byl dobrý. Mám dokonce úřední doklad, že jsem schopen vychovávat dítě, ale nebylo to nic platné. Když byl v nemocnici, chodily se sestřičky na něj dívat jak na exota, protože všechny děti volaly maminku, jen můj syn tatínka. Avšak při odborném vyšetření přesně papouškoval naučené věty. Až syn dospěl, tak se mi ozval a vysvělili jsme si jak to bylo. Ale otce v dětství už mu nikdo nenahradí a cítím na něm velký duševní dluh. Co s tím ale teď nadělám.

Pro Salome : jsou i opačné příklady

31.08.2007 17:06:04

Jana J napsal(a):

Pane Stejskale,to jsou částečně vlastní zkušenosti, částečně z nejbližšího okolí a rodiny - no co, překonala jsem to a muže mám stále velmi ráda,myslím to naprosto bez ironie. Již několikrát jsem zde zmínila svou babičku, ženu velmi těžce zkoušenou životem ale nikdy neztrácející humor. Z genderového hlediska však byla její výchova poněkud problematická - viz častá "útěcha", kdykoli jsem se domnívala, že jsem si neporozumněla s opačným pohlavím - "Co bys chtěla, dyť je to než mužskej" Některé stereotypy se těžko překonávají, ale na druhé straně může být člověk - žena překvapen jen příjemně...

31.08.2007 17:07:05

Čochtan napsal(a):

Misantrope k tomu genetickému rozdílu, koneckonců muž nemá vaginu, prsa, dělohu, .....

ženě také chybí určité věci,... i žlázy produkující hormony jsou jiné, takže divit se může jen hlupák. A dělat z toho rovnostářský důkaz, to už musí být opravdu velký hlupák. Doufám, žes to myslel(a) jako perličku k obveselení. :-))

31.08.2007 18:54:51

Čochtan napsal(a):

Copak Vás tak pobavilo pane Stejskale ?

Objev, že mezi Vámi a Vaší manželkou je 17 x větší genetický rozdíl, než mezi vámi a Dežo Demeterem ? V to pevně doufám a to Vám přeju. Protože, kdyby Vaše paní měla prsa jako Dežo Demeter, a i jiné věci, nebudu se o tom šířit, Vy víte co myslím, koneckonců jste byl na mateřské dovolené,... to by bylo moc špatné, to bych Vám opravdu nepřál, a mateřskou dovolenou by jste si neužil.

Takže všichni chlapi vespolek, radujme se z tohoto rozdílu !

31.08.2007 19:22:29

stejskal napsal(a):

No, spíš jde o to, že když se dokáži dohodnout se svojí paní (která je geneticky tak odlišná), je určitá šance, že ani Dežo Demeter (geneticky daleko bližší) není nikdo, nad kým bych předem měl lámat hůl (myšleno obecně).

Prostě je to úplně stejné jako s kýmkoliv jiným z rodu homo sapiens. S některými muži, ženami, Romy, černochy, jehovisty, kvakery, starokatolíky ;-), socialisty, konzervativci atd se dohodnu, s jinými si nerozumním. Ale s genetikou či jiným nezvratně daným vybavením to nemá vůbec nic společného. Nicméně jsou lidé, se kterými se neshodnu právě proto, že si to nemyslí.

Libor Stejskal

31.08.2007 21:39:57

bigjirka napsal(a):

ehm.. to je na mne moc složité nějak. není dost dobře možné se domluvit s někým, kdo je intelektově mimo. těžko učit želvu běhat - z jedné nebo druhé strany, tj. má-li někdo IQ 100, bude mít problém se domluvit jak s někým, kdo mý 70, tak s někým, kdo má přes 130. Problém je také domluvit se s někým, kdo se domluvit prostě nechce. Domluvit se nelze s bláznem, domluvit se nelze ani s psychopatem.

31.08.2007 22:19:39

Zbiral napsal(a):

JanaJ:Odkazujete tu na muze,kteri nici manzelstvi chlastem,neverou...Bohuzel tito muzi jsou take obetmi(manzelstvi,zamestnani,pozustatky z destvi...),proto prosim nevyclenujte a snazte divat na vec v sirsich souvislostech

31.08.2007 23:35:22

Kopidová napsal(a):

Jste vtipná a máte pravdu.

PS: Čochtan je troll, já ho už dávno ignoruji.

01.09.2007 01:42:55

Čochtan napsal(a):

Salome: „..otec, který leta opakovaně dětem něco slíbí a jen výjimečně to dodrží...“ je blbec, protože mu to děti nezapomenou, a jednoho dne mu to „dají sežrat“. I s úroky. Pak ho to bude zatraceně bolet. Na to můžete vzít jed.

01.09.2007 09:20:10

Čochtan napsal(a):

Ale, má pane Stejskale, má to co dělat s genetikou, zda se s někým domluvím. Čím inteligentnější člověk, tím vyšší šance, že se spolu dohodneme. A inteligence je geneticky zakódovaná.

Podívejte se jak se shodnu s paní Klárou. Nejdřív, dokud jsem o ní nic nevěděl, (jen causa Červeńákovi) byl jsem na ni nabroušen jak žiletka. Proto jsem taky negentlemansky rýpnul do jejího manžela, tvrdě pod žebra, načež mě vyzvala k souboji (slovnímu) a hned po prvním střetu zbraní bylo jasné, že není názorového rozdílu mezi námi. Pár maličkostí se rychle vyjasnilo, a jak říkají Němci: „Friede, Freude, Eierkuchen“. Holt máme IQ na podobné úrovni.

Žádné pravidlo bez vyjímky, se socialistou Goebelsem (prý IQ 154) bych se určitě nedohodl. To ale kvůli tomu, že nemám rád levičáky.

01.09.2007 09:48:20

Čochtan napsal(a):

Citát:".... Zhruba koncem prvního roku života se začíná pouto dítě – matka uvolňovat a dochází k jevu zvaném triangulace. Do hry vstupuje druhý z rodičů, otec.."

Z toho lecos vyplývá pro tvůrce zákona o adopci !!!

01.09.2007 10:07:49

stejskal napsal(a):

Špatně jsem se vyjádřil. Není pravda, že to nemá vůbec nic společného s genetikou. Nicméně nemá to s genetikou tolik společného, jak si někteří lidé myslí. A paušalizovat či vytvářet si postoj k jakémukoliv etniku či skupině lidí na základě jejich - ať už skutečné či domnělé genetické výbavy -, jak to někteří lidé dělají, je scestné a politováníhodné.

Libor Stejskal

01.09.2007 11:19:43

Čochtan napsal(a):

Ano pane Stejskale, špatně jste se vyjádřil, to se stává i v nejlepších rodinách.

Špatně jste se vyjádřil, „vůbec nic“ je něco úplně jiného než „ne tolik společného, jak si někteří lidé myslí“ jak teď připouštíte. „Vůbec nic“ a „ne tolik“ to už není pouhý kvantitativní rozdíl, ale zásadní kvalitativní rozdíl ! A kolik si lidé myslí ? Nechtělo by to zeptat se někoho kompetentního ?

Pane Stejskale, váš problém je, že vy často myslíte emocionálně a ne racionálně. To není nic nového, polovina lidí tak myslí, je to totiž typicky ženský způsob myšlení. Samozřejmě je naše myšlení směsí racionality a emocí. U vás (stejně jako u většiny žen) emoce ale často převažují. Já se snažím emoce z myšlení vyloučit. Většinou se mi to daří. Kdybych teď myslel emocionálně, tak bych měl hloupé narážky na vaší „mateřskou dovolenou“ a pak bych vám pitomě doporučil nechat si přeměřit hladinu testosteronu v krvi. To by bylo emocionální myšlení. Třeba by se vám to ale líbilo, už jste tu jásal nad jinými pitominkami. Ale všechna čest, uznal jste omyl. Toho zas tolik lidí není schopno. Malý tip, emoce časem ochladnou a „ratio“ získá převahu nad „emotio“. Proto se dětem doporučuje počítat do deseti.

Vezměte si příklad z panÍ Kláry Samkové, tato velice inteligentní žena myslí krásně racionálně, proto je tak vynikající juristka. Na právech hodně naučí, ale i odnaučí. Odnaučí myslet emocionálně. Abych nezapomněl, díky za skvělý nápad nabídnout ji blog !

„ať už skutečné či domnělé genetické výbavy..“ Tak co, skutečné nebo domnělé ? Obojí současně nejde.

Pokud je tato „genetická výbava“ skutečná, pak by bylo velice hloupé jí při vytváření postoje opomíjet. Jak může být „genetická výbava“ domnělá ?

Vztah k etniku, rase, národu, skupině, si vytvářím podle statistických údajů, poznatků a zkušeností. Vztah k jedinci podle jeho konkretních individuálních vlastností. Příslušnost jedince ke skupině mi neprozradí jeho vlastnosti, ale pravděpodobnost jejich výskytu a intensity.

Důraz na slově pravděpodobnost !!! Přesné hodnoty získám stejně až po delší známosti. Co je na tom špatného ?

01.09.2007 13:17:52

Jana J napsal(a):

Pro Čochtan- všichni myslí emocionálně!Emoce s námi cloumají od narození do smrti! A dále - emoce nemají inteligenci, což je výhoda i nevýhoda. Existuje sice pojem zvaný emoční inteligence, ale lépe by bylo používat termín sociální inteligence - do jaké míry jsme schopni korigovat své chování a nezabít toho, kdo nás štve. Podívejte se na pana T. - to je pochodující raneček negativních emocí! A jeho slovník a gesta prozrazují, že sociální inteligence nic moc.Tu druhou si nedovoluji veřejně hodnotit. A TO vede náš stát! ještě pro vás - pocit nadřazenosti vlastní racionality je také emoce.

01.09.2007 17:20:13

Charon napsal(a):

AD Čochtan: Pozor drůbeží horor:-)

01.09.2007 17:51:07

Čochtan napsal(a):

Jano J:

No právě ! Podle toho to taky vypadá. Emoce se nechám na rande, v mým případě na večer do postele. Tady v diskusi bychom měli emoce potlačit.

Máte pravdu,že v běžném životě to bez emocí nejde, v politice je to obzvlášť těžké je potlačit, zářný příklad je náš Duce Jyrka Veliký, ALE snažit se o to musíme. Mě také nasere, když čtu nějakou pitomost, ale počkám až se ochladím a pak píšu.

01.09.2007 18:01:36

misantrop napsal(a):

kdyby byl strach z cizího dědičný, asi bych si kladl třeba otázku, zda je mi geneticky bližší rasista a nebo homosexuál.

Takhle to vidím tak, že zhlediska genetické informace to vyjde nastejno.

Na rozdíl od černocha či cikána, u kterých je genetická shoda oproti ženskému genomu prostě empiricky větší.

Když někdo musí s ženami komunikovat jen s pomocí postelových emocí, tak naráží ai na podobné dilema.

A chápu, že ho to štve, když to nesouzní z jeho rasistickým blouzněním. Což teprve kdyby měl porovnávat před nějakým randetem blízkost teplého Roma a nebo studené blondýny.

01.09.2007 19:01:09

bigjirka napsal(a):

Jano J, Vy jste pro mne záhadou. Myslím, že jste rozhodně nadprůměrně inteligentní, ale moc věcí, které napíšete, tomu neodpovídá. Asi nějaká hlubinná psychologie, zamyslete se nad sebou - tohle není žádný šťouchanec, ani ironie. Přiznám se, že mě z Vašich příspěvků běhá mráz po zádech, jako když jsem četl něco hodně leninského nebo jako když jsem jel v autě s kapitánem Holým, jedním z Vodochodských "andělů strážných"... neberte to zle :-( . Asi myslím emocionálně....

01.09.2007 19:07:49

bigjrka napsal(a):

sorry, začervenal jsem se... mi z Vašich příspěvků...

01.09.2007 19:09:57

stejskal napsal(a):

Dobrý večer,

řada vysoce inteligentních lidí (měřeno na klasické stupnici IQ) často - zdánlivě paradoxně - selhává v běžném životě. Nejsou s to navazovat kontakty v běžném životě, trpí sníženou mírou empatie atd (příklady z řad nacistických zločinců zde uvedl můj předřečník). Přitom ve svém oboru (např. matematice) mohou patřit k absolutní špičce.

Čím to je?

Inteligence má celou řadu složek. Některé mohou být vysoce rozvinuty, jiné zcela "atrofovány."

Specialisté se víceméně shodují na následujících složkách, jejichž rovnáváha je důležitá pro zdravý psychický vývoj jedince a jeho fungování ve společnosti:

inteligence praktická/konkrétní - schopnost zacházet s předměty a nástroji

teoretická/abstraktní - schopnost zacházet s pojmy a znaky a logicky myslet (měřitelná přes IQ testy)

sociální - schopnost vycházet s lidmi, umět navázat a udržet sociální kontakt (měřitelná přes SQ testy)

emoční - cit pro vlastní emoce se schopností jejich správného hodnocení a tak regulování vlastního chování a chování k druhým lidem (EQ). Viz Goleman

Důležitým momentem, s nímž většina studií operuje, je skutečnost, že lidé, trpící deficitem některé složky inteligence, si tento hendikep neuvědomují (imbecil neví, že jeho IQ se pohybuje kolem 50 bodů a že je mentálně retardovaný). Stejně tak člověk, který při měření IQ dosáhne 140 či 150 bodů nemusí tušit, že jeho EQ či SQ jej třeba řadí mezi retardované jedince.

Přeji všem hezký večer.

Libor Stejskal

01.09.2007 21:42:24

bigjirka napsal(a):

Pane Stejskale, obávám se, že se spíš mýlíte. Je jasné, že složky inteligence jsou rozhozeny všelijak, nicméně lidé vysoce nadaní v jednom směru nebývají retardovaní v jiném směru, spíše jim některá složka klesá dejme tomu k průměru. Problém vidím v tom, že je-li rozdíl IQ větší, než odhadem 30 bodů, lidé méně inteligentní přestávají být schopni rozumět tomu inteligentnějšímu. Občas to pozoruji, že lidé nejsou schopni pochopit nějakou myšlenku, kterou považuji za zcela průhlednou. Takže Váš závěr bych si dovolil posunout do říše přání.

01.09.2007 22:21:55

Čochtan napsal(a):

Big Jirko, jestli to není tím, že čím vyšší IQ, tím méně lidí, s nimiž si máš co říct, kteří tě pochopí, a jejichž myšlenky stojí za přemýšlení.

S IQ-Differencí 30 bodů máš asi recht, s průměrným člověkem se dá mluvit o tom, kam jít na ryby, jak rostou houby,... mnoho těch témat není. A když takový "průměr" se zatoulá na diskusi, tak z něj vylezou pitominy jako z misantropa. To pak SQ ztrácí na významu. Když si tak projdu moje známé a kamarády, tak jsou to takřka všichni kamarádi ze studií a z AKAFLIEGU.

EQ: patří k tomu i schopnost své emoce kontrolovat ?

01.09.2007 22:46:27

bigjirka napsal(a):

To je Čochtane tak asi to, co jsem chtěl říct... Ohledně toho EQ nevím, ono to taky není úplně triviální - ono není úplně stejné emoce kontrolovat - tedy ve smyslu to control - spíše tedy regulovat - a zvládat ve smyslu zpracování. Ten rozdíl cca 30 jsem nikde nevyčetl, odpovídá spíš vyhodnocení vlastních zkušeností. Ale faktem je, že ani IQ není všechno, že důležitými faktory kromě těch, které pojmenoval pan Stejskal, jsou také trpělivost, pozornost a soustředění, které v praktickém životě mohou nahradit možná 20 bodů. Většina tupců totiž není schopna ani naslouchat víc než 20 sec a do toho se moc nevejde...

01.09.2007 22:56:38

stejskal napsal(a):

Nezlobte se, pane bigjirko,

ale těch zdokumetovaných příkladů lidí, v jejichž případě je jedna složka vysoce nad průměrem a druhá zcela potlačena, existuje víc než dost.

A snad jen na okraj: já si nic nepřál, jen jsem popisoval určitý, pro řadu lidí možná ne zcela známý fenomén ;-)

Libor Stejskal

01.09.2007 23:00:16

stejskal napsal(a):

Pane bijirko,

nedá mi to opět nereagovat. Ve svém dalším příspěvku nehovoříte o inteligenci, ale o schopnosti soustředit se.

Znám nejméně dva velmi inteligentní lidi (IQ tak kolem 140 bodů), kteří Vás nevydrží poslouchat ani těch dvacet vteřin. Říká se tomu porucha soustředění a některé děti na to dostávají ve škole už řadu let úlevy. Opět velmi podrobně zdokumentováno.

Nechci se Vás dotknout, ale svou skepsi k tzv. neexaktním vědám jste tu již - pokud si dobře vzpomínám - kdesi vyjádřil. Já se zase domnívám, že svět není až tak jednoduchý, aby se dal beze zbytku "přečíst" jen prostřednictvím exaktních věd.

Libor Stejskal

01.09.2007 23:13:36

Jana J napsal(a):

Pane Stejskale, právě s tou emoční inteligencí je problém. Není málo hlasů z řad psychologů, kteří tvrdí to, co jsem uvedla já - že emoce jsou na inteligenci nezávislé, a to, jak je zvládáme, ukazuje naši inteligenci sociální. Mohla bych vám citovat z práce mé přítelkyně - psycholožky, ale asi by s tím nesouhlasila, leč není s tímto názorem osamocená. Vztek a radost máme všichni stejnou, je jen rozdíl, jak to dáváme najevo. A "obvińovat" ženy, že nemyslí racionálně, protože podléhají citům, jak se často stává i v těchto diskusích, je oblíbená podpásovka z úst mužů, kterým docházejí argumenty. Stačí se podívat na parlament, kde je žen naprosté minimum a přesto to tam emocemi - a nijak pěknými - jen vře. To je jen můj názor či doplnění k vámi uvedenému třídění inteligence.

01.09.2007 23:34:24

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, paní Jano J,

myslím, že nejsme ve sporu. Já si například myslím, že v průměru mají ženy vyvinutější emoční a sociální inteligenci než muži. Ti zase "excelují" ve srovnání se ženami ve složce teoretické/abstraktní.

Nicméně nikdo nemůže říct, která z těchto "inteligencí" je důležitější. Proto se domnívám, že je ženský i mužský prvek ve společnosti (ve smyslu duchovního přínosu) stejně potřebný.

Jsem velkým například i velkým příznivcem žen v zastupitelských sborech. Myslím, že přinášejí velmi potřebný rozměr, který mužům zpravidla chybí (jen si nejsem jist, zda-li jsou kvóty to pravé, i když do určité míry je také podporuji).

Dobrou noc.

Libor Stejskal

01.09.2007 23:56:19

bigjirka napsal(a):

Nejsem si pane Stejskale jist, zda jste mne četl pozorně. Jednak EQ a SQ nejsou veličiny zdaleka tak obecně přijaté a propracované, jako IQ. IQ - jak jinak, začala masově používat americká armáda a masové použití dalo měření IQ solidní statistický základ. Pokud vím, ty veličiny jsou poměrně nezávislé, takže vámi uváděný příklad, že existuje člověk s vysokým IQ, který má nízké EQ nevypovídá vůbec o ničem. Musel byste mít v ruce studii, která prokazuje zápornou korelaci mezi IQ a EQ.

Co se týče pozornosti, nerozumím tak úplně Vaší odpovědi, zdá se mi nekorelovaná s mým příspěvkem. Já jsem tvrdil, že vysoká schopnost soustředění atd. "nahrazuje" IQ v rozsahu až 20 bodů a neřekl jsem nic o tom, že automaticky vysoké IQ znamená schopnost dlouhodobého soustředění.

Co se týče žen v zastupitelských sborech, budou-li zvoleny, budou tam. Nebo jste měl na mysli kvóty? %žen, procento cikánů, %homosexuálů, %vegetariánů, zahrádkářů, muslimů, alkoholiků (ti už ho mají :-) )

02.09.2007 00:38:24

bigjirka napsal(a):

a .. koukám, že jsem nečetl pozorně.. myslel jste kvóty.. kolik % mají mít jednonohé muslimské lesbičky?

02.09.2007 00:40:17

Jelínek napsal(a):

Dovolte od filosofických debat zpět ke střídavé péči o dítě. Můj syn si pořídil se svojí družkou roztomilou holčičku (4 roky),mamanka ale dala přednost lahodným krabičákům s vínem.Syn chtěl dcerku do vlastní péče (podotýkám,že je -zcela objektivně z typu těch mužů,kteří jsou schopni dítě i domácnosti plně zajistit) Soudní jednání dopadlo tak,že holčička je týden u otce a týden u matky.Postup soudkyně hodnotím jako moudrý,překvapila mě povinnost platit matce 1000,-kč jakovýživné.Zdá se mi,že by vnučka raději byla s tátou ale neprotestuje proti pobytu u matky.Zatím to jde,problém bude s nástupem do školy,oba rodiče bydlí v jiném městě.Zdravím.Díky za některé příspěvky,poučil jsem se.Paní SV děkuji za akci okolo p.Čunka a jeho oponentky.Bylo by dobré,kdyby se tato nechutná aféra soudně uzavřela a ne takto zbabraně.

02.09.2007 01:38:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane bigjirko,

můj příklad disproporce IQ a EQ resp. SQ neměl nic zobecňovat. Jen jsem chtěl v souvislosti s příspěvky některých diskutujích upozornit, že takovéto případy existují. Korelece mezi jednotlivými složkami není podle mne veškerá žádná.

Co se týče druhého odstavce, máte pravdu.

Jinak jsem pro vysoké zastoupení žen v politice. Vnášejí podle mne do legislativy i exekutivy velmi důležitý rozměr, který si muži namnoze nejsou s to uvědomit.

Problém ale je, že ženy se intuitivně politice vyhýbají. Podle mne je odpuzuje vysoká míra agresivity, která se bohužel se současnou politikou snoubí (ta je geneticky vlastní mužům, ženy jsou z pochopitelných důvodů často konsensuálnější).

Pochybuji, že by si muži toto své jednání uvědomili a svoji agresivitu omezili. Sám nejsem žádný velký příznivec kvót, ale za současné situace mi to jako až tak odpudivý nápad nepřijde. Popravdě řečeno nevím, jak jinak inteligentní ženy např. do parlamentu dostat. Přitom jsem ale přesvědčen, že by měly mít při projednávání a schvalování zákonů slovo.

Pan Jelínek má pravdu. Nechme tento prostor na diskusi k tématu tohoto blogu. Jsem si jist, že se k naší debatě jistě ještě dostaneme.

Libor Stejskal

02.09.2007 10:54:40

bigjirka napsal(a):

Ono to asi nejde, "čistit" témata. Zatím to vypadá tak, že se diskuse stěhuje se vším všudy tam, kde se něco děje.

No nevím, pane Stejskale s těmi kvótami. Kolik by mělo být na jednonohé muslimské lesbičky? A kolik v Iránu na křesťany? A jak se to srovnává s demokracií a svobodou? Kvóty bych asi považoval za špatný sen a asi by byly protiústavní?

02.09.2007 12:12:34

Čochtan napsal(a):

Pane Stejskale,

".. jak jinak inteligentní ženy např. do parlamentu dostat. .."

Jak ? Volbou! Jak jinak ? V parlamentu záleží na tom, co má dotyčný(á) v hlavě a ne na tom, co má mezi nohama. To je důležité jinde, třeba když se uchází o práci v bordelu. (jakou kvótu by jste zavedl tam?). Až se ženy pohrnou do politiky stejně jako muži, pak budeme mít vyrovnaný počet poslanců a poslankyň.

02.09.2007 14:31:09

stejskal napsal(a):

No, asi se v tomto punktu neshodneme. Ale to se stává. Dokáži s tím žít ;-)

Jen na okraj: Švédsko není zrovna země, kterou bych chtěl někomu dávat za vzor (nějakou dobu jsem tam pobýval, mám tam spousty přátel). Nicméně že by tamní politický systém vykazoval známky neústavnosti... A to mají ústavu dost podobnou té naší. Tedy s tím rozdílem, že je to konstituční monarchie.

Libor Stejskal

02.09.2007 15:05:52

jaryn napsal(a):

Jenom se trochu vrátím.

Co mi je platný, že mi je ten teoretický Dežo Demeter prý 17x geneticky bližší než moje (bývalá) žena?

Nejsou moje krevní skupina ani jeden.

Nejde jen o člověka jako takového. Jde o stupnice hodnot, které ti kteří lidé vyznávají, o zvyky a zvyklosti, které je formovaly, o jejich měřítka, normy atd. Přijímání a uznávání společných hodnot pak mj. charakterizuje jednotlivé skupiny lidí, ať už jim říkáme národ, etnikum či jakkoliv jinak.

Spolužák mé dcery, jehož jeden z rodičů je rodilý Vietnamec, je mi bližší než leckterý již 400 let neúspěšně domestikovaný rádobyčech. Proč? Vizuálně se liší víc než onen nedomestikovanec, ale způsobem života a chováním se zařazuje do zcela běžné české populace. Prostě kromě rysů v obličeji je nerozeznatelný pro kohokoliv a v čemkoliv.

Kdo myslíte, že mi je bez ohledu na DNA z těch dvou bližší?

03.09.2007 12:59:00

Čochtan napsal(a):

Já se teď pustím do misantropa.

Toto ošklivé kačátko je totiž dobře utajený rasista. Tvrdí: “že mezi mužem a ženou (jakékoliv rasy) je asi 17 x větší genetický rozdíl, než mezi českým a romským mužem“.

Rozdíl mezi mužem a ženou je dost veliký. Prsa, mléčné a jiné žlázy, děloha, vagina, penis, chlupy na zádech, vousy, pleš, .... to vše musí být geneticky zakódováno, a k tomu ještě značné psychické rozdíly. To je obrovské množství informací.

Cikán se od Čecha viditelně liší v podstatě jen množstvím pigmentu, ale co není vidět, je ten duševní, psychický rozdíl, který je také geneticky zakódován. Tento rozdíl je podle našeho ošklivého kačátka (zakukleného rasisty) POUZE 17krát menší než ten obrovský anatomický a psychický rozdíl mezi mužem a ženou ! ( Je to zajímavé, kolik informace „spolkne“ zakódování inteligence). Tohle „POUZE“ je obrovské množství ! Rasista misantrop tu tvrdí, že mezi Čechem a cikánem je obrovský inteligenční a psychický rozdíl !

A tím jste se pane Stejskale pobavil ? To jste si nevšiml, jakou zmiji rasistickou to na prsou hřejete ? To nemůžete pane Stejskale takhle nechat !

03.09.2007 15:07:23

Mates napsal(a):

Kláru Veselou Samkovou jsem měl jako zastoupení a je to super ženská. Děkuji jí za mou dceru kterou mě chtěla Judr Tondravá ukrást.Díky Martin.

04.09.2007 20:37:18

Helena napsal(a):

Salome ma 100% pravvdu.

Proc tohle velke tema dnesni doby - muzu a deti p o rozvodu - stale vyzdvihuje "diskriminaci" otcu a nikde ani ty otce nenapadlo, dokonce existuje i oficialni nazor (psycholog Novak), ze otec ma PRAVO na dite, nikdy ale POVINNOST.

Coz je zcela absurdni v pripade tech nechutnych manipulativnich matek. Predstavte si, ze by matka, ktera ma dite ve vychove prohlasila to je moje pravo, nikoli vsak povinnost.

A hned je tu jiny obrazek, ze?

04.09.2007 22:37:34

Linda napsal(a):

Heleno co to tady plácáš, ty asi nevíš co se tu dětem a otcům děje za příkoří.Samková za jedna, ty za !!!

05.09.2007 00:46:54

Déžo napsal(a):

Ačkoli jinak s paní KVS nesouhlasím téměř v ničem (zejména v otázkách týkajících se našich opálených, bohužel, spoluobčanů a v otázkách zastupování nejmenované bývalé sexkretářky ze Vsetína), v případě tohoto článku ji musím dát za pravdu.

V čem je zakopaný pes?

No:

za 1) v nedotknutelnosti soudců a zejména soudkyň - je to lenošná banda s max. platy, neodvádějící takřka žádnou práci a vymlouvající se na všechno možné (paralela s opálenými spoluobčany více než zřejmá), čest výjimkám

za 2) přehnaná emancipace. Aby mi bylo rozuměno - nic proti ženám, naopak je mám rád, a velmi. Ale: soudkyně = žena; sociálbáby = ženy; soudní znalkyně = žena - tak jaký může být výsledek (obzvláště když jsou rozvedené ...). Ale hlavně si myslím, že by každý měl dělat to na co má (schopnosti) a ne, to co dělat chce za těžkém prachy, nebo aby si léčil své komplexy

za 3) v tomhle státě bez zodpovědnosti je možné všechno, a to bude ještě hůře (díky socialistické RHHP, čti EU).

05.09.2007 12:17:06

Dezo napsal(a):

To se tak bojis cenzury,ze musis pouzivat me jmeno,Dezo?

Jsi zbabelec,ktery se boji vyslovit svuj nazor? Obycejny hnup???

06.09.2007 03:54:03

helena napsal(a):

Lindo

ja jen ze na tomhle svete je zcela bezne, ze otcove ignoruji leta svoje deti a nenavstevuji je. Znam to z okoli. Vy o tom nic nevite?

Pisi o tom, ze se soudne trestaji matky, jejichz dite neprijde na smluvenou navstevu k otci (duvod se nezkouma).

Proc ale naopak neexistuje vubec zadny ani moralni posstih otcu, kteri na smluvenou schuzi nedostavi. Sami muzu (opakuji dr. J. Novak )tvrdi, ze muzi maji PRAVO, nikoliv POVINNOST.

Umite si predstavit, ze by neco podobneho mohla tvrdit zena s ditetem? Nebo ze by tohle tvrdil Novak O zenach?

Ze maji pravo starat se o dite ale ne povinnost?

To vam doporucuji casopis PSychologie dnes.

kde jsou sankce za to, ze otcove deti nechteji navstivit ani 1yx za 14 dni?

06.09.2007 12:37:19

Helena napsal(a):

Dodatek, jedna matka zazalovala otce za to, ze nenavstevuje svoje dite a hodlala soudem otce prinutit , aby si potomka vzal alespon na 2 vikendy k sobe. Doufam , ze ji to vyslo. Proc otcove nechteji POVINNOST ?

06.09.2007 12:40:01

hELENA napsal(a):

Dodatek 2

Ja jsem totiz zazila utrapene 4lete dite, ktere stalo oblecene 2 hodiny u dveri a cekalo na tatinka. Ten mel konecne po mesici prijit, Neprisel.

a TO SE NEZAPOMINA.

06.09.2007 12:42:57

jaryn napsal(a):

Heleno,

pro vás ještě jednou: nikdy nedonutíte rodiče, aby děcko miloval, pokud je nemiluje. Ani soudně, ani jinak. Povinnost milovat je nesmysl.

Napíšu vám jinej příklad, od nás z domu:

Na zahradě za bytovkou rozvedený tatínek s ostatními sousedy (převážně mladé ženy a děti) pekli na roštu maso. Upekl sobě i svým dětem, které byly u matky, bydlící v přízemí toho domu, s okny do zahrady. Děti podle soudu neměl, ale šel slušně požádat bývalou, jestli by si děti mohly přijít na chvilku ven sníst jídlo, jako všechny ostatní děti z toho domu. Prostě taková společenská událost, všude to vonělo, příjemná atmosféra, pohoda. Nikdo, kromě jeho bývalé ženy a jejich dětí, nebzůstal ten podvečer doma.

Matka to ale nedovolila, protože ON byl venku. Raději snesla pohled na vlastní, odstrčené, plačící děti, stojící nalepené na okně děckého pokoje a koukající na ostatní ven. Teda dokud jim nezatáhla rolety...

Co tím chci říct? Nepokoušejte se tady dojímat lidi jednotlivými historkami o bezcitných chlapech. Není to o pohlaví. Je to o tom, že svině umí být chlapi stejně jako ženský.

A jestli chcete chlapy odsuzovat už proto, že jsou to chlapi, nechtěl bych doma ani vaši fotku.

Jestli jste rozvedená, tak si najděte normálního mužskýho, začněte znova a líp. Dobrých nužských je pořád dost.

Jde jen o to, jestli i vy jste dost dobrá pro ně?

Nechtějte předělávat svět tím, že začnete u druhých. Chlapů pochopitelně.

06.09.2007 14:59:08

bigjirka napsal(a):

tak se do řiti nerozvádějte. nabouchat haranty a pak dělat scény umí každej debil. vydržet spolu a nedělat revoluci pro každou krávovinu! děti potřebují příklad normální rodiny

06.09.2007 16:39:46

jaryn napsal(a):

Jó, bigjirko, kdyby svět fungoval tak, jak chceme.

Jenže nefunguje.

Ale když už se to děje, aspoň by se lidi k sobě nemuseli chovat jak hovada.

A ti, kterým se to neděje, by měli děkovat pánubohu, že jim se to vyhnulo.

07.09.2007 08:49:37

bigjirka napsal(a):

jaryne, sám to znáš taky jistě, že kolikrát člověk měl chuť s tím seknout, manželka jistě taky.. Prostě se pořád nepojídají koláče. Rozvod uznávám jen v málo případech. Fyzický či duševní teror, nebezpečné šílenství partnera a tak. Už ses u hawka nebo pejska zaregistroval do přípravného výboru naší liberální strany?

08.09.2007 00:11:43

T. napsal(a):

Pro Helenu a její citaci: "Ja jsem totiz zazila utrapene 4lete dite, ktere stalo oblecene 2 hodiny u dveri a cekalo na tatinka. Ten mel konecne po mesici prijit, Neprisel."

Ta historka je vytržená z kontextu, tak zareaguji taky vytrženě z kontextu.

To byla pěkná sv.n., ta matka, která dítě zneužila k boji proti otci. Normální člověk nenechá stát malé dítě plačící u dveří. Normálně se mu věnuje až do doby, kdy může dítě odejít. Obléknutí připraveného čtyřletého dítěte z domácího oblečení do plné zimní výbavy je maximálně na čtyři minuty. Takže šlo jen o boj rodičů mezi sebou, kde chudák dítě bylo prostředkem. Ergo suma kladívko, ta matka byla minimálně stejný vejlupek jako otec.

10.09.2007 13:38:38

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den Kláro

jediným důvodem proč neuvádím své jméno je, že občas napíšu něco osobního.Takže k tématu:

Kdysi před lety, když se nám narodilo poslední dítě, prohlásila manželka. A hele, abych nezapomněla, kdyby ses náhodou chtěl rozvést, tak si nemysli, že budeš mít děti každých čtrnáct dní.

Hezky každý týden, celý weekend a všechny najednou.Budou hladový, něco na sebe jim snad koupíš,né? Já půjdu do světa, stačí, když je vrátíš s hotovými úkoly v neděli večer.

Polil mě studený pot a čtrnáct dní se mi zdálo o obálce s pruhem.Dost jsem zkrotnul.Dodnes nevím, jestli to myslela vážně, už nikdy jsme o tom nemluvili.

Faktem je, že jsem prakticky celý život byl na volné noze a mohl jsem si program uspořádat. Vymetal jsem jazykovky, ničil jsem dětem dětství hudebkou u Voršilek.Nestěžuju si.Mělo to své výhody, poznal jsem všechny hospody v okolí.Někde jsem čekat musel.

Asi to nebylo jen tím proslovem, ale fakt je, že jsme prožili bezkonfliktní manželství.Děti dneska končí studia, rozvod se nekonal.Asi to je všechno promlčený.Nikdy jsme neřešili, kdo co udělá, nic nebylo rozdělený. Udělal to ten, kdo byl po ruce, vydělával ten, kdo v tu dobu vydělával víc.

Takže na závěr tohoto blábolu:Dost záleží jak to ženská na začátku pojedná.

Jen doufám, že to manželka nebude číst a nepřijde mi obálka s pruhem na starý kolena.

Mějte se.

10.09.2007 17:15:31

Milena napsal(a):

Moc hezky jste to napsala, paní Samková, díky

10.09.2007 18:11:55

Honza napsal(a):

to autorka, Klára:

Na tento blog jsem zabloudil víceméně náhodou. Nemám osobní zkušenost s problematikou péče o děti, jsem rozvedený, bezdětný. Jsem zamilovaný do ženy, je vdova, má hočičku, kterou vyloženě "žeru". Moc rád bych s nimi založil rodinu,chtěl bych mít další dítě. Mrzí mě, že v rámci infanticidy, jak jsem se zde dočetl, se budu asi snžit připoutat přítelkyni k sobě a našemu vlastnímu dítěti (dětem?), že se budu snažit svoji dnešní "cácorku" odstrčit na vedlejší kolej. Třeba někam na internát, na vraždu bych se asi nevzmohl, na to jsem moc slabej. Teď si to nedovedu připustit, ale život mě už párkrát profackoval, vím, že biologie je silnější, než vysněné představy. . Au!

10.09.2007 23:52:18

Zach napsal(a):

Paní Kláro,jste hezká,vzdělaná ženská(pořadí jmenovaného není podstatné),že vy nás s tím přechodem k Čssd,jen tak strašíte? :-)))

11.09.2007 05:47:53

klarasamkova-vesela napsal(a):

Ad Zach: Bububububu - teda taky jsem se tím sama vyděsila... možná že by to nebylo jenom těmi politickými stranami, ale že někdo je/není vůl a rozložením osob s danou kvalifikací naříč všemi politickými útvary (viz zase ta Gaussova křivka).KVS

11.09.2007 09:23:09

Taky jeden.... I. napsal(a):

Vážená paní Samková, prošel jsem si rozvodem, doposud je setkávání s dcerou dáno pouze vůlí matky a ne na podkladě daných dohod. Odnesl jsem si ponaučení o tom, jak fungují soudy: Nahrávají důsledným odmítačům v dodržování i "jen" obyčejné slušnosti. Kdo se chce dohodnout, je bit. Kdo nechce, vítězí, protože není dovolání... Jo jo, Šalamoun to řešil dobře a Vy navrhujete totéž.

11.09.2007 12:17:09

Taky jeden....I. napsal(a):

Oprava: Soudy nahrávají v NEDODRŽOVÁNÍ i "jen"....

11.09.2007 12:18:07

jaryn napsal(a):

Honzovi:

Neboj, hochu, prošel jsem si tímtéž a žádný problém. Stačí se trošku zezačátku pohlídat, jen tak očkem na sebe občas kriticky mrknout, a používat rozum.

Vše se brzo ustálí a dál už bez potíží funguje.

11.09.2007 12:44:23

Josef napsal(a):

Děkuji za jednoduchý popis složité situace dětí.

12.09.2007 14:36:53

Rozvedena napsal(a):

Dobrý den paní Samková, Váš článek mě také velmi zaujal, ale zároveň zdeptal. To myslíte vážně, že i když se po rozvodu budu sebevíce snažit dětem všechno vynahradit a maximálně se jim věnovat, nemám šanci vychovat z nich normální dospělé jedince, protože jejich tatínek o ně nejeví žádný zájem? A že i když by se podařilo najít normálního chlapa ochotného se se mnou o ně starat, "biologie" stejně zvítězí a nebude možné, aby si vytvořili běžný vztah rodič-dítě, i když jsou kluci ještě malincí? Že nikdo nemá šanci zabránit jejich deprivaci, pokud o ně vlastní otec neprojeví zájem? Děkuji a doufám, že mi nic takového nepotvrdíte, i když to z vašeho článku tak vyznívá.

17.09.2007 23:19:20

bigjirka napsal(a):

Rozvedena - bez modelu normální rodiny se vzory mužských i ženských rolí nemáte dobrou šanci vychovat úplně vyrovnané jedince. S náhradním tatínkem by to jít mohlo - záleží však na mnoha okolnostech.

18.09.2007 08:16:10

klarasamkova-vesela napsal(a):

Vážená paní Rozvedená,

je mi moc líto, ale podle mého stavu vědomostí a znalostí musím trvat na svých názorech, že nepřítomnost a nezájem otce obrovským handicapem, se kterým se děti budou muset velmi obtížně a mnoho let v dospělosti vyrovnávat.

Myslím si, že byste měla s tímto faktem seznámit i tatínka a vyzvat jej ke zintenzivnění zájmu o syny, a to ZVLÁŠTĚ, když jsou ještě malincí..... Samozřejmě že nelze nikdy vyloučit, že kulturní revoluce překryje rozpory dětí s Vaším novým partnerem, ale není to otázka kvality toho nového partnera, ale prostě absence biologického otce! Pro zorientování se co je a co není potřeba Vám doporučuji účast na "rodinnch konstelacích", které dělají někteří psychologové. K sezením se progooglíte celkem snadno a protože mám v tomto směru osobní zkušenosti,vím, že to funguje nečekaným způsobem. Možná by bylo dobré pokusit se najít nějaký obecnější model, jak všechny tyto vztahy narovnat, i když se tatínek nevrátí a možná má nějaké úplně jiné zájmy. KVS

21.09.2007 09:22:04