Jak na dluhy vzniklé za manželství?

Nemine takřka den, kdy bych nedostala e-mailem, přes FB nebo i klasickou poštou nějaký dotaz, zoufalou prosbu o právní pomoc. Obvykle popisuje situaci, ze které už moc není úniku. Navíc tyto dopisy píší úplní právní laici, což je vidět nejen z formulace dotazů, ale také z toho, kam je život vůbec dovlekl. Často tak musím z dopisu značně pracně vůbec zformulovat otázky, abych mohla nad jejich zodpovězením uvažovat. Je úplně mimo moje možnost se zabývat všemi otázkami a odpovídat na všechny dopisy a žádosti o pomoc, ale v některých případech se snažím alespoň svoje odpovědi zevšeobecnit, takže by moje odpovědi mohly sloužit i dalším. Jedním z takových dopisů a dotazů je dopis, který jsem si dovolila přeformulovat do série smysluplných dotazů. Třeba budou odpovědi k užitku i dalším lidem.

Obecný dotaz:

Manžel nadělal dluhy, exekuce uvaleny i na manželku. S manželem jsou stále svoji, ale nežijí spolu. Pro dluhy manžela je paní na hranici chudoby a má tak existencionální problémy.

Řeší, zda je vhodné se s manželem rozvést. Co to bude obnášet pro ni po právní stránce, neboť se již informovala u několika lidí a všichni jí tvrdí něco jiného a ne zcela správně. Paní je zoufalá a čeká na radu. Níže uvádím její lépe formulované dotazy a své odpovědi na ně.

Ptá se nás:

Zda jí exekutor bude moc zabavit ještě větší část, pokud se rozvede.

Ano, bude, exekutor nyní ponechává cca 1500 na manžela plus nezabavitelné minimum ze zákona. Pokud zde nebude manžel s nízkými příjmy, bude jí moci strhávat o 2000 měsíčně více.

Je možné zažádat o nezaplacení poplatku u soudu při návrhu na rozvod?

Klasicky se platí poplatek 2000 dle sazebníku soudních poplatků- Soud však ze zákona může přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků z důvodu tíživé sociální situace, tj. odůvodňují-li to majetkové poměry. Je třeba podat žádost nejlépe současně s návrhem na rozvod a doložit příjmy a výdaje.

Je možné nějak z dané situace se dostat a vést důstojný život, když dluží kvůli manželovi tolik, že to nikdy nebude schopna splatit?

Je možné podat návrh na oddlužení, při splnění podmínek po ukončení insolvence oddlužením budou dluhy prominuty, možnost společný osobní bankrot před rozvodem? Nebo sama po rozvodu? Jediné v čem nemám zcela jasno, ale uvedu oba případy.

Oddlužení společné jako manželé bez rozvodu: snadnější cesta ke splnění podmínek oddlužení (do 5 let splatit minimum 30 % všech dluhů), pokud však manžel nic nevydělává, zřejmě to nepomůže. Oddluženi tak budou oba a rozvést se mohou skončení insolvenčního řízení.

Oddlužení sama po rozvodu: oddlužena bude jen ona a také ona sama bude muset během 5 let zvládnout zaplatit 30 % všech dluhů.

Úskalí oddlužení - nutnost zvládnout splatit 30 % všech dluhů za 5 let. V případě velikých dluhů může být problém, společně s tím, že zde je dána nezabavitelná část, která jim musí zůstat a dále náklady řízení a insolvenčního správce. Nezabavitelná část cca 6100 plus 1500 na manžela. Dále náklady správce a řízení cca 1000 měsíčně. Pro splnění podmínek budou muset společně vydělat tolik peněz, že i po odečtení 8500 budou schopni odvádět měsíčně takovou částku, která za 5 let dá 30 % dluhů.

Pokud se rozvede, bude i tak možné, aby po rozvodu vyplavaly další dluhy manžela z manželství?

Po oddlužení již nebude možné, aby se věřitelé domáhali svých pohledávek, pokud je neuplatnili v insolvenci.

Obávám se však, že nebudou schopni splnit podmínky insolvence a to ani společného oddlužení a ani tzv. osobního bankrotu-oddlužení jednotlivce. Jiného řešení si nejsem vědoma.

Článek vhodný k prostudování:

http://www.epravo.cz/top/clanky/nektera-uskali-oddluzeni-manzelu-80703.html