David Rath

Odposlechy poslance Ratha byly protiústavní

Publikováno: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, www.IHNED.cz.  25. - 27. května 2012

Reakce veřejnosti na korupční kauzu poslance a středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ra­tha připomíná atmosféru pade­sátých let v procesu s Miladou Horákovou, tvrdí přední praž­ská advokátka Klára Samková. V zájmu nalezení „obětního be­ránka“ podle ní hrozí porušení ústavních principů, což může být do budoucna nebezpečnější než samotná korupce. „Chtěla bych, aby se před soud dostalo deset takových jako Rath, ale v souladu s ústavou,“ říká. 

HN: Budete nakonec hájit Davida Ratha?
Ne. Pravda je, že jsem byla oslovena. A když jsem se vzpamatovala z mdlob, tak jsem nabídku přijala. Pak došlo k sérii událostí, které nakonec vyústily v to, že Davida Ratha hájit nebudu. Měla jsem podmín­ky – chtěla jsem se s panem Rathem sejít a probrat koncept obhajoby. Jde mi o to, že bych musela být „řídícím důstojníkem“. Mám velké problémy s tím, pokud by mi klient lhal nebo by po mně chtěl ne­mravnosti.

Advokátka Samková po utrpení kvůli Rathovi: Buď suďme fér, nebo rozdejme zbraně

PARLAMENTNÍ LISTY.cz, Zprávy,  24. května 2012, Autor: Ondřej Vaněk

Advokátka Samková po utrpení kvůli Rathovi: Buď suďme fér, nebo rozdejme zbraně

Prohlášení k zastupování - nezastupování MUDr. Davida Ratha

V uplynulých dnech jsem byla prostřednictvím Mgr. F. Šejnosta kontaktována MUDr. Rathovou, která projevila zájem o to, abych zastupovala jejího manžela MUDr.  D. Ratha.

V pondělí  navečer jsem se měla s MUDr. Rathovou sejít za přítomnosti Mgr. Šejnosty v Kladně a hovořit o způsobu a možnostech obhajoby Dr. Ratha. Mojí podmínkou bylo, že se nejdříve s MUDr. Rathem sejdu a zjistím jeho názor. Z  jednání s MUDr. Rathovou sešlo, neboť na schůzce MUDr. Rathové s Mgr. Šejnostem, která předcházela mému proponovanému jednání, byl Mgr. Šejnost napaden. Celá situace byla pro MUDr. Rathovou natolik nedůvěryhodná, že ukončila jakoukoliv spolupráci s Mgr. Šejnostem a na naše jednání kromě letmého setkání vůbec nedošlo.

 

K těmto událostem uvádím toto:

Především považuji za ostudné - a toto jmenovitě kladu za vinu Mgr. Šejnostovi - , že moje jméno coby potenciálního obhájce vůbec uniklo do médií. O pondělním vystoupení Mgr. Šejnosty v ČT jsem nebyla informována a v žádném případě bych nesouhlasila s tím, že by moje jméno bylo uváděno jako jméno obhájce ještě před tím, než bych obdržela plnou moc a se zmocnitelkou a s klientem se dohodla na způsobu zastupování. Tím, že toto moje proponované jednání o případném převzetí zastupování vyšlo na veřejnost před tím, než k této spolupráci došlo, považuji za neprofesionální od Mgr. Šejnosty a za poškozování zájmů MUDr. Ratha a jeho rodiny.

Zcela se od tohoto distancuji.

 

K samotnému "případu Rath" si dovoluji se na základě pouze těch informací, které jsou předkládány médii, vyjádřit takto: